Kategorie
Wstępniak

Wiosenny PIONIER

Rok 2023 to czas jubileuszu 20-lecia PIONIERa. Ten rok jest i będzie czasem wielu wspomnień, rozpamiętywań i nostalgii! W dzisiejszym wydaniu naszego newslettera mamy dwa teksty, w których piszemy właśnie o tym, co minęło, ale oczywiście mamy na uwadze także i to, że Polski Internet Optyczny ani na chwilę nie zastopował swojego dynamicznego rozwoju!

W marcowym kalendarzu nastała wiosna. Już za niespełna dwa tygodnie obchodzić będziemy święta Wielkiej Nocy, a przecież niedawno witaliśmy Nowy Rok. Czas w kalendarzu nieubłagalnie ucieka, dlatego tak ważne jest, by zachować od zapomnienia wspomnienia. Dziś na łamach PIONIER NEWSa swoją zawodową przygodę z IT opisuje, dzieląc się wspomnieniami Maria Trąmpczyńska, jedna z dwóch kobiet, które wspierały działalność rodzącego się PIONIERa! Zachęcamy Czytelników do lektury!

Jubileuszowy rok PIONIERa to również czas, w którym swoje 50-lecie świętuje CYFRONET. W minionym tygodniu w Krakowie odbyło się jubileuszowe spotkanie, w którym uczestniczył Prezydent RP. Z tego wydarzenia mamy dla Państwa relację. Dzień przed oficjalnymi obchodami swoje spotkanie miała z kolei Rada Konsorcjum PIONIER, o czym również informujemy na łamach.

Piszemy także o wrześniowej konferencji, która odbędzie się w Poznaniu. To pierwsza zapowiedź wydarzeń w ramach jubileuszu 20-lecia PIONIERa.

Prezentujemy Państwu dzisiaj materiał o Rozproszonym Laboratorium Czasu i Częstotliwości oraz dodajemy do tego w Atlasie PIONIERa mapkę, którą można wydrukować i wykorzystać w zależności od potrzeby.

W cyklu “Z szafy inżyniera” dziś coś z humorem, choć na bardzo poważny temat! Zapraszamy serdecznie do lektury!

Dla naszych Czytelników mamy jak co miesiąc zebrane propozycje szkoleń i konferencji, w których można i warto uczestniczyć.

I na koniec z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy w imieniu całego zespołu redakcyjnego składam naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Wesołego Alleluja!

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
Wstępniak

Z nadzieją na przyszłość

Mija rok, odkąd współczesny świat w ciągu kilku chwil zmienił nam priorytety myślenia.  Okrutne słowo WOJNA, które pojawiło się w lutym 2022 roku, niestety wciąż jest aktualne. Walki w Ukrainie trwają nadal. Będąc jednak pełni wiary i nadziei na rychłe jej zakończenie oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego newslettera. 

Lutowy numer PIONIER News podejmuje interesujące tematy związane nie tylko z badawczymi realizacjami PIONIERa. Polecamy serdecznie! Ale po kolei.

Ta wojna dzieje się także w cyberprzestrzeni i wielokrotnie pisaliśmy o zagrożeniach związanych z działaniami w tym obszarze. Dziś kolejny odcinek autorstwa Macieja Miłostana, sumujący dwanaście miesięcy walki o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Mamy dla Państwa dwa wywiady: Damian Niemir rozmawia z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Wiatrem o niezwykłym jubileuszu, który w tym roku świętuje CYFRONET, a Magdalena Baranowska-Szczepańska z dr. inż. Cezarym Mazurkiem na temat kolejnej odsłony projektu GÉANT.

Od dzisiejszego numeru będziemy Państwu prezentować po kolei wszystkie laboratoria PIONIERa. W tym numerze prezentujemy LAB pierwszy, czyli Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych. Proszę zajrzeć również do ATLASU PIONIERa, w którym znaleźć będzie można mapkę.

Marcin Dąbrowski informuje z kolei o tym, gdzie szukać materiałów z PLATON TV i czym obecnie zajmuje się telewizja PIONIER.

Kontynuując naszą podróż po miejscach, w których stanęły stacje regeneratorowe sieci PIONIER, z ziemi lubelskiej przemieszczamy się dziś bliżej morza, do ziemi białogardzkiej. Informujemy także Państwa o zestawieniu bezpośredniego połączenia (PNI) pomiędzy sieciami PIONIER i Meta (Facebook).

Gabriela Jelonek jak w każdym numerze, tak i dziś ma dla Państwa porcję najciekawszych szkoleń.

Pełni nadziei i wiary w lepszą przyszłość życzymy pięknego przedwiośnia oraz dobrej lektury.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
Wstępniak

Dwie dekady

Program PIONIER i porozumienie jednostek naukowo-akademickich przy wspólnym budowaniu sieci Polskiego Internetu Optycznego zaczęło się u progu nowego wieku, w 2001 roku. Ale to październik dwa lata później, gdy symbolicznie dokonano uruchomienia pierwszych odcinków sieci i oddano do eksploatacji ponad 2600 km linii światłowodowych, a niespełna w kilka dni po tym wydarzeniu odbyło się pierwsze spotkanie Konsorcjum PIONIER w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – było prawdziwym początkiem PIONIERA. Czas jest nieubłagany. Właśnie mija dokładnie 20 lat od tego spotkania. Dwie dekady działania sieci i konsorcjum.

To nie znaczy, że 2023 rok będzie czasem tylko wspomnień, rozpamiętywań i nostalgii! Polski Internet Optyczny przez ostatnie dwadzieścia lat nie zastopował swojego dynamicznego rozwoju, co widać także po tematach styczniowego numeru. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne portale ekosystemu PIONIERa, które skupione są wokół projektu PIONIER-LAB. Laboratoria tej inwestycji są dorobkiem dojrzałej infrastruktury, która teraz wykracza poza ściśle technologiczne ramy. Dziś, w ramach Atlasu PIONIERa, z dumą prezentujemy jeszcze świeży zarys powstających połączeń infrastruktury komunikacji kwantowej PIONIER-Q, na bazie naszej sieci.

I choć Polski Internet Optyczny to nadal zaawansowany technicznie system, o którym niejako od kuchni możemy dowiedzieć się wielu szczegółów (jak choćby o działaniach prewencyjnych, procesach zabezpieczania i przebudowy linii światłowodowych), to jednak wiele aspektów jego działania ma wymiar zdecydowanie szerszy. Dziś gościmy na naszych łamach Andrzeja Skrzeczkowskiego, wieloletniego członka Konsorcjum, który rysuje aktualne perspektywy działań Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dodajemy do tego horyzontu całą listę najbliższych spotkań i szkoleń międzynarodowego środowiska naukowo-akademickiego, dzielimy się kilkoma pro-zdrowotnymi produkcjami telewizji PIONIER i opowiadamy o wsparciu, jakiego w ramach PIONIERa i współpracy europejskiej mogliśmy udzielić ukraińskiej sieci URAN.

Dwie dekady. Dwadzieścia lat nieustannego rozwoju zarówno telekomunikacji, jak i oprogramowania, nowych generacji sprzętu, prototypowych rozwiązań i scenariuszy, jak i nowatorskich usług i projektów. I choć na toasty, podziękowania i życzenia przyjdzie czas jesienią, już teraz, u progu jubileuszowego roku Konsorcjum trzymamy kciuki za wciąż kreatywnie rozpędzony pociąg Polskiego Internetu Optycznego!

Dobrej lektury,
Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera Wstępniak

Prewencja w działaniach eksploatacyjnych operatora sieci

W tym artykule przybliżymy proces zabezpieczania czy też przebudowy linii światłowodowych naszej sieci, a także opiszemy jedną z realizacji takowych, mającą miejsce w Łodzi w roku 2016. Ale po kolei.

W procesie przebudowy linii światłowodowej można wyróżnić dwa odrębne etapy: projektowania i realizacji.

Zanim dojdzie do fizycznego zabezpieczenia czy przebudowy linii światłowodowej podyktowanej realizacją innych inwestycji w jej pobliżu, przez okres wielu miesięcy, a nierzadko lat, opracowywane są projekty tych inwestycji oraz towarzyszących im projektów zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej (w tym naszych linii). Na wniosek uprawnionego przez Inwestora projektanta służby operatora sieci wydają warunki techniczne. Warunki te określają rodzaj infrastruktury linii zlokalizowanej w obszarze oddziaływania inwestycji oraz szereg warunków do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową linii światłowodowej. Na podstawie wydanych warunków technicznych projektant opracowuje projekt, uwzględniający powyższe warunki techniczne operatora oraz szereg innych uzgodnień branżowych.

Projekt, po ewentualnych korektach bądź uzupełnieniach, uzgadniany jest przez służby techniczne operatora sieci, co otwiera drogę do realizacji zadania.

Realizacja prac w obrębie sieci poprzedzona zostaje powiadomieniem operatora o zamiarze rozpoczęcia realizacji projektu przebudowy linii światłowodowej. Niezależnie zawierane jest porozumienie z inwestorem, które reguluje zasady prowadzenia robót w obrębie linii światłowodowej w szerszym kontekście – m.in. uwzględnia ono inne prace budowlane, prowadzone w obrębie linii światłowodowej.

Zdecydowana większość przebudów linii światłowodowej polega na budowie nowych odcinków rurociągów, układaniu nowych bądź przekładaniu istniejących sekcji kabli światłowodowych w tychże nowych oraz istniejących rurociągach. Zdarzają się też przebudowy bardziej skomplikowane, stanowiące hybrydę technologii doziemnych i napowietrznych (przewody OPGW czy ADSS). Biorąc przykład takiej właśnie przebudowy, która miała miejsce kilka lat temu w Łodzi, przybliżymy nieco samą realizację.

Przebudowa linii światłowodowej sieci PIONIER w Łodzi, rok 2016.

Rozbudowa układu drogowego wokół stadionu Widzewa spowodowała konieczność zlikwidowania kilku przęseł napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, na której zawieszona jest linia światłowodowa sieci PIONIER w postaci przewodu OPGW. W miejsce likwidowanego odcinka linii napowietrznej wybudowano doziemne rurociągi kablowe na potrzeby przebudowy przewodów roboczych linii elektroenergetycznej jak i linii światłowodowej sieci PIONIER. Rurociągi zostają wybudowane na odcinku między istniejącymi słupami, których część w dalszej kolejności została zlikwidowana, a dwa skrajne wymieniono na nowe. Na potrzeby linii światłowodowej sieci PIONIER przygotowano dwie rury HDPE40 – jedna dla nowego kabla światłowodowego, który zastąpił likwidowany przewód OPGW, druga zaś stanowi rezerwę technologiczną. Po sprawdzeniu drożności obu rur, w jednej z nich został ułożony nowy kabel o długości uwzględniającej zapasy kabla potrzebne w kolejnym etapie przebudowy. W dniu przełączenia transmisji na nową sekcję kabla, pracownicy wyspecjalizowanej firmy przebudowującej linie napowietrzne wysokich napięć (zwani w żargonie „gołębiami”) zdjęli ze słupów 110 kV kabel OPGW. Weszli oni na przęsła obu słupów, jeszcze przed godziną 00:00, by przygotować kabel do szybkiego uwolnienia z mocowań i zdjęcia, przecinając na obu końcach w odpowiednich miejscach tak, aby połączyć go z ułożonym wcześniej kablem kanałowym. Łączenie obu kabli odbywa się w samochodzie monterów. Po połączeniu kabli i zamknięciu osłony złączowej, jest ona instalowana na słupie.

 

Grzegorz Kuberka

 

Kategorie
Wstępniak

Koniec i początek

Ostatni, tegoroczny numer newslettera, trafia do Państwa na kilkadziesiąt godzin przed Nowym Rokiem. To dobry czas na kilka słów podsumowań i zapowiedzi. Nasz PIONIER News przez miniony rok informował Państwa o najważniejszych wydarzeniach, pisaliśmy o tym co ciekawego, ale i niebezpiecznego – w związku z wybuchem wojny w Ukrainie – działo się w obrębie Polskiego Internetu Optycznego. Przez dziesięć miesięcy (z przerwą na wakacje) w każdą ostatnią środę miesiąca byliśmy obecni na Państwa skrzynkach pocztowych. Teraz wkraczamy w trzeci rok i bardzo się z tego cieszymy! Jesteśmy starsi o rok, ale i starsze o rok jest nasze Konsorcjum, dla którego 2023 rok będzie rokiem 20-lecia! I jakkolwiek nie wypada nikomu wieku wypominać, to starsza jest również infrastruktura naszej sieci, choć aktualnie i intensywnie unowocześniana i rozwijana!

A w dzisiejszym wydaniu newslettera mamy dla Państwa redakcyjne życzenia, a także artykuł podsumowujący rok działalności portalu PIONIER oraz nowości, które właśnie się tam pojawiły.

