Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Laboratorium Usług Chmurowych, czyli piąty element PIONIER-LAB

Równolegle do zadań badawczych, laboratorium udostępnia usługi chmurowe opracowane w ramach laboratorium dla pozostałych labów i aktywności projektu. Wykorzystanie rozległej i szerokopasmowej sieci optycznej pozwala na dostarczenie mocy obliczeniowej, przestrzeni przechowywania oraz narzędzi dla przetwarzania i analityki danych, w skali odpowiednio dużej do charakteru badań prowadzonych w laboratoriach PIONIER-LAB.

Głównym celem Laboratorium Usług Chmurowych jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających budowanie i udostępnianie niezawodnych, skalowalnych i efektywnych ekonomicznie platform chmurowych dla przetwarzania, przechowywania i analityki danych (ang. Platform as a Service).

Dodatkowo w tym labie badamy i opracowujemy mechanizmy dla zapewnienia wysokiej niezawodności usług i aplikacji uruchamianych na rozproszonej platformie chmurowej. Badanie stosowalności i ocena użyteczności tzw. systemów kontrolowanych programowo, w tym sieci (ang. SDN: Software Defined Networking) oraz systemów pamięci masowej (ang. SDS: Software Defined Storage) pozwala na elastyczne zarządzania infrastrukturą chmurową. Tym samym zapewnia to wysoką wydajność, efektywność ekonomiczną i niezawodność przetwarzania oraz przechowywania danych.

Opracowywane są też podejścia i dobre praktyki z projektowania, skalowania i zarządzania rozproszoną infrastrukturą chmurową i platformami chmurowymi, po to, aby zapewnić niezawodność, skalowalność i efektywność ekonomiczną.

Usługi dostępne w Labie 5 to m.in. maszyna wirtualna, czyli niewielkie środowisko bardzo dobrze sprawdza się jako środowisko testowe i na potrzeby laboratoriów. Z kolei usługa aplikacyjna jest rozszerzeniem usługi maszyna wirtualna o możliwość skorzystania ze zbioru aplikacji naukowych, a także z aplikacji instalowanych dla konkretnej grupy użytkowników na ich żądanie.

W labie zapewniane jest też środowisko chmurowe, integracja usług zewnętrznych czy obiektowy system składowania danych. Technologia ta znakomicie nadaje się do strumieniowego udostępniania materiałów dźwiękowych lub wideo czy archiwizacji, backupu i odzyskiwania danych po awarii.

Laboratorium Usług Chmurowych to też platforma kubernetes, czyli udostępnienie infrastruktury PaaS na potrzeby zbudowania wirtualnego środowiska pracy. Lab wspiera również obliczenia dużej skali, co pomaga w budowaniu środowisk przetwarzania, na które składają się środowisko chmurowe i komputerów dużej mocy.

Opr. Gabriela Jelonek, Mirosław Kupczyk