Kategorie
#Ludzie: Aktualności

ICM ma być wsparciem i dostawcą nowatorskich rozwiązań informatycznych

Dr inż. Robert Sot ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 2006 r. tytuł doktora nauk technicznych. Jest specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania właściwości nowoczesnych materiałów, w szczególności w zakresie modelowania materiałów przy użyciu metod ab initio.

Z dr. inż. Robertem Sotem, m.in. o planach rozwoju ICM oraz roli w projekcie PIONIER-LAB, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

M.B-S.: Projekt PIONIER-LAB jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego na istotne problemy dotyczące prowadzenia działalności badawczej w Polsce, współpracy gospodarki z nauką oraz jej innowacyjności. Proszę określić rolę ICM w tym projekcie.

R.S.: – ICM uczestniczy w 7 z 8 laboratoriów PIONIER-LAB, w tym w budowie największego – „Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych”. Tak szeroki udział w projekcie wynika z celu jaki stawiamy sobie w ICM – wspieranie środowiska naukowego poprzez dostarczanie nowoczesnej i niezawodnej infrastruktury ICT oraz bazujących na tej infrastrukturze usług. W każdym laboratorium staramy się możliwie intensywnie wykorzystywać zebrane przez wiele lat doświadczenia w realizacji tak dużych projektów. We wspomnianym „Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych” z pewnością cenny jest nasz poprzedni udział w projektach PLATON, MAN-HA oraz wieloletnie eksploatowanie i rozwój sieci akademickiej w Warszawie. W laboratoriach „Usług Chmurowych” i „Symulacji Wieloskalowych” korzystamy z naszych kompetencji ośrodka KDM oraz efektów współpracy w ramach projektów OCEAN czy PL-Grid. Jednocześnie możliwość realizacji projektu wespół z całym Konsorcjum PIONIER jest ciekawą szansą do pojawienia się nowoczesnych usług z obszaru ICT, które możemy świadczyć zarówno lokalnie w Uniwersytecie Warszawskim jak i szerzej, całemu środowisku akademickiemu w Polsce.

M.B-S.: Wraz z początkiem 2022 roku objął Pan Doktor stanowisko dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Z ICM UW związany jest Pan jednak już od ponad 20 lat. Nadzorował Pan i koordynował realizację dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w które zaangażowany był Uniwersytet Warszawski. Jakie plany rozwoju Centrum ma Pan Dyrektor na najbliższą przyszłość?

R.S.:  – Chciałbym, aby ICM był wsparciem dla krajowego środowiska naukowego poprzez tworzenie i dostarczanie nowatorskich rozwiązań́ informatycznych i obliczeniowych w oparciu o interdyscyplinarne kompetencje, infrastrukturę oraz dane. Zależy mi, aby powyższą misję ICM spełniał poprzez współdziałanie ze społecznością krajowego kampusu naukowego w realizowaniu projektów wymagających szczególnych kompetencji merytorycznych lub zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej i informatycznej.

Będziemy również kontynuować działalność dydaktyczną prowadząc wyjątkowe projekty edukacyjne: magisterskie studia o charakterze praktycznym z Inżynierii Obliczeniowej, kurs Omics Data Science: Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych (współpraca z IMiD), szkolenia z obszarów HPC, Big Data, AI czy text mining (Akademia ICM), a także cykliczne warsztaty dla młodzieży szkolnej – Matematyka dla Ciekawych Świata.

Ponadto, opierając się na wieloletnim doświadczeniu, będziemy nadal zapewniać polskim naukowcom dostępu do pełnej literatury naukowej, w tym 26 tys. tytułów czasopism i 157 tys. tytułów książek, poprzez prowadzenie i utrzymywanie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN). A w obszarze Open Science będziemy umacniać pozycję ICM jako dostawcy największych serwisów otwartej nauki w Polsce – Biblioteki Nauki, Repozytorium CeON, Repozytorium Otwartych Danych RepOD, Repozytorium Danych Społecznych i Macromolecular Xtallography Raw Data Repository.

M.B-S.: ICM ma blisko 30 lat doświadczenia w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych, modelowania oraz analityki danych. Istnieje od roku 1993 jako podstawowa, ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie dwa lata nie były łatwym czasem ze względu na pandemię, dziś również żyjemy i pracujemy w okresie niepokoju związanego z działaniami wojennymi zza wschodnią granicą kraju. Jak te wcześniejsze wydarzenia wpłynęły na działalność ICM ?

