Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Platon TV na emeryturze

Dziś na nowej platformie powinny być już dostępne prawie wszystkie materiały odziedziczone po Platon TV. Trwa obecnie ostateczna weryfikacja i poprawianie metadanych oraz dogrywanie ostatnich pojedynczych materiałów, których automatyczna konwersja nie powiodła się.

Krótka historia Platon TV

Telewizja Platon TV była częścią projektu PLATON, którego nazwa była akronimem od Platforma Obsługi Nauki. Projekt ten był finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, miał wartość 83 mln zł i był realizowany przez 22 instytucje – lidera projektu (PCSS) oraz 21 partnerów zwanych Jednostkami Wiodącymi. Zwieńczeniem projektu trwającego w latach 2008-2012 było wydarzenie „Roadshow PLATON” w 2012 r., podczas którego zaangażowani w projekt mogli pochwalić się znacznym kilkuletnim dorobkiem. W ramach projektu PLATON zbudowano pięć usług: U1 – Usługi wideokonferencji, U2 – Usługi eduroam, U3 – Usługi kampusowe, U4 – Usługi powszechnej archiwizacji oraz U5 – Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, czyli właśnie Platon TV.

Część telewizyjna PLATONa miała na celu stworzenie usługi naukowej interaktywnej telewizji HD w środowisku sieci PIONIER, zapewniając możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD, o tematyce naukowej, dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. W ofercie programowej znalazły się reportaże, wywiady i inne materiały informacyjne prezentujące dorobek badań i trwające eksperymenty naukowe. W ramach projektu, oprócz samej infrastruktury informatycznej do dystrybucji treści, wybudowano sześć studiów telewizyjnych, 15 studiów nagrań, 2 repozytoria treści, wóz transmisyjny oraz wyposażono MANy w profesjonalny sprzęt produkcyjny. Zbudowano także kompetencje medialne, które członkom Konsorcjum PIONIER służą do dziś.

Konieczność modernizacji

Pod koniec 2017 r. w Konsorcjum PIONIER rozpoczęły się dyskusje i prace koncepcyjne nad przyszłością Platon TV w kontekście nowych wyzwań i projektów, a także rozwoju Konsorcjum PIONIER. W wyniku analizy technicznej stwierdzono, że konieczna jest modernizacja technologiczna usługi. Podjęto decyzję, że wystarczające będą dwa węzły brzegowe i jeden aplikacyjny w technologii wirtualnej dla portalu głównego oraz podobna infrastruktura na portal dla treści własnych MANów. Uproszczeniu zatem mogła ulec sieć dystrybucji.

Przygotowana została strategia rozwoju Platon TV, która została przyjęta przez Radę Konsorcjum PIONIER w 2019 r. Postulowała ona m.in. powstanie nowych cykli programowych, większy nadzór nad umieszczaniem materiałów w głównym portalu i modernizację samego portalu. Zgodnie z jej zapisami, w marcu 2020 r. uruchomiono nowy portal video pod adresem pionier.tv. W tym samym roku redakcja przeprowadziła kampanię informacyjną dotyczącą zmiany nazwy z Platon TV na PIONIER TV. W 2022 r. natomiast trwały prace i został uruchomiony nowy portal PIONIER TV Ośrodki pod adresem osrodki.pionier.tv.

O ile w portalu PIONIER TV treści są podzielone ze względu na przynależność do cyklu (czyli jest podział tematyczny), to w PIONIER TV Ośrodki materiały są podzielone według MANów, z których pochodzą.

Co teraz, czyli garść praktycznych porad

Zarówno repozytorium, węzły brzegowe, jak i inne serwery Platon TV zostały wyłączone lub są w trakcie wyłączania. Materiały oryginalne, tzw. mastery, czyli materiały wysokiej jakości w wersji przed enkodowaniem emisyjnym, zostały zarchiwizowane w PCSS. Wersje emisyjne zostały usunięte w związku z generacją nowych, na potrzeby PIONIER TV Ośrodki.

Serwery i inne urządzenia w MANach po Platon TV, które są własnością MANów, mogą zostać przez nie zagospodarowane w dowolny sposób. Rekomendujemy przeprowadzenie reinstalacji systemu na tych maszynach.

Wciąż istnieją jeszcze strony internetowe, a także artykuły, posty, newsy i podobne treści, w których wklejono odnośniki do materiałów video z Platon TV. Te linki już nie działają i rekomendujemy w miarę możliwości ich aktualizację, aby wskazywały na materiały w usłudze PIONIER TV Ośrodki.

Dziś na nowej platformie powinny być już dostępne prawie wszystkie materiały odziedziczone po Platon TV. Trwa obecnie ostateczna weryfikacja i poprawianie metadanych oraz dogrywanie ostatnich pojedynczych materiałów, których automatyczna konwersja nie powiodła się.

Należy zwrócić uwagę, że niektóre materiały MANów wyprodukowane w czasach Platon TV, były opublikowane jedynie na YouTube. Dotyczy to niektórych cykli, z których przykładowo większość odcinków opublikowano w Platon TV, a tylko kilka wyłącznie na YouTube. W takim wypadku, w PIONIER TV Ośrodki nie będzie takiego materiału i nie jest to błąd. Platforma PIONIER TV Ośrodki jest natomiast gotowa do wgrywania nowych materiałów video.

W PIONIER TV publikowane są materiały zamówione przez redakcję, a sporadycznie realizowane są tam także transmisje, jak np. EUSA Games Łódź 2022. Natomiast PIONIER TV Ośrodki zawiera treści dostarczone przez MANy. Oba portale są zintegrowane i z punktu widzenia odbiorcy końcowego stanowią jedną usługę PIONIER TV.

Marcin Dąbrowski

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z Marcinem Dąbrowskim z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego: mdabrowski@man.poznan.pl