Kategorie
Wstępniak

PIONIER News po wakacjach

Nie było nas w lipcu, nie było w sierpniu, ale tak się szczęśliwie składa, że poprzedni numer (czerwcowy) wyszedł na zamknięcie roku akademickiego, natomiast ten, bieżący, otwiera nowy sezon studenckiej, uczelnianej i badawczej pracy. Choć ta ostatnia nie do końca miała przerwę i w letnie miesiące także wiele było nowych osiągnięć w projektach i inicjatywach. Tak czy inaczej, „vivat academia, vivat professores!” rozniesie się po wielu korytarzach już za moment. A my w tym radosnym (gaudeamus!) klimacie spieszymy z aktualnościami z życia Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Zaczniemy od zajrzenia w historyczne już numery drukowanego periodyku PIONIER Magazine, który był wprost przodkiem naszego obecnego PIONIER News. Pamiętam go bardzo dobrze, w końcu to także moje dziecko (miałem zaszczyt być Redaktorem Naczelnym tego magazynu). W tym klimacie jeszcze mocniej wybrzmi znakomita rozmowa jubileuszowa KielMANu z drem inż. Zbigniewem Senderem oraz drem inż. Marcinem Detką o początkach i perspektywach kieleckiego ośrodka. Odwiedzimy także ZielMAN, ośrodek Miejskiej Sieci Komputerowej z Zielonej Góry. Będzie także trochę technikaliów. „Z szafy inżyniera” wyciągniemy usługę PIONIER LookingGlass, a z szerokiej oferty usług i projektów wyciągniemy na światło dzienne SLICES oraz PRACE-LAB, dla którego przygotowaliśmy nową mapę „atlasu PIONIERa”. Na deser zanurzymy się w kilku multimedialnych materiałach mówiących o „romansie” sztuki z technologią w wykonaniu naukowców i artystów współpracujących z Konsorcjum PIONIER.

A ponieważ w słowach studenckiego hymnu usłyszeć można, że „vita nostra brevis est” (życie nasze krótko trwa), nie warto tracić cennego czasu. Przejdźmy zatem do czytania kolejnego, nasyconego dobrymi wiadomościami z naukowego świata, newslettera, który – aż do kolejnych wakacji – będzie ukazywał się w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.

Owocnej lektury,
Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Infrastruktura w projekcie PRACE-LAB

W ramach PRACE-LAB powstaną specjalizowane architektury komputerowe dla zastosowań przetwarzania chmurowego i komputerów dużej mocy, zarządzania i monitorowania usługami a także bezpieczeństwa i zarządzania rozproszonymi, dużymi zbiorami danych.

Cała platforma  sprzętowo-programowa planowana w projekcie opiera się na stworzeniu sześciu wyspecjalizowanych laboratoriów usługowo-obliczeniowych, opartych na istniejących, rozbudowywanych infrastrukturach centrów komputerów dużej mocy. To kolejny projekt konsorcyjny znajdujący się na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych. I kolejny, którego mapę infrastruktury z radością przedstawiamy w naszym pionierowym atlasie!

 

Pobierz (PDF, 2MB): PRACE_LAB_mapa
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Redakcja PIONIER News przypomina, że newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny.

W trzecim wydaniu serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom za lekturę tekstów.  Nieustannie czekamy na uwagi oraz wszelkie propozycje tematów i tekstów. Prosimy bezpośrednio zwracać się do nas pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

Wczoraj i jutro w KielMANie

W dzisiejszym wydaniu newslettera publikujemy dwie rozmowy: o tym, jak było kiedyś i jakie wyzwania dziś, świętując jednocześnie jubileusz, stawia ośrodek z Kielc.

Rozmowa z dr. inż. Zbigniewem Senderem

Był Pan członkiem Rady Konsorcjum PIONIERA od samego początku. Współtworzył Pan Konsorcjum, włączając Politechnikę Świętokrzyską w jego struktury. To Pan podpisywał Porozumienie Gliwickie, jak i Umowę. Konsorcjum. Jak wspomina Pan ten okres?

dr inż. Zbigniew Sender: Tak, byłem od początku, jeśli za początek uznajemy właśnie Porozumienie Gliwickie, (wcześniej dołączyliśmy KIELMAN do POL34), osobiście podpisywałem dokumenty. Ten okres wspominam jako twórczy, „młodzieńczy”, z nowymi, kreatywnymi pomysłami dra Macieja Stroińskiego. Był to również okres ciężkiej pracy i walki o europejski poziom polskiej teleinformatyki dla nauki.

W tym roku Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN przy Politechnice Świętokrzyskiej obchodzi
25-lecie swojej działalności – jak na przestrzeni lat zmienił się kielecki ośrodek?

dr inż. Zbigniew Sender: Początki sięgają 1992 roku i wiążą się z podłączeniem naszej sieci do NASK w Warszawie łączem o przepływności 9,6 kbps, dającym możliwość wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Dostęp do sieci Internet uzyskały wówczas wszystkie jednostki organizacyjne na Politechnice Świętokrzyskiej, a od 1994 również wybrane wydziały Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dziś także Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Formalnie 20 czerwca 1997 roku do porozumienia o budowie MSK KIELMAN przystąpiły: Politechnika Świętokrzyska Kielcach (jednostka wiodąca), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kieleckiej, Filia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższa Szkoła Handlowa, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Urząd Miejski w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. Została powołana także Rada Użytkowników, a jej przewodniczącym został prof. J. Braziewicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

W praktyce MSK KIELMAN wystartował w 1998 roku po otrzymaniu pierwszej dotacji z Ministerstwa na rozbudowę infrastruktury światłowodowej. Kolejnym ważnym etapem była rozbudowa kieleckiej infrastruktury ze środków ZPORR w  projekcie „e-świętokrzyskie”.

Stan aktualny Kieleckiej Miejskiej Sieci Komputerowej wyznaczają efekty projektów realizowanych w Konsorcjum Pionier takie jak: PLATON, NewMAN, MAN-HA, PRACE-LAB, które wytworzyły bazę sprzętową i doświadczone zasoby osobowe. Zasoby te, moim zdaniem, pozwalają na to, by ośrodek z Kielc był efektywnych członkiem teleinformatycznej społeczności Konsorcjum PIONIER. Wszystkie projekty i inwestycje w naszym środowisku zakończyły się sukcesem.

Kielce, ale też cały region świętokrzyski przez lata urosły do rangi silnego, doświadczonego ośrodka na naukowo-badawczej mapie Polski. Jak udało się to osiągnąć?

dr inż. Zbigniew Sender: W rezultacie rozbudowy  infrastruktury MSK KIELMAM ze środków  ZPORR w  projekcie „e-świętokrzyskie”, Sieć rozszerzyła swoje działanie na terenie kilku miast województwa świętokrzyskiego. Byliśmy wówczas jedynym beneficjentem ZPORR w Polsce, który miał dochody finansowe z tego typu inwestycji i utrzymywał dodatni wynik finansowy z działalności
„e-świętokrzyskie”. Pozytywny przykład KIELMAN spowodował, że poszczególne miasta takie jak Kielce czy Ostrowiec, a dokładnie JST w tych miastach, podjęły działanie na rzecz budowy nowoczesnych zasobów teleinformatycznych. Ze środków unijnych zbudowana została i funkcjonuje w Kielcach światłowodowa sieć miejska z dużą pętlą w standardzie 100gbps, zapewniająca dostęp do Sieci na poziomie 10gbps dla niemal wszystkich jednostek sektora publicznego. Sieć ta budowana była przy konsultacji pracowników MSK KIELMAN.

 

Rozmowa z dr. inż. Marcinem Detką

Od lipca tego roku reprezentuje Pan Politechnikę Świętokrzyską w Radzie Konsorcjum PIONIER. Jakie są Pana pierwsze wrażenia?

Dr inż. Marcin Detka: Początek mojej pracy przypadł na okres wakacyjny. Uczestniczyłem dotychczas w jednym posiedzeniu Rady Konsorcjum PIONIER. Z pełną życzliwością przedstawił mnie w tym gronie dr inż. Zbigniew Sender. W moim odczuciu spotkałem się również z miłym przyjęciem. Oczywiście spraw dotyczących PIONIERA i projektów z nim związanych jest dość dużo, ale w tym zakresie mam wsparcie zespołu, którym kieruję.

Przed Konsorcjum, a zwłaszcza przed Radą, kolejne miesiące wytężonej pracy, kontynuacja realizowanych projektów. W które z nich ośrodek z Kielc zaangażowany jest najbardziej?

dr inż. Marcin Detka: Jesteśmy w trakcie realizacji trzech projektów: PRACE-LAB, KMD oraz PIONIER-LAB. Każdy z nich jest na innym etapie realizacji. Myślę, że zespół najbardziej zaangażowany jest w PRACE-LAB. Z kolei PIONIER-LAB jest takim projektem, w który angażujemy większe grono wykonawców z całej uczelni, mam tu na uwadze głównie laboratoria związane ze smartcampusem, laboratorium preinkubacji, czy dotyczące Internetu rzeczy tzw. “Żywe laboratorium”.

Ośrodek z Kielc obchodzi w tym roku ćwierćwiecze istnienia, jakie  plany i wyzwania czekają Was z kolejnych latach?

Dr inż. Marcin Detka: Minione dwadzieścia pięć lat to dynamiczny rozwój naszej jednostki, który dokonał się w głównej mierze dzięki determinacji i kierownictwu dr. inż. Zbigniewa Sendera. Infrastruktura sieciowa i informatyczna, którą obecnie dysponujemy i wspieramy kieleckie środowisko naukowe oraz w znacznej mierze tzw. “przemysł” lub “biznes”, jest nieporównywalna z tym, czym dysponowaliśmy przed laty.  Realizacja projektów we współpracy z konsorcjum PIONIER przyczyniła się również do powstania profesjonalnego i niezwykle kompetentnego zespołu, który jest częścią środowiska akademickiego naszego miasta. Myślę, że takim wyzwaniem, a jednocześnie kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju, jest właśnie dbanie o zespół ludzi, jago ciągłe doskonalenie tak, aby był zdolny realizować zadania rozwojowe, dotyczące najnowszych technologii informatycznych.

Agnieszka Wylegała

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

PIONIER w europejskim projekcie SLICES

Inicjatywa SLICES proponuje zaprojektowanie, budowę oraz uruchomienie rozproszonego środowiska testowego. Wykorzystane zostaną mechanizmy wirtualizacji infrastruktury oraz funkcje sieciowe, w pełni zintegrowane z technikami sieci 5G oraz przetwarzania chmurowego. Środowisko umożliwi prowadzenie kompleksowych eksperymentów obejmujących zarówno infrastrukturę i usługi sieci szkieletowej, brzegowej, jak również urządzenia i aplikacje użytkowników końcowych.

Rozmowa z Bartoszem Belterem, kierownikiem Działu Sieci Nowych Generacji oraz polskim koordynatorem projektu SLICES.

Ile krajów bierze udział w projekcie?

Bartosz Belter: SLICES jest inicjatywą koordynowaną przez prof. Serge Fdida z Sorbonne University (Francja) i zrzesza 21 partnerów z 14 krajów: Belgii, Cypru, Finlandii, Francji. Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier oraz Włoch.

Z czego składać się będzie planowany węzeł SLICES w Polsce i czym będzie się charakteryzował?

B.B.: Planowany węzeł w Polsce będzie bazował na rezultatach sieciowych projektów infrastrukturalnych PIONIER-LAB, PL-5G oraz PL-LAB2020. Chciałbym zwrócić uwagę, iż projekt PIONIER-LAB, który jest aktualnie w trakcie realizacji, znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych, SLICES zatem jest kolejnym krokiem w celu wyniesienia usług badawczych budowanych w tym projekcie na poziom europejski.

Docelowo planowany węzeł będzie się składał z komponentów sieciowych, sensorowych i obliczeniowych (w tym elementów obliczeniowych na brzegu sieci), które umożliwią zaawansowane badania z zakresu telekomunikacji i informatyki.

Polski wkład w projekt SLICES będzie skutkować powstaniem polskiego laboratorium badawczego w nowej dyscyplinie naukowej „Informatyka techniczna i telekomunikacja”. Ale to nie wszystkie korzyści, jakie jeszcze można wymienić?

B.B.: Tak, SLICES, poprzez udział środowiska naukowego skupionego wokół sieci PIONIER, będzie miał pozytywny wpływ na konsolidację krajowego potencjału badawczego w dziedzinie ICT. Dostępność infrastruktury badawczej zarówno na poziomie europejskim, jak również krajowym będzie powodowała zwiększony dostęp do najnowszej technologii dla krajowych jednostek naukowych i przemysłu. Potencjał uczelni wyższych będzie mógł w większym stopniu być wykorzystany przez przemysł przy realizacji nowatorskich rozwiązań z dziedziny ICT. Ścisła współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi zostanie zapewniona poprzez punkty dostępowe do sieci PIONIER, a więc poprzez przedstawicieli wiodących uczelni i instytutów badawczych w kraju.

Jak długo potrwają prace?

B.B.: SLICES jest inicjatywą zaplanowaną na najbliższe 10 lat. Pierwsza faza realizacji, na którą udało się uzyskać dofinansowanie, rozpoczęła się pierwszego września 2020r. wraz z uruchomieniem pilotażowego projektu SLICES Design Study (SLICES-DS) złożonego i wyłonionego w konkursie H2020-INFRADEV-2018-2020 programu Horyzont 2020. Celem projektu SLICES Design Study jest opracowanie koncepcji realizacji programu budowy infrastruktury badawczej SLICES na poziomie europejskim. W ramach prac opracowana zostanie dokumentacja zawierająca szczegółową analizę rynku i zapotrzebowania na usługi badawcze w Europie, referencyjną architekturę systemu oraz strukturę zarządzania infrastrukturą badawczą.

W kolejnym kroku udało się pozyskać dofinansowanie na projekt SLICES Starting Communities (SLICES-SC), również w programie Horyzont 2020, który ma za zadanie zbudować społeczność naukowo-badawczą wokół inicjatywy SLICES oraz udostępnić infrastrukturę badawczą na potrzeby pierwszych eksperymentów z zakresu sieci 5G, obliczeń chmurowych oraz Internetu Rzeczy.

Czy można w kilku słowach scharakteryzować główne kamienie milowe i wyzwania, przed którymi stoi Konsorcjum?

B.B.: Proces projektowania, budowy, a następnie utrzymania infrastruktury badawczej ESFRI jest procesem wymagającym i długotrwałym. Pierwszym mierzalnym sukcesem Partnerów Konsorcjum było zapewnienie wsparcia dla inwestycji od rządów poszczególnych Krajów Członkowskich, co było wymagane na etapie składania wniosku o wpisanie infrastruktury na Europejską Mapę Drogową Infrastruktur Badawczych. W Polsce w lutym 2020 roku odbył się konkurs, w którym wystartowało kilkadziesiąt projektów. SLICES został wysoko oceniony i otrzymał niezbędne wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). Podobne konkursy odbywały się w krajach, w których realizowany będzie projekt i rezultaty jednoznacznie wskazały, iż SLICES został wysoko oceniony przez ekspertów w poszczególnych krajach członkowskich.

Jednym z ważniejszych osiągniętych kamieni milowych jest akceptacja projektu na szczeblu europejskim przez ekspertów ESFRI i Komisji Europejskiej oraz wpisanie SLICES na listę infrastruktur badawczych ESFRI (lipiec 2021r.). Obecność projektu na liście infrastruktur badawczych umożliwi stabilny rozwój infrastruktury i wzmocnienie jej obecności w europejskich projektach infrastrukturalnych i badawczych.

