Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Odszedł PIONIER z Wybrzeża

Śp. Mścisław Nakonieczny był dyrektorem Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej od jej początku aż do przejścia na emeryturę (1994-2015). Wraz z zespołem TASKu przez wiele lat budował infrastrukturę informatyczną nauki na wybrzeżu: sieć trójmiejską i coraz to silniejsze komputery dużej mocy, oferując te usługi środowisku naukowemu. Z wielkim entuzjazmem włączył się w budowę infrastruktury informatycznej nauki w wymiarze krajowym. Zaangażował się w budowę pierwszej polskiej sieci szerokopasmowej nauki o nazwie POL-34 i w rozwój jej usług. Był współautorem programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”. 

W wywiadzie do PIONIER magazine 1(02)2009 tak wspomina ten czas: Nasza aktywność w sieci POL-34 sprawiła, że zostałem zaproszony do współpracy nad pomysłem PIONIERa, notabene wraz z dr. Stanisławem Starzakiem z Łodzi. Pamiętam ostatnie posiedzenie w Warszawie, gdzie miała zapaść decyzja odnośnie PIONIERa. Wszystko wskazywało na to, że PIONIERa nie będzie, ale ostatecznie, po długiej dyskusji, zakończyło się dobrze. A wszystko dzięki temu, że dzień wcześniej byłem w Licheniu i dałem na mszę za powodzenie PIONIERa.

Śp. Mścisław Nakonieczny był też członkiem Środowiskowego Zespołu Negocjacyjnego, którego zadaniem było prowadzenie negocjacji z operatorami telekomunikacyjnymi, z którymi w partnerstwie chcieliśmy budować sieć PIONIER. We wspomnianym wywiadzie tak to skomentował: Po zatwierdzeniu programu okazało się, że nie mamy z kim współinwestować. Wszystkie firmy, z którymi planowaliśmy współpracę w zakresie budowy sieci, wycofały się. Wtedy pojawił się TELBANK. I mieliśmy to szczęście, że prezesem okazał się mój kolega. TELBANK miał już dość dużo traktów światłowodowych położonych na terenie kraju i chętnie wszedł we współpracę z PIONIERem.

Od 2012 roku wraz z zespołem TASKu, uczestniczył w realizacji wielu projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, wynikiem których były usługi udostępniane w sieci PIONIER. Jednym z najważniejszych takich projektów był projekt „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych”, w ramach którego zespół TASKu, pod kierunkiem śp. Mścisława Nakoniecznego, był odpowiedzialny za realizacje usługi wideokonferencji.

Miał wiele zainteresowań i marzeń. Łączyły się one często z jego pracą zawodową. Na początku 2009 roku tak mówił o jednym z nich: Marzenie, które uda mi się, mam nadzieję, zrealizować w najbliższej przyszłości, to jeden nod z żaglem (jacht badawczy, wyposażony w aparaturę do monitorowania zasięgu bezprzewodowego Internetu, przyp. red.), który będzie penetrował Bałtyk w poszukiwaniu Internetu.

Marzenie to udało Mu się zrealizować już w 2009 roku. W 2011 roku członkowie Rady Konsorcjum PIONIER, biorący udział w konferencji INFOBAZY 2011, wzięli udział w rejsie właśnie tym „nodem” z Sopotu do ujścia Wisły i do bazy żeglarskiej w Górkach Zachodnich. W rejsie tym „kapitan TASKu” stanął za sterem.

Śp. Mścisław Nakonieczny był znany i lubiany. Jego charakterystyczną cechą było mówienie prosto z mostu tego co myślał. Nikt się nie obrażał, bo mówił to Mścisław. Będzie nam Go brakowało nie tylko w klubie PIONIERów.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Maciej Stroiński