Są również dwie rozmowy, ale z trzema osobami. O eduroam i eduGAIN rozmawiamy z małżeństwem programistów z Torunia: Mają Górecką-Wolniewicz i Tomaszem Wolniewiczem, natomiast o członkostwie w Konsorcjum PIONIER i rozwoju łódzkiego MANu z Piotrem Szelfińskim.

Kulisy różnych wydarzeń zawsze interesują wszystkich, którzy w danym zdarzeniu uczestniczyli, ale interesujące są także i dla tych, którzy nie brali w nim udziału – dziś słów kilka o CLAW Meeting. A w cyklu “Z szafy inżyniera” mamy dla Czytelników coś o przywracaniu parametrów torów optycznych po awarii.

Przygotowaliśmy także coś z przeszłości i przyszłości: “Kartkę z kalendarza”, a także zestaw szkoleń i warsztatów, które odbywać się będą już w nowym 2023 roku. Mamy też materiał, który rozwiewa tajemnicę nazwy “PlatonTV”, PIONIER.TV. A a zakończenie przygotowaliśmy piękną mapkę PIONIERa ze świątecznymi akcentami.

Dziękując Państwu za ten rok, zapewniamy, że energii i pomysłów nam nie zabraknie i będziemy w 2023 roku pisać o tym wszystkim, co będzie ważne i ciekawe dla środowiska Polskiego Internetu Optycznego. Dobrej lektury!

Magdalena Baranowska-Szczepańska 

Kategorie
Wstępniak

Na całej połaci… sieć

Przekornie, parafrazując wspaniały tekst Jeremiego Przybory, rozpoczynamy nasze kolejne wydanie PIONIER News. Co prawda słowa w oryginale nadawałyby się całkiem dobrze na obecną porę roku, bo przecież zimny front sypnął tu i tam nawet niemałą ilością białego puchu w całym naszym kraju, ale tym razem ową „połać” chcemy obejrzeć pod kątem naszej krajowej, światłowodowej sieci…

…z którą tym razem dotarliśmy aż za ocean, na Konferencję SC22 w Dallas, USA. Co więcej, nie tylko w formie stoiska i prezentacji projektów, ale także – bardzo technicznie – współuczestnicząc w budowie sieci konferencyjnej SCinet. Ale także zaglądamy do naszego atlasu znajdując mapę PIONIERa w kontekście połączeń zagranicznych, z których to skandynawskie, do NORDUnetu, opisujemy jeszcze bardziej szczegółowo. Zaglądamy znów do zagadnień wciąż trwającej wojny w sąsiedzkiej Ukrainie, z jej obecnymi problemami i wyzwaniami dotykającymi sektora sieci. A w pozostałych tematach piszemy także o usługach PIONIERa w ramach chmury otwartej nauki, wymieniamy jednym tchem wszystkie spotkania grup partnerskich w nadchodzącym miesiącu, a na końcu wydzieramy z kalendarza listopad. Bo w końcu, już prawie grudzień, a w grudniu Święta Bożego Narodzenia. I na całej połaci…

Na życzenia świąteczne przyjdzie jeszcze czas, na podsumowań garść – także. Póki co – projekty, spotkania, konferencje i inwestycje pod znakiem 2022 jeszcze się toczą pełną parą. A my – jak co miesiąc – przekazujemy ciepły zestaw aktualności z całej połaci naszego, PIONIERowego, podwórka.

Dobrej lektury,
Damian Niemir

Kategorie
Wstępniak

Jesień pełna wyzwań

Pełni jesiennej radości, spowodowanej pięknym babim latem oraz dobrymi nowinami, spieszymy z aktualnościami z życia Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Zaczynamy od “Kartki z kalendarza” i cofamy się w czasie, by przypomnieć sobie istotne wydarzenia z października wiele lat temu. Wychodzimy też naprzód i prezentujemy szkolenia oraz warsztaty, w których można wziąć udział w nadchodzącym miesiącu. Pozostając jednak jeszcze nieco w historycznym klimacie polecamy rozmowę z osobą nietuzinkową, bo łączącą w sobie dwie pasje: informatykę i humanistykę. Jerzy Żenkiewicz przez lata szefował TORMANOWI oraz pisał książki dotyczące historii familii, dziś w rozmowie wspomina dawne lata, ale także zdradza nam informacje, czym zajmuje się obecnie i jak ocenia współczesny rozwój technologii.

