Kategorie
#Ludzie: Od Przewodniczącego RKP

Refleksja na początek

Szanowni Państwo! Dziś otrzymujemy pierwszy numer newslettera PIONIER News. Ma on jeszcze lepiej komunikować ze sobą wszystkich współpracujących w ramach Konsorcjum PIONIER oraz, a może przede wszystkim, nas z naszymi licznymi użytkownikami usług, jakie PIONIER udostępnia.

Konsorcjum PIONIER ma za sobą wspaniały dorobek. Ale patrzymy przede wszystkim w przyszłość, chcąc z przeszłości czerpać siłę i doświadczenie. Chcemy rozwijać technologie ICT dla polskich naukowców i dla całego polskiego społeczeństwa. W tych pracach chcemy łączyć zawodowe zaangażowanie i osobiste pasje z wprowadzaniem do codziennego życia tradycyjnych wartości.

Mam w pamięci zdjęcie naszego wspaniałego Jana Pawła II wysyłającego z notebooka email-a. To zdjęcie zawsze przypomina mi o wyzwaniu – sprostać wartościom i w pełni czerpać z dorobku nowoczesności, w tym technologii informatycznych. Chcemy czerpać ze świadectwa życia i z nauczania Jana Pawła II, którego bardzo dobrze pamiętamy, który w 1997 roku mówił do świata nauki:

…człowiek współczesny was potrzebuje.
Potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości
w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi.
Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest właściwa uniwersytetom.

Poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy
ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka,
nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś,
co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań,
ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy.

Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się
na rzeczywistość Tajemnicy,
by człowiekowi nie brakowało wrażliwości na Tajemnicę,
by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb! …

Życzę dużo zdrowia i tej wielkiej siły dawania siebie innym, także poprzez pracę na rzecz rozwoju technologii ICT!

Szczęść Boże!
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
senator RP
Przewodniczący Rady Konsorcjum PIONIER
dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pilot, czyli startujemy z newsletterem!

Przez cztery kolejne lata PIONIER Magazine ukazywał się drukiem z różną objętością, różną zawartością a także różnym kształtem. W tym czasie wydaliśmy 10 regularnych numerów, 2 numery specjalne, w języku angielskim, które towarzyszyły PIONIERowi w zagranicznych konferencjach oraz dwa numery specjalne, będące jednocześnie biuletynami konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”, której inicjatorem był właśnie Polski Internet Optyczny.

Zmieniał się Internet, zmieniały się potrzeby. Coraz więcej informacji ukazywało się tylko w wersji cyfrowej, z czasem na konferencje i wydarzenia woziliśmy bardziej wizytówki z adresami stron i serwisów, niż papierowe broszury. Z czasem także i formuła PIONIER magazine wyczerpała się na tyle, że w 2012 roku, całkiem niespodziewanie Konsorcjum zaprzestało jego wydawania.

Kiedy przyszedł czas pandemii, bezpośrednie rozmowy zamieniliśmy na wideokonferencje, a konferencje na wideorozmowy – technologia, którą współtworzyliśmy w ramach projektów PIONIERA, zyskała nowy wymiar. W 2021 roku nikogo nie trzeba przekonywać do korzystania z szerokopasmowego Internetu, bez naukowej sieci PIONIER prace grup badawczych musiałyby ostro hamować. Obecnie inicjatywy naukowe nie tylko nie zaprzestały rozwoju, ale wyciągając wnioski z nowej rzeczywistości, tworzą nowe scenariusze użycia innowacji; trochę tak, jakbyśmy zdawali egzamin z dorobku ostatnich lat.

Dlatego też w pewnym sensie pojawienie się dziś newslettera PIONIER News jest naturalną reaktywacją tamtego PIONIER Magazine. W nowej perspektywie, nowej formule, ekologicznym wydaniu. Łatwe w czytaniu, dostępne dla każdego urządzenia w sieci i z częstszą dynamiką wydań – chcemy bowiem, by newsletter PIONIERa docierał do Państwa, użytkowników sieci i odbiorców usług – raz na miesiąc, przez cały rok akademicki, od października do czerwca. To pierwsze, pilotowe wydanie. Trochę nieśmiałe, ale kontynuujące tradycje “starszego brata”, mamy nadzieję na stałe zagości w skrzynkach pocztowych uczestników projektów wykorzystujących e-infrastrukturę sieci badawczych w Polsce, ale również użytkowników podłączonych do sieci PIONIER. Chcemy trochę więcej powiedzieć o sieciach miejskich, połączeniach zagranicznych, infrastrukturze sprzętowej, ale także o usługach, pomysłach i serwisach. Dlatego też jako podtytuł PIONIER News wybraliśmy hasło: Ludzie i technologie.

W każdym wydaniu przedstawimy sylwetki ludzi PIONIERa, aktualności i historii z drugiej strony, odkryjemy kilka mniej znanych faktów budowy sieci i mniej znanych narzędzi, z których dzięki PIONIERowi można skorzystać. Co miesiąc będzie coś do poczytania i obejrzenia, a budujące się nowe laboratoria Polskiego Internetu Optycznego wybrzmią nie tylko nowym sprzętem badawczym, ale także nowym doświadczeniem specjalistów. W końcu – nazwa PIONIER zobowiązuje! A nasz nowy newsletter niech się stanie forpocztą wszystkich pionierskich działań środowiska naukowego w Polsce!

 

Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PIONIER z PIONIER-LABem

W pierwszej edycji PIONIER News nie mogło zabraknąć mapy laboratoriów „flagowej”, największej aktualnie inwestycji Konsorcjum – projektu PIONIER-LAB. A ponieważ o tym projekcie piszemy także w osobnym artykule, dział swoistego „atlasu” umożliwi zilustrowanie planów rozwojowych stosowną grafiką, którą każdorazowo przygotujemy w wersji także do wydruku. W końcu – jest się czym chwalić, gdyż tak szerokie plany rozwoju wielu dziedzin badawczych powiązanych e-infrastrukturą nie zdarzają się codziennie.

A zatem, pierwsza karta do albumu. Ośrodki MAN (Ośrodek Sieci Miejskiej) oraz KDM (Ośrodek Komputerów Dużej Mocy) w ujęciu planów budowy 8 dziedzinowych laboratoriów projektu PIONIER- LAB.

Pobierz (PDF, 1,8MB): PIONIER_LAB_mapa

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

Transformacja cyfrowa zmienia naszą rzeczywistość

Czy rola nauki w tworzeniu e-infrastruktury i w efektywnym zarządzaniu jej zasobami będzie większa niż była dotychczas? Jak z perspektywy blisko dwóch dekad istnienia Konsorcjum PIONIER można oceniać zarówno dorobek, jak i wyzwania stojące przed kolejnymi pokoleniami twórców technologii? To jedno z wielu znaków zapytań, które padają w rozmowie przeprowadzonej przez Damiana Niemira z prof. dr hab. inż. Janem Węglarzem (byłym Pełnomocnikiem Dyrektora IChB PAN ds. PCSS, obecnie Przewodniczącym Komitetu Sterującego ds. Rozwoju PCSS, a także współtwórcą Programu PIONIER) oraz dr. inż. Maciejem Stroińskim (byłym Zastępcą Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS, obecnie Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju PCSS, a także współtwórcą Programu PIONIER i członkiem Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER od początku istnienia Polskiego Internetu Optycznego). Zapraszamy do lektury!

Damian Niemir (D.N.): Jak z perspektywy czasu patrzycie Panowie dzisiaj na swoje działania, które doprowadziły do powołania Konsorcjum PIONIER?

prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (J.W.): Powstanie Konsorcjum PIONIER w 2003 roku związane było z oddaniem do użytku światłowodowej sieci naukowej PIONIER. Poprzedziło je wiele lat środowiskowych doświadczeń : cykl konferencji POLMAN , sieci POL 34/622 i program PIONIER, przyjęty przez Komitet Badań Naukowych. Przez te 18 lat zbudowano i sukcesywnie rozwijano infrastrukturę informatyczną nauki w pełni odpowiadającą aktualnemu światowemu poziomowi, zapewniającą polskiemu środowisku naukowemu w pełni partnerski udział w europejskiej przestrzeni badawczej. Nie byłoby to możliwe bez wielkiej determinacji środowiska skupionego wokół MAN-ów akademickich.

dr inż. Maciej Stroiński (M.S.): W ciągu 18 lat działania Konsorcjum PIONIER nastąpiła konsolidacja środowiska i powstał sprawny ekosystem PIONIER/ MANy oferujący zaawansowane usługi . Stało się to głównie za sprawą wspólnej realizacji projektów : CLUSTERIX, FBC, KMD, PLATON, NewMAN, 100Net, KMD2, MAN-HA. Obecnie Konsorcjum realizuje projekt PIONIER-LAB, w ramach którego powstaje 7 laboratoriów ( innowacyjnych technologii sieciowych, czasu i częstotliwości , inteligentnego kampusu, usług chmurowych, symulacji wieloskalowych, e- szkoleń ) i platforma usług preinkubatora. Partnerzy Konsorcjum budują także krajową przestrzeń danych w ramach projektów PRACE-LAB i KMD.

D.N.: Jaką rolę widzicie Panowie dzisiaj dla akademickich sieci, by nazwa PIONIER nadal kojarzona była z awangardą technologii?

J.W.: Podkreślmy, że sieci naukowe są integralną częścią  e-infrastruktury, obejmującej także zasoby obliczeniowe, centra danych i archiwizacji. Będzie ona integrowana również ze środowiskiem badawczym Internetu następnej/ nowej generacji, a w szczególności Internetu Rzeczy. W ramach tej infrastruktury będą tworzone prototypy i badane pilotowe rozwiązania obejmujące terabitowe sieci światłowodowe i sieci bezprzewodowe 5G/6G, skojarzone z zaawansowanymi usługami wysokiego poziomu. Uważam, że rola nauki w  tworzeniu takiej infrastruktury i w efektywnym zarządzaniu jej zasobami będzie zdecydowanie większa niż była dotychczas.

M.S.: Współzałożyciel firmy SUN Microsystems – John Gage w 1984 roku wykreował hasło „sieć to komputer”. Dzisiaj wobec wszechobecnego paradygmatu cyfrowego continuum można to hasło rozwinąć „sieć to rozproszony metakomputer”. Taka infrastruktura powstaje obecnie w ramach projektów informatycznych z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Możemy powiedzieć, że powstaje wielka, pionierowa chmura otwartej nauki. Będzie ona stanowiła bazę dla polskiego udziału w programie Horyzont Europa.

D.N.: Marzenia sprzed kilku lat o dostępności „zawsze i wszędzie” stały się faktem, nowe pokolenia korzystają z sieci w sposób naturalny, będąc w nim online praktycznie od urodzenia. Jakie jest obecnie, Panów zdaniem, największe wyzwanie informatyki i technologii w świecie, który jeszcze bardziej „zwrócił się” do ekranów wyświetlaczy w czasach pandemii?

J.W.: Z badań przeprowadzonych przez prof. Monikę Przybysz z UKSW wynika, że średni nastolatek w Polsce spędza w sieci (tylko na rozrywce, dane sprzed pandemii) 4h 15′, a co ósmy 8h, natomiast średni polski rodzić spędza na rozmowie ze swoim dzieckiem 4.5′ dziennie. Trudno mi to uznać za stan pożądany, a lawinowo rosnąca liczba młodych ludzi z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi,  dobitnie to potwierdza. Przejście na nauczanie zdalne problem zaostrzyło nie tylko w sferze więzi społecznych, ale także dalekosiężnych braków edukacyjnych, dotykających zwłaszcza osoby z rodzin o niskim statusie społecznym (por. raporty OECD, The Sutton Trust, czy Polskiego Instytutu Ekonomicznego). W świetle tych faktów, a także odkrywanych ostatnio zagrożeń związanych z funkcjonowaniem mediów społecznościowych, za największe wyzwanie, jakie stoi nie tylko przed twórcami systemów informatycznych, ale dosłownie przed wszystkimi ludźmi dobrej woli, uważam stworzenie takich mechanizmów, by to potężne narzędzie służyło integralnemu rozwojowi  człowieka, a nie jego degradacji. 