W międzyczasie otrzymaliśmy dofinansowanie z Komisji Europejskiej na opracowanie Studium Wykonalności (SLICES Design Study) oraz na budowę społeczności wokół inicjatywy SLICES (SLICES Starting Communities), które stanowią kolejne potwierdzenie, że inicjatywa jest dobrze odbierana przez oceniających i jest już znana w środowisku. Cieszymy się, że prace idą w dobrym kierunku i jako konsorcjum jesteśmy zdeterminowani, aby cały proces przeprowadzić efektywnie, z korzyścią zarówno dla Partnerów Konsorcjum, jak również całego środowiska naukowego zainteresowanego rezultatami prac projektu, w tym środowiska naukowego skupionego wokół sieci PIONIER.

Wielu partnerów z naszego Konsorcjum wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem laboratoriów, są wśród nich: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Łódzka, NASK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

 

 

Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

PRACE-LAB2, czyli laboratorium zaawansowanych obliczeń w Europie

Celem jest wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego – ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw – ze światem nauki. W gospodarce prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service).

W ramach prac rozwojowych i dzięki infrastrukturze sieci PIONIER budowana jest platforma usług wytworzonej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona: laboratorium e-infrastruktury HPC, laboratorium platform usługowych, laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji oraz laboratorium analizy danych wielkoskalowych. Projekt w efekcie ma poprawić pozycję polskiej gospodarki na rynkach europejskich i światowych. Potencjalnymi odbiorcami są przedsiębiorstwa, administracja rządowa i samorządowa oraz jednostki badawcze z uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i Państwowych Instytutów Badawczych.

PRACE-LAB2 tworzy konsorcjum wysoce wykwalifikowanych jednostek naukowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komputerów dużej mocy. Dzięki ogromnej wiedzy i wsparciu kompetentnego zespołu możliwe jest udostępnienie usług o wysokiej niezawodności. Jego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Realizacja PRACE-LAB2 jest możliwa dzięki kontynuacji programu Europa Innowacji w zakresie budowy ERA (European Research Area), z postulatami komitetu ESFRI w zakresie integracji infrastruktury badawczej (IB) i infrastrukturą ICT oraz wytycznymi na temat rozwoju najwyższej klasy nowych infrastruktur badawczych Programu Ramowego Horyzont 2020.

Inicjatywa PRACE-LAB znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych, liście będącej odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI), zaklasyfikowana w grupie 7 (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Jej odpowiednik w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również w aktualnej edycji mapy drogowej ESFRI. Głównym celem projektu PRACE-LAB2, kontynuacji już realizowanego projektu PRACE-LAB, jest dalsze dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing), w tym szczególnie skupionych wokół tematyki sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz cyberbezpieczeństwa dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych. Realizacja projektu planowana jest do końca 2023 roku.

Gabriela Jelonek

Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

Szczęśliwy wrzesień dla ZielMANa

W Zielonej Górze funkcjonuje ważny węzeł sieci PIONIER, który jest połączony łączami światłowodowymi z węzłami w Poznaniu, Wrocławiu i Gubinie.

W roku 2012, po zakończeniu inwestycji światłowodowych w Sulechowie i Nowej Soli powstała tzw. sieć „Lubuskiego Trójmiasta”, która wykorzystuje regionalne łącza światłowodowe sieci PIONIER. W roku 2016 oddano do użytku nowe Centrum Przetwarzania Danych Centrum Komputerowego przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze, gdzie aktualnie znajduje się również zielonogórski węzeł sieci PIONIER. Centrum Przetwarzania Danych stało się węzłem koncentracji usług sieciowych, serwerowych, jak i miejscem kolokacji takich instalacji jak klastry obliczeniowe.

W okresie funkcjonowania ZMSK ZielMAN zespół CK UZ brał udział i uczestniczył w projektach dotyczących zaawansowanych technologii i usług sieciowych takich jak ZielMAN2, Clusterix, Eduroam, Platon, NewMAN, MAN-HA, POWER, PIONIER-LAB.

Przez 26 lat funkcjonowania sieć ZMSK ZielMAN była i jest sukcesywnie rozbudowywana o nowe węzły sieci i relacje, co w konsekwencji doprowadziło do powstania sieci światłowodowej o długości ponad 200 km.

ZMSK ZielMAN to ponad 130 km własnych linii światłowodowych w Zielonej Górze (125 km), Sulechowie (3,5 km), Nowej Soli (3 km) oraz  ponad 70 km dzierżawionych linii światłowodowych lub użyczonych od innych operatorów. Łącza światłowodowe pozwalają na konfiguracje fizycznych i logicznych ringów światłowodowych, dzięki którym ZMSK ZielMAN zapewnia bezawaryjną pracę sieci nawet w przypadku fizycznych uszkodzeń światłowodów na niektórych odcinkach. Tak zbudowana infrastruktura oraz kompetencje pracowników, pozwalają na wdrożenie wielu zaawansowanych funkcjonalności, mechanizmów bezpieczeństwa i niezawodności oraz na świadczenie najbardziej zaawansowanych usług sieciowych.

Z usług świadczonych przez ZMSK ZielMAN korzysta wiele urzędów administracji publicznej, szkół i organizacji samorządowych oraz parki technologiczne takie jak: Park Naukowo – Technologiczny UZ i Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny, w których funkcjonuje wiele firm badawczo-rozwojowych i produkcyjnych. Podstawowymi usługami świadczonymi przez ZMSK ZielMAN są między innymi: zapewnienie dostępu do Internetu, transmisje danych, usługi hostingowe, kolokacja, usługi chmurowe (w szczególności IasS), projektowanie i administracja systemami informatycznymi.

 

 

Efektem działalności ZMSK ZielMAN jest stale zwiększający się zasięg i bezpieczeństwo sieci miejskiej. Podsumowując, o wartości ZMSK ZielMAN świadczy wiele aspektów w tym tych niepoliczalnych, takich jak chociażby marka, czyli bardzo wysoka ocena usług świadczonych przez ZMSK ZielMAN, wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje zespołu.

Janusz Baranowski, Przemysław Baranowski

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

PIONIER LookingGlass

Wychodząc naprzeciw pytaniom oraz problemom zgłaszanym przez administratorów sieci MAN przygotowane zostało nowe narzędzie LookgingGlass (https://lg.pionier.net.pl/).

Zakresem działania obejmuje ono wybrane przełączniki szkieletowe sieci PIONIER oraz uruchomione na nich usługi. Obecnie pozwala na sprawdzenie tablic routingu dla usług realizowanych w sieciach logicznych (VRF) PLIX oraz LHCone.

Dane wyświetlane są dla następujących wariantów wyszukiwania:

  • Trasa dla prefiksów IP/IPv6 (BGP route)
  • Prefiksy oznakowane przez community (BGP community)
  • Prefiksy na podstawie numerów AS (BGP AS path)
  • Prefiksy rozgłaszane do sąsiada BGP (Advertised Routes)
  • Prefiksy odrzucone/niezaakceptowane od sąsiada BGP (Discarded routes)

 

 

Informacje prezentowane przez system LookongGlass zostały rozszerzone o statystyki z najważniejszych punktów wymiany ruchu: AMSIX, DECIX, LINX i PLIX. Ponadto dostępne są wykresy liczby odrzuconych pakietów i średnim opóźnieniu (RTT) na poszczególnych interfejsach szkieletowych.

System LookingGlass działa w oparciu o oprogramowanie hyperglass (https://hyperglass.dev/), natomiast statystyki ruchu dostępne są przez popularny pakiet Grafana współpracujący z bazą danych VictoriaMetrics.

Hyperglass jest oprogramowaniem typu open-source obsługującym wiele różnych platform sprzętowych. Pozwala na bardzo elastyczne dostosowanie konfiguracji do bieżących potrzeb użytkowników. W prosty sposób umożliwia dodawanie nowych urządzeń do systemu lub wybór prezentowanych informacji.

