Kategorie
#Ludzie: Co słychać w Klubie PIONIERa?

Klub PIONIERa

Już od blisko 20 lat Rada Konsorcjum PIONIER sprawuje pieczę nad eksploatacją, użytkowaniem i rozwojem Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER, w skład której wchodzą przedstawiciele z 22 Jednostek Wiodących.  

Na przestrzeni lat, z różnych powodów, zmieniał się skład członków Rady, niemniej jednak cel oraz wysoka jakość i zakres działań pozostały niezmienne.

W poczet klubowiczów PIONIERa weszli: Robert d’Aystetten (MAN Olsztyn), Janusz Baranowski (MAN Zielona Góra), Przemysław Baszkiewicz (ICM), Ryszard Getka (MAN Szczecin), Józef Janyszek (WCSS), Andrzej Kubaszek (MAN Rzeszów), Mścisław Nakonieczny (TASK), Krzysztof Nałęcki (ŚASK), Zbigniew Skorzyński (MAN Lublin), Wojciech Sylwestrzak (ICM), Janusz Szykowny (MAN Bydgoszcz), Maria Trąmpczyńska (NASK), Tomasz Wilczyński (MAN Olsztyn), Jerzy Żenkiewicz (MAN Toruń) oraz Jan Węglarz (PCSS), który otrzymał tytuł Honorowego Członka Klubu PIONIERa.

Klub PIONIERa powstał w celu utrwalania historii Konsorcjum PIONIER i jego zasadniczej roli w budowie infrastruktury informatycznej Nauki Polskiej, propagowania wiedzy o działalności Konsorcjum PIONIER w środowisku naukowym i społeczeństwie, jak również zachowania we wdzięcznej, udokumentowanej pamięci dorobku poszczególnych, wyróżniających się aktywnością członków Rady, a także wykorzystania wiedzy fachowej czy kompetencji menadżerskich i doświadczenia zawodowego byłych członków Rady Konsorcjum PIONIER, w szczególności poprzez ich udział w opracowywaniu opinii i ekspertyz na potrzeby Konsorcjum.

Członkowie Klubu mogą również dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę do będącej w fazie tworzenia inicjatywy jaką jest Wirtualne Muzeum Historii PIONIERa zwane Mediateką PIONIERa, gdzie będą oni mogli stać się współtwórcami zasobów tego Muzeum, w aktywny sposób przyczyniając się do zwiększania gromadzonych w nim materiałów, stanowiących historyczne pamiątki PIONIERa.

Organizatorem i inicjatorem aktywności Klubu jest Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER, a spotkania jego członków organizowane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Do pierwszego oficjalnego spotkania członków Klubu PIONIERa miało dojść na wiosnę 2020 roku. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. Na szczęście, dzięki infrastrukturze PIONIERa w lipcu 2020 roku udało się takie spotkanie zainicjować, ale wirtualnie, co dało impuls do kolejnego spotkania, do którego doszło w grudniu tego samego roku.

W planach oczywiście jest już kolejne spotkanie, niestety, wciąż jeszcze on-line.

Katarzyna Siudzińska