M.S.: Transformacja cyfrowa zmienia naszą rzeczywistość. Kształtuje się cyfrowa nauka, cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo. Jednym z narzędzi zachodzących zmian jest globalny Internet. Tych zmian nie da się zatrzymać . Trzeba je w mądry i odpowiedzialny sposób kształtować. Potrzebna jest naukowa diagnoza i wyważenie dobrych i złych stron Internetu. Dobre trzeba wzmacniać a złe naprawiać. Jest to niekończąca się historia. Uważam, że istnieje pilna potrzeba budowania społeczności, która podziela takie myślenie i będzie gotowa działać proaktywnie. Działania proaktywne to m.in : budowanie internetów równoległych, konstruowanie etycznych i bezpiecznych aplikacji i systemów transformacji cyfrowej, poszukiwanie alternatywnych modeli biznesowych Internetu, a także w sferze społecznej inspirowanie ruchu „misjonarzy dobrego Internetu”. Ważnym kierunkiem działań powinno być dążenie do zwiększania bezpieczeństwa ,m.in. przez stosowanie kwantowego klucza szyfrującego, stosowanie techniki blockchain- u, wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy ruchu i przeciwdziałania atakom. Rozbudowywana obecnie e-Infrastruktura jest szansą i jedynym dostępnym dla nas środowiskiem do badań i eksperymentowania z tymi ideami. To wielki wyzwanie dla Konsorcjum PIONIER.

Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Projekt jednego pokolenia

Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji. Rozwiązanie jest skierowane do środowiska naukowego, przedsiębiorstw oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości, bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska, prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju. Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych, szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego, stanowiąc ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki.

PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Planowane jest stworzenie 8 Laboratoriów:

  1. Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych – jako swoista kontynuacja projektów NewMan i 100NET – stworzy warunki do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług.
  2. Rozproszone Laboratorium Dystrybucji Czasu i Częstotliwości – głównym celem jest zapewnienie dostępu do ultra precyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości niezależnie od ich położenia geograficznego.
  3. Smart Kampus jako Laboratorium Smart City – interaktywna platforma badawcza zainstalowana w Kampusie studenckim, pozwalająca na testowanie funkcji w realnym świecie, aby następnie możliwe było upowszechnienie wyników przetestowanych funkcjonalności.
  4. Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT – ma służyć prowadzeniu badań nad nowoczesnymi metodami kształcenia.
  5. Laboratorium Usług Chmurowych – platforma do prowadzenia badań w zakresie budowy i zarządzania niezawodną, skalowalną i efektywną ekonomicznie infrastrukturą chmurową oraz udostępniania na jej bazie usług chmurowych, włączając mechanizmy IaaS  oraz PaaS).
  6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych – będzie służyło do przeprowadzania symulacji wielo – i wielkoskalowych dla problemów badawczych, w których występują zróżnicowane skale czasowe i przestrzenne.
  7. Laboratorium i Usługi e-szkoleń – umożliwi badania nad zwiększeniem efektywności procesu kształcenia (zdobywania wiedzy) w oparciu o e-szkolenia.
  8. Laboratorium Preinkubacji – umożliwi badanie nowych trendów i modeli współpracy między sferą nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z nią usług B+R na innowacyjność firm i regionów.

Więcej informacji na temat Laboratoriów znaleźć można pod adresem: https://pionier-lab.pionier.net.pl/laby/

Wojciech Bogdanowicz

Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

Telewizja pełna nauki

Jak w prostych słowach opisać DNA? Czy w domowym zaciszu można skonstruować robota? Czym jest „widzenie maszynowe” i jak będzie wyglądać kino przyszłości? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w cyklach PIONIER.TV, które mają za zadanie przybliżyć, jak najszerszemu gronu odbiorców, świat polskiej nauki. Znajdziemy tam materiały o niezwykle zróżnicowanej tematyce.

PIONIER.TV to platforma stworzona do produkcji i udostępniania materiałów wideo o tematyce naukowej, korzystająca z dorobku Platon TV – jednej z pięciu usług wdrożonych w sieci PIONIER w ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany był przez partnerów zrzeszonych w Konsorcjum PIONIER – operatorów Miejskich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy w Polsce. W jego wyniku powstała m.in. platforma, która umożliwiała produkcję treści audiowizualnych i transmisję „na żywo” w jakości HD w oparciu o profesjonalne telewizyjne studia produkcyjne.

Cykle programowe PIONIER.TV, popularyzujące polską naukę, miały swoją premierę w kwietniu 2016 roku. Pojawiło się wówczas siedem oryginalnych formatów, które z czasem ewoluowały, by w lutym ubiegłego roku pojawić się na zupełnie nowej, atrakcyjnej wizualnie i opartej o innowacyjne funkcjonalności, platformie.

