Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Czas na nowy model

Tradycyjnie wymiana ruchu z „tepsą” odbywała się w dwóch punktach zlokalizowanych w Łodzi i Poznaniu, początkowo jako łącza typu ATM a następnie Gigabit Ethernet. Połączenia te działały bardzo stabilnie przez kilkanaście lat, zapewniając użytkownikom „Neostrady” dostęp do zasobów sieci naukowo-badawczych.

Dynamiczny wzrost poziomu ruchu oraz aplikacji czułych na opóźnienia transmisji spowodował, że opracowane zostało rozwiązanie pozwalające na bardziej efektywną transmisję danych. Głównym założeniem dla nowego modelu było wykorzystanie istniejących lokalnych połączeń sieci MAN z infrastrukturą „tepsy”. Na konferencji technicznej PIONIER w Mielnie zaproponowana została architektura rozproszonego punktu wymiany ruchu IXP (Internet eXchange Point). Zgodnie z przyjętymi założeniami jego uczestnikami będą oczywiście sieci MAN oraz (poprzez dostępne punkty styku) sieć Orange. Wymiana prefiksów IP odbywać się będzie za pośrednictwem Route Serwera w taki sposób, aby dana sieć MAN korzystała z najbliższego punktu styku z „tepsą”, a transmisja w ramach sieci PIONIER zapewniona będzie w technologii EVPN.

W toku dyskusji z administratorami sieci Orange przedstawiony model został zaakceptowany oraz ujęty formalnie w postaci nowej umowy. Na jej podstawie wyznaczonych zostało 7 punktów styku między siecią PIONIER i Orange, realizowanych w technologii 10 Gigabit Ethernet. Ruch naukowy obsługiwany będzie w pięciu lokalizacjach: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Białymstoku. Ponadto dwa interfejsy, zlokalizowane w Łodzi i Poznaniu przeznaczone będą do obsługi ruchu komercyjnego.

Równolegle do prac o charakterze formalnym uruchomione zostało wdrożenie pilotażowe, wykorzystujące interfejs 10 GE w Poznaniu oraz dwa Route Serwery pracujące na oprogramowaniu BIRD, za których utrzymanie odpowiada IPNOC.  Połączenie w nowym modelu wykazało dużą stabilność i efektywność zaproponowanego rozwiązania, czego dowodem jest pomyślna obsługa ruchu podczas nauczania zdalnego związanego z pandemią COVID-19. Obecnie z pilotażowego wdrożenia korzysta już kilkanaście sieci MAN. Przyjęta architektura wymusza konieczność wprowadzenia bardziej zaawansowanego sposobu monitorowania interfejsów, tak aby na współdzielonych stykach możliwe było rozróżnienie ruchu pochodzącego z poszczególnych sieci MAN. Takie rozwiązanie, wykorzystujące technologię NetFlow/IPFIX, jest obecnie testowane a pierwsze wyniki zostały udostępnione administratorom sieci MAN przez portal Looking Glass (https://lg.pionier.net.pl/grafana).

Rozwój sieci PIONIER oraz sieci MAN spowodował, że wiele usług zmienia swój charakter. W ramach PIONIERa architektura IXP od wielu lat wykorzystywana jest do połączenia ze sobą systemów autonomicznych dla ruchu komercyjnego sieci MAN. Rozproszenie jest wielkim atutem naszej infrastruktury, którego wykorzystanie możliwe jest w wielu obszarach. Jednym z nich może być zbudowanie rozproszonego punktu wymiany ruchu PIONIER-IX, w którego pilotaż włączyło się już kilka sieci MAN (https://portal.ix.pionier.net.pl/customer/details).

Paweł Malak, Tomasz Szewczyk