Z historii przenosimy się ponownie we współczesność i z wielką radością informujemy o tym, że European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU (tj. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali) z siedzibą w Luksemburgu wyłoniło w drodze konkursu sześć lokalizacji w całej Unii Europejskiej, które zostaną właścicielami i operatorami pierwszych komputerów kwantowych EuroHPC, są to Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska! Szczegóły lokalizacji w treści artykułu.

Będzie także trochę technikaliów. „Z szafy inżyniera” opisujemy  światłowodowe połączenia z sąsiednimi sieciami NREN – CESNET, a w „Aktualnościach” z kolei piszemy o realizacji zasilania gwarantowanego w obiektach sieci PIONIER.

Dzisiejszy numer newslettera jest bardzo różnorodny. Piszemy o nowej usłudze umożliwiającej zbieranie i zarządzanie danymi – ARGOS oraz o „głupich geniuszach”. Polecamy obejrzenie załączonych filmików.

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
Wstępniak

Po przerwie

Co prawda tytuł nieco sportowy, ale zwykle po wytchnieniu związanym z przerwą w grze, wraca się do rozgrywki z nową motywacją i opracowanymi strategiami. Nie inaczej będzie u nas, w PIONIER News, zaraz po wakacyjnej przerwie, w przeddzień nowego roku akademickiego!

Jednak w przypadku technologii sieciowych tytuł aż nazbyt kojarzy się z awarią… Korzystamy więc z okazji, żeby opowiedzieć trochę w naszym newsletterze o przerwanych światłowodach! Dokładamy też całą garść szkoleń i spotkań, które po wakacyjnej przerwie wracają do kalendarza imprez branżowych. W przerwie między artykułami możemy obejrzeć kilka filmów ze studiów PIONIER.TV, a po przerwie – poczytamy o dostępie do sieci LHCone, obejrzymy mapę nowych przyłączy PIONIERa do sieci Orange, zajrzymy do archiwalnego kalendarza i pochylimy się nad – już sześcioletnią, nieprzerwaną polsko-duńską współpracą w dziedzinie obsługi europejskich konferencji.

Dzieje się, jak widać, nieprzerwanie wiele. A Wam, drodzy Czytelnicy, tym bardziej polecamy lekturę wrześniowej odsłony PIONIER News, licząc na Wasz zwiększony apetyt nowych wiadomości. Po wakacyjnej przerwie, rzecz jasna!

Damian Niemir

Kategorie
Wstępniak

PIONIER na lato

W kalendarzu zawitało lato, a zatem i my przechodzimy w wakacyjny tryb. Dzisiejszy, 13. numer newslettera PIONIER News, przygotowaliśmy z myślą o najbliższych miesiącach. Mamy zatem dla Państwa wiele artykułów związanych z funkcjonowaniem Polskiego Internetu Optycznego PIONIER i informujemy, że kolejne wydanie ukaże się w ostatnią środę września.

Zaczynamy od informacji, że mamy dla Państwa nową rubrykę. Tomasz Szewczyk rozpoczyna dziś cykl, w którym prezentować będziemy to, co… znajduje się na pulpitach administratorów sieci! Mamy nadzieję, że te teksty przypadną Czytelnikom PIONIER Newsa do gustu i staną się inspiracją do przesyłania do redakcji własnych spostrzeżeń na ten temat!

Mamy dziś także ciekawą relację Damiana Niemira z włoskiego Triestu. To właśnie tam, po dwóch latach przerwy związanej z pandemią, największa konferencja sieci naukowo-akademickich w Europie wróciła w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Wraz z nią PCSS i Konsorcjum PIONIER powróciły na towarzyszącą konferencji wystawę!

W dzisiejszym numerze przygotowaliśmy dla Państwa dwa wywiady. Pierwszy przeprowadziliśmy z dr. inż. Robertem Sotem, który od początku roku pełni funkcję dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, drugi z Adamem Dziadoszem, który kieruje Centrum Zarządzania RMSK Politechniki Rzeszowskiej. Polecamy lekturę tych rozmów!

Czarne scenariusze dotyczące poważnych zakłóceń funkcjonowania infrastruktury informatycznej Ukrainy i krajów zachodu, osiągniętych za pomocą cyberataków, póki co się nie ziściły. Ale wojna trwa nadal i dr inż. Maciej Miłostan przygotował dla Czytelników PIONIER Newsa czwarty odcinek materiały o cyberbezpieczeństwie, który serdecznie polecamy.

Gabriela Jelonek jest z kolei autorką tekstu na temat uruchomienia bezpiecznego łącza Poznań-Warszawa, zebrała także wszystkie informacje na temat szkoleń, które w ciągu najbliższych miesięcy odbędą się w zdalnej formie. Warto zajrzeć i skorzystać.

Konsorcjum PIONIER w 2023 roku świętować będzie jubileusz, do którego już rozpoczęły się przygotowania. Szczegóły tego tematu zdradza Ewa Menzfeld, która była również w Białymstoku i przywiozła stamtąd dla Państwa bardzo interesujący materiał na  temat ekipy telewizyjnej. Serdecznie polecamy!

Dyrektor Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Marek Ganczarski przybliża na łamach historię jednostki i opowiada o tym, która z czterech działających na Uniwersytecie Opolskim usług w oparciu o sieć PIONIER, sprawdziła się najlepiej w okresie pandemii.

Katarzyna Siudzińska zerknęła znów do historii i znalazła wydarzenia, które przed laty miały miejsce właśnie w czerwcu oraz przygotowała artykuł pt. Miesiąc dobrych początków, w których pisze właśnie o tym, co dobrego działo się w czerwcu.

W 13. numerze newslettera mamy dla Państwa także nową mapę oraz informację na temat tego, gdzie znaleźć można wszystkie dotychczas przygotowane.

Miłej lektury oraz wspaniałego odpoczynku,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
Wstępniak

W majowych klimatach

Dziś w dniu, w którym ukazuje się nasz dwunasty numer, robimy małe podsumowanie tego, co działo się na przestrzeni naszego newslettera w przeciągu minionego roku i zapraszamy nie tylko do lektury, ale i spacerów. Przyznacie Państwo sami, że przepiękny maj kusi kolorami, zapachami i widokami rozkwitającej przyrody. A zatem w tak pięknych okolicznościach witamy ponownie na łamach.

Nasz PIONIER News wchodzi w drugi rok działalności, a w naszych głowach rodzą się nowe pomysły!

Nowe są też aktualności i wiadomości w naszym comiesięcznym newsletterze! Zaczynamy od wspomnianych już statystyk oraz prezentujemy wspomnienia dr. inż. Krzysztofa Bogusławskiego, który prezentuje historię szczecińskiego MANu. Cofając się w czasie w naszej comiesięcznej “Kartce z kalendarza” przypatrujemy się datom, które były ważne właśnie w tym miesiącu i cóż, okazuje się, że wiele z nich wiązało się z otwieraniem. Zainteresowanych szczegółami Czytelników, zapraszamy do wnętrza artykułu.

Mamy dla Państwa również pakiet aktualnych szkoleń i warsztatów, w których można uczestniczyć. Dla ułatwienia Gabriela Jelonek sporządziła listę z zaznaczeniem tych, które są bezpłatne i tych, które wiążą się z opłatą. Gabriela jest autorką także agendy prac, które miały miejsce w ostatnim czasie w European Open Science Cloud, czyli otwartej chmurze danych i usług dla nauki, która działa w ścisłej współpracy z Konsorcjum PIONIER.

„Przyjdź-Poznaj-Korzystaj!” Dokładnie10 lat temu pod takim właśnie hasłem ruszyła akcja promocyjna Platformy Obsługi Nauki PLATON. Dziś przyszła pora na przypomnienie, którego na łamach dokonała Katarzyna Siudzińska.

Dr inż. Maciej Miłostan przygotował dla Państwa trzeci odcinek niezwykle interesującego cyklu związanego z cyberbezpieczeństwem, którego nikt nie powinien przeoczyć.

Ewa Menzfeld z kolei zaprasza Czytelników na wycieczkę do Krakowa, w którym działa Laboratorium Technik Wizualnych – Media Lab 5.0. A na mapce, którą mamy dla Państwa na końcu wydania, prezentujemy dziś ośrodki telewizyjne PIONIER TV. Życząc miłej lektury naszego newslettera zapraszam przy okazji do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. W rubryce “Kontakt” są dane, pod którymi dostępna jest redakcja PIONIER Newsa.

Magdalena Baranowska-Szczepańska