Obecnie na www.pionier.tv znaleźć można siedem tematycznych serii, prezentujących wyniki badań i projektów naukowo-badawczych, sylwetki i osiągnięcia wybitnych postaci akademickich oraz najzdolniejszych studentów, ciekawe eksperymenty oraz infrastrukturę badawczą, pozwalającą podejmować wyzwania współczesnej nauki w Polsce. W niedalekiej przyszłości planowane jest powstanie kolejnych cykli, będących odpowiedzią na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość.

Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka materiałów, poruszających nie tylko aktualne zagadnienia, ale także pokazujących, że nauka wpływa na liczne aspekty życia codziennego.

W jednym z odcinków niedawno powstałego cyklu PIONIER.TV zatytułowanego „Czas nauki”, przygotowanym przez zespół telewizyjny z Centrum Multimedialnego Politechniki Łódzkiej, możemy z bliska przyjrzeć się produkcji ogniw fotowoltaicznych. Czym różnią się od tych, które już znamy? Są elastyczne. Dr inż. Katarzyna Znajdek z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej prowadzi badania nad usprawnieniem efektywności pozyskiwania energii przez użycie elastycznych paneli fotowoltaicznych. Jakie rozwiązania zastąpi oraz jakie korzyści przyniesie ten innowacyjny projekt? Odpowiedź znajdziemy w materiale:

https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/elastyczne-ogniwa-fotowoltaiczne/

 

„Wokół sztuki” to najmłodsze „dziecko” PIONIER.TV – cykl ten bowiem miał swoją premierę wraz z nową odsłoną platformy (w lutym ubiegłego roku). Powstał on z potrzeby zaprezentowania coraz częściej spotykanych związków sztuki i nowych technologii. Jak się okazuje, połączenie tych dwóch – wydawałoby się na pierwszy rzut oka – skrajnie odmiennych dziedzin, przynosi wiele zaskakujących, a co najważniejsze, praktycznych rozwiązań. Nie inaczej jest w materiale zatytułowanym „Lalki w VR”, zrealizowanym przez zespół Jacka Przybylskiego z Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bohaterem odcinka jest Bartosz Ługowski – artysta rzeźbiarz, student Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, autor projektu, łączącego rzeźbę figuratywną z technologiami AR i XR. Zapraszamy na materiał, który nie tylko łączy art & science, ale także stolicę Wielkopolski z Grodem Kraka.

https://pionier.tv/wideo/wokol-sztuki/lalki-w-vr/

 

„Przemysł 4.0” odmieniany jest w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego – Czwarta Ewolucja Przemysłowa staje się faktem. Na platformie PIONIER.TV nie mogło zabraknąć tego tematu. Zagadnienie wykorzystywania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych podejmuje odcinek, przygotowany przez ośrodek z Kielc, a konkretnie z Politechniki Świętokrzyskiej. Sprawdźmy, jak w świetle nowego spojrzenia na przemysł, wygląda m.in. proces produkcyjny.

https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/przemysl40/

 

Ostatnią, ale nie mniej ciekawą niż pozostałe, propozycją jest jeden z odcinków cyklu „W prostych słowach”. Cykl ten uważany jest za najbardziej popularnonaukowy wśród tych, które pojawiają się na platformie. Powstał on bowiem jako swego rodzaju „ilustracja” do ciekawych haseł i zagadnień. Naukowiec lub specjalista z danej dziedziny, stara się je opisać w sposób najprostszy z możliwych. Tak powstał odcinek „Widzenie maszynowe”, w którym dr hab. inż. Paweł Forczmański z Katedry Systemów Multimedialnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oprócz tytułowego zagadnienia, wyjaśnia m.in. kwestię rozpoznawania wzorców. Materiał przygotował Seweryn Niemiec z Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ze Szczecina.

https://pionier.tv/wideo/w-prostych-slowach/widzenie-maszynowe/

 

Agnieszka Wylegała

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Infrastruktura techniczna sieci czyli PIONIER “od kuchni”

Zrealizowane w topologii pierścieniowej linie światłowodowe sieci PIONIER łączą 21 Miejskich Sieci Akademickich (ang. Metropolitan Area Network – „MAN”), zarządzanych przez Jednostki Wiodące danego regionu oraz 5 centrów Komputerów Dużej Mocy – „KDM”. Oznacza to, że każda jednostka MAN/KDM podłączona jest do sieci szkieletowej przynajmniej dwoma niezależnymi fizycznie łączami. Topologia sieci uzupełniona jest dodatkowo 9 połączeniami do krajów ościennych. Długość linii światłowodowych sieci PIONIER na terenie Polski to łącznie 6931,51 km, w tym 5682,51 km własnych linii światłowodowych oraz 1249,00 km linii dzierżawionych od innych operatorów, które uzupełniają podstawową topologię wspomagając optymalizując rozpływ ruchu w sieci.

