Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Kiedyś na papierze – dziś cyfrowo

Zainicjowanie wydania czasopisma PIONIER magazine miało na celu zacieśnienie więzi pomiędzy MANami skupionymi wokół sieci PIONIER, co stało się również okazją do lepszego poznania, „podejrzenia” prac prowadzonych w ramach projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny nowoczesnych sieci, technologii gridowych, infrastruktury szerokopasmowego Internetu czy rozwiązań dla społeczeństwa informacyjnego.

Wśród stałych rubryk pojawiały się takie jak: „sieci NREN”- gdzie prezentowane były partnerskie sieci naukowo-badawcze, „projekty PIONIERa” – te rozwijane w środowisku sieci PIONIER, zarówno lokalne „aplikacje PIONIERa”, jak i te powstające w ramach programów europejskich. Pod hasłem „dobre praktyki” opisywane były natomiast wszystkie inicjatywy, które warto naśladować.

W każdym numerze znalazło się też miejsce na opisanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nie zabrakło również wywiadów z ciekawymi osobowościami PIONIERa, jak chociażby z Przewodniczącym Rady Konsorcjum PIONIER profesorem Kazimierzem Wiatrem, „e-Ojcem” profesorem Janem Węglarzem, czy „PIONIERem z Wybrzeża” Mścisławem Nakoniecznym, a także śp. profesorem Danielem Józefem Bemem, który nazywał siebie „niedoszłym lotnikiem”. O „radosnej przyszłości Internetu” można było przeczytać w wywiadzie z doktorem Maciejem Stroińskim, a o tym jak „wychowywać zdrowych inżynierów” podzielił się z czytelnikami doktor Stanisław Starzak. W czasopiśmie pojawiły się też artykuły dotyczące Konsorcjum PIONIER, w których poszczególne Jednostki Wiodące miały okazję przedstawić swoje unikalne badania i projekty, a także reportaże z imprez, w których brali udział przedstawiciele PIONIERa. Nie mogło zabraknąć również raportów z bieżącego stanu infrastruktury całego Polskiego Internetu Optycznego. Natomiast „kalendarium” informowało o ważnych dla członków Konsorcjum i użytkowników sieci PIONIER wydarzeniach, jak Jubileusze związane z działaniem sieci PIONIER, czy istnieniem MANów.

Pojawiały się także wydania specjalne pisma, skojarzone chociażby z organizowaną przez kolejne 3 lata, od roku 2010 począwszy, „Konferencją i3: internet-infrastruktury-innowacje”.

Wszystkie przywołane materiały i bogate ilustracje dostępne są dla Państwa w Mediatece PIONIERa.

Bardzo cieszył fakt, że czasopismo to zostało pozytywnie przyjęte przez środowisko skupione wokół Polskiego Internetu Optycznego, a przedstawiciele MANów zaangażowali się w tworzenie treści jak i, w szerokim tego słowa znaczeniu, współredakcję czasopisma.

Obecnie ukazujący się PIONIER news jest unowocześnioną wersją PIONIER magazine i liczymy, że stanie się on godnym jego następcą. Dzięki wydawaniu go w wersji cyfrowej, prócz tekstu i ilustracji możliwe jest zamieszczanie również ciekawych linków czy filmów, co daje większe możliwości dzielenia się zawartymi w nim treściami. Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w redakcji naszego Newslettera. Liczymy także na Wasze pomysły i tematy warte uwagi.

 


1 (01) 2008

1 (02) 2009

2 (03) 2009

3 (04) 2009

1 (05) 2010

1 (06) 2011

2 (07) 2011

3 (08) 2011

4 (09) 2011

1 (10) 2012

i3 2009

i3 2010

eng 2009

eng 2012

 

Katarzyna Siudzińska