Kategorie
#Technologie: Piszą o nas

Dużo PIONIERa w Connect Magazine

Każda edycja Connect Magazine – magazynu społeczności GÉANT – podkreśla działania wiodącej europejskiej współpracy w zakresie e-infrastruktury i usług na rzecz badań i edukacji. Oprócz bieżących informacji znajduje się tam zwykle wiele przekrojowych artykułów opisujących dokonania ekspertów z całej Europy. Polskich akcentów jest w listopadowym numerze naprawdę sporo.

Zacznijmy od głównego tematu, otwartej nauki i EOSC. Artykuł dotyczący zakończonego niedawno EOSC Symposium ilustrowany jest zdjęciem, na którym znalazł się nasz specjalista, Raimundas Tuminauskas. 20-lecie usług federacyjnych w GÉANT – to także udział naszych inżynierów choćby w usłudze eduGAIN, opisywanej w numerze. Duży artykuł poświęcony jest także komunikacji kwantowej, w której PIONIERowe rozwiązania QKD stanowią awangardę usług środowiska. W końcu także koordynator projektu PIONIER-Q, Piotr Rydlichowski (PCSS), współautor artykułu o przyszłości cyberbezpieczeństwa z listopadowego numeru, w którym sam projekt także znalazł kilka akapitów opisu.

W Connect znalazł się także artykuł o usłudze czasu i częstotliwości powiązanej z projektem CLONETS, w którym także uczestniczymy, a osobną usługę w sieci PIONIER równolegle rozwijamy. Na zdjęciu z General Assembly TNC’23 znalazł się Dyrektor PCSS, dr inż. Cezary Mazurek (który kilka miesięcy po TNC znalazł się w radzie zarządzającej GÉANT), a numer wskazuje już na kolejne TNC’24 w Rennes – obie imprezy wspomagane czynnie przez ekspertów audiowizualnych z naszego polskiego środowiska. Warto podkreślić, że na liście Komitetu Programowego przyszłorocznej konferencji znaleźli się także Ivana Golub i Tomasz Szewczyk z PCSS.

Już za chwilę, bo 5-6 grudnia 2023 r. odbędzie się zapowiadany w numerze CLAW Meeting – szkolenie z zarządzania kryzysowego dla środowiska GÉANT realizowany w PCSS (szerszą relację przekażemy w grudniowym PIONIER News). Obszerny tekst o rozwoju i przyszłości usługi eduMEET, rozwijanej z dużym udziałem polskiej reprezentacji (na zdjęciu – zrzut ekranu z sesji technicznej, w której uczestniczyli Bartłomiej Idzikowski oraz Roman Drozd z PCSS).

Oprac. Damian Niemir