Komunikacja międzymiastowa realizowana jest za pomocą systemu DWDM opartego o wielostopniowe optyczne krotnice transferowe ROADM. Dzięki swojej architekturze i rozwiązaniom sprzętowym możliwe jest uruchomienie transmisji optycznej między dowolnymi węzłami sieci, do których dołączone są sieci MAN, zapewniając przesyłanie danych z prędkościami 10, 100 a nawet 400Gb/s na pojedynczym kanale.

Zaawansowane usługi transmisji danych realizowane są w sieci pakietowej wykorzystującej technologię MPLS. PIONIER jest niewątpliwie pionierem w tej dziedzinie, zapewniając jako pierwsza w Polsce usługi VPLS dla środowiska naukowo-badawczego z prędkością 10Gb/s w skali całego kraju. Obecnie VPLS zastąpiony został nowocześniejszą technologią EVPN a centra KDM i sieci MAN mają dostęp do interfejsów 100Gb/s.

Monitorowanie i zarządzanie

Nad prawidłowym funkcjonowaniem usług sieci PIONIER nadzór w trybie 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku utrzymuje Centrum Zarządzania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się ono ciągłym monitoringiem sieci i połączeń, świadczonych usług oraz bieżącą obsługą zgłoszeń i koordynacją prac. Dodatkowo, w ramach zarządzania siecią PIONIER, za warstwę IP odpowiedzialne jest Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej.

Sieć PIONIER stanowi unikatowe narzędzie badawcze umożliwiające testowanie najnowocześniejszych rozwiązań komunikacyjnych w rzeczywistych warunkach eksploatacji sieci szkieletowej. Nowe koncepcje komunikacji optycznej (np. kwantowej), dalszy dynamiczny rozwój systemów transmisyjnych a także potrzeba optymalizacji ruchu w sieci, determinują potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej sieci PIONIER. W wymiarze praktycznym wiązać się to będzie z wprowadzeniem nowych włókien światłowodowych czy budową nowych odcinków sieci eliminujących nadmierne opóźnienia w przesyle sygnałów optycznych.

Utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie technologii sieciowych możliwe jest nie tylko dzięki nowoczesnemu sprzętowi, ale również nowatorskiemu podejściu do wdrażanych usług. Przykładem może być połączenie niektórych systemów autonomicznych sieci MAN w architekturze IX, co dzięki ogólnopolskiemu zasięgowi w istotny sposób usprawnia wymianę danych pomiędzy ich użytkownikami.

Tym artykułem otwieramy pewien cykl przybliżający czytelnikowi aspekty codziennej pracy inżynierów zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją rozległej sieci światłowodowej klasy operatorskiej. Na tej drodze, poza planowymi działaniami wspierającymi zapewnienie wysokiego poziomu i niezawodności świadczonych usług zdarzają się, czasem dość zaskakujące, interakcje z otoczeniem ekosystemu sieci warte wspomnienia. Tą drogą będziemy też informować o nowych wdrożeniach. Podzielimy się informacjami dotyczącymi narzędzi, które wspierają inżynierów w ich codziennej pracy.

Krzysztof Kołat, Szymon Trocha, Tomasz Szewczyk

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Marzec 1999: Pierwsze połączenie z europejską siecią naukową

Sieć POL-34 już pół roku wcześniej miała swój kanał zagraniczny (satelitarny) Łódź – Sztokholm o przepustowości 4Mb/s, a antena satelitarna od tego połączenia do dziś stoi na kampusie Politechniki Łódzkiej. Jednak połączenie do sieci TEN-155 było swoistą rewolucją, a aranżacja tego połączenia do Frankfurtu n/Menem ciekawą opowieścią.

A wszystko zaczęło w drugiej połowie 1998 roku od obserwacji, że polska sieć energetyczna i nasz partner telekomunikacyjny TEL-ENERGO ma połączenie z siecią energetyczną we wschodnich landach Niemiec, gdzie działał lokalny operator energetyczny ENVIATEL (wcześniej ESTEL).

Silna 4-osobowa grupa z Polski wybrała się więc na spotkanie z nimi w Berlinie. W grupie tej byli: Artur Binczewski, Norbert Meyer, Staszek Starzak i Maciej Stroiński. Długo przekonywali Prezesów tej firmy do niestandardowego myślenia. Później nastąpiła rewizyta i przedstawiciele z Niemiec przyjechali do Poznania, gdzie lody zostały przełamane dzięki profesorowi Janowi Węglarzowi, gdy okazało się, że jeden z prezesów i prof. Węglarz mniej więcej w tym samym czasie byli na studenckich praktykach w Gdańsku.

I tak wyswataliśmy polskiego i niemieckiego operatora w dziele budowy kanału cyfrowego do Frankfurtu. Był to początek drogi, bo w ówczesnym stanie prawnym, trzeba było posiadać pozwolenie na obsługę ruchu zagranicznego, ale to było już zadanie dla TEL-ENERGO.

W efekcie, 3 marca 1999 roku doszło do podpisania umowy z MAN-ami, regulującej zasady dostępu do tego kanału. Dziś, po 22 latach ekosystem PIONIER/MANy dysponuje połączeniami zagranicznymi o łącznej przepustowości 345Gb/s, w tym do pan-europejskiej sieci naukowej GÉANT 120Gb/s. A więc przepustowość dla łączności zagranicznej wzrosła 10 tysięcy razy!

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

eduMeet, czyli podłącz się, naciśnij i mów!

W pandemii koronawirusa, na co dzień pracując zdalnie, prowadząc wideokonferencje czy e-wykłady potrzebujemy łatwego w użyciu narzędzia do połączeń wideo. Niezwykle pomocna jest w tym platforma eduMEET, stworzona przez międzynarodowy zespół, w którym uczestniczy PCSS. Innowacyjny system wideokonferencyjny oparty jest na technologii webRTC, dzięki czemu korzystając z eduMEET nie trzeba instalować żadnej aplikacji, zarówno na komputerze, jak i smartfonie czy innych urządzeniach mobilnych. System działa w każdej popularnej przeglądarce, umożliwiając użytkownikom proste, szybkie i bezproblemowe dołączenie do spotkania online.

EduMEET ma wiele użytecznych funkcji, takich jak: czat, możliwość udostępniania plików, udostępniania ekranu, opcja podniesienia ręki czy testowanie połączenia. Dodatkowo system wykrywa mówcę, oznaczając go wskaźnikiem wizualnym oraz ma funkcje „naciśnij i mów”. To, co go wyróżnia, to także obsługa wysokiej rozdzielczości obrazu (4K). Niedługo zostanie także udostępniona aktualnie rozwijana funkcja nagrywania lokalnego oraz nagrywania w chmurze.

Połączenie przez przeglądarkę jest bezpieczne, a system posiada funkcję zamknięcia pokoju spotkania online. Dzięki temu nikt niepożądany posiadający link do spotkania, nie będzie mógł do niego dołączyć.

Międzynarodowe badania i rozwój wymagają współpracy wielu badaczy, którzy pracują dla różnych instytucji, rozproszonych po całym świecie. System eduMEET upraszcza komunikację w czasie rzeczywistym, działa bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek, nie wymaga specjalnego oprogramowania do działania i może być łatwo wdrażane do obsługi przez społeczność. Jest bezpieczną, stabilną i tanią alternatywą dla rozwiązań komercyjnych. Warto zwrócić uwagę, że uruchomienie własnego serwera eduMEET, jak i korzystanie z aplikacji, jest bezpłatne.

Platforma eduMEET została udostępniona między innymi przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a także np. Politechnikę Świętokrzyską i Politechnikę Śląską. Korzystają z niej także GÉANT, CARNet (Chorwacja), KIFÜ (Węgry), KRENA (Kirgistan), a UNINETT hostuje instancję o nazwie letsMeet w Norwegii.

Wideokonferencje jeszcze nigdy nie były tak proste do przeprowadzenia i jednocześnie bezpieczne. Więcej szczegółowych informacji: https://edumeet.org/technical-overview/

Przykładowa usługa (instancja) udostępniona przez PCSS: https://meet.psnc.pl

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski