Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Październikowo

Październik jest niewątpliwie miesiącem początków. I to wcale niekoniecznie tylko w kwestii akademickiego nowego roku! To także czas wielu konferencji i sesji jubileuszowych naszych ośrodków.

Dziś przypomnimy konferencję z samego początku środowiska – ZIELMAN’97 i tę, sprzed kilku zaledwie lat, świętującą 25-lecie TASKu (z października 2018 roku). To także konferencja Future Internet Week z Poznania z 2011 roku oraz jubileusz 20-lecia LUBMAN, z okazji którego odbyła się naukowa konferencja w 2014 roku.

01.10.1997 Konferencja ZIELMAN’97
24-28.10.2011 Konferencja Future Internet Week
20-21.10.2014 Konferencja naukowa z okazji 20-lecia LUBMAN
18.10.2018 Jubileusz 25-lecia TASK

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
Wstępniak

Jesień pełna wyzwań

Pełni jesiennej radości, spowodowanej pięknym babim latem oraz dobrymi nowinami, spieszymy z aktualnościami z życia Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Zaczynamy od “Kartki z kalendarza” i cofamy się w czasie, by przypomnieć sobie istotne wydarzenia z października wiele lat temu. Wychodzimy też naprzód i prezentujemy szkolenia oraz warsztaty, w których można wziąć udział w nadchodzącym miesiącu. Pozostając jednak jeszcze nieco w historycznym klimacie polecamy rozmowę z osobą nietuzinkową, bo łączącą w sobie dwie pasje: informatykę i humanistykę. Jerzy Żenkiewicz przez lata szefował TORMANOWI oraz pisał książki dotyczące historii familii, dziś w rozmowie wspomina dawne lata, ale także zdradza nam informacje, czym zajmuje się obecnie i jak ocenia współczesny rozwój technologii.

Z historii przenosimy się ponownie we współczesność i z wielką radością informujemy o tym, że European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU (tj. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali) z siedzibą w Luksemburgu wyłoniło w drodze konkursu sześć lokalizacji w całej Unii Europejskiej, które zostaną właścicielami i operatorami pierwszych komputerów kwantowych EuroHPC, są to Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska! Szczegóły lokalizacji w treści artykułu.

Będzie także trochę technikaliów. „Z szafy inżyniera” opisujemy  światłowodowe połączenia z sąsiednimi sieciami NREN – CESNET, a w „Aktualnościach” z kolei piszemy o realizacji zasilania gwarantowanego w obiektach sieci PIONIER.

Dzisiejszy numer newslettera jest bardzo różnorodny. Piszemy o nowej usłudze umożliwiającej zbieranie i zarządzanie danymi – ARGOS oraz o „głupich geniuszach”. Polecamy obejrzenie załączonych filmików.

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

Inżynier z duszą humanisty

Inżynier elektronik i informatyk, absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 1977 r. związany zawodowo z UMK. Miłośnik historii społeczności polskiej na Litwie. 

Z Jerzym Żenkiewiczem o tym, co w życiu zawodowym jest istotne, ale również o tzw. wartościach dodanych w grupie twórców nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz o miłości do historii, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

M.B-S.: Z wykształcenia jest Pan informatykiem i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu nawigacji, telekomunikacji, infrastruktury informatycznej i aplikacji sieciowych, ale jest Pan również badaczem problematyki Kresów Wschodnich i autorem książek o tematyce kresowo-genealogicznej. Proszę powiedzieć, jak udaje się Panu łączyć te dwie – tak różne – pasje?

J.Ż: – W końcu szkoły średniej miałem problem, wybrać studia techniczne czy humanistyczne ? W mojej rodzinie od kilku pokoleń największym uznaniem cieszył się zawód inżyniera, bądź prawnika. Ostatecznie wybrałem studia techniczne. Po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej byłem bardzo dobrze przygotowany do podjęcia wyzwań zawodowych. Realizowałem je przez pierwsze 5 lat w toruńskiej „Geofizyce”, a następnie przez kolejne 41 lat w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Zawsze interesował mnie „świat techniki”, jak i „świat szeroko pojętej historii”. Moje pokolenie było świadkiem fascynujących przemian techniczno-społecznych, porównywalnych do rewolucji przemysłