Kategorie
Wstępniak

Z nadzieją na przyszłość

Mija rok, odkąd współczesny świat w ciągu kilku chwil zmienił nam priorytety myślenia.  Okrutne słowo WOJNA, które pojawiło się w lutym 2022 roku, niestety wciąż jest aktualne. Walki w Ukrainie trwają nadal. Będąc jednak pełni wiary i nadziei na rychłe jej zakończenie oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego newslettera. 

Lutowy numer PIONIER News podejmuje interesujące tematy związane nie tylko z badawczymi realizacjami PIONIERa. Polecamy serdecznie! Ale po kolei.

Ta wojna dzieje się także w cyberprzestrzeni i wielokrotnie pisaliśmy o zagrożeniach związanych z działaniami w tym obszarze. Dziś kolejny odcinek autorstwa Macieja Miłostana, sumujący dwanaście miesięcy walki o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Mamy dla Państwa dwa wywiady: Damian Niemir rozmawia z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Wiatrem o niezwykłym jubileuszu, który w tym roku świętuje CYFRONET, a Magdalena Baranowska-Szczepańska z dr. inż. Cezarym Mazurkiem na temat kolejnej odsłony projektu GÉANT.

Od dzisiejszego numeru będziemy Państwu prezentować po kolei wszystkie laboratoria PIONIERa. W tym numerze prezentujemy LAB pierwszy, czyli Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych. Proszę zajrzeć również do ATLASU PIONIERa, w którym znaleźć będzie można mapkę.

Marcin Dąbrowski informuje z kolei o tym, gdzie szukać materiałów z PLATON TV i czym obecnie zajmuje się telewizja PIONIER.

Kontynuując naszą podróż po miejscach, w których stanęły stacje regeneratorowe sieci PIONIER, z ziemi lubelskiej przemieszczamy się dziś bliżej morza, do ziemi białogardzkiej. Informujemy także Państwa o zestawieniu bezpośredniego połączenia (PNI) pomiędzy sieciami PIONIER i Meta (Facebook).

Gabriela Jelonek jak w każdym numerze, tak i dziś ma dla Państwa porcję najciekawszych szkoleń.

Pełni nadziei i wiary w lepszą przyszłość życzymy pięknego przedwiośnia oraz dobrej lektury.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 1

Architektura laboratorium umożliwia prowadzenie autonomicznych badań, dotyczących specjalistycznych technologii sieciowych, ale również ma integrować pozostałe laboratoria projektu PIONIER-LAB, tworząc sieć laboratoriów.

Mapkę można pobrać, wydrukować i zawiesić w swoim biurze albo prezentować podczas spotkań. Kolejna mapka już w przyszłym numerze.

Pobierz (PDF, 0,4MB): PIONIER_LAB – Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych.pdf
Maciej Rutkowski

 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Géant w nowym rozdaniu

Dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS, jest nieustająco zaangażowany w realizację kolejnych projektów GÉANT od roku 2009. Wówczas w projekcie GN3 objął funkcję lidera aktywności związanej z podnoszeniem wiarygodności oprogramowania i budowaniem w społeczności NREN trwałych kompetencji, w zakresie metodologii tworzenia oprogramowania wysokiej jakości. Obecnie pełni rolę koordynatora rozwoju oprogramowania na poziomie zarządzania projektem. Jest też członkiem GÉANT Programme Planning Committee.

Magdalena Baranowska-Szczepańska:  W pierwszych dniach lutego uczestniczył Pan Doktor w zjeździe kierownictwa projektu GN5-1, który odbył się w niderlandzkim Dordrechcie. Jakie najistotniejsze decyzje tam zapadły?

