Kategorie
#Technologie: Aktualności

Światłowodowe połączenia z sąsiednimi sieciami NREN – SANET

Początkowo sieć PIONIER połączona była z siecią SANET tranzytem, z wykorzystaniem czeskiej sieci CESNET, poprzez styk w Cieszynie. Już w październiku 2004 roku uruchomiono peering do obu tych sieci na łączu 1 Gbps z przełącznika BlackDiamond sieci POL-34/622 (poprzednika sieci PIONIER) zainstalowanego w Bielsku-Białej.

W roku 2007 wybudowano linię światłowodową PIONIERa z Bielska-Białej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. W lutym następnego roku pozwoliło to uruchomić bezpośrednie połączenie transmisyjne o przepływności 10 Gbps. Węzeł aktywny, zapewniający połączenie sieci PIONIER i SANET zlokalizowany jest w budynku Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie, Połączenie zapasowe do słowackiej sieci realizowane jest jako VPN w warstwie 2, tranzytem poprzez sieć CESNET.

Zainstalowany w ostatnim czasie, w ramach projektu PIONIER-LAB, system transmisyjny stwarza perspektywę znaczącego zwiększenia przepływności łącza do SANETu. Węzeł nowego systemu transmisyjnego zlokalizowano w Zwardoniu. Umożliwia on realizację transmisji sygnałów macierzystych jaki i obcych (alien lambda) 100, 200, 400 i 800 Gbps oraz wymianę pasma optycznego o dowolnej szerokości (spectrum sharing).

Szymon Trocha, Krzysztof Stanecki, Krzysztof Kołat