Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Roadshow PLATONa

Realizowany w latach 2008-2012 ogólnopolski projekt Platformy Obsługi Nauki PLATON był ważnym akcentem dla całego polskiego środowiska naukowego. W prace projektowe zaangażowane były wszystkie 22 Jednostki Wiodące z Konsorcjum PIONIER, które efekty tego projektu w postaci specjalizowanych usług, wdrożyły w swoich MANach. Aby wzbudzić świadomość dostępności tych zaawansowanych rozwiązań i zachęcić do korzystania z oferowanych usług, podjęto działania polegające na zorganizowaniu serii spotkań w siedzibach Partnerów projektu wraz z przeprowadzeniem multimedialnych prezentacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników.

Lider projektu – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – w porozumieniu z pozostałymi Partnerami opracował marszrutę, by w ciągu 21 dni dotrzeć do 15 ośrodków akademickich rozproszonych po całej Polsce. Roadshow wzbudził duże zainteresowanie środowiska. Oprócz prezentacji usług PLATONa, ciekawym punktem spotkań była możliwość zwiedzenia wozu transmisyjnego i studia telewizyjnego usługi PLATON TV.

W tej mającej charakter ponadregionalny imprezie, licznie udział wzięli zarówno rektorzy, profesorowie, pracownicy i studenci uczelni. W spotkaniach tych uczestniczyli także reprezentanci lokalnych samorządów, szpitali oraz mediów.

Realizacja projektu wywarła trwałe, znaczące efekty dla rozwoju infrastruktury informatycznej nauki i jej usług. Jednak pomysł zorganizowania w Jednostkach Wiodących akcji promocyjnej PLATONa nie miał ograniczać się jedynie do promocji rezultatów projektu. Stał się swoistym świętem lokalnych ośrodków MAN  i ludzi, którzy uczestniczyli we wdrażaniu usług Platformy Obsługi Nauki PLATON oraz szansą na aktywizację środowiska skupionego wokół wszystkich Partnerów Konsorcjum PIONIER, które zrealizowało ten unikatowy na skalę europejską projekt.

Podczas finału Roadshow PLATONa, który odbył się w Poznaniu, prof. Jan Węglarz zwrócił się do zgromadzonych licznie gości słowami: „Liczymy na to, że będziecie Państwo w swoich środowiskach emisariuszami wieści, że usługi uzyskane w PLATONie, są do szerokiego wykorzystania przez środowisko naukowe i nie tylko, bo chcemy się otwierać szerzej, również na szeroko rozumianą działalność gospodarczą”.

Współczesna sieć już dawno przestała kojarzyć się tylko i wyłącznie z dostępem do światowego Internetu. Dziś to przede wszystkim usługi, które w oparciu o szybką i bezpieczną komunikację, tworzą nową jakość w codziennej pracy naukowej.

Relacja wideo z Roadshow PLATONa w poszczególnych miastach:

Katarzyna Siudzińska