R.S.:Doświadczenie ICM w zakresie modelowania i analityki danych zdobyte na przełomie ostatnich lat pozwoliło nam na podjęcie współczesnego wyzwania jakim było opracowanie przez ICM Modelu Epidemiologicznego, który opisywał rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Co ważne główną ideą modelu rozwijanego przez dra Franciszka Rakowskiego z Zespołem ICM, była możliwie pełna reprezentacja struktury społecznej kraju do poziomu poszczególnych osób przebywających na terytorium Polski oraz ich kontaktów. Opracowany model pozwolił na prognozowanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzały dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne. W ciągu ostatnich dwóch lat przedstawiliśmy 66 raportów i 120 analiz/scenariuszy dla Ministerstwa Zdrowia, ukazało się kilkaset doniesień medialnych o modelowaniu epidemii przez ICM. Opracowany Model umożliwia również przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, w zależności od pojawiających się nowych patogenów. Paradoksalnie, niełatwy czas pandemii, okazał się dla ICM mocnym impulsem do rozwoju narzędzi predykcyjnych adresowanych dla ochrony epidemiologicznej kraju jak również stał się okresem wzmożonych badań dr Anety Afelt z ICM, które koncentrowały się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych.

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

TNC z powrotem na żywo

Każda edycja The Networking Conference gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci naukowych w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Podczas TNC odbywa się przegląd najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

PCSS jako główny partner technologiczny konferencji zapewnił pełną multimedialną oprawę, najważniejszym wydarzeniom towarzyszyły kamery, a główne sesje były transmitowane on-line. Audiowizualne przygotowanie konferencji, w tym opracowanie graficzne, muzyczne i multimedialne sesji plenarnych, koordynacja sesji otwierającej i zamykającej wydarzenie, przygotowanie strony i rejestracji – to tylko niektóre z zadań, jakie PCSS realizowało podczas TNC 2022. W tym roku największym wyzwaniem było przygotowanie ogromnego, 45-metrowego ekranu LED, stanowiącego najważniejszy element scenografii.

 

 

Konferencja TNC to także towarzysząca jej część wystawiennicza, na której PCSS oraz Konsorcjum PIONIER prezentują realizowane aktualnie projekty badawcze. W tym roku były to m.in. PIONIER-LAB, DARIAH-LAB, PRACE-LAB, KMD. Na stoisku odbyły się również liczne demonstracje:

  • PosEmo i eduMEET: Studium przypadku wspomagania komunikacji niewerbalnej w świecie webkonferencji,
  • Rozwój systemów rozprzestrzeniania czasu i częstotliwości w PCSS,
  • Demo Quantumblockchain,
  • Możliwości wykorzystania systemu AI/ML do monitorowania fizycznych łączy QKD w operacyjnej sieci. Jako przykład zaprezentowany system wykorzystuje dane z operacyjnych łączy QKD w sieci PIONIER na trasie Poznań – Warszawa.

 

Dla kilkunastoosobowej ekipy PCSS, przygotowującej TNC 3 dni konferencji, nie były jedynym czasem spędzonym w portowych przestrzeniach Triestu, gdzie mieściło się Convention Center. Zanim rozległy się pierwsze dźwięki muzyki, przygotowanej na otwarcie, cała ekipa już od czwartku (a więc na pięć dni przed wydarzeniem) dozorowała prace, rozpakowywała i konfigurowała sprzęt, spinała wiele drobnych szczegółów, które sumarycznie dały tak efektowny obraz. Sygnał zakończenia konferencji w czwartek po południu był też momentem, w którym cała infrastruktura ponownie musiała znaleźć się w skrzyniach i sprawnie zostać spakowana do TIRa w piątkowe popołudnie, a już w niedzielnym upale – rozpakowana na miejscu w Poznaniu.

 

TNC w Trieście już za nami, ale – jak to słusznie zauważył CEO Geanta, Erik Huizer – po zakończonej konferencji czas planować następną. Bo już za rok TIRy ze sprzętem prosto z CBPIO pojadą do Albanii, do Tirany… A Polski Internet Optyczny PIONIER ponownie będzie miał tam swoją silną reprezentację.

 

 

Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Szkolimy się w wakacje

Tym razem sprawdziliśmy, czego można dowiedzieć się podczas szkoleń organizowanych od lipca do września. Poniżej zebraliśmy dla Państwa wszystkie propozycje.

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Współpraca i szkolenia międzynarodowe

Chętni będą mogli śledzić wystąpienia również online. Dostęp do części z nich jest bezpłatny, za niektóre należy uiścić opłatę w wysokości 30 euro. Dla przejrzystości zaznaczyliśmy to w rozpisce. To jednak nie jedyne wydarzenia, w których mogą Państwo uczestniczyć. W ramach szeregu współprac EOSC i Internet2 w czerwcu odbywają się różne międzynarodowe szkolenia, webinaria i kursy, które przedstawiamy poniżej.

Prezentujemy czternaście dat, pod którymi kryją się wydarzenia, które polecamy. Oto one:

1 czerwca

2nd INODE EOSC Workshop (online)

 

6 – 10 czerwca

InCommon BaseCAMP (Internet2 – webinarium płatne)

 

7 czerwca

Internet2: Internet History Webinar – Using the Internet (1983-1992) (online)

 

13 – 17 czerwca

TNC22 – The Networking Conference (Triest, Włochy, stacjonarnie i online)

 

13 czerwca

eHealth Task Force meet up (Triest, Włochy)

GÉANT General Assembly 27 (Triest, Włochy)

Everything you need to know about the OCRE Framework (Triest, Włochy, online dodatkowo płatne)

REFEDS (Triest, Włochy, online dodatkowo płatne)

TF-RED meeting (Triest, Włochy, online dodatkowo płatne)

SIG-CISS (Triest, Włochy, online dodatkowo płatne)

TF-EDU Annual Community Meeting (Triest, Włochy, forma hybrydowa, wstęp wolny)

 

14 czerwca

BOF: New form-factors for coherent optics, a disruptive technology? (Triest, Włochy, otwarty dostęp online)

 

16 czerwca

Community Cloud Operators BoF (online, otwarty dostęp)

BoF: Improve NREN Security Management – how can the Security Baseline help? (Triest, Włochy, otwarty dostęp online)

 

17 czerwca

InAcademia Steering Committee meeting (Triest, Włochy, online dodatkowo płatne)

SIG-Marcomms side event at TNC22 (online, dostęp płatny)

Security Day 2022 TNC22 (Triest, Włochy, online dodatkowo płatne)

 

21 czerwca

GÉANT Infoshare Management and monitoring of time & frequency services (online, otwarty dostęp)

 

26 czerwca – 1 lipca

34th Annual FIRST Conference (2022) (Dublin, Irlandia, płatny dostęp online)

 

27 – 29 czerwca

ITIL® 4 Leader – Digital & IT Strategy 27- 29 June 2022 (online, szkolenie otwarte dla członków projektów GÉANT)

 

27 czerwca

TF-DLT Meeting (otwarte forum online)

 

28 czerwca

EDUROAM in the cloud: enabling the next 1,000 subscribers (online, Internet2)

 

30 czerwca

“IT Buying and Procurement Trends and Stakeholders in Higher Education” – Internet2 (online)

 

Gabriela Jelonek

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Ilu nas jest, czyli roczne podsumowanie statystyk

Kto, co, kiedy i najchętniej czyta? Takie podsumowanie przygotowaliśmy dla Państwa wraz z dwunastym numerem newslettera PIONIER News.

Każdy numer przygotowujemy dla Państwa z wielką starannością. Zależy nam by rubryki, w których poruszamy poszczególne tematy, były interesujące i aktualne. Zdradzając nieco naszą “redakcyjną kuchnię” przyznamy się, że czasami nagła zmiana sytuacji na świecie, sprawia, że na szybko przygotować musimy bieżący materiał, a inne przenieść w czasie do kolejnego lub kolejnych wydań. Tak czy inaczej staramy się zawsze, by wszystko było tak przygotowane, aby zainteresowało każdego Czytelnika.

Pierwszy numer ukazał się 28 kwietnia 2021 roku. Pionierski numer newslettera zbudowaliśmy tak, by pokazać nieco historii, ale i otworzyć się na nowe. I taki styl przyjęliśmy w naszym comiesięcznym harmonogramie. W ciągu roku mieliśmy 8 285 odwiedzin na stronie przez 4 196 użytkowników. Najchętniej czytanym artykułem był tekst autorstwa Piotra Turowicza, który ukazał się w rubryce “Technologie: Z szafy inżyniera” i miał tytuł “Kabel światłowodowy na linii wysokiego napięcia”. “MAN-y pomagają Ukrainie” to tekst, który również cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Czytelników. Do gustu przypadł Państwu tekst opisujący pracę kieleckiej ekipy telewizyjnej, który ukazał się w rubryce “Proszę Państwa, oto MAN” i był napisany przez Ewę Menzfeld.

