Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Platforma do bezpiecznej współpracy administratorów sieci MAN i PIONIER

Platforma stanowi prywatną i bezpieczną alternatywę dla popularnych platform komunikacyjnych, umożliwiając zespołom komunikację w czasie rzeczywistym.

Poza przesyłaniem wiadomości, platforma obsługuje udostępnianie plików, dyskusje wątkowe i może być wykorzystywana zarówno do komunikacji synchronicznej jak i asynchronicznej. Dzięki kompleksowemu szyfrowaniu end-to-end oraz wdrożeniu opartym o własną infrastrukturę PCSS zapewnia jednocześnie kontrolę nad danymi.

Mattermost obsługuje integrację z szeroką gamą aplikacji i systemów. Oferuje obszerny zestaw interfejsów API, mechanizmów typu webhook i wtyczek, umożliwiając użytkownikom łączenie Mattermost z innymi narzędziami do współpracy, zarządzania lub monitorowania i dostosowywanie ich potrzeb użytkowników.

Aplikacja kliencka dostępna jest dla różnych platform w tym iOS, Android, Windows i macOS, a także poprzez przeglądarkę internetową.

Nowa platforma umożliwi efektywną wymianę doświadczeń związanych z wdrożeniem nowych platform sprzętowych, zakupionych w ramach projektu PIONIER-LAB oraz utrzymanie i prace nad rozwojem usług sieci PIONIER.

Tomasz Szewczyk