Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pilot, czyli startujemy z newsletterem!

Przez cztery kolejne lata PIONIER Magazine ukazywał się drukiem z różną objętością, różną zawartością a także różnym kształtem. W tym czasie wydaliśmy 10 regularnych numerów, 2 numery specjalne, w języku angielskim, które towarzyszyły PIONIERowi w zagranicznych konferencjach oraz dwa numery specjalne, będące jednocześnie biuletynami konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”, której inicjatorem był właśnie Polski Internet Optyczny.

Zmieniał się Internet, zmieniały się potrzeby. Coraz więcej informacji ukazywało się tylko w wersji cyfrowej, z czasem na konferencje i wydarzenia woziliśmy bardziej wizytówki z adresami stron i serwisów, niż papierowe broszury. Z czasem także i formuła PIONIER magazine wyczerpała się na tyle, że w 2012 roku, całkiem niespodziewanie Konsorcjum zaprzestało jego wydawania.

Kiedy przyszedł czas pandemii, bezpośrednie rozmowy zamieniliśmy na wideokonferencje, a konferencje na wideorozmowy – technologia, którą współtworzyliśmy w ramach projektów PIONIERA, zyskała nowy wymiar. W 2021 roku nikogo nie trzeba przekonywać do korzystania z szerokopasmowego Internetu, bez naukowej sieci PIONIER prace grup badawczych musiałyby ostro hamować. Obecnie inicjatywy naukowe nie tylko nie zaprzestały rozwoju, ale wyciągając wnioski z nowej rzeczywistości, tworzą nowe scenariusze użycia innowacji; trochę tak, jakbyśmy zdawali egzamin z dorobku ostatnich lat.

Dlatego też w pewnym sensie pojawienie się dziś newslettera PIONIER News jest naturalną reaktywacją tamtego PIONIER Magazine. W nowej perspektywie, nowej formule, ekologicznym wydaniu. Łatwe w czytaniu, dostępne dla każdego urządzenia w sieci i z częstszą dynamiką wydań – chcemy bowiem, by newsletter PIONIERa docierał do Państwa, użytkowników sieci i odbiorców usług – raz na miesiąc, przez cały rok akademicki, od października do czerwca. To pierwsze, pilotowe wydanie. Trochę nieśmiałe, ale kontynuujące tradycje “starszego brata”, mamy nadzieję na stałe zagości w skrzynkach pocztowych uczestników projektów wykorzystujących e-infrastrukturę sieci badawczych w Polsce, ale również użytkowników podłączonych do sieci PIONIER. Chcemy trochę więcej powiedzieć o sieciach miejskich, połączeniach zagranicznych, infrastrukturze sprzętowej, ale także o usługach, pomysłach i serwisach. Dlatego też jako podtytuł PIONIER News wybraliśmy hasło: Ludzie i technologie.

W każdym wydaniu przedstawimy sylwetki ludzi PIONIERa, aktualności i historii z drugiej strony, odkryjemy kilka mniej znanych faktów budowy sieci i mniej znanych narzędzi, z których dzięki PIONIERowi można skorzystać. Co miesiąc będzie coś do poczytania i obejrzenia, a budujące się nowe laboratoria Polskiego Internetu Optycznego wybrzmią nie tylko nowym sprzętem badawczym, ale także nowym doświadczeniem specjalistów. W końcu – nazwa PIONIER zobowiązuje! A nasz nowy newsletter niech się stanie forpocztą wszystkich pionierskich działań środowiska naukowego w Polsce!

 

Damian Niemir