Kategorie
#Technologie: Aktualności

Géant w nowym rozdaniu

Dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS, jest nieustająco zaangażowany w realizację kolejnych projektów GÉANT od roku 2009. Wówczas w projekcie GN3 objął funkcję lidera aktywności związanej z podnoszeniem wiarygodności oprogramowania i budowaniem w społeczności NREN trwałych kompetencji, w zakresie metodologii tworzenia oprogramowania wysokiej jakości. Obecnie pełni rolę koordynatora rozwoju oprogramowania na poziomie zarządzania projektem. Jest też członkiem GÉANT Programme Planning Committee.

Magdalena Baranowska-Szczepańska:  W pierwszych dniach lutego uczestniczył Pan Doktor w zjeździe kierownictwa projektu GN5-1, który odbył się w niderlandzkim Dordrechcie. Jakie najistotniejsze decyzje tam zapadły?

Cezary Mazurek: – Było to bardzo intensywne i bogate w informacje spotkanie. Wzięło w nim udział 75 osób pełniących w projekcie funkcje liderów pakietów roboczych, liderów zadań i koordynatorów. Poza prezentowanymi aspektami technicznymi i organizacyjnymi dla wielu uczestników ważne były również kwestie pozycji i roli projektu w programie Horyzont Europa. Nie dla wszystkich bowiem jest oczywiste, że GÉANT jest postrzegany przez Komisję Europejską jako ekosystem rozwijający się od e-infrastruktury do szerszej inicjatywy wsparcia wspólnej polityki dotyczącej danych. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed tą edycją projektu jest to, aby wszystkie produkty i usługi projektu były zaprojektowane i opracowane w sposób efektywny oraz zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi prywatności i praw autorskich. Stąd też na spotkaniu wprowadzono m.in. nowy, usprawniony proces zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management). Zwracano uwagę na właściwy sposób tworzenia i ponownego wykorzystania oprogramowania open source. Szczególny akcent położono na kwestie związane z prywatnością danych.

MBS: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pozostaje niezmiennie liderem w obszarze wsparcia rozwoju oprogramowania. Działania wspierające obejmują szereg aktywności i usług. Które z nich są najważniejsze i co planowane jest w 2023 roku?

CM: – Udział w pakiecie roboczym, dotyczącym zarządzania projektem (WP1) w roli koordynatora, wiąże się ze wsparciem koordynatora projektu w realizacji zadań na szczeblu całego konsorcjum, a jednocześnie z zapewnieniem widoczności efektów i znaczenia prac realizowanych przez PCSS na poziomie wszystkich liderów pakietów roboczych.

Głównym celem tych działań jest podnoszenie jakości oprogramowania powstającego w ramach projektu, przekrojowo we wszystkich aktywnościach. A konkretnie, do naszych aktywności i usług należą m.in. przeglądy kodu, szkolenia programistów, utrzymywanie i rozwój narzędzi programistycznych czy katalog oprogramowania. W tym roku planujemy wdrożyć rozwiązania kontenerowe w oparciu o Kubernetes/Gitlab oraz jeszcze bardziej zwiększyć użycie dobrych praktyk rozwoju oprogramowania w zespołach GÉANT – ze szczególnym nastawieniem na nowych członków zespołów programistycznych. Zadania te realizowane są w pakiecie roboczym “WP9 Wsparcie operacyjne”, gdzie liderem zadania “Software Governance and Support” jest Marcin Wolski. Na wrzesień mamy też do przygotowania raport z przeglądu wszystkich narzędzi software’owych wykorzystywanych w projekcie.

MBS:  W jakich innych aktywnościach projektu GÉANT sieć PIONIER odgrywa istotną rolę?

CM: – W obecnej edycji projektu zakres ten jest bardzo szeroki. Mamy w projekcie lidera całego pakietu roboczego dr Ivanę Golub. Kierowany przez Ivanę “Pakiet roboczy WP6 Rozwój Sieci” dotyczy rozwoju infrastruktury sieciowej, usług i narzędzi monitoringu – stanowi więc jeden z fundamentalnych pakietów zadaniowych projektu. Liderem zadania w tym pakiecie roboczym jest Roman Łapacz z Działu Sieci Nowych Generacji PCSS. Poza tym, w pakiecie “WP4 Above-the-Net Services” liderem zadania dotyczącego rozwoju nowych usług jest Bartosz Idzikowski z Działu Nowych Mediów. Ponadto w kilku strategicznych zadaniach takich jak Policy Engagement czy User and Stakeholder Engagement odpowiadamy za synergię projektu z innymi inicjatywami europejskimi, jak np. DestinE czy EuroHPC. Należy też jeszcze szczególnie podkreślić nasze zaangażowanie w postaci technologicznego partnerstwa przy organizacji, oprawie medialnej oraz transmisji corocznych konferencji The Networking Conference (TNC). Najbliższa odbędzie się w czerwcu w Tiranie.

Rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska

 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Wojna w Ukrainie – mija rok

Zacznijmy od kwestii zbrodni wojennych, których definicje można znaleźć w szeregu traktatów, deklaracji i konwencji, w szczególności Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i Konwencji Genewskich. Ostatnia z Konwencji Genewskich pochodzi z 1977 roku – wprawdzie w 2005 roku dodano do niej protokół dodatkowy, ale on dotyczy tylko kwestii przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego do oznaczania placówek medycznych. W roku 1977 infrastruktura krytyczna w niewielkim stopniu zależała od urządzeń cyfrowych, komputery nie były szeroko rozpowszechnione, nie istniał Internet. Innymi słowy rzeczywistość nie była tak bardzo cyfrowa jak dziś.

Aktualnie hybrydowe lub stricte komputerowe ataki na infrastrukturę krytyczną mogą prowadzić do tragicznych w skutkach awarii i uszkodzeń. Skuteczny cyberatak może doprowadzić do odcięcia dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, czyli katastrofy humanitarnej na dużą skalę. Skutki ukierunkowanego cyberataku są porównywalne z atakiem konwencjonalnym. Czy zatem tego typu ataki mogą lub powinny być ścigane tak jak zbrodnie wojenne?  O prawne uregulowanie tej kwestii NATO i firmy technologiczne zabiegają od wielu lat – dość obszerne opracowania w tej tematyce zostały spisane jako tzw. Podręczniki Tallińskie[1]; pierwsza edycja tego dokumentu została wydana w 2013 roku, druga (2.0) w 2017, a obecnie zbierane są materiały do wersji 3.0. Dokument ten podchodzi do tematu bardzo kompleksowo, ale nie stanowi wiążącej wykładni. Istnieje zatem potrzeba, głośno artykułowana m.in. przez Microsoft[2], stworzenia Cyfrowej Konwencji Genewskiej. Wszystko wskazuje na to, że droga do uzgodnienia i przestrzegania takiej konwencji jest daleka. Czy zatem w obecnie obowiązującym kanonie można ścigać cyberataki jako zbrodnie? Formalny apel do Biura Prokuratorów Międzynarodowego Trybunał Karnego (ICC) o zajęcie się tą tematyką wystosowali w 2022 roku eksperci z Human Rights Center na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley[3],[4]. Wprawdzie w apelu wskazywano głównie ataki na Ukrainę z 2015 i 2016 roku, ale złożono go w kontekście trwającej wojny. Chodzi o zbieranie przez prokuratorów ICC dowodów zbrodni będących rezultatem cyberataku. Na wiążące decyzje Trybunału trzeba będzie poczekać. Dlaczego piszę o tym teraz? Dlatego, że do zgłoszenia formalnego pozwu do ICC szykuje się rząd Ukrainy[5]. Warto tu jednak zauważyć, że Rosja nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego[6], ale zbrodnie są dokonywane na terenie Ukrainy, która uznała jurysdykcję ICC. Na dzień dzisiejszy trudno wyrokować jak te sprawy będą procedowane, ale warto wiedzieć, że kroki zmierzające do unormowania tych kwestii są podejmowane.

Przejdźmy do drugiej kwestii. Na początku lutego zespół CERT-UA oraz CSIRT MON[7],[8] poinformowały o wspólnej akcji, w której zidentyfikowano szereg stron wykorzystywanych do propagacji złośliwego oprogramowania. Strony te podszywały się m.in. pod witrynę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Polską Policję. Zainteresowanych odsyłam do ww. publikacji – znajdą tam Państwo dość szczegółowe informacje o sposobie działania grupy przestępczej i wykorzystanego oprogramowania.

Ostatnia kwestia to cyberataki na placówki NATO, które miały miejsce w trzecim tygodniu lutego. Agencje NATO w bardzo ograniczony sposób informują o atakach targetowanych na własną infrastrukturę, ale czasowa niedostępność stron niektórych agencji została odnotowana przez prasę – wg. doniesień medialnych były to ataki DDoS. Najszerszym echem odbiło się zakłócenie pracy sieci organizacji SAC, dostarczającej pomoc humanitarną do Turcji i Syrii; miała ona problemy z łącznością z jednym z samolotów.[1],[2] Ataki są przypisywane grupie Killnet.

[1] https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-syria-earthquake-russian-hackers-b2281278.html

[2] https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo/cyberatak-na-nato-rosyjska-grupa-zaklocila-pomoc-ofiarom-trzesienia-ziemi

 

[1] https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/

[2] https://www.microsoft.com/en-us/cybersecurity/content-hub/a-digital-geneva-convention-to-protect-cyberspace

[3] https://www.wired.com/story/cyber-war-crimes-sandworm-russia-ukraine/

[4] https://cepa.org/article/russian-cyberattacks-need-an-international-criminal-court-response/

[5] https://thehill.com/policy/cybersecurity/3833793-ukraine-enters-uncharted-territory-with-request-to-investigate-russian-cyberattacks-as-war-crimes/

[6] https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/inwazja-rosji-na-ukraine-czy-rosja-odpowie-za-zbrodnie-wojenne/

[7] https://cert.gov.ua/article/3761104

[8] https://cyberdefence24.pl/armia-i-sluzby/walka-z-phishingiem-polska-i-ukraina-polaczyly-sily

Maciej Miłostan

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Pomocna dłoń

Ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną i związane z nimi przerwy w dostawach energii są obecnie częścią codziennego życia w Ukrainie. Agregaty prądotwórcze są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania zarządzanej przez URAN sieci; istotnie wpływają też na polepszenie warunków życia samych pracowników URAN.

Za środki przekazane przez Europejskie Sieci Naukowo-Badawcze (NREN), za pośrednictwem fundacji Vietsch („Vietsch Foundation”) przy udziale ALMA S.A. jako partnera komercyjnego, wybraliśmy i zorganizowaliśmy zakup dwóch agregatów prądotwórczych: mobilnego zainstalowanego na przyczepce samochodowej do zasilania węzłów sieci URAN oraz mniejszego agregatu (2 kW) do codziennego użytku. Dodatkowo przekazaliśmy materiały eksploatacyjne.

Pracownicy operatora sieci PIONIER brali bezpośredni udział w wyborze, zakupie i przekazaniu agregatów wskazanej przez stronę ukraińską firmie przewozowej.

W piątek (20 stycznia 2023 roku) przesyłka szczęśliwie dotarła do Kijowa i została odebrana przez kolegów z sieci URAN!

Fot 1. Przygotowanie agregatu – integracja na podwoziu przyczepki samochodowej

 

Fot. 2. Przesyłka przed wyjazdem na Ukrainę

 

Fot. 3. Przesyłka w Kijowie po odbiorze przez URAN

 

Raimundas Tuminauskas 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Uruchomiliśmy nowy portal PIONIER-LAB

Powstała nowoczesna platforma integracji tego typu usług została udostępniona dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i wszystkich prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Projekt PIONIER-LAB znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (dawnej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej) i realizowany jest przez Konsorcjum 21 wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni w Polsce. Jego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Strona PIONIER-LAB jest stylistycznie zgodna z portalem PIONIER i stanowi jego część. W zakładce „Projekty” portalu PIONIER zostało również utworzone przekierowanie do specjalnie zbudowanej w tym roku podstrony poświęconej PIONIER-LAB. Obecnie strona PIONIER-LAB pełni funkcję informacyjną, trwają natomiast prace zespołu projektowego PIONIER-LAB, który przygotowuje portal usługowy. Gdy prace zostaną zakończone, oba portale zostaną ze sobą zintegrowane.

pionier-lab.pionier.net.pl jest pierwszym z szeregu portali projektów PIONIERa. Kolejnym przykładem rozbudowywania portfolio PIONIERa jest portal PIONIER-Q, uruchomiony w styczniu 2023 roku.

Projekt PIONIER-LAB wykracza poza obszar technologiczny i umożliwia prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W projekcie budowane są nowe i unikalne laboratoria badawcze, wykorzystujące krajową sieć światłowodową PIONIER. Obecnie z dostępu do sieci PIONIER korzysta około 450 polskich jednostek naukowo-badawczych, a także wielu przedsiębiorców.

To jeden z największych pod względem zasięgu i budżetu projektów infrastrukturalnych w Polsce. Można powiedzieć, że jest to projekt na trzy pokolenia inżynierów i badaczy – mówi Artur Binczewski, koordynator projektu PIONIER-LAB z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie ośmiu wyspecjalizowanych laboratoriów: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych, Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Smart Kampus jako laboratorium Smart City, Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT, Laboratorium Usług Chmurowych, Laboratorium Symulacji Wieloskalowych, Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią) oraz Laboratorium Preinkubacji. W ramach każdego z laboratorów powstanie szereg usług, które w przyszłości zostaną udostępnione poprzez portal PIONIER-LAB.

Różnorodność laboratoriów pozwala prowadzić badania we wszystkich istotnych dla informatyki i telekomunikacji obszarach, jak również wcielać w życie ideę od pomysłu do produktu w ramach utworzonego Laboratorium Preinkubacji – podkreśla Artur Binczewski.

Ułatwi to prowadzenie badań w wielu różnorodnych obszarach nowych technologii takich jak np.: bezpieczny e-handel czy wykorzystanie sieci nowej generacji. Dowodem przydatności budowanej w ramach projektu infrastruktury może być fakt, że liczące się światowe firmy wniosły do niego sprzęt i oprogramowanie na kwotę ponad 140 mln złotych, co stanowi dobry przykład powiązania sektora nauki z gospodarką.

Z rezultatów projektu będą korzystali zarówno polscy naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Dodatkowo, wykorzystanie infrastruktury i usług wytworzonych w ramach projektu, ułatwi udział polskim naukowcom w badaniach europejskich. Portal PIONIER-LAB powstał bowiem zgodnie z założeniami otwartej nauki i European Open Science Cloud oraz zasadami FAIR. Za prace nad jego powstaniem odpowiada zespół portalu pionier.net.pl.

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski

Kategorie
#Technologie: Aktualności

CLAW Meeting

Było interaktywnie, multimedialnie i zaskakująco, czasem z elementami humorystycznymi, a czasem także wywołującymi w uczestnikach realny stres, ale na tym właśnie polegają takie ćwiczenia. Oprócz regularnych warsztatów na tym dwudniowym spotkaniu można było wziąć udział także w specjalnie przygotowanej, kilkugodzinnej interakcji na żywo.

Pod koniec listopada w przestrzeniach Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu wspólnie szkoliliśmy, omawialiśmy i tworzyliśmy strategie zarządzania kryzysem, odbyliśmy praktyczne ćwiczenia i rozmowy z mediami, i wreszcie – co zawsze jest najbardziej oczekiwanym elementem spotkania – zorganizowaliśmy trzygodzinne ćwiczenie fabularne, odgrywając role w symulowanym środowisku wyimaginowanego europejskiego Królestwa Guilder, pracując dla akademickiej sieci GuilREN…

 

 

W pięciu salach jednocześnie trwały ustalenia grup, których członkowie wcielali się w inżynierów, specjalistów od komunikacji i kierownictwa NRENu. Specjalnie na tę okazję powstały materiały, multimedia i elementy z pogranicza teatru, gry i interaktywnego spotkania, a do jego obsługi powstała specjalna aplikacja dla użytkowników, w której pojawiały się co chwila nowe informacje budujące fabułę kryzysu i spływające nowe dane. W trakcie można było „zadzwonić” do kilku ważnych osób, udzielających dodatkowych informacji (wypowiedzi nagrane wcześniej, którymi umiejętnie sterowali trenerzy grup, były specjalnie przygotowane z efektem dźwiękowym upodabniającym głos do rozmowy telefonicznej).

 

 

Kryzysowi przypatrywali się dziennikarze lokalnej stacji GBN News, która już od czterech lat relacjonuje kryzysy dotykające Guilder. Tym razem na żywo przekazała „breaking news” z aresztowania profesora Congara, a później także sygnalizowała kolejny hakerski atak za pomocą oprogramowania malware w sieci operatora GuilREN.

 

 

Twórcy ćwiczenia i koordynatorzy całej akcji mieli swoje centrum dowodzenia w studio PCSS, gdzie na długim, półkolistym ekranie mogli na żywo podglądać prace wszystkich ćwiczących grup. Co więcej, można było także posłuchać o czym dyskutują i do jakich wniosków dochodzą podczas warsztatów! Ćwiczenie zakończyło się konferencją prasową, z realnymi kamerami, fotografami, mikrofonami skierowanymi w stronę przedstawiających efekty swojej pracy specjalistów PR poszczególnych grup. Czy faktycznie zakończyła się też historia? Absolutnie nie, gdyż przekaz przerwało pojawienie się na TV przekazu zamaskowanej postaci związanej z ekstremistyczną grupą House of Rousing Fire działającą w Guilder, która stała za atakami i nieoczekiwane pojawienie się inspektora policji w budynku w towarzystwie wyposażonego w długą broń policjanta z jednostki antyterrorystycznej…

 

 

Podczas geantowych warsztatów niezwykle cennym doświadczeniem jest wymiana wiedzy i modeli procedur stosowanych w bliźniaczych sieciach akademickich i badawczych. Uczestnicy reprezentujący PIONIERa także mieli okazję wziąć czynny udział w spotkaniu i przekonać się, czy są przygotowani na różne scenariusze postępowania. Choć w ostatnich latach silniej zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i skutki nieprzewidzianych, także globalnych, zdarzeń, to zgodnie ze starą maksymą „ćwiczenie tworzy mistrza” warto – choćby raz w roku – uczestniczyć w symulacji, by w prawdziwych warunkach kryzysu umiejętnie tę wiedzę wykorzystać. Wraz z organizatorami mamy nadzieję, że i tym razem kolejna cegiełka do tych kompetencji została skutecznie i owocnie dołożona.

Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Rok działania portalu PIONIER

Portal pionier.net.pl zaczął działać pod koniec grudnia 2021 roku. Już w styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy proces aktualizacji dokumentów federacji PIONIER.Id i zasad dołączenia się do niej za pomocą nowej usługi Proxy PIONIER.Id. To wygodne rozwiązanie szczególnie dla tych service providerów, którzy wolą wykorzystywać OpenID Connect zamiast SAML.

Funkcja ta działa od lutego i od tego momentu PIONIER.Id jest podstawową i preferowaną usługą zarządzania tożsamością dla członków Konsorcjum PIONIER. Nowa usługa logowania jest oparta o oprogramowanie Keycloak i SATOSA oraz protokół OAuth 2.0. Usługa „Keyclock PIONIER.Id” została także zarejestrowana w federacji PIONIER.Id.

Wdrożenie logowania opartego o Keycloak pozwoliło na integrację różnych usług z Federacją PIONIER.Id z wykorzystaniem protokołów OIDC (OpenID Connect 1.0 / OAuth2.0). Są to standardy stosowane obecnie na całym świecie. Dotychczas integracja jakiejkolwiek usługi z Federacją PIONIER.Id musiała bazować na o wiele starszym protokole SAML2.0, dla którego wsparcie w przypadku wielu nowych pakietów oprogramowania, zwłaszcza bazujących na technologii web, jest ograniczone lub niedostępne.

Ponadto, dodanie bazującego na Keycloak elementu Proxy do Federacji PIONIER.Id pozwoliło na podniesienie poziomu bezpieczeństwa integrowanych systemów poprzez możliwości zastosowania drugiego czynnika uwierzytelniania opartego o algorytm TOTP – jednorazowe kody generowane przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym.

Praktycznym przykładem jest testowe podłączenie aplikacji PIONIER meet do federacji PIONIER.Id z wykorzystaniem budowanych w 2022 roku usług Proxy PIONIER,Id. Gdy zakończymy przyjmowanie aktualizacji dokumentacji, rozpoczniemy podłączanie wielu pozostałych usług powiązanych z PIONIERem, np.: PIONIER.TV Ośrodki. Prace zaplanowano na początek 2023 roku.

Jako Konsorcjum nie zostaliśmy też obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na naszej stronie w widocznym miejscu cały czas opublikowane jest „Stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Konsorcjum PIONIER stanowczo sprzeciwia się wojnie i podejmuje konkretne działania. Na aktualizowanym na bieżąco slajderze można znaleźć odnośniki do analiz i tekstów specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Konsorcjum PIONIER, które publikujemy w PIONIER News. Pod naszym logo cały czas wyświetlamy napis „Solidarni z Ukrainą”, który ma przypominać, że wojna w bardzo różnych formach, także cyfrowa, wciąż trwa i nie możemy pozostać obojętni.

Na portalu wdrożyliśmy też zmiany w jego budowie, np.: poprzez dodanie w menu zakładki „Usługi sieciowe”. Zostały w niej opisane usługi transmisji w technologiach DWDM i MPLS. Wprowadziliśmy też zmiany w drzewie usług. Nowością jest usługa PIONIER DMP na bazie aplikacji ARGOS. Nowa aplikacja jest zgodna z wymaganiami EOSC, a nad opracowaniem dedykowanej instancji wraz tłumaczeniem na język polski i stworzeniem logotypu pracował zespół portalu PIONIER. W październiku usługę włączono do ekosystemu portalu PIONIER.

W drzewie usług pojawiła się też usługa RoHub, która pozwala na zarządzanie, przechowywanie i udostępnianie obiektów badawczych. Zespół portalu PIONIER rozwinął również PIONIER.TV, tworząc nowość, jaką jest PIONIER.TV Ośrodki. Publikowane są tam nowe materiały redakcyjne stworzone przez MANy. PIONIER TV Ośrodki zastąpi PLATON TV, a opublikowane już materiały są w trakcie przenoszenia (portal PLATON TV zostanie wygaszony).

W zakładce „Projekty” zostało utworzone przekierowanie do specjalnie zbudowanej w tym roku podstrony poświęconej PIONIER-LAB. Z kolei w zakładce „Współpraca” pojawił się opis projektu OCRE (Open Clouds for Research Environments), który ma na celu przyspieszenie adaptacji chmury otwartej nauki, poprzez zrzeszenie dostawców chmury, organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi (eng. EO – Earth Observation) oraz społeczności naukowej i edukacyjnej. Jest to możliwe dzięki gotowym do użycia umowom o świadczenie usług. Usługi oparte na chmurze oferują europejskiej społeczności badawczej bogactwo narzędzi, jednak dla wielu badaczy są one obecnie niedostępne, a odpowiednie usługi trudno znaleźć i wybrać. Dlatego w tym roku zbudowaliśmy także dodatkową podstronę poświęconą European Open Sciene Cloud wraz z listą usług PIONIER związanych z EOSC. Z pewnością wielu osobom ułatwi to nawigację i zorientowanie się w dostępności narzędzi otwartej nauki.

Zmieniliśmy nieco zakładkę „O PIONIERze”, dodając zdjęcia członków Rady Konsorcjum PIONIER i jej Prezydium – z pewnością pomoże to lepiej się poznać, szczególnie tym, którzy wciąż pracują zdalnie czy w trybie hybrydowym. W końcu nasze Konsorcjum, a tym samym portal, budują ludzie. Widzimy, że coraz więcej osób czyta nasze treści i równie chętnie dzieli się swoją wiedzą na łamach PIONIER News. Dziękujemy za pierwszy wspólny rok w nowej odsłonie!

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski i zespół portalu pionier.net.pl

 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Wojna w Ukrainie i cyberprzestrzeni

Szacunki pochodzące z końcówki listopada określają ogólny poziom zniszczeń w tym sektorze na  około 40%[1], w przypadku fotowoltaiki na około 50%, a w przypadku farm wiatrowych nawet na 90%[2]. Sytuacja zmienia się dynamicznie.  Kryzys energetyczny w obliczu spadających temperatur jest na ten moment najpoważniejszym wyzwaniem dla mieszkańców i obrońców Ukrainy. Brak energii jest w sposób oczywisty również zagrożeniem dla systemów IT i ICS czy OT, co z kolei rodzi reperkusje w zakresie zapewnienia dostaw pozostałych mediów.

[1] https://www.voanews.com/a/russia-pounding-ukraine-s-energy-infrastructure-/6840621.html

[2] https://www.vox.com/world/2022/11/18/23460933/ukraine-infrastructure-strikes-russia-blackouts-war

Wracając do cyberprzestrzeni warto podkreślić, że atakowane są nie tylko systemy Ukraińskie, ale także systemy sojuszników – systemy rządowe krajów członkowskich NATO,  systemy organizacji  i przedsiębiorstw aktywnie wspierających obronę Ukrainy. Odnotowywane ataki mają dwojaki charakter: szpiegowski i destrukcyjny. Ataki o charakterze szpiegowskim są prowadzone w sposób nie powodujący szerokiego rozgłosu. Mają one na celu uzyskanie stałego dostępu do informacji czy infrastruktury – zapewne dowiemy się o nich z dużym opóźnieniem lub wcale. Natomiast w przypadku tych destrukcyjnych, głównym celem jest sparaliżowanie działania kluczowych procesów obronnych.

Dobrym przykładem drugiego typu ataków są próby zakłócenia procesów logistycznych poprzez próby sparaliżowania firm z sektora transportowego z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania nazwanego Prestige.[1],[2] Ataki te dotyczyły głównie firm zlokalizowanych w Polsce i w Ukrainie. Informacja o tej kampanii zyskała rozgłos w połowie października, kiedy analitycy Microsoftu powiązali ją z grupą rosyjskich hakerów. Jak widać zagrożenia są realne także dla polskich przedsiębiorstw i dalsze utrzymywanie trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE-CRP[3]) dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest uzasadnione.

Co możemy zrobić, aby ograniczyć ryzyko? Na początek warto zadbać o to co zwykle, czyli regularne aktualizacje użytkowanych systemów, zachowanie ostrożności przy przetwarzaniu plików niewiadomego pochodzenia  i zmniejszenie ekspozycji usług w Internecie. W przypadku tej ostatniej kwestii polecam materiały przygotowane przez agencję CISA dzięki, którym możemy się dowiedzieć jakie informacje wystawiamy „na talerzu” potencjalnym adwersarzom.[4] Warto wiedzieć co wiedzą o nas inni.

Na koniec, krótki przegląd co świat robi, aby wspomóc Ukrainę w walce w cyberprzestrzeni. Ukraina z całą pewnością nie zostaje pozostawiona sama sobie – aktywnie wspiera ją wiele rządów i organizacji. Pełne wsparcie w tym zakresie jest trudne do oszacowania, gdyż część darczyńców woli pozostać anonimowa lub informuje o swoich działaniach z opóźnieniem. Dla przykładu rząd Wielkiej Brytanii poinformował na początku listopada, że przekazał w okresie bieżącego roku wsparcie o wartości 6 milionów funtów na ochronę ukraińskiej infrastruktury krytycznej i kluczowych usług publicznych przed atakami cybernetycznymi. Środki zostały przeznaczone m.in. na dostawę firewalli, rozwiązań anty-DDoS, oprogramowania do analizy malware oraz wsparcie w zakresie utwardzania systemów i reagowania na incydenty[5]. Microsoft przeznaczył od początku konfliktu 400 mln dolarów, z czego najnowszy pakiet stricte technologicznej pomocy dla Ukrainy opiewa na 100 mln dolarów[6]. Wsparcie zapewniają również inni giganci sektora IT np. Google[7]. Wspierany jest nie tylko sektor wojskowy, ale także cywilny.

Podsumowując, wojna hybrydowa trwa nadal i nic nie wskazuje, aby się miała szybko zakończyć. Ukraina broni się dzielnie m.in. dzięki otrzymywanemu wsparciu. W kontekście bezpieczeństwa IT zagrożenie ze strony adwersarzy dotyczy wszystkich i konieczna jest uważna obserwacja pojawiających się zagrożeń i możliwie szybkie ograniczanie związanego z nimi ryzyka

[1] https://sekurak.pl/nowe-ransomware-prestige-atakuje-polske-i-ukraine/

[2] https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/10/14/new-prestige-ransomware-impacts-organizations-in-ukraine-and-poland/

[3] https://stat.gov.pl/aktualnosci/wprowadzenie-stopni-alarmowych-bravo-i-charlie-crp,423,1.html

[4] https://www.cisa.gov/publication/stuff-off-search

[5] https://www.gov.uk/government/news/uk-boosts-ukraines-cyber-defences-with-6-million-support-package

[6] https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/11/03/our-tech-support-ukraine/

[7] https://ukrainet.eu/2022/09/04/google4ua-2nd-round-results/

Maciej Miłostan

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Realizacja zasilania gwarantowanego w obiektach sieci PIONIER

Organizacja EC-RRG (ang. Electronic Communications Resilience & Response Group) wskazała ważną rolę sieci telekomunikacyjnych we współczesnym świecie, dokumentując to w artykule pod tytułem „Sieci Telekomunikacyjne – istotna część Krytycznej Państwowej Infrastruktury” (tytuł oryginalny: „Telecommunications Networs – a vital part of the Critical National Infrastructure”). Autorzy artykułu określają jakie wymagania stawiane są sieciom telekomunikacyjnym – w tym również systemom zasilającym – wskazując jednocześnie na potrzebę zapewnienia niezawodności i ciągłości działania tych systemów.

Odwołując się do tych doświadczeń i wiedzy, minimalizując przy tym ryzyko utraty możliwości przesyłowych sieci, urządzenia transmisyjne w sieci PIONIER zasilane są napięciem stałym -48V. Budowanie systemów zasilania w oparciu o napięcie stałe przynosi duże korzyści, są to m.in. niezawodność, odporność na zakłócenia, minimalizacja mocy biernej czy zakłóceń harmonicznych pochodzących z sieci elektroenergetycznej.

Urządzenie konwertujące napięcie przemienne dostarczane z sieci elektroenergetycznej 230VAC na stałe o napięciu -48V w telekomunikacji nazywamy siłownią telekomunikacyjną. Obecnie dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań o wysokim stopniu niezawodności. W obiektach regeneratorowych  dysponujemy zwykle ograniczoną przestrzenią, dlatego szczególną wagę przykładamy do wymiarów urządzeń. Te są tym większe im większa jest przetwarzana przez nie moc. Gęstość mocy (ang. Power Density) to parametr, który określa ile mocy zdolne jest wytworzyć (przetworzyć) urządzenie, w odniesieniu do jego rzeczywistych wymiarów. Moc stosowanych zwykle w naszej sieci siłowni telekomunikacyjnych kształtuje się na poziomie ok. 4,2 kW i jest wystarczająca do zasilania zainstalowanych w węźle urządzeń, takich jak: systemy transmisyjne (DWDM), konwertery elektryczno-optyczne, urządzenia wzmacniające nośną czasu lub częstotliwości, czy serwery konsolowe i przełączniki sieciowe.

W ostatnim czasie zwiększyliśmy możliwości magazynowania energii w obiektach sieci PIONIER, wydłużając średni czas autonomicznej pracy obiektu. Trwają też dalsze prace rozwojowe mające na celu integrację obecnych systemów zasilania gwarantowanego z odnawialnymi źródłami energii. Rozwiązania pilotażowe wprowadzone będą w realizowanej obecnie inwestycji związanej z przeniesieniem węzła sieci w Biłgoraju – w dedykowanym kontenerze telekomunikacyjnym poza wyposażeniem w dodatkowe źródła energii (panele słoneczne) zastosowany zostanie free cooling wpływający na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego obiektu. Działania te przyczynią się niewątpliwie do zwiększenia  autonomii energetycznej obiektów sieci PIONIER.

