Kategorie
#Ludzie: Od Przewodniczącego RKP

Refleksja na początek

Szanowni Państwo! Dziś otrzymujemy pierwszy numer newslettera PIONIER News. Ma on jeszcze lepiej komunikować ze sobą wszystkich współpracujących w ramach Konsorcjum PIONIER oraz, a może przede wszystkim, nas z naszymi licznymi użytkownikami usług, jakie PIONIER udostępnia.

Konsorcjum PIONIER ma za sobą wspaniały dorobek. Ale patrzymy przede wszystkim w przyszłość, chcąc z przeszłości czerpać siłę i doświadczenie. Chcemy rozwijać technologie ICT dla polskich naukowców i dla całego polskiego społeczeństwa. W tych pracach chcemy łączyć zawodowe zaangażowanie i osobiste pasje z wprowadzaniem do codziennego życia tradycyjnych wartości.

Mam w pamięci zdjęcie naszego wspaniałego Jana Pawła II wysyłającego z notebooka email-a. To zdjęcie zawsze przypomina mi o wyzwaniu – sprostać wartościom i w pełni czerpać z dorobku nowoczesności, w tym technologii informatycznych. Chcemy czerpać ze świadectwa życia i z nauczania Jana Pawła II, którego bardzo dobrze pamiętamy, który w 1997 roku mówił do świata nauki:

…człowiek współczesny was potrzebuje.
Potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości
w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi.
Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest właściwa uniwersytetom.

Poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy
ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka,
nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś,
co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań,
ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy.

Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się
na rzeczywistość Tajemnicy,
by człowiekowi nie brakowało wrażliwości na Tajemnicę,
by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb! …

Życzę dużo zdrowia i tej wielkiej siły dawania siebie innym, także poprzez pracę na rzecz rozwoju technologii ICT!

Szczęść Boże!
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
senator RP
Przewodniczący Rady Konsorcjum PIONIER
dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie