Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

perfSONAR bez tajemnic

Architektura perfSONAR jest otwarta, modułowa i rozszerzalna. Składa się z zestawu komponentów zaprojektowanych do planowania i wykonywania aktywnych testów oraz gromadzenia i wizualizacji danych.

Warstwa narzędzi odpowiada za przeprowadzanie pomiarów (np. jednokierunkowa utrata pakietów i opóźnienie, przepustowość, trasy, czas odpowiedzi DNS i HTTP). Warstwa planowania pScheduler odpowiada za układanie harmonogramu testów, uruchamianie narzędzi, zbieranie wyników i wysyłanie ich do archiwów. Dane pomiarowe są przechowywane w lokalnej lub centralnej bazie danych, a następnie prezentowane w formie wykresów. Do systemu można w łatwy sposób dodawać wtyczki opracowane dla nowych testów, narzędzi czy archiwizatorów. Dostępny jest też interfejs REST API, umożliwiający integrację z inną infrastrukturą monitorowania. Trwają również prace nad integracją z pakietem OpenSearch, w celu jeszcze większej możliwości eksploracji, analizy i korelacji danych.

 

Domyślna instalacja pełnego zestawu perfSONAR Toolkit dostępnego jako CentOS ISO, RPM lub DEB, zajmuje tylko kilka minut i zapewnia wszystkie niezbędne komponenty w celu uruchomienia pojedynczej instancji. Obecnie na świecie dostępnych jest ponad dwa tysiące instalacji perfSONAR, umieszczonych w różnych sieciach NREN lub organizacjach wirtualnych (np. infrastruktura WLCG wspierająca eksperymenty CERN), z których wiele jest publicznie dostępnych do testów.

W sieci PIONIER działa 20 wydzielonych punktów pomiarowych perfSONAR zainstalowanych w węzłach sieci i dołączonych do przełączników szkieletowych sieci PIONIER. Pomiędzy nimi uruchomione są w trybie tzw. full mesh ciągłe testy jednokierunkowego opóźnienia i straty pakietów oraz cykliczne testy przepustowości (na interfejsie 10G), co zapewnia wgląd w bieżące i historyczne wartości parametrów jakości sieci pomiędzy węzłami. Takie pomiary, dostępne dla administratorów sieci PIONIER, w korelacji ze zdarzeniami i awariami mogą pomóc w izolowaniu problemów oraz weryfikacji działania usług sieciowych po naprawie awarii.

PCSS uczestniczy w pracach nad systemem perfSONAR w ramach projektu GN4-3, gdzie koordynuje usługę Performance Measurement Platform (PMP), zarządza globalnymi działaniami szkoleniowymi i dokumentacją oraz zapewnia eksperckie wsparcie użytkowników.

Więcej informacji na www.perfsonar.net

Szymon Trocha