Kategorie
#Technologie: Aktualności

Realizacja zasilania gwarantowanego w obiektach sieci PIONIER

Organizacja EC-RRG (ang. Electronic Communications Resilience & Response Group) wskazała ważną rolę sieci telekomunikacyjnych we współczesnym świecie, dokumentując to w artykule pod tytułem „Sieci Telekomunikacyjne – istotna część Krytycznej Państwowej Infrastruktury” (tytuł oryginalny: „Telecommunications Networs – a vital part of the Critical National Infrastructure”). Autorzy artykułu określają jakie wymagania stawiane są sieciom telekomunikacyjnym – w tym również systemom zasilającym – wskazując jednocześnie na potrzebę zapewnienia niezawodności i ciągłości działania tych systemów.

Odwołując się do tych doświadczeń i wiedzy, minimalizując przy tym ryzyko utraty możliwości przesyłowych sieci, urządzenia transmisyjne w sieci PIONIER zasilane są napięciem stałym -48V. Budowanie systemów zasilania w oparciu o napięcie stałe przynosi duże korzyści, są to m.in. niezawodność, odporność na zakłócenia, minimalizacja mocy biernej czy zakłóceń harmonicznych pochodzących z sieci elektroenergetycznej.

Urządzenie konwertujące napięcie przemienne dostarczane z sieci elektroenergetycznej 230VAC na stałe o napięciu -48V w telekomunikacji nazywamy siłownią telekomunikacyjną. Obecnie dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań o wysokim stopniu niezawodności. W obiektach regeneratorowych  dysponujemy zwykle ograniczoną przestrzenią, dlatego szczególną wagę przykładamy do wymiarów urządzeń. Te są tym większe im większa jest przetwarzana przez nie moc. Gęstość mocy (ang. Power Density) to parametr, który określa ile mocy zdolne jest wytworzyć (przetworzyć) urządzenie, w odniesieniu do jego rzeczywistych wymiarów. Moc stosowanych zwykle w naszej sieci siłowni telekomunikacyjnych kształtuje się na poziomie ok. 4,2 kW i jest wystarczająca do zasilania zainstalowanych w węźle urządzeń, takich jak: systemy transmisyjne (DWDM), konwertery elektryczno-optyczne, urządzenia wzmacniające nośną czasu lub częstotliwości, czy serwery konsolowe i przełączniki sieciowe.

W ostatnim czasie zwiększyliśmy możliwości magazynowania energii w obiektach sieci PIONIER, wydłużając średni czas autonomicznej pracy obiektu. Trwają też dalsze prace rozwojowe mające na celu integrację obecnych systemów zasilania gwarantowanego z odnawialnymi źródłami energii. Rozwiązania pilotażowe wprowadzone będą w realizowanej obecnie inwestycji związanej z przeniesieniem węzła sieci w Biłgoraju – w dedykowanym kontenerze telekomunikacyjnym poza wyposażeniem w dodatkowe źródła energii (panele słoneczne) zastosowany zostanie free cooling wpływający na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego obiektu. Działania te przyczynią się niewątpliwie do zwiększenia  autonomii energetycznej obiektów sieci PIONIER.

Rafał Szpiler