Rafał Szpiler

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Polskie jednostki w europejskiej infrastrukturze komputerów kwantowych

PCSS jest koordynatorem i inicjatorem międzynarodowego polsko-łotewskiego konsorcjum (Euro QCS-Poland) i jednocześnie miejscem instalacji nowego systemu, a w konsorcjum projektowym uczestniczą ponadto Uniwersytet ŁotewskiCentrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz firma Creotech Instruments S.A.

Komponenty tej polskiej firmy, wiodącej w Polsce spółki tworzącej specjalistyczną elektronikę na potrzeby rynku kwantowego, będą używane w instalacji. Kluczowym partnerem w projekcie jest także Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, skupiając badaczy z istotnych dziedzin nauki dla rozwoju i zastosowań obliczeń kwantowych, w tym ekspertów związanych z fizyką teoretyczną, astrofizyką i naukami przyrodniczymi: klasyczną i kwantową teorią pola, optyką kwantową, podstawami mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji.

– Wskazanie Polski i  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jako jednej z sześciu europejskich lokalizacji do budowy przełomowej klasyczno-kwantowej architektury superkomputera, to dowód na to, że spełniliśmy wszystkie kryteria wejścia i mamy stosowne doświadczenie, aby taką hybrydę zbudować. PCSS od wielu lat reprezentuje Polskę w inicjatywie PRACE na rzecz współpracy w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie oraz realizuje strategiczne projekty z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej obejmujące rozbudowę krajowych systemów superkomputerowych PRACE-LAB i PRACE-LAB2. Bardzo cieszymy się z faktu, iż udało nam się nie tylko zbudować silne konsorcjum projektowe, we współpracy polskiego środowiska naukowego i partnera biznesowego – firmy Creotech, ale włączyć również do współpracy ekspertów specjalizujących się w technologiach kwantowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Łotwy, Litwy, Słowenii, Węgier i Austrii. – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, zastępca Pełnomocnika Dyrektora PCSS.

W innym projekcie zgłoszonym w ramach konkursu EuroHPC, w budowie komputera kwantowego LUMI-Q, zlokalizowanego w Czechach uczestniczą także polskie jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, AstroCeNT – Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek, Międzynarodowa Agenda Badawcza.

Wraz z partnerami Konsorcjum LUMI zainstalują i operacyjnie udostępnią komputer kwantowy dla naukowców i przedsiębiorców w Europie w czeskim centrum superkomputerowym IT4Innowation (https://www.it4i.cz) w Ostravie. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wspólnym Przedsięwzięciem EuroHPC JU. Oprócz instalacji i operacyjnego udostępniania samego komputera kwantowego celem projektu LUMI-Q jest również wytworzenie oprogramowania dla użytkowników. W ramach tych prac będzie możliwe bezpośrednie prowadzenie obliczeń hybrydowych, tj. wykorzystujących jednocześnie klasyczne superkomputery i komputer kwantowy LUMI-Q. Dostęp do komputera kwantowego LUMI-Q będzie odbywał się poprzez zasoby infrastruktury PLGrid, analogicznie do superkomputera LUMI. Szczegółowe informacje dostępne będą w portalu PLGrid na stronie https://portal.plgrid.pl – wyjaśnia dr Mariusz Sterzel z Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.”

Obecnie trwają formalne uzgodnienia co do planów realizacji i finansowania europejskiej infrastruktury komputerów kwantowych. Tematyka budowy oraz zdalnego udostępniania użytkownikom hybrydowych systemów superkomputerowych, wspieranych technologiami kwantowymi w kraju i Europie, jest niezwykle ważna i już dziś możemy zapowiedzieć cykl artykułów dedykowanych tym nowym wyzwaniom infrastrukturalnym.

Póki co jeszcze raz gratulujemy, trzymamy kciuki i dopingujemy wszystkie krajowe jednostki na etapie negocjacji z Komisją Europejską!

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Aktualności

NCBJ z dostępem do sieci LHCone

Połączenie zrealizowane w technologii 100GE pozwala na szybką i efektywną wymianę danych z innymi ośrodkami prowadzącymi badania w CERN.

W ramach sieci PIONIER, dostęp do zasobów LHCone realizowany jest za pośrednictwem dedykowanej sieci wirtualnej. Zapewnienie wysokiej niezawodności możliwe jest dzięki bezpośredniemu połączeniu z CERN oraz poprzez punkty styku z siecią GEANT w Poznaniu oraz Hamburgu.

Przypomnijmy, że dotychczas do sieci LHCone w Polsce dołaczone były ośrodki w Krakowie (AHG/Cyfronet), Poznaniu (PCSS) i Warszawie (ICM).

Tomasz Szewczyk