Kategorie
#Ludzie: Aktualności

EOSC Future i GÉANT wspólnie rozszerzyły dostęp usług w chmurze OCRE

Wszystko po to, aby usługi zostały udostępnione jeszcze szerszemu gronu odbiorców. Przypomnijmy, że EOSC Marketplace to zintegrowany portal pomagający naukowcom, projektom badawczym i organizacjom w znalezieniu szerokiej gamy usług i wsparcia, które pomogą im w realizacji projektów za pomocą najbardziej odpowiednich narzędzi opracowanych specjalnie dla społeczności Open Science. https://eosc-portal.eu/

OCRE (Open Clouds for Research Environments) to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest zapewnienie użytkownikom z sektora badawczego i edukacyjnego łatwiejszego dostępu do usług w chmurze w całej Europie. Wspiera 40 krajów europejskich w ramach 473 komercyjnych umów, aby ułatwić dostęp i zapewnić zniżki ilościowe instytucjom badawczym i edukacyjnym. Dzięki współpracy z członkami projektu GÉANT ramy te oferują znaczne korzyści społeczności R&E (research and education).

Całość integracji ma następujące korzyści:

– nie jest wymagany żaden przetarg instytucjonalny,

– dzięki ogólnoeuropejskiej agregacji możliwe są znaczne rabaty i korzystniejsze warunki dla odbiorcy,

– ramy są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE (zamówienia, VAT, RODO itp.),

– umożliwia integrację techniczną z EOSC i federacją danych badawczych.

Opracowanie wersji polskiej: Gabriela Jelonek

Oryginalny tekst dostępny tutaj:

https://connect.geant.org/2022/11/25/eosc-future-and-geant-working-together-to-expand-access-to-ocre-cloud-services