Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

OLMAN – w kierunku bezpiecznej przyszłości

W świecie pełnym wyzwań, a w takim dane nam jest w tej chwili żyć, nowoczesne technologie wymagają odpowiedniego dostosowania i obsługi, musi się to odbywać w taki sposób, aby służyły nam one w rozwoju i były skierowane dla ludzi. – Każda z technologii wytworzonych przez człowieka wymaga dopasowania do naszych potrzeb, co nie może się odbywać bez transferu wiedzy i technologii – mówi Marcin Kwiecień, szef olsztyńskiego MAN-u.

Miejska Sieć Komputerowa OLMAN mająca swoją siedzibę w stolicy Warmii i Mazur – Olsztynie, ma za sobą 27-letnią historię wprowadzania technologii i wiedzy jako pomocy w rozwoju środowiska naukowego. Wiodącą jednostką naukową porozumienia, na mocy którego powołano do życia MSK OLMAN, była Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, przekształcona w późniejszych latach w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W skład porozumienia wchodzą także jednostki naukowe, znajdujące się na terenie Olsztyna oraz uczelnie niepaństwowe i organy administracji rządowej i samorządowej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) jest największą w regionie uczelnią z ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym. Siedziba Uniwersytetu jest zlokalizowana w jedynym miasteczku studenckim w Polsce – Kortowie, które w trakcie roku akademickiego jest codziennie odwiedzane przez tysiące studentów.

Jedynie sprawne połączenie wiedzy i technologii oraz odpowiednie zarządzanie, pozwalają na dostarczanie wszystkim pracownikom naukowym i dydaktycznym oraz studentom dostępu do zasobów informatycznych. W ramach zakresu obowiązków MSK OLMAN zajmuje się obsługą sieci na całym kampusie oraz dostarcza usługi dla jednostek w Olsztynie. Staramy się być centrum kompetencyjnym w tym zakresie, pomagając w realizacji projektów, będących poza nauką i dydaktyką, ale działających na rzecz mieszkańców regionu.  Przykładem takiego projektu, mającego na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym, jest Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW), którą zarządzamy.

Uniwersytet uczestniczy w projektach realizowanych w Konsorcjum PIONIER, w zakresach, w których możliwe jest połączenie strategii rozwojowych uczelni, w tym głównie zwiększenia poziomu naukowego i potencjału w regionie.

Ostatni rok był dla naszej jednostki rokiem przesunięcia w strukturze uczelni, gdyż staliśmy się częścią Centrum Informatycznego tak, aby móc w odpowiedni sposób skonsolidować pracę i zasoby uczelnianych służb.

Miniony rok to także wdrożenia projektów, w tym naszego głównego projektu w ramach Konsorcjum – PIONIER-LAB, co do którego zapewne, tak jak wszyscy konsorcjanci, pokładamy wielkie nadzieje rozwojowe. Projekt w naszej uczelni będzie opierał się na dwóch laboratoriach, w tym na repozytorium czasu, które jako narzędzie badawcze ma być wykorzystywane w synergii do pracy naukowej wraz z projektem LOFAR. Wdrażaliśmy także inne projekty i zdania, w których wykorzystywaliśmy nasze kompetencje dla rozwoju regionu, tak jak wspomniane wyżej zarządzanie Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej.

Praca ta nie byłaby możliwa bez odpowiedniego wsparcia władz Uniwersytetu oraz zgranego zespołu zaangażowanych i kompetentnych osób. To właśnie dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie postawić sobie cele na ten rozpoczynający się rok. Głównym z nich, stawianym dla MSK OLMAN jako zespołu, jest skupienie się na elementach związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych, zarówno na uczelni jak i w regionie. Planujemy również, w ramach transferu wiedzy, przedstawić naszą pracę w formie szkoleń i paneli dyskusyjnych. Mamy nadzieje, że pozwoli to skonsolidować środowisko informatyczne w regionie i wdrożyć dobre praktyki zwłaszcza, że w obecnych czasach powinniśmy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa i rozwoju, mając na uwadze zagrożenia płynące z otaczającego nas świata.

Marcin Kwiecień