Kategorie
#Technologie: Aktualności

Kompendium GÉANT

PCSS, jako operator sieci PIONIER, co roku dostarcza zagregowanych danych do tego raportu. Są to między innymi informacje dotyczące rodzajów i ilości połączeń zagranicznych sieci PIONIER, sumarycznej liczby dołączonych jednostek danego typu, oferowanych usług czy ruchu sieciowego. Na podstawie tych danych autorzy kompendium przygotowują zbiorcze statystyki w odniesieniu do środowiska sieci dołączonych do GÉANT.

Z uwagi na ogromną różnorodność organizacyjną oraz sposoby finansowania sieci krajowych, a także indywidualne podejście do ochrony pewnych informacji technicznych i organizacyjnych nie zawsze możliwe jest dostarczenie precyzyjnych danych lub ich jednoznaczne porównanie. Stąd można zauważyć, że w niektórych zestawieniach tego opracowania część sieci krajowych jest nieobecna, włączając w to sieć PIONIER. W sumie, w kompendium z roku 2022, dane uwzględniają 40 z 43 sieci krajowych, w postaci zagregowanej lub szczegółowych odpowiedzi. Kompendium dodaje także dane z innych raportów czy opracowań GÉANT.

Na rysunku przedstawiono przykładowe zestawienie z kompendium łącznego ruchu dla sieci krajowych w latach 2020 – 2022.

Dane do kompendium o polskiej sieci PCSS pozyskuje m.in. z kwestionariusza, który co roku przesyłany jest do konsorcjantów sieci PIONIER. Szczegółowy formularz pozwala na wprowadzenie informacji z dokładnością do pojedynczej dołączonej do sieci miejskiej jednostki. Dodatkowo pozyskiwane informacje są wykorzystane również na potrzeby rozwoju sieci PIONIER. W tym w szczególności na planowanie i rozwój przyłączy oraz współpracę z jednostkami publicznymi. Pozostałe informacje w kompendium pochodzą z raportów sieci PIONIER oraz opracowań własnych.

Szymon Trocha