Cezary Mazurek: – Było to bardzo intensywne i bogate w informacje spotkanie. Wzięło w nim udział 75 osób pełniących w projekcie funkcje liderów pakietów roboczych, liderów zadań i koordynatorów. Poza prezentowanymi aspektami technicznymi i organizacyjnymi dla wielu uczestników ważne były również kwestie pozycji i roli projektu w programie Horyzont Europa. Nie dla wszystkich bowiem jest oczywiste, że GÉANT jest postrzegany przez Komisję Europejską jako ekosystem rozwijający się od e-infrastruktury do szerszej inicjatywy wsparcia wspólnej polityki dotyczącej danych. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed tą edycją projektu jest to, aby wszystkie produkty i usługi projektu były zaprojektowane i opracowane w sposób efektywny oraz zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi prywatności i praw autorskich. Stąd też na spotkaniu wprowadzono m.in. nowy, usprawniony proces zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management). Zwracano uwagę na właściwy sposób tworzenia i ponownego wykorzystania oprogramowania open source. Szczególny akcent położono na kwestie związane z prywatnością danych.

MBS: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pozostaje niezmiennie liderem w obszarze wsparcia rozwoju oprogramowania. Działania wspierające obejmują szereg aktywności i usług. Które z nich są najważniejsze i co planowane jest w 2023 roku?

CM: – Udział w pakiecie roboczym, dotyczącym zarządzania projektem (WP1) w roli koordynatora, wiąże się ze wsparciem koordynatora projektu w realizacji zadań na szczeblu całego konsorcjum, a jednocześnie z zapewnieniem widoczności efektów i znaczenia prac realizowanych przez PCSS na poziomie wszystkich liderów pakietów roboczych.

Głównym celem tych działań jest podnoszenie jakości oprogramowania powstającego w ramach projektu, przekrojowo we wszystkich aktywnościach. A konkretnie, do naszych aktywności i usług należą m.in. przeglądy kodu, szkolenia programistów, utrzymywanie i rozwój narzędzi programistycznych czy katalog oprogramowania. W tym roku planujemy wdrożyć rozwiązania kontenerowe w oparciu o Kubernetes/Gitlab oraz jeszcze bardziej zwiększyć użycie dobrych praktyk rozwoju oprogramowania w zespołach GÉANT – ze szczególnym nastawieniem na nowych członków zespołów programistycznych. Zadania te realizowane są w pakiecie roboczym “WP9 Wsparcie operacyjne”, gdzie liderem zadania “Software Governance and Support” jest Marcin Wolski. Na wrzesień mamy też do przygotowania raport z przeglądu wszystkich narzędzi software’owych wykorzystywanych w projekcie.

MBS:  W jakich innych aktywnościach projektu GÉANT sieć PIONIER odgrywa istotną rolę?

CM: – W obecnej edycji projektu zakres ten jest bardzo szeroki. Mamy w projekcie lidera całego pakietu roboczego dr Ivanę Golub. Kierowany przez Ivanę “Pakiet roboczy WP6 Rozwój Sieci” dotyczy rozwoju infrastruktury sieciowej, usług i narzędzi monitoringu – stanowi więc jeden z fundamentalnych pakietów zadaniowych projektu. Liderem zadania w tym pakiecie roboczym jest Roman Łapacz z Działu Sieci Nowych Generacji PCSS. Poza tym, w pakiecie “WP4 Above-the-Net Services” liderem zadania dotyczącego rozwoju nowych usług jest Bartosz Idzikowski z Działu Nowych Mediów. Ponadto w kilku strategicznych zadaniach takich jak Policy Engagement czy User and Stakeholder Engagement odpowiadamy za synergię projektu z innymi inicjatywami europejskimi, jak np. DestinE czy EuroHPC. Należy też jeszcze szczególnie podkreślić nasze zaangażowanie w postaci technologicznego partnerstwa przy organizacji, oprawie medialnej oraz transmisji corocznych konferencji The Networking Conference (TNC). Najbliższa odbędzie się w czerwcu w Tiranie.

Rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska

 

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

50 lat Cyfronetu

Naukowiec i polityk, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny AGH, senator RP, Harcmistrz i inżynier, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr dziś w trzech pytaniach i odpowiedziach. Zapraszamy do lektury!

Damian Niemir: ACK Cyfronet obchodzi w tym roku 50 lat działalności. Jakie były początki centrum komputerowego w Krakowie, kiedy nikt jeszcze wtedy nie myślał o idei „personal computers”, a tym bardziej o dostępie do sieci z miniaturowych smart-urządzeń mieszczących się w kieszeni?

KW: – To była inicjatywa krakowskiego środowiska naukowego. Zwieńczeniem prac przygotowawczych była uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w tej sprawie i wystąpienie do władz już w roku 1971 o zakupienie nowoczesnego, wieloprogramowego i wielodostępowego komputera. 23 marca 1973 roku Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał, Zarządzeniem nr 28/Org/73, Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW, jako wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z siedzibą w Krakowie. W Zarządzeniu zapisano cele Cyfronetu – na pierwszym miejscu „wykonywanie obliczeń numerycznych dla potrzeb Środowiska Naukowego m. Krakowa w oparciu o abonencki system obliczeniowy”. Kolejne cele to prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz współpraca ze środowiskiem naukowym m. Krakowa, a także – w miarę wolnych mocy – praca dla innych jednostek gospodarki uspołecznionej… 24 lipca 1973 roku podpisano umowę z firmą Control Data Corporation na dostawę systemu cyfrowego CDC CYBER-72 dla CYFRONETU-KRAKÓW.

Kiedy powstawała koncepcja Polskiego Internetu Optycznego Cyfronet był już jednostką z trzydziestoletnim doświadczeniem. Gdyby pokusić się o najważniejszy know-how, który w roku zawiązania Konsorcjum Cyfronet wniósł do PIONIERa, co by to było?

– Cyfronet powstał w wyniku współpracy wielu jednostek naukowych Krakowa: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Fizyki Jądrowej, placówki naukowe PAN i inne placówki naukowe Krakowa. Przytaczam historyczne nazwy uczelni z tamtego czasu, bowiem w takim brzmieniu są one przytoczone w Zarządzeniu Ministra. Ta współpraca stała się osią naszej pracy. Rada Użytkowników, kontakty z osobami liczącymi na superkomputerach, konferencje i liczne spotkania. Tak to wygląda do dziś. I ta myśl założycielska Cyfronetu – współpraca, została wniesiona do Konsorcjum PIONIER i to trwa do dziś, oczywiście dzięki wszystkim członkom Konsorcjum i operatorowi sieci PIONIER – Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu. W Konsorcjum PIONIER mamy unikatowe zasoby i kompetencje, ale współpraca jest niezwykle ważną składową podejmowanych działań. Oczywiście trochę konkurujemy, ale współpraca jest dalece ważniejsza…

Czy pamięta Pan Profesor swój pierwszy raz, gdy wszedł Pan do serwerowni ACK Cyfronet?

– Tak, pamiętam doskonale … Ale wiele lat wcześniej, już w roku 1977 jako student, miałem okazję liczyć na pierwszym superkomputerze Cyfronetu, na maszynie CDC CYBER-72. To była decyzja naszej Pani Asystent. Wszyscy pisali programy na kartach dziurkowanych dla Odry, a nasza 6-osobowa grupka „wybrańców” pracowała zdalnie poprzez końcówkę w postaci terminala dalekopisowego znajdującego się na AGH w UCI w pawilonie C1 w trybie on-line na maszynie CDC CYBER-72, pracującej w oddalonym Cyfronecie. Jeszcze mam gdzieś ostateczny wydruk programu w Fortranie pozytywnie skompilowanego i wykonanego na maszynie CDC CYBER-72 …

Rozmawiał Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych, czyli nowy ekosystem badawczy

W tym numerze prezentujemy Państwu LAB pierwszy, czyli Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych.

PIONIER-LAB łączy 22 jednostki naukowe w oparciu o dedykowane zasoby sieci PIONIER i sieci MAN. Architektura Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych z jednej strony umożliwi prowadzenie autonomicznych badań dotyczących specjalistycznych technologii sieciowych, a z drugiej będzie integrować pozostałe laboratoria projektu PIONIER-LAB, tworząc sieć laboratoriów. Umożliwi wysokowydajną komunikację sieciową pomiędzy pozostałymi laboratoriami tworzonymi w ramach projektu PIONIER-LAB oraz zapewni ścisłą integrację wszystkich laboratoriów w jeden ekosystem badawczy.

Zapewnienie realizacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb połączeń między laboratoriami różnego typu w projekcie PIONIER-LAB, otwiera nowe możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań z zakresu tworzenia narzędzi dla społeczeństwa informacyjnego. Dzięki tej infrastrukturze możliwe jest szybkie i stosunkowo łatwe budowanie wirtualnych, rozproszonych laboratoriów, wykorzystujących dokładnie te zasoby, które potrzebne są w danej pracy badawczej. W istotny sposób wzmacnia efekt synergii prowadzonych badań i jest naturalnym elementem łączącym w całość poszczególne laboratoria projektu PIONIER-LAB.

Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych będzie wyposażone w zaawansowane urządzenia sieciowe, m.in.: systemy transmisyjne, przełączniki szkieletowe i dostępowe, urządzenia pomiarowe oraz oprogramowanie zarządzające. Wyposażenie to będzie połączone za pomocą infrastruktury światłowodowej PIONIER i będzie połączonym ekosystem sieciowym. W nim będzie możliwe testowanie i weryfikowanie nowych protokołów sieciowych, oprogramowania służącego to sterowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz aplikacjami sieciowymi. Laboratorium będzie także wykorzystywane do weryfikacji rozwiązań pod kątem współpracy z poszczególnymi elementami sieci (takimi jak: systemy dalekosiężnej transmisji optycznej, systemy transmisji pakietowej lub elementy monitorowania stanu infrastruktury pasywnej) lub aplikacjami usługowymi (np.: rozproszonymi usługami dostarczanymi przez systemy chmurowe).

Usługi tworzone w Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych

Dostępna w LABie usługa transmisji w technologii DWDM polega na zestawieniu połączeń typu punk-punkt w oparciu o infrastrukturę laboratoriów PIONIER-LAB, z wykorzystaniem systemu transmisyjnego DWDM. Połączenia zestawiane są w postaci dedykowanych lambd o przepustowości 100 Gb/s, 400 Gb/s lub 800 Gb/s, z wykorzystaniem pasma optycznego o określonym spektrum, bądź jako alien lambda, gdzie sygnał optyczny o określonej długości fali transmitowany jest do systemu DWDM bezpośrednio z systemu użytkownika/klienta. Usługa wspiera łączenie rozproszonych laboratoriów w sytuacji, gdy wymagane jest bezpośrednie połączenie systemów wrażliwych na nawet najmniejsze fluktuacje opóźnień transmisyjnych poszczególnych paczek danych.

Usługi transmisji danych w technologii MPLS to z kolei połączenie rozproszonych lokalizacji w spójny ekosystem. Usługi te mogą być realizowane na trzy sposoby. Pierwszym jest połączenie typu punkt-punkt, czyli szybka i wydajna transmisja ramek typu Ethernet pomiędzy dwoma lokalizacjami, niezależnie od typu i rodzaju protokołów warstw wyższych. Kolejnym jest wirtualna sieć warstwy drugiej łącząca wiele lokalizacji. Jest to transmisja ramek typu Ethernet pomiędzy wieloma lokalizacjami, niezależnie od typu i rodzaju protokołów warstw wyższych. Ostatnim będzie wirtualna sieć warstwy trzeciej, czyli transmisja pakietów IP, IPv6 lub MPLS pomiędzy wieloma lokalizacjami, niezależnie od typu i rodzaju protokołów warstw wyższych.

PIONIER-LAB zapewnia też prowadzenie badań nad technologiami wymagającymi dostępu do publicznych zasobów sieci Internet w warunkach rzeczywistych.

Wysoka dostępność i niezawodność dostępu do sieci Internet realizowana jest poprzez dedykowane i redundantne połączenia zestawione do największych operatorów tranzytowych typu Tier 1. Wymiana ruchu IP realizowana jest także poprzez krajowe i zagraniczne punkty wymiany ruchu (Internet eXchange), takie jak PLIX, AMSIX, DCIX i LINX, a także w postaci bezpośrednich peeringów z operatorami i dostawcami.

Kolejną zaletą jest wykonanie pomiarów sieciowych za pomocą aparatury do kompleksowej analizy, generowania i symulowania ruchu sieciowego. Prowadzenie testów i weryfikacji poprawności działania sieci nowej generacji na etapie ich instalacji, jak również podczas prowadzenia bieżących badań. Możliwość wykrywania nieprawidłowości w działaniu sieci oraz wykonywania pomiarów okresowych związanych m.in. z jakością usług lub zmianami poszczególnych parametrów. Usługa pozwala na diagnostykę sieci oraz modelowanie i symulację pracy sieci w ramach szerokiego ekosystemu transmisji obsługującego interfejsy o prędkości 100, 400 i 800 Gbit/s.

PIONIER-LAB umożliwia też badanie aplikacji i protokołów w środowisku typu IP Fabric. Środowisko badawcze udostępnia zaawansowane mechanizmy monitorowania i szczegółowej analizy przepływów danych z wysoką wydajnością, co pozwala na prowadzenie prac naukowych związanych m.in. ze skalowalnością aplikacji chmurowych.

Oprac. Gabriela Jelonek

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Platon TV na emeryturze

Dziś na nowej platformie powinny być już dostępne prawie wszystkie materiały odziedziczone po Platon TV. Trwa obecnie ostateczna weryfikacja i poprawianie metadanych oraz dogrywanie ostatnich pojedynczych materiałów, których automatyczna konwersja nie powiodła się.

Krótka historia Platon TV

Telewizja Platon TV była częścią projektu PLATON, którego nazwa była akronimem od Platforma Obsługi Nauki. Projekt ten był finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, miał wartość 83 mln zł i był realizowany przez 22 instytucje – lidera projektu (PCSS) oraz 21 partnerów zwanych Jednostkami Wiodącymi. Zwieńczeniem projektu trwającego w latach 2008-2012 było wydarzenie „Roadshow PLATON” w 2012 r., podczas którego zaangażowani w projekt mogli pochwalić się znacznym kilkuletnim dorobkiem. W ramach projektu PLATON zbudowano pięć usług: U1 – Usługi wideokonferencji, U2 – Usługi eduroam, U3 – Usługi kampusowe, U4 – Usługi powszechnej archiwizacji oraz U5 – Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, czyli właśnie Platon TV.

Część telewizyjna PLATONa miała na celu stworzenie usługi naukowej interaktywnej telewizji HD w środowisku sieci PIONIER, zapewniając możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD, o tematyce naukowej, dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. W ofercie programowej znalazły się reportaże, wywiady i inne materiały informacyjne prezentujące dorobek badań i trwające eksperymenty naukowe. W ramach projektu, oprócz samej infrastruktury informatycznej do dystrybucji treści, wybudowano sześć studiów telewizyjnych, 15 studiów nagrań, 2 repozytoria treści, wóz transmisyjny oraz wyposażono MANy w profesjonalny sprzęt produkcyjny. Zbudowano także kompetencje medialne, które członkom Konsorcjum PIONIER służą do dziś.

Konieczność modernizacji

Pod koniec 2017 r. w Konsorcjum PIONIER rozpoczęły się dyskusje i prace koncepcyjne nad przyszłością Platon TV w kontekście nowych wyzwań i projektów, a także rozwoju Konsorcjum PIONIER. W wyniku analizy technicznej stwierdzono, że konieczna jest modernizacja technologiczna usługi. Podjęto decyzję, że wystarczające będą dwa węzły brzegowe i jeden aplikacyjny w technologii wirtualnej dla portalu głównego oraz podobna infrastruktura na portal dla treści własnych MANów. Uproszczeniu zatem mogła ulec sieć dystrybucji.

Przygotowana została strategia rozwoju Platon TV, która została przyjęta przez Radę Konsorcjum PIONIER w 2019 r. Postulowała ona m.in. powstanie nowych cykli programowych, większy nadzór nad umieszczaniem materiałów w głównym portalu i modernizację samego portalu. Zgodnie z jej zapisami, w marcu 2020 r. uruchomiono nowy portal video pod adresem pionier.tv. W tym samym roku redakcja przeprowadziła kampanię informacyjną dotyczącą zmiany nazwy z Platon TV na PIONIER TV. W 2022 r. natomiast trwały prace i został uruchomiony nowy portal PIONIER TV Ośrodki pod adresem osrodki.pionier.tv.

O ile w portalu PIONIER TV treści są podzielone ze względu na przynależność do cyklu (czyli jest podział tematyczny), to w PIONIER TV Ośrodki materiały są podzielone według MANów, z których pochodzą.

Co teraz, czyli garść praktycznych porad

Zarówno repozytorium, węzły brzegowe, jak i inne serwery Platon TV zostały wyłączone lub są w trakcie wyłączania. Materiały oryginalne, tzw. mastery, czyli materiały wysokiej jakości w wersji przed enkodowaniem emisyjnym, zostały zarchiwizowane w PCSS. Wersje emisyjne zostały usunięte w związku z generacją nowych, na potrzeby PIONIER TV Ośrodki.

Serwery i inne urządzenia w MANach po Platon TV, które są własnością MANów, mogą zostać przez nie zagospodarowane w dowolny sposób. Rekomendujemy przeprowadzenie reinstalacji systemu na tych maszynach.

Wciąż istnieją jeszcze strony internetowe, a także artykuły, posty, newsy i podobne treści, w których wklejono odnośniki do materiałów video z Platon TV. Te linki już nie działają i rekomendujemy w miarę możliwości ich aktualizację, aby wskazywały na materiały w usłudze PIONIER TV Ośrodki.

Dziś na nowej platformie powinny być już dostępne prawie wszystkie materiały odziedziczone po Platon TV. Trwa obecnie ostateczna weryfikacja i poprawianie metadanych oraz dogrywanie ostatnich pojedynczych materiałów, których automatyczna konwersja nie powiodła się.

Należy zwrócić uwagę, że niektóre materiały MANów wyprodukowane w czasach Platon TV, były opublikowane jedynie na YouTube. Dotyczy to niektórych cykli, z których przykładowo większość odcinków opublikowano w Platon TV, a tylko kilka wyłącznie na YouTube. W takim wypadku, w PIONIER TV Ośrodki nie będzie takiego materiału i nie jest to błąd. Platforma PIONIER TV Ośrodki jest natomiast gotowa do wgrywania nowych materiałów video.

W PIONIER TV publikowane są materiały zamówione przez redakcję, a sporadycznie realizowane są tam także transmisje, jak np. EUSA Games Łódź 2022. Natomiast PIONIER TV Ośrodki zawiera treści dostarczone przez MANy. Oba portale są zintegrowane i z punktu widzenia odbiorcy końcowego stanowią jedną usługę PIONIER TV.

Marcin Dąbrowski

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z Marcinem Dąbrowskim z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego: mdabrowski@man.poznan.pl

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Szkolimy się na wiosnę

Poniżej przedstawiamy listę szkoleń i konferencji przygotowanych przez międzynarodowych partnerów Konsorcjum PIONIER – EOSC, GÉANT i Internet2.

Kategorie
#Technologie: PIONIERowy GPS

Stanomino

Przez tereny od najdawniejszych czasów wiodą ważne szlaki handlowe: biegnący z Kołobrzegu na południe, zwany „Szlakiem Solnym” oraz łączący Gdańsk z regionami położonymi na zachód. Fakt ten stał się podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego tych ziem. Nieopodal Białogardu, miejscowości wspominanej już w najstarszych kronikach, zwanej w nich Białym Grodem, położona jest miejscowość Stanomino.

Wzmiankowana w początkach XVI wieku miejscowość (jako lenno rodziny Wopersnow), położona jest na południowy zachód od Białogardu. Jest najliczniej zamieszkałą spośród miejscowości tej gminy.  Znajdują się w niej zabytkowe: kościół i park pałacowy, będące atrakcjami przebiegającego przez Stanomino szlaku turystycznego.

Kontener umiejscowiono poza centrum miejscowości, pod lasem, co ważne w bezpiecznej odległości od przepływającej nieopodal rzeczki (TopieI), obok działającego do niedawna zakładu przetwórstwa drzewnego; zakład ten był producentem ambon myśliwskich.

Krzysztof Kołat

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.