Kategorie
#Technologie: Aktualności

FAMO w Rzeszowie

W skład FAMO wchodzą najlepsze polskie jednostki naukowe zajmujące się fizyką atomową, molekularną i optyczną tj. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Gdański.

Na przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego w Radzie Naukowej Konsorcjum FAMO powołany został dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR, kierownik Laboratorium Spektroskopii Materiałów Instytutu Nauk Fizycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR.

Laboratoria FAMO będą połączone jako pierwsze dedykowanymi łączami światłowodowymi z eliminacją szumów do przesyłania wzorcowego sygnału czasu i częstości z Polskiego Optycznego Zegara Atomowego.

Planowane jest też dostarczenie sygnału czasu do innych laboratoriów, które obecnie na potrzeby badawcze zmuszone są do utrzymywania własnych, mniej dokładnych wzorców częstości. Jest to możliwe dzięki unikalnemu na skalę światową modelowi ogólnopolskiej badawczej infrastruktury sieciowej PIONIER, a także dzięki dobrej współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum, a Orange Polska.

Podobne sieci do przesyłania wzorcowego sygnału czasu i częstości na świecie istnieją zaledwie w kilku krajach, a i w nich składają się zazwyczaj tylko z jednego lub dwóch połączeń.

Magdalena Baranowska-Szczepańska