Ze statystyk wynika, że najchętniej czytacie nas Państwo zaraz po publikacji, ale wiele osób sięga do informacji po tygodniu od daty premiery PIONIER News. W ciągu ostatniego tygodnia odwiedziło nas 290 użytkowników.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Współpraca i szkolenia międzynarodowe

Maj to przede wszystkim miesiąc maturzystów, ale nie oznacza to, że nie obfituje on również w ciekawe wykłady. Zachęcamy zatem do zapoznania się z kalendarium i uczestnictwa w wybranych propozycjach.

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

MANy pomagają Ukrainie

Niektóre ośrodki przekazały uchodźcom miejsca w akademikach, inne organizują zbiórki, biegi charytatywne oraz wspierają studentów. Szczegóły poniżej wraz z linkami do poszczególnych akcji, w które można się zaangażować bez względu na miejsce zamieszkania i pracy.

BIAMAN Politechnika Białostocka, Białystok 

Politechnika Białostocka włączyła się do akcji Urzędu Miasta Białystok i organizacji pozarządowych regionu. W pobliżu portierni poszczególnych wydziałów uczelni można przynosić dary dla Ukrainy – przede wszystkim środki higieny osobistej, żywność długoterminową, żywność dla dzieci, leki i środki opatrunkowe. Poszukiwani są też wolontariusze, którzy pomogą w rozdzielaniu i pakowaniu darów.

Więcej informacji: https://pb.edu.pl/2022/02/27/zbiorka-dla-ukrainy-na-politechnice-bialostockiej/

BYDMAN Politechnika Bydgoska, Bydgoszcz

Na Politechnice Bydgoskiej od 28 lutego trwa zbiórka darów dla potrzebujących. Trafiają one do głównego punktu zbiórki na terenie Biblioteki Głównej uczelni w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Uczelnia zaprosiła do wsparcia akcji również mieszkańców pobliskiego osiedla Fordon, które znajduje się tuż przy Politechnice. W zbiórkę na terenie Politechniki czynnie włączyli się pracownicy ACSK (Akademickie Centrum Sieciowo-Komputerowe). Całość zebranych darów jest dostarczona przez fundację na granicę z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Pracownicy wspierają również finansowo różne organizacje i osoby prywatne.

CZESTMAN Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Politechnika Częstochowska od 26 lutego zbiera rzeczy dla potrzebujących osób z Ukrainy. Lista potrzebnych produktów i potrzeb jest aktualizowana na stronie. Ponadto Politechnika zbiera apteczki dla ukraińskich żołnierzy, a także namioty i agregaty prądotwórcze na benzynę. Uczenia współpracuje z lokalnym oddziałem Caritas, Fundacją “Eurohelp” i innymi organizacjami pomocowymi.

Lista potrzeb: https://pcz.pl/aktualnosci/zbiorka-potrzebnych-rzeczy-92.html,

Ponadto studentki i studenci Politechniki Częstochowskiej pochodzący z Ukrainy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Więcej informacji: https://pcz.pl/aktualnosci/wsparcie-psychologiczne-dla-studentow-pcz-pochodzacych-z-ukrainy-93.html

CI TASK Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Politechnika Gdańska przekazała Akademik nr 11 w Gdańsku Brzeźnie na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. W domu studenckim zostało przygotowanych 160 miejsc. Uczelnia nadal poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą im w codziennym funkcjonowaniu i odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości. Wszystkim, którzy tego potrzebują oferowana jest także pomoc psychologiczna.

Od 18 marca zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy prowadzona jest w budynku Hydromechaniki PG została włączona do zbiórki na ul. Sobieskiego 18, którą prowadzi PCK i gdzie jest dogodny parking dla samochodów.

Więcej informacji: https://pg.edu.pl/solidarni-z-ukraina

 

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa, Politechnika Śląska, Gliwice

Politechnika Śląska w dowód solidarności i wsparcia dla ambicji edukacyjnych ukraińskiej młodzieży uruchomiła specjalny program skierowany do młodych obywateli Ukrainy – aktualnie studiujących i tych, którzy zechcą podjąć studia . Politechnika zwolni ich z opłat za studia. Studenci posiadający obywatelstwo ukraińskie mogą również wnioskować o bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim. Ponadto zapewnia również wsparcie informacyjne i psychologiczne, pomoc w rozwoju indywidualnym oraz w znalezieniu pracy.

Więcej informacji: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/pomoc-ps-dla-studentow-i-kandydatow-z-ukrainy/

Rektor Politechniki Śląskiej powołał Pełnomocnika ds. pomocy Ukrainie. Została nim Małgorzata Sołtyńska-Rąb kierownik Biura Karier Studenckich. Głównym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja działań prowadzonych przez Politechnikę Śląską na rzecz pomocy Ukrainie.

Więcej informacji: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/powolanie-pelnomocnika-rektora-ds-pomocy-ukrainie/

KIELMAN Politechnika Świętokrzyska, Kielce

Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej wraz ze Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód zainicjował akcję wsparcia Ukrainy poprzez zbiórkę pomocy materialnej. Zebrane dary trafią do Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach, a stamtąd dary do rodzin przyjętych w województwie oraz bezpośrednio do Ukrainy.

https://tu.kielce.pl/wsparcie-dla-ukrainy/

Rektor uczelni wyraził też pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa oraz zadeklarował wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie zaapelował do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.

Całe oświadczenie dostępne tutaj: https://tu.kielce.pl/solidarni-z-ukraina/

KOSMAN Politechnika Koszalińska, Koszalin

Politechnika Koszalińska zorganizowała charytatywny bieg  #BiegiemNaPomocDlaUkrainy . Celem akcji było symboliczne przebiegnięcie dystansu, jaki dzieli Koszalin od Kijowa, czyli 1.300 km. W akcji wzięło udział ok. 600 osób i udało się zebrać ok. 7 tys. zł.

https://www.tu.koszalin.pl/art/1891/biegiemnapomocdlaukrainy-z-udzialem-pracownikow-i-studentow-politechniki-koszalinskiej,

Politechnika Koszalińska prowadzi także zbiórkę darów, które można przynosić i zostawiać na specjalnie przygotowanych stołach przy portierni w kampusie uczelni przy ulicy Śniadeckich 2. Zbiórka nie obejmuje ubrań. Potrzebne są zabawki dla dzieci, wielolitrowe zbiorniki z wodą pitną, przedmioty umożliwiające przetrwanie nocy w niskiej temperaturze, środki opatrunkowe etc. Dary przekazywane są transportem uczelnianym do magazynów logistycznych uruchomionych przez samorząd miejski.

Więcej informacji: https://www.tu.koszalin.pl/art/1887/zakonczylismy-i-etap-zbiorki-dla-ukrainy-i-rozpoczynamy-etap-ii

Uczelnia oferuje także pomoc psychologiczną.

Więcej informacji: https://www.tu.koszalin.pl/art/1889/zaufane-info-nasi-eksperci-o-tym-jak-radzic-sobie-w-trudnym-czasie,

https://www.tu.koszalin.pl/art/1894/zaufaneinfo-jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie,

CYFRONET Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

W związku z licznymi inicjatywami pracowników i studentów, którzy włączyli się w organizację pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy, Zespół Koordynacyjny na bieżąco weryfikuje prowadzone zbiórki, a także wszelkie inne inicjatywy w AGH. Zbiórki darów, żywności, środków opatrunkowych prowadzone są na różnych wydziałach.

Aktualizowana lista znajduje się pod tym adresem: https://www.agh.edu.pl/solidarni-z-ukraina/ 

LUBMAN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Na uczelni zorganizowano też pokaz filmów ukraińskich, liczne debaty na temat stosunków międzynarodowych, a także mecz charytatywny „Pracownicy vs. Studenci UMCS”.

Trwa stacjonarna zbiórka darów w Stołówce Akademickiej „Trójka” mieszczącej się przy ulicy Langiewicza 16. Dary przyjmowane są w wydzielonej części sali coworkingowej w godzinach 10.00-18.00. Lista potrzeb znajduje się tutaj: https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,umcs-razem-dla-ukrainy-umcs-razom-za-ukra-nu,112962.chtm .

Uruchomiona została też zbiórka pieniężna. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych środków dla osób z Ukrainy, w tym rodzin naszych studentów.

Link do zbiórki: zrzutka.pl/cx62ur

LODMAN Politechnika Łódzka, Łódź

Politechnika Łódzka podjęła szereg działań mających zapewnić wsparcie studentom i pracownikom z Ukrainy, którzy tej pomocy potrzebują. Aby skoordynować działania LODMAN stworzył stronę, na której są zebrane wszystkie działania na rzecz potrzebujących. Strona podzielona jest na trzy kategorie: „Komunikaty”, „Chcę pomóc” i „Potrzebuję pomocy”.

Więcej informacji: https://p.lodz.pl/uczelnia/pl-dla-ukrainy

OLMAN Miejska Sieć Komputerowa, Olsztyn

Samorząd studencki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi zrzutkę finansową, którą można wesprzeć poprzez stronę: https://zrzutka.pl/cr2h3a .

Zorganizowana jest także zbiórka rzeczy. Najbardziej potrzebne są środki medyczne, powerbanki, produkty spożywcze długoterminowe, artykuły higieniczne i środki czystości.

Można je przekazywać m.in. do punktów zbiórek prowadzonych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie. Specjalnie oznaczone miejsca znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej (od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00), w markecie Carrefour w Kortowie, na wydziałach, a także w akademikach na terenie kampusu (czynne całą dobę).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.uwm.edu.pl/solidarni-ukraina

MAN-OPOLE Miejska Sieć Komputerowa, Opole

W Opolu trwa zbiórka rzeczy dla uchodźców –  w akademiku “Mrowisko”, ul. Katowicka – w godz. 11.00 – 13.00, a także w Biurze Marketingu i PR, akademik “Niechcic”, p. 7 (godz. 8.00 – 16.00).

Trwa także zbiórka pieniędzy na rzecz 250 uchodźców zakwaterowanych w domach studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej informacji: https://uni.opole.pl/page/4740/akademicka-pomoc-dla-uchodzcow-biezaca-aktualizacja

PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

PCSS udostępnił część swoich przestrzeni biurowych, jako tymczasowe miejsca noclegowe. Obecnie w budynku przy ul. Zwierzynieckiej schronienie znalazły trzy rodziny, łącznie 16 osób, w tym 10 dzieci, z których najmłodsze ma zaledwie kilka miesięcy… uciekali m.in. z okolic Odessy i Żytomierza.

Zarówno pracownicy PCSS, jak i osoby zaprzyjaźnione przynoszą żywność, ubrania i środki higieny osobistej. Wiele osób pomogło przekształcić przestrzenie biurowe w przytulny dom, także dla najmłodszych. PCSS zapewnił gościom także posiłki, z których mogą korzystać w akademiku, znajdującym się po drugiej stronie ulicy. Na miejscu uchodźcy mają zapewniony dostęp do kuchni i łazienki, pralki oraz wsparcie pracowników i wolontariuszy. Dorosłym pomagają znaleźć pracę, aby rodziny mogły się w miarę możliwości szybko usamodzielnić i znaleźć lokum na stałe.

Więcej informacji: https://www.pcss.pl/solidarni-z-ukraina/

PCSS zorganizował także zbiórkę pieniędzy, w której wyróżniona jest skarbonka przeznaczona na wyprawkę szkolną dla przyjętych dzieci: https://zrzutka.pl/p2sr5n .

PULMAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy

Z inicjatywy dyrekcji instytutu w zasobach lokalowych firmy zakwaterowano cztery rodziny z Ukrainy, łącznie 23 osoby.

Wielu pracowników Instytutu bierze udział w różnych formach pomocy, zarówno wspierając zbiórki, jak i zostają wolontariuszami.

RAMAN Miejska Sieć Komputerowa, Radom

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu udostępnił dwa akademiki dla uchodźców z Ukrainy. Trwa także zbiórka dla uchodźców. Produkty przyjmowane są przy portierniach wybranych wydziałów i akademików.

Na stronie www regularnie publikowana jest lista najbardziej potrzebnych artykułów: https://uniwersytetradom.pl/razem-dla-ukrainy/

Rzeszowska Miejska Sieć Komputerowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Centrum Pomocy Ukrainie powstało w Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 8. To nowy punkt zbiórki darów, który powstał z inicjatywy uczelni i Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest ono centrum logistycznym pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy w Rzeszowie.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 do centrum można dostarczać produkty zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem. Lista potrzebnych artykułów jest dostępna na stronie internetowej i jest na bieżąco aktualizowana:

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/centrum-pomocy-ukrainie-wspolna-inicjatywa-politechniki-rzeszowskiej-i-pck-2149.html

Akademicka Miejska Sieć Komputerowa, Zachodniopomorski Uniwersytety Technologiczny, Szczecin

Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny przeznaczył 180 miejsc w akademikach dla uchodźców, którzy mogą zakwaterować się na jeden miesiąc z możliwością przedłużenia. Zwiększono kwotę zapomogi, o którą studenci mogą ubiegać się dwa razy do roku z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł oraz pomoc w nauce języka polskiego.

Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny zapewnia też wsparcie psychologiczne, po które można zwrócić się dzwoniąc pod numer telefonu: 667 015 225; 91 449 58 82.

Więcej informacji: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/zut-dla-ukrainy.html

TORMAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zdecydował o zwolnieniu z opłaty za studia w semestrze letnim, opłat za akademik i przyznaniu zapomogi w związku z sytuacją losową dla studentów z Ukrainy. Uczelnia pomaga w poszukiwaniu zakwaterowania dla ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników.

Społeczność akademicka czynnie angażuje się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Dary można zostawiać w specjalnie oznaczonych miejscach na wydziałach, w Uniwersyteckim Centrum Sportowym i w Bibliotece Uniwersyteckiej. Dla wszystkich potrzebujących z Ukrainy zorganizowano też darmową pomoc psychologiczną. Na stronie UMK będą umieszczane aktualne informacje dotyczące możliwości uzyskania i udzielenia pomocy.

Więcej informacji: https://portal.umk.pl/pl/articles/tag/solidarni-z-ukraina

ICM Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Uniwersytet Warszawski zorganizował pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ale też dla pomagających w różnych wymiarach. Na stronie ICM znajduje się odnośnik do podstrony, gdzie możemy znaleźć m.in.: pomoc socjalną, prawną, psychologiczną, darmowy dostęp do tłumaczeń, działań edukacyjnych, a także informacje o zbiórkach i innych inicjatywach.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/ukraina/

NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Działania NASK ukierunkowane na wsparcie Ukrainy można podzielić na dwa obszary. Pierwszy z nich związany jest z działalnością NASK, kompetencjami jako ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dezinformacji czy tworzenia systemów informatycznych, takich jak aplikacje. Drugi obszar pomocy, która płynie z NASK to działania pracowników, którzy chcieli włączyć się w pomoc rzeczową, finansową osobom dotkniętym wojną.

Utworzono specjalną jednostkę w NASK, która zajmuje się wychwytywaniem i dementowaniem dezinformacji, fake newsów. Podstawowym narzędziem komunikowania się ekspertów ze społeczeństwem, mediami są profile #WłączWeryfikację na Facebooku oraz Twitterze. Eksperci działający na rzecz tej akcji analizują zarówno posty w mediach społecznościowych, samodzielnie wyszukując te, które budzą kontrowersje, jak również przyjmują zgłoszenia od internautów. Ponadto, uzupełniając te działania, nadal blokowane są przez CERT Polska strony internetowe, które wyłudzają dane internautów np.: w zamian za możliwość obejrzenia rzekomego filmu z Ukrainy.

Więcej informacji: https://www.nask.pl/pl/wlaczweryfikacje/4413,WlaczWeryfikacje.html

NASK pilne wdrożył i udostępnił dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali w naszym kraju numer PESEL, możliwości korzystania z aplikacji mObywatel stworzonej przez specjalistów w NASK, a w niej z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl.

Więcej informacji na ten temat: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4623,Obywatele-Ukrainy-z-aplikacja-mObywatel-w-Polsce.html

W NASK powstała również inicjatywa zbierania zestawów Starlink, które pomogą w uzyskaniu dostępu do Internetu na terenie Ukrainy. Więcej informacji: https://www.facebook.com/NASKpl/posts/3015526092111476

Wśród pracowników NASK pojawiła się również potrzeba pomocy bezpośredniej Ukraińcom. Dlatego przedstawiciele Działu Administracji NASK zorganizowali i koordynowali zbiórki najpotrzebniejszych artykułów, które zostały ustalone z Caritas Polska. W zbiórkę zostały włączone też produkty z logo NASK stworzone na potrzeby działań marketingowych np.: kurtki, polary, bluzy dresowe, koce, powerbanki itp.

ZIELMAN Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z zielonogórskim biurem Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowali Wielką Zbiórkę Darów dla Mieszkańców Ukrainy. Zbiórka zorganizowana została na kampusie uniwersyteckim. Zapotrzebowanie na pomoc się nie zmniejsza, dlatego na stronie www regularnie publikowana jest lista potrzeb.

Więcej informacji: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?wielka-zbiorka-darow-dla-mieszkacow-ukrainy-na-uz-nadal-trwa

WCSS Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Politechnika Wrocławska także założyła specjalną stronę, gdzie można zgłosić się zarówno z pomocą, jak i po pomoc. Wsparcie podzielono na kilka działów, m.in. pomoc na uczelni, pomoc psychologiczna i medyczna, pomoc niepełnosprawnym, pomoc prawna, oferty pracy, najczęściej zadawane pytania czy przydatne zwroty językowe. Chętni mogą zgłosić się także na wolontariat i wesprzeć zbiórkę darów.

Więcej informacji: https://pwr.edu.pl/solidarni-z-ukraina

Gabriela Jelonek

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Wiecha na budynku nowej siedziby CI TASK

Przy tej okazji warto przypomnieć, że wiecha, inaczej wierzchowe lub wiankowe, to wielowiekowa tradycja budowlana (sięgająca XIV wieku), polegająca na zawieszaniu na konstrukcji dachu budynku wieńca przystrojonego kolorowymi wstążkami, kwiatami i gałązkami.

W uroczystości, która odbyła się 15 października, uczestniczyli gospodarze, kierownictwo i przedstawiciele wszystkich centrów KDM oraz członkowie Grupy NDI – generalnego wykonawcy prac.

Sercem inwestycji, która już robi wrażenie, będzie „bunkier”, podziemna serwerownia. Cały budynek serwerowni (z ograniczonym dostępem) spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa poziomu TIER III/IV, zgodnie ze standardami określonymi przez Uptime Institute. Dodatkową ciekawostką jest wykorzystanie do zasilania zarówno prądu stałego jak i zmiennego, a także inteligentnych systemów chłodzenia cieczą i gaszenia parą.

Nieco ponad dwuminutowy filmik z budowy obejrzeć można TUTAJ:

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pilot, czyli startujemy z newsletterem!

Przez cztery kolejne lata PIONIER Magazine ukazywał się drukiem z różną objętością, różną zawartością a także różnym kształtem. W tym czasie wydaliśmy 10 regularnych numerów, 2 numery specjalne, w języku angielskim, które towarzyszyły PIONIERowi w zagranicznych konferencjach oraz dwa numery specjalne, będące jednocześnie biuletynami konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”, której inicjatorem był właśnie Polski Internet Optyczny.

Zmieniał się Internet, zmieniały się potrzeby. Coraz więcej informacji ukazywało się tylko w wersji cyfrowej, z czasem na konferencje i wydarzenia woziliśmy bardziej wizytówki z adresami stron i serwisów, niż papierowe broszury. Z czasem także i formuła PIONIER magazine wyczerpała się na tyle, że w 2012 roku, całkiem niespodziewanie Konsorcjum zaprzestało jego wydawania.

Kiedy przyszedł czas pandemii, bezpośrednie rozmowy zamieniliśmy na wideokonferencje, a konferencje na wideorozmowy – technologia, którą współtworzyliśmy w ramach projektów PIONIERA, zyskała nowy wymiar. W 2021 roku nikogo nie trzeba przekonywać do korzystania z szerokopasmowego Internetu, bez naukowej sieci PIONIER prace grup badawczych musiałyby ostro hamować. Obecnie inicjatywy naukowe nie tylko nie zaprzestały rozwoju, ale wyciągając wnioski z nowej rzeczywistości, tworzą nowe scenariusze użycia innowacji; trochę tak, jakbyśmy zdawali egzamin z dorobku ostatnich lat.

Dlatego też w pewnym sensie pojawienie się dziś newslettera PIONIER News jest naturalną reaktywacją tamtego PIONIER Magazine. W nowej perspektywie, nowej formule, ekologicznym wydaniu. Łatwe w czytaniu, dostępne dla każdego urządzenia w sieci i z częstszą dynamiką wydań – chcemy bowiem, by newsletter PIONIERa docierał do Państwa, użytkowników sieci i odbiorców usług – raz na miesiąc, przez cały rok akademicki, od października do czerwca. To pierwsze, pilotowe wydanie. Trochę nieśmiałe, ale kontynuujące tradycje “starszego brata”, mamy nadzieję na stałe zagości w skrzynkach pocztowych uczestników projektów wykorzystujących e-infrastrukturę sieci badawczych w Polsce, ale również użytkowników podłączonych do sieci PIONIER. Chcemy trochę więcej powiedzieć o sieciach miejskich, połączeniach zagranicznych, infrastrukturze sprzętowej, ale także o usługach, pomysłach i serwisach. Dlatego też jako podtytuł PIONIER News wybraliśmy hasło: Ludzie i technologie.

W każdym wydaniu przedstawimy sylwetki ludzi PIONIERa, aktualności i historii z drugiej strony, odkryjemy kilka mniej znanych faktów budowy sieci i mniej znanych narzędzi, z których dzięki PIONIERowi można skorzystać. Co miesiąc będzie coś do poczytania i obejrzenia, a budujące się nowe laboratoria Polskiego Internetu Optycznego wybrzmią nie tylko nowym sprzętem badawczym, ale także nowym doświadczeniem specjalistów. W końcu – nazwa PIONIER zobowiązuje! A nasz nowy newsletter niech się stanie forpocztą wszystkich pionierskich działań środowiska naukowego w Polsce!

 

Damian Niemir