 

 

Uruchomiony dla administratorów system LookingGlass jest narzędziem bliźniaczym dla działającej już prototypowej usługi PIONIER-IX (https://lg.ix.pionier.net.pl/).

Statystyki prezentowane przez platformę Grafana pochodzą z danych telemetrycznych zbieranych za pośrednictwem interfejsu JTI (Juniper Telemetry Interface). Dzięki temu możliwe jest gromadzenie z wysoką częstotliwością szczegółowych danych takich jak zajętość kolejek na poszczególnych interfejsach lub liczba odrzuconych pakietów.

 

 

Zastosowane narzędzia pozwalają administratorom sieci MAN na sprawdzenie stanu poszczególnych usług, a co za tym idzie przyspieszają diagnostykę i rozwiązywanie problemów.

Tomasz Szewczyk

Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

Udany romans sztuki z technologią

Skomplikowane relacje sztuki, nauki i technologii mają swoją długą i skomplikowaną tradycję, sięgającą jeszcze eksperymentów pierwszej Awangardy. Zainteresowanie artystów nowymi technologiami zawsze było istotną częścią rozwoju sztuki, jednak to dopiero w latach 60. ubiegłego wieku zaczęły rozwijać się praktyki twórcze, które stanowią podstawowy punkt odniesienia dla sztuki technologicznej. A jak przedstawiają się dziś?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wraz z autorami materiału „Innowacyjne technologie w przybytku sztuki”, zaglądamy do Laboratorium Akustyki Technicznej AGH w Krakowie (http://www.lat.agh.edu.pl/). To właśnie tutaj, dzięki wieloletniej współpracy naukowców i inżynierów z artystami muzykami z Opery Krakowskiej, powstała innowacyjna, inteligentna konstrukcja nazwana barierą orkiestronu. Do czego służy i w jaki sposób pomaga w odbiorze muzyki – o tym już teraz na platformie pionier.tv.

https://pionier.tv/wideo/wokol-sztuki/innowacyjne-technologie-w-przybytku-sztuki/

 

Pozostając w Grodzie Kraka, zaglądamy do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://synchrotron.uj.edu.pl/). W Centrum SOLARIS prowadzone są badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego (zwanego również światłem synchrotronowym) wytwarzanym w synchrotronie, do którego dołączane są linie badawcze ze stanowiskami pomiarowymi. Linie modyfikują światło synchrotronowe w taki sposób, by najlepiej służyło badaniom, które są przy nich prowadzone. Technologia wykorzystywana w krakowskim ośrodku stała się inspiracją dla artystów z Akademii Sztuk Pięknych, a konkretnie z Wydziału Intermediów. Dzięki ścisłej współpracy z fizykami, stworzyli oni wydarzenie wirtualne w technologii XR, czyli rzeczywistości skrzyżowanej, gdzie VR przenika się z rzeczywistością fizyczną. Zobaczmy, jak prezentują się ich artystyczne wyobrażenia zjawisk fizycznych.

https://pionier.tv/wideo/wokol-sztuki/centrum-solaris-w-xr/

 

Czy dźwięk może mieć kształt? Twórcy technologicznego performansu zatytułowanego „Receive” nie mają wątpliwości. Podczas Festiwalu Ars Electronica Festival 2019 w Linzu zaprezentowano zdalną demonstrację występu artystów pomiędzy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym a Deep Space 8K na Ars Electronica, możliwą dzięki wykorzystaniu rozwiązań opracowanych w ramach projektu Immersify w celu wspierania działań artystycznych. Spektakl został stworzony przez Movement Sonification Lab, grupę zorientowanych na artystyczne, badawcze i afektywne aspekty pętli sprzężenia zwrotnego pomiędzy ciałem w ruchu a środowiskiem dźwiękowym. Wykorzystują oni technologie, które są w stanie udźwiękowiać i wizualizować dane kinetyczne oraz kształtować relacje pomiędzy ruchem i dźwiękiem w czasie rzeczywistym. Więcej szczegółów tego ciekawego eksperymentu poznamy, oglądając materiał PIONIER.TV.

https://pionier.tv/wideo/wokol-sztuki/ksztalt-dzwieku/

 

Agnieszka Wylegała

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Kiedyś na papierze – dziś cyfrowo

Zainicjowanie wydania czasopisma PIONIER magazine miało na celu zacieśnienie więzi pomiędzy MANami skupionymi wokół sieci PIONIER, co stało się również okazją do lepszego poznania, „podejrzenia” prac prowadzonych w ramach projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny nowoczesnych sieci, technologii gridowych, infrastruktury szerokopasmowego Internetu czy rozwiązań dla społeczeństwa informacyjnego.

Wśród stałych rubryk pojawiały się takie jak: „sieci NREN”- gdzie prezentowane były partnerskie sieci naukowo-badawcze, „projekty PIONIERa” – te rozwijane w środowisku sieci PIONIER, zarówno lokalne „aplikacje PIONIERa”, jak i te powstające w ramach programów europejskich. Pod hasłem „dobre praktyki” opisywane były natomiast wszystkie inicjatywy, które warto naśladować.

W każdym numerze znalazło się też miejsce na opisanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nie zabrakło również wywiadów z ciekawymi osobowościami PIONIERa, jak chociażby z Przewodniczącym Rady Konsorcjum PIONIER profesorem Kazimierzem Wiatrem, „e-Ojcem” profesorem Janem Węglarzem, czy „PIONIERem z Wybrzeża” Mścisławem Nakoniecznym, a także śp. profesorem Danielem Józefem Bemem, który nazywał siebie „niedoszłym lotnikiem”. O „radosnej przyszłości Internetu” można było przeczytać w wywiadzie z doktorem Maciejem Stroińskim, a o tym jak „wychowywać zdrowych inżynierów” podzielił się z czytelnikami doktor Stanisław Starzak. W czasopiśmie pojawiły się też artykuły dotyczące Konsorcjum PIONIER, w których poszczególne Jednostki Wiodące miały okazję przedstawić swoje unikalne badania i projekty, a także reportaże z imprez, w których brali udział przedstawiciele PIONIERa. Nie mogło zabraknąć również raportów z bieżącego stanu infrastruktury całego Polskiego Internetu Optycznego. Natomiast „kalendarium” informowało o ważnych dla członków Konsorcjum i użytkowników sieci PIONIER wydarzeniach, jak Jubileusze związane z działaniem sieci PIONIER, czy istnieniem MANów.

Pojawiały się także wydania specjalne pisma, skojarzone chociażby z organizowaną przez kolejne 3 lata, od roku 2010 począwszy, „Konferencją i3: internet-infrastruktury-innowacje”.

Wszystkie przywołane materiały i bogate ilustracje dostępne są dla Państwa w Mediatece PIONIERa.

Bardzo cieszył fakt, że czasopismo to zostało pozytywnie przyjęte przez środowisko skupione wokół Polskiego Internetu Optycznego, a przedstawiciele MANów zaangażowali się w tworzenie treści jak i, w szerokim tego słowa znaczeniu, współredakcję czasopisma.

Obecnie ukazujący się PIONIER news jest unowocześnioną wersją PIONIER magazine i liczymy, że stanie się on godnym jego następcą. Dzięki wydawaniu go w wersji cyfrowej, prócz tekstu i ilustracji możliwe jest zamieszczanie również ciekawych linków czy filmów, co daje większe możliwości dzielenia się zawartymi w nim treściami. Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w redakcji naszego Newslettera. Liczymy także na Wasze pomysły i tematy warte uwagi.

 


1 (01) 2008

1 (02) 2009

2 (03) 2009

3 (04) 2009

1 (05) 2010

1 (06) 2011

2 (07) 2011

3 (08) 2011

4 (09) 2011

1 (10) 2012

i3 2009

i3 2010

eng 2009

eng 2012

 

Katarzyna Siudzińska