Kategorie
#Technologie: PIONIERowy GPS

Przystanek Woodstock dla inżynierów

Dwaj inżynierowie sieciowi ICM UW – Bartosz Drogosiewicz i Jarosław Skomiał – współpracujący z grupą Routing w sieci SCinet, ponownie wzięli czynny udział także w budowie sieci podczas konferencji Supercomputing 23 w Denver. Uniwersytet Warszawski posiada status Bronze Contributor jako dostawca SCInet Virtual Lab.

Od SC91 SCinet zapewnia uczestnikom SC i społeczności HPC innowacyjną platformę sieciową niezbędną do prowadzenia i prezentowania badań w obszarze HPC. Ponadto sieć SCinet obsługuje połączenia przewodowe i bezprzewodowe dla uczestników, aby utrzymać łączność z resztą świata. Aktualnie SCinet tworzy 206 osób – specjalistów z 83 organizacji z całego świata, pracujących razem przy projektowaniu, dostarczaniu, instalowaniu i obsłudze tej nowoczesnej sieci. Członkowie zespołu pochodzą z instytucji edukacyjnych, agencji rządowych, ośrodków zajmujących się obliczeniami dużej wydajności, sieci badawczych i edukacyjnych, dostawców sprzętu i operatorów telekomunikacyjnych.

– Jedną z wielu zalet udziału w SCinet jest tworzenie zaawansowanej sieci opartej na sprzęcie pochodzącym od wielu producentów. Korzystamy z intensywnego wsparcia dostawców oraz wymieniamy się wiedzą z pozostałymi członkami zespołu. Zdobyte w ten sposób doświadczenie możemy potem przenosić do naszych jednostek – podkreśla Jarosław Skomiał.

W tym roku wysoki nacisk położono na automatyzację oraz jak najszersze wdrożenie IPv6. W związku z tym eksperymentalna sieć przetestowała technologie pokroju Cisco NSO, Routing Advertisment Guard, RPKI, DHCPv6 oraz DNS64. Szkielet sieci skonstruowano w oparciu o BGP-EVPN, co okazało się nie lada wyzwaniem w środowisku wielu różnych producentów sprzętu. Prace nad wdrożeniem i automatyzacją konfiguracji rozpoczęły się już pół roku wcześniej w wirtualnym laboratorium, które dostarcza ICM UW. Łącznie SCinet’23 zbudowana na 16 łączach 400Gbps obsługiwała łączną przepustowość aż 6,71 TB/s.

– SCinet to taki przystanek Woodstock dla inżynierów sieciowych. Przygotowujemy się przez cały rok, następnie w ciągu dwóch tygodni budujemy oraz rozbieramy najszybszą tymczasową sieć na świecie. Doświadczenia i znajomości nawiązane w tym czasie są bardzo wartościowe i wynagradzają włożoną we wszystko pracę – wspomina Bartosz Drogosiewicz. I to nie jest ostatnie słowo naszych inżynierów. Już bowiem za rok jeszcze nowocześniejszą sieć koledzy z ICM będą zestawiać w Atlancie podczas SC’24.

Jarosław Skomiał, Bartosz Drogosiewicz, Damian Niemir