Kategorie
Wstępniak

Granice

Dzisiaj, gdy współczesny świat w ciągu kilku tygodni zmienił nam priorytety myślenia, zupełnie inaczej patrzymy na wiele czynników naszego życia, pracy i perspektyw. Kiedy jako naukowcy staramy się przekraczać granice wyznaczone przez dotychczasową wiedzę, zmieniamy granice naszych horyzontów pojmowania i analizy świata – musimy jednocześnie spojrzeć na te realne, prawdziwe granice państw i narodów, które z jednej strony są bestialsko naruszane, z drugiej zaś stanowią bramę do bezpiecznej wolności dla milionów ludzi. I kiedy z punktu widzenia pracowników infrastruktury Polskiego Internetu Optycznego patrzymy na punkty wymiany ruchu naszej sieci w Hrebennem z Ukrainą, czy w Kuźnicy Białostockiej z Białorusią realizując profesjonalnie wszelkie techniczne aspekty – jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przyszło nam żyć w czasach dewaluacji granic wyobraźni, zdrowego rozsądku, przyzwoitości, a nade wszystko wolności, sumienia i szeroko pojętego humanizmu.

Nie da się więc ukryć, że marcowy numer PIONIER News w dużej mierze będzie podejmować tematy związane nie tylko z badawczymi realizacjami PIONIERa, ale także kwestiami, które dotykają nas od kilku tygodni. Na samym wstępie publikujemy zatem stanowisko operatora sieci PIONIER w sprawie wojny w Ukrainie, przekazujemy też obszerną relację z pomocy, jakiej poszczególne ośrodki MAN udzielają ukraińskim uchodźcom. Ta wojna dzieje się także w cyberprzestrzeni; stąd w naszych artykułach znalazł się obszerny materiał o cyberbezpieczeństwie.

Piszemy o Uniwersytecie Rzeszowskim, który dołączył do Konsorcjum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) i w oparciu o infrastrukturę PIONIERa będzie budował nowoczesne laboratorium badawcze. Z drem hab. inż. Robertem Suszyńskim z Koszalina o wyzwaniach cyfrowych dla nauki, a także… spoglądaniu w niebo, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska. Do naszego atlasu dodajemy warstwę pokazującą infrastrukturę czasu i częstotliwości w PIONIERze (w ramach PIONIER Lab). Wspominamy projekt NewMAN, który był wielkim kamieniem rozwoju środowiska naukowego oraz zaglądamy do marcowych dat historii PIONIERa.

I tym samym – świętujemy mały jubileusz. Oddajemy bowiem w Państwa ręce dziesiąty numer naszego newslettera, co oznacza, że mija okrągły rok od jego wydawania. I z tej okazji, a także z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, proszę przyjąć serdeczne życzenia Wiary i Nadziei, która nie zna żadnych granic, gdyż przekracza je w pełni największą Miłością. Niech ta Nadzieja nie opuszcza nas w tych trudnych czasach –

Dobrej lektury,
Damian Niemir