Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

Co nowego w EOSC?

Nasze działania na arenie międzynarodowej są bardzo ważne, dlatego przedstawiamy Państwu informacje o agendzie prac w ostatnim czasie.

Projekt EOSC-Future

Zbliża się pierwszy termin oceny projektu EOSC-Future (project review). Zadania przewidziane na ten etap muszą zostać zakończone i przedstawione na początku czerwca. W projekcie uczestniczą dwaj partnerzy Konsorcjum PIONIER: CYFRONET i PCSS.

Głównym zadaniem zespołu z CYFRONETu jest realizacja portalu użytkownika EOSC, a PCSSu – systemu rekomendacyjnego, bazującego na sztucznej inteligencji. Zespół PCSS uczestniczył w warsztacie projektowania funkcji i interfejsu portalu, który odbył się w Krakowie w dniach 10-12 maja. W czasie warsztatu ustalono, że system rekomendacyjny realizowany przez PCSS stanie się główną częścią interfejsu EOSC, odpowiadającą za spersonalizowane wyniki wyszukiwania. Omówiono również uruchomienie systemu rekomendacyjnego na zasobach partnerów projektu tak, aby zapewnić działanie portalu w czasie prac konserwacyjnych. W wyniku spotkania omówiono nowy sposób prezentacji zasobów EOSC widocznych w części interfejsu użytkownika, który realizuje CYFRONET. Ponadto, zespół z CYFRONETu przygotował scenariusze demonstracji wyników prac na nadchodzącym przeglądzie projektu.

EOSC Association

W dniach 24-25 maja w Brukseli odbywa się spotkanie Zgromadzenia Ogólnego EOSC Association (General Assembly). Na posiedzeniu zatwierdzani są nowi członkowie stowarzyszenia, a także akceptowane będą plany prac grup „Task Forces” na rok 2022. W agendzie przewidziano również dyskusję na temat przyszłości finansowana i realizacji celów EOSC.

Oprac. Marcin Dąbrowski