Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

PIONIERowy kolaż 2023

Wielu z naszych Czytelników uczestniczyło czynnie w obchodach 20-lecia Konsorcjum PIONIER, które we wrześniu odbyło się w Poznaniu. Ale i świętowano także w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Pionierowe zespoły wyruszały też poza granice kraju i uczestniczyły w konferencjach i wystawach.

JUBILEUSZE

Lata mijają bardzo szybko, patrząc w kalendarz widać przesuwające się kolejne dni, miesiące, które wyznaczają kolejne daty i jubileusze. Miniony rok obfitował w nie. O wszystkich pamiętamy i raz jeszcze je przypominamy w zestawieniu.

Marzec 2023 

50-lecie CYFRONETu

W obchodach półwiecza krakowskiej jednostki uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który zasłużonym pracownikom wręczył odznaczenia państwowe. Dyrektor prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr w swoim wystąpieniu zaprezentował najważniejsze fakty z historii jednostki: od momentu powstania w 1973 r., poprzez szereg wydarzeń i dynamicznych zmian technologicznych ostatniego półwiecza, aż po stan obecny i dalsze wyzwania.

Czerwiec 2023

30-lecie CI TASK

Pod koniec czerwca w Gdańsku odbyła się jubileuszowa konferencja pn. „Cyfryzacja typu SMART (Everything and everywhere”. Podczas konferencji zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowy obiekt CI TASK. Konferencja odbyła się bowiem w nowym obiekcie CK STOS, w skład którego – poza nową siedzibą – wchodzi nowoczesna serwerownia mieszcząca zasoby sieciowe oraz obliczeniowe.

Wrzesień 2023

20-lecie PIONIERa i 30-lecie PCSS

Rok 2023 był czasem, w którym Konsorcjum PIONIER świętowało 20-lecie istnienia. Jubileusz ten uczczono obchodami w Poznaniu oraz pierwszą z cyklu konferencją „PIONIER e-Infrastructure Summit 2023”. Licznie zgromadzeni słuchacze, przedstawiciele pionierowego środowiska z całej kraju, mieli okazję do wysłuchania 14 merytorycznych wystąpień.

30-lecie istnienia świętowało również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Uczciło je międzynarodową konferencją “PSNC Days 2023”, która prowadzona była w języku angielskim, w trzech sesjach: Activities, Technologies i Partenrships i prezentowała swoiste „dzisiaj” PCSSu. Słuchacze obejrzeli 21 prezentacji prowadzonych przez liderów projektów i inicjatyw z PCSS z udziałem zagranicznych gości (obecnych na miejscu bądź przez VC).

Styczeń 2024

Choć 30-lecie NASK przypadało pod koniec 2023 roku, to obchody odbyły się w 11 stycznia 2024. Piszemy o tym wydarzeniu dziś w osobnym artykule, ale również w tym zestawieniu jubileuszy jednostek załączamy zdjęcia z obchodów.

WYSTAWY I KONFERENCJE

PIONIERowe środowisko angażuje się od lat w realizację dużych wydarzeń, uczestnicząc w nich i prezentując dorobek.

TNC

TNC to światowa konferencja środowiska sieci naukowo-akademickich, która na początku czerwca gościła w Tiranie.

Konsorcjum PIONIER miało podczas imprezy swoje stoisko. W stolicy Albanii zaprezentowano najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez Konsorcjum PIONIER projektów badawczych, takich jak: PIONIER-Q, PIONIER- LAB, PL-5G, PRACE-LAB, EuroHPC PL oraz KMD. Prowadzono także specjalnie przygotowane na tę okazję demonstracje, m.in. aparaturę do kompleksowej analizy, generowania i symulowania ruchu sieciowego z szybkością 800Gb/s z użyciem urządzenia Spirent TestCenter B2, posiadającego cztery interfejsy, mogące pracować w trybach 1x800GE, 2x400GE lub 8x100GE.  Zaprezentowano również dokonania projektu NLPQT, będącego systemem dystrybucji Nośnej Optycznej.

Był to także kolejny raz silnej reprezentacji polskich dokonań sieciowych, ale i wsparcia wydarzenia od strony technologii multimedialnych. Na zdjęciach widać, jak zespół Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego działał na The Networking Conference 2023 w stolicy Albanii.

Supercomputing – SC23

„30 lat innowacji dla nauki w Polsce” pod tym hasłem, na stoisku wystawienniczym numer 1809 podczas konferencji SC23 w amerykańskim Denver, prezentowane były najnowsze osiągnięcia projektów PIONIER-a oraz PCSS.

PIONIER-owe stoisko odwiedziły setki osób, w tym przedstawiciele wielu firm i rozmaitych instytucji zainteresowanych naszą działalnością oraz współpracą z Konsorcjum PIONIER.

Magdalena Baranowska-Szczepańska