Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

Konferencja “Przyszłość PIONIER.TV”

Wyniki badań, sylwetki i osiągnięcia ludzi nauki oraz najzdolniejszych młodych naukowców, ciekawe eksperymenty oraz infrastruktura, pozwalająca podejmować wyzwania współczesnej nauki w Polsce – to tematy podejmowane przez twórców PIONIER.TV, których próżno szukać w polskich mediach głównego nurtu. Podczas ostatniej konferencji nie tylko podsumowano dotychczasową działalność, ale także skupiono się na przyszłości platformy.

Przypomnijmy, że PIONIER.TV to platforma stworzona do produkcji i udostępniania materiałów wideo o tematyce naukowej, korzystająca z dorobku Platon TV – pierwszego tego typu projektu w Polsce, powołanego przez Konsorcjum PIONIER, a prowadzonego przez studia telewizyjne, działające przy największych ośrodkach akademickich w naszym kraju. Jak przekonują jej twórcy – tematyka materiałów prezentowanych w PIONIER.TV jest wszechstronna i zróżnicowana. Obejmuje relacje z życia uczelni, wyzwania współczesnej medycyny i nowe metody leczenia, badania w dziedzinie przyrody i nauk o ziemi, badania kosmiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, kultura, sport, edukacja, a także promocja nauki i innowacji oraz współpraca nauki i gospodarki.

Konferencję rozpoczęła koordynatorka produkcji wspólnych PIONIER.TV – Ewa Menzfeld, która w swojej prezentacji przywołała historię powstania platformy, począwszy od 2012 roku, w którym ruszyła realizacja projektu PLATON, po przełomowy rok 2015, w którym uruchomiono produkcję wspólną naukowych cykli. W 2016 roku ruszył promocyjny blog oraz osiem autorskich formatów, takich jak: „Nienaukowe pasje naukowców”, „Naukowe pasje niezwykłych ludzi”, „Nauka młodych”, „W prostych słowach”, „Platon Cafe”, „Platon TV Flash”, „Przełomowy moment” oraz „Czas nauki”.

W produkcję materiałów zaangażowane były zespoły telewizyjne, pracujące przy największych ośrodkach akademickich z Krakowa, Łodzi, Gdańska, Szczecina, Białegostoku, Gliwic, Wrocławia, Kielc, Lublina oraz Poznania. Przez lata cykle programowe ewaluowały, zmieniając formę oraz – w 2020 roku tuż przed wybuchem pandemii – szyld z PLATON na PIONIER.TV. Wraz z nową strategią i nazwą pojawiły się także nowe formaty – „Wokół sztuki”, „Rozmowy PIONIERA” oraz „Nauka na gorąco” , a także zupełnie nowa platforma internetowa. Produkcja materiałów w „terenie” oraz tryb pracy poszczególnych zespołów zostały uzależnione w znacznym stopniu od pandemicznych warunków i – mimo że nie były one sprzyjające – premiery pojawiały się regularnie.

A jak rysuje się przyszłość PIONIER.TV w nowej, postpandemicznej erze Internetu? O tym dyskutowano podczas konferencji; o nowym kształcie i stylu oferty programowej oraz o możliwych formach promocji. Podczas „burzy mózgów” uczestnicy spotkania proponowali m.in. oryginalne, eksperymentalne formaty, alternatywne kanały współpracy czy poszukiwanie nowych form przekazu. Które z tych pomysłów okażą się trafione, przekonamy się już wkrótce.

Agnieszka Wylegała