Kategorie
#Ludzie: Aktualności

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

Konferencja, która stanie się jednym z elementów obchodów 20-lecia Konsorcjum PIONIER oraz 30-lecia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, zaplanowana jest na 12 września 2023 r.

Już od godziny 9:00 pojawią się niezwykle ciekawe wystąpienia, poprzedzone specjalnym, otwartym posiedzeniem Rady Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa. Będzie to niecodzienna okazja do podsumowania 20 lat pracy tego grona, perspektywy celów, które udało się spełnić przez mijające dwie dekady i postawienia nowych wyzwań technologii oraz współpracy krajowej jak i międzynarodowej.

Prelekcje trwać będą do późnego popołudnia. Znajdą się wśród nich zarówno kwestie wsparcia e-infrastrukturą najnowszych badań naukowych, scenariuszy, w których można wykorzystać potencjał Polskiego Internetu Optycznego, jak i systemy przechowywania i dostępu do danych, które są wykorzystywane w ramach PIONIERa.

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023 odbywać się będzie w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego, w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pożegnania i powitania

Jednym z punktów posiedzenia były wybory uzupełniające do Prezydium RKP – dr inż. Stanisław Starzak przestał pełnić funkcję II Zastępcy Przewodniczącego Prezydium, którą piastował od początku powołania Konsorcjum PIONIER. Na jego miejsce zgłoszono jedną kandydaturę – prof. dr. hab. inż. Romana Wyrzykowskiego, którą Rada przyjęła jednomyślnie. Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski reprezentuje  Politechnikę Częstochowską w Radzie Konsorcjum PIONIER od momentu jej powołania.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia RKP przegłosowano uchwałę i przyjęto dr. inż. Stanisława Starzaka do Klubu PIONIERa.

Przypomnijmy, że dr inż. Stanisław Starzak jest współtwórcą Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN,  a także współautorem programu „PIONIER: Polski Internet OptycznyZaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”.  W #005 wydaniu newslettera (który ukazał się 10.2021) Błażej Oczkowski przeprowadził rozmowę na temat 30-lecia LODMANu.

Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski jest dyrektorem Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN, z którym na łamach newslettera #002 rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska.

W kolejnych punktach członkom RKP przedstawiono wstępne podsumowanie działalności i funkcjonowania sieci PIONIER w roku 2022 oraz aktualny stan realizacji projektu PIONIER-LAB. Dyskutowano też nad podniesieniem niezawodności obsługi ruchu komercyjnego w sieciach MAN, przyjmując ostatecznie rekomendowany model.

Spotkanie Rady odbyło się w przededniu oficjalnych obchodów 50-lecia Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

Krzysztof Kołat

 

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pół wieku CYFRONETu

Na Wawelu, w kaplicy Św. Leonarda (najstarszej części Katedry Wawelskiej), odprawiona została msza z udziałem członków Rady Konsorcjum PIONIER.

Przedpołudniem zaproszeni goście zwiedzili Zapasowe Centrum Danych Cyfronetu na Podolu, w którym pracują krakowskie superkomputery ARES (efekt realizacji projektu PRACE-LAB) oraz najnowszy i najszybszy obecnie w Polsce superkomputer ATHENA.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 15 w głównym budynku AGH przy ul. Mickiewicza 30. W obchodach wziął udział Prezydent RP – Andrzej Duda, a także liczni przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego, rządu i samorządu.

Krakowskie środowisko naukowe ma ogromny wkład w rozwój Polski i kolejnych pokoleń. Do tej pory tutejsze osiągnięcia konkurują ze światowymi. W imieniu Rzeczypospolitej – dziękuję – mówił Andrzej Duda.

Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH zostały wręczone nadane przez Prezydenta odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi dla rozwoju innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wyróżniona została również Agnieszka Szymańska.

Za wkład w rozwój nauki, za działalność w zakresie rozwoju usług teleinformatycznych Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Krzysztofa Gawła oraz Karola Krawentka. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Łukasz Dutka, Monika Gólska, Janina Kawa, Wanda Kozioł, Adam Krzyżek, Marek Magryś, Jerzy Pawlus oraz Angelika Zaleska-Walterbach. Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Łukasz Flis, Mariusz Kula, Joanna Kurek, Patryk Lasoń, Robert Pająk, Aleksandra Pałuk, Damian Trela, Andrzej Zemła.

Z rąk prof. dr hab. Kazimierza Wiatra Prezydent RP otrzymał medal 50–lecia CYFRONET–u.

Kierownictwu i pracownikom ACK Cyfronet AGH, z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów i dalszego rozwoju!

Krzysztof Kołat

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Kwietniowe szkolenia

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Szkolimy się na wiosnę

Poniżej przedstawiamy listę szkoleń i konferencji przygotowanych przez międzynarodowych partnerów Konsorcjum PIONIER – EOSC, GÉANT i Internet2.

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Z nowym rokiem pewnym krokiem! I z nowymi umiejętnościami

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

W nowy rok z nowymi umiejętnościami!

Oferta spotkań na początku roku nie jest tak bardzo rozbudowana jak w letnich miesiącach, ale z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

ICM UW ponownie uczestniczył w budowie sieci SCinet

Prace nad budową sieci zaczynają się już niemal na rok przed terminem konferencji, a główny nacisk kładziony jest na zastosowanie najnowocześniejszych technologii sieciowych dostępnych na rynku. Istotnym wkładem ICM UW w budowę sieci jest prowadzone przez Bartosza Drogosiewicza i Jarosława Skomiała wirtualne laboratorium, sieciowe umożliwiające testowanie nowej architektury przed jej implementacją na rzeczywistych urządzeniach.

SCinet zapewnia uczestnikom konferencji SC oraz społeczności HPC innowacyjną platformę sieciową niezbędną do połączenia, transportu i prezentacji badań HPC z całego globu. Oprócz wysokowydajnych pokazów demonstracyjnych, SCinet obsługuje połączenia przewodowe i bezprzewodowe, dzięki którym uczestnicy konferencji mogą utrzymywać łączność z resztą świata.

 

 

SCinet na SC22 w liczbach:

  • 175 wolontariuszy
  • 78 organizacji
  • 5 krajów
  • 29 sponsorów, którzy przekazali wsparcie (hardware, software i usługi) o wartości 70 milionów USD
  • Przepustowość sieci WAN – 5.01 Tbps
  • 29 doświadczeń w obszarze sieci NRE – Network Research Exhibition

 

 

Konferencja SC – a w pełnym brzmieniu – The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis – odbyła się w tym roku w dniach 13-18 listopada w Dallas pod hasłem “HPC Accelerates”. Szczegółowe informacje na temat programu, wystawców i sieci SCinet można znaleźć na stronie sc22.supercomputing.org.

 

 

Jarosław Skomiał

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

PIONIER obecny na Konferencji SC22

W tym roku konferencja, której zwyczajowo towarzyszy wystawa, odbyła się w Dallas, w Teksasie, w dniach 13-18 listopada. Okazałe Kay Bailey Convention Center gościło ponad 350 wystawców. Dla przedstawicieli PIONIERa była to bardzo dobra okazja do spotkań i nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu, organizacji badawczych, startupów i uniwersytetów, którzy prezentowali najnowsze technologie, produkty, rozwiązania i usługi oparte o innowacje. A wszystko to dostępne pod jednym dachem. Ważnym aspektem była wymiana doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy w zakresie dobrych praktyk, dotyczących pozyskiwania i wsparcia użytkowników naukowych oraz komercyjnych w obszarach Cloud/HPC, sztucznej inteligencji oraz analityki danych.

Liczne projekty R&D realizowane w ramach Konsorcjum PIONIER oraz inwestycje z projektów Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej nie tylko wpisywały się w prezentowane trendy, ale dzięki naszej obecności mogliśmy promować wyniki kilku kluczowych projektów, w tym: PIONIER-LAB, PRACE-LAB, PRACE-LAB2, Krajowy Magazyn Danych, PL-5G, Dariah-LAB oraz MOSAIC. Dziedzina obliczeń i komunikacji kwantowej była obecna w ujęciu projektów OPEN QKD oraz PIONIER-Q.

Również osoby zaangażowane w projekt EuroCC – Narodowe Centra Kompetencji HPC prezentowały, w ramach stoiska PIONIER, ofertę Polskich Centów Obliczeniowych w zakresie wsparcia technologicznego i udostępniania zasobów obliczeniowych dla środowiska akademickiego oraz sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Istotnym elementem stoiska było demo kwantowe zatytułowane MACsec protocol and Quantum Key Distribution integration in operational environment and devices, które skupiało się na aspekcie bezpiecznej transmisji w sieciach teleinformatycznych z wykorzystaniem technologii komunikacji kwantowej. Wraz z firmami Arista i IDQ przygotowany został proof of concept, pokazujący możliwą integrację technologii QKD (umożliwiającą bezpieczne generowanie oraz przesyłanie kluczy kryptograficznych) z urządzeniami obsługującymi protokół MACsec. Konfiguracja urządzeń sieciowych ARISTA wykorzystywała do transmisji danych szyfrowany protokół MACsec pomiędzy dwoma portami optycznymi.

Nowością było to, że klucze szyfrujące i odszyfrowujące nie były generowane wewnątrz przełącznika, ale pobierane z zewnętrznych urządzeń QKD firmy IDQuantique. Klucze QKD były wymieniane z urządzeniami ARISTA poprzez otwarty interfejs ETSI GS 014.

Wojciech Bohdanowicz

 

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Polscy badacze debatowali o otwartej nauce

Rok 2022 był decydujący dla ukierunkowania wspólnego rozwoju usług otwartej nauki wspieranej przez PIONIER, jako krajowego analogu European Open Science Cloud. Podjęto decyzję o dalszym dostosowywaniu usług PIONIER do wymagań EOSC i uzupełnieniu katalogu połączonych usług, umożliwiając rozpowszechnienie metodyk otwartej nauki zgodnie z wymaganiami dzisiejszego procesu naukowego.

Kluczową zmianą w 2022 roku była decyzja o stworzeniu usługi PIONIER DMP i połączeniu z usługami PIONIER RoHub oraz PIONIER Cloud, z możliwością dołączenia dodatkowych usług, np.: zasobów obliczeniowych albo rejestracji trwałych identyfikatorów. Takie połączone usługi tworzą kompletny proces zarządzania wynikami procesu naukowego i odpowiadają wymaganiom instytucji fundujących przez jeden punkt wejścia – portal PIONIER. Dla naukowców oznacza to zapewnienie narzędzia, które w jednym miejscu skupia wszystkie formalne i nieformalne wymagania dotyczące otwartej nauki. W tym roku udało się zrealizować połączenie usług PIONIER DMP oraz PIONIER RoHub, a prace będą kontynuowane przez cały rok 2023 w celu uruchomienia pełnej usługi. Również usługa PLGrid jest gotowa do połączenia z EOSC poprzez PIONIER.Id.

Projekt Skills4EOSC ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności w zakresie otwartej nauki (Open Science) poprzez stworzenie ogólnoeuropejskiego ekosystemu szkoleniowego, wypełniającego trzy luki zidentyfikowane przez EOSC: brak wiedzy specjalistycznej w zakresie otwartej nauki i danych, brak jasnej definicji profili zawodowych w zakresie danych i odpowiadających im ścieżek kariery oraz fragmentacja zasobów szkoleniowych. Głównym kanałem do osiągnięcia tego celu będzie sieć centrów kompetencji, m.in. dla której członkowie konsorcjum PIONIER stworzą infrastrukturę wspierającą współpracę, koordynację oraz udostępnianie danych. Pod koniec projektu zostaną również opracowane wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju i utrzymania takich sieci oraz centrów kompetencji. Do szerzenia wiedzy na temat otwartej nauki przyczyni się też przeprowadzenie krajowego szkolenia Train the Trainers dla centrów kompetencji. Konsorcjum PIONIER weźmie także udział w budowaniu sieci wsparcia użytkowników dla naukowców i specjalistów w zakresie danych.

W projekcie duży nacisk kładziony jest na możliwości synergii z istniejącymi programami w domenie European Open Science Cloud (EOSC), zasad FAIR, otwartej nauki oraz umiejętności cyfrowych. Aby ułatwić ten proces, instytucje zrzeszone w Konsorcjum PIONIER koordynują i wspierają tworzenie bazy danych, zawierającej informacje o stosownych krajowych, regionalnych oraz europejskich programach oraz strumieniach finansowania. Projekt potrwa 3 lata, a pierwsze efekty prac zobaczymy na początku 2023 roku.

Podczas EOSC National Tripartite Event Poland środowisko naukowe wyraziło duże zainteresowanie, aby na szczeblu krajowym zwiększyć adaptację praktyk otwartej nauki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przyjęcie Planów Zarządzania Danymi w projektach badawczych. Do tego jednak potrzebne są odpowiednie narzędzia, które umożliwią sprostanie wyzwaniom w cyklu życia zarządzania danymi. Dyskutowano również o tym, jak rozwijać umiejętności naukowców w zakresie adaptacji Otwartej Nauki, w jaki sposób prowadzić szkolenia i uczyć tych umiejętności na różnych poziomach systemu edukacji. Środowisko naukowe w Polsce ma przed sobą również wyzwania – paneliści zgodnie stwierdzili, że nadal istnieje potrzeba bardziej skoordynowanej pracy na szczeblu krajowym i podjęcie różnych inicjatyw w ramach EOSC.

Raimundas Tuminauskas, Raul Palma

Oprac. Gabriela Jelonek