Kategorie
#Ludzie: Od Redakcji

PIONIERowe życzenia świąteczne

Nasz PIONIERowy newsletter zamyka właśnie drugi rok wydawania, z eksperymentu uruchomionego w kwietniu 2021 roku stał się nieodłącznym, comiesięcznym towarzyszem i obserwatorem życia społeczności skupionej wokół Polskiego Internetu Optycznego. I wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku, dwudziestym, jubileuszowym roku naszego Konsorcjum, będziemy Państwu także towarzyszyć przypominając o historii, informując o teraźniejszości i kreując przyszłe plany PIONIERa.

Nikt nie spodziewał się, że tkwiąc jeszcze w postpandemicznej rzeczywistości, znajdziemy się w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą. To wpłynęło na znaczące zmiany w procedurach cyberbezpieczeństwa, a nawet na zagraniczne połączenia PIONIERa, w szczególności w krajach dotkniętych działaniami wojennymi. Z drugiej strony – duże projekty Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej zaczęły na dobre nabierać rozpędu, usługi oparte na sieci PIONIER zyskiwały nowe funkcjonalności, a na świecie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zaczęły zaglądać pod strzechy. To wszystko powoduje, że mijający rok był czasem dużej dynamiki na wielu płaszczyznach.

Pozwólcie Państwo zatem, by ten zakątek Internetu, który przyszło nam wspólnie zagospodarować – Wam, jako Czytelnikom i nam, jako Redakcji PIONIER News – dziś, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2023 Roku obdarzyć kilkoma słowami dobrych życzeń.

 

Życzymy Państwu:

niekończącego się strumienia nowych pomysłów – kreatywnych, nowatorskich i wizjonerskich;
to one od ponad dwudziestu lat są mocną stroną Polskiego Internetu Optycznego i nadal tworzą PIONIERski charakter wszystkich działań Konsorcjum;

pozytywnego patrzenia w przyszłość, pomimo zmieniającego się świata;
zdajemy teraz swoisty egzamin z całego naszego doświadczenia budowania usług i projektów;

niezachwianej nadziei w naszą misję, która od wielu lat nie zmieniła swoich fundamentów – dostarczania jak najlepszej jakości technologii sieciowej i usługowej dla środowiska naukowego;

i w końcu wiary w to, że potrafimy zawsze dostrzegać najlepsze strony technologii, jako narzędzia wokół którego budujemy nasz wspólny kapitał.

Bądźmy jak Trzej Mędrcy, którzy przynosząc to, co mieli z sobą najlepszego,
z pokorą pokłonili się przed Królem Królów.

Bądźmy jak pasterze, którzy w trakcie pełnienia swojej warty
mogli doświadczyć najważniejszej chwili swojego życia.

Bądźmy ludźmi pełnymi Bożego Narodzenia.

Redakcja