Kategorie
#Technologie: PIONIERowy GPS

Po PIONIERsku w Montpellier

Właśnie mija pierwszy rok funkcjonowania projektów GN5-1 i GN5-IC1 w ramach GÉANT; sympozjum, choć mogłoby się wydawać że jest „małym TNC”, jest konferencją o dużo mniejszej skali. W tym roku, w Montpellier, dyskutowano głównie o rozwoju założonych celów w oparciu o wnioski wyciągnięte z ostatnich 12 miesięcy.

Trzydniowe spotkanie było okazją do nakreślenia perspektyw i planów na kolejny rok, ale także przedstawienia wszystkich grup zadaniowych, skupionych wokół społeczności GÉANT. Aż dwie sesje plenarne w modelu Lightning Talk, w pięciominutowych prezentacjach, były okazją do omówienia projektów i realizacji, które już udało się wykonać, albo wprost – do zaproszenia na zebrania zespołów, w ramach tzw. „side meetings”, czyli pobocznych spotkań organizowanych podczas sympozjum.

 

 

Oczywiście nie zabrakło dobrych, ciekawych rozmów z osobami, które zwykło się znać z wideokonferencji, spotkań ad hoc i ustaleń co do zadań czekających nas w Nowym Roku. Tych będzie nadzwyczaj dużo, także z udziałem polskich specjalistów. Ponad 30 osób z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego reprezentowało Polski Internet Optyczny w ramach grup roboczych, prezentując dokonania zespołów. Procesy deweloperskie realizowane w GÉANT GitLab i Kubernetes, aspekty cyberbezpieczeństwa, rozwój sieci i zarządzanie oprogramowaniem, dobre praktyki przy jego tworzeniu, czy postępy w pracach nad wykorzystaniem chatbotów do wsparcia użytkowników oraz nowe funkcjonalności kolejnych wersji wideokonferencji eduMeet – wszystkie te aspekty pojawiały się na scenie sympozjum za sprawą naszego, polskiego wkładu.

Do tego oczywiście multimedialna obsługa; dużo prostsza niż w przypadku TNC, zrealizowana nie z wykorzystaniem ciężarówek sprzętu przywiezionego z Polski, ale z zastanego na miejscu wyposażenia połączonego z kompaktowym i mobilnym mini-setupem przywiezionym w bagażach podręcznych. Niemniej jednak – grafika, animacja, dźwięk i wsparcie obsługi prezentacji podczas Sympozjum 2023 – to także nasz udział.

 

 

Intensywny, bardzo produktywny czas końca roku pozwolił spotkać się i nakreślić kolejne zadania. Bo zanim się obejrzymy, wejdziemy w świat kolejnego roku funkcjonowania już piątej odsłony projektu GÉANT – flagowego okrętu na morzu projektów społeczności narodowych akademickich sieci badawczych.

 

 

Więcej informacji o Sympozjum: https://symposium.geant.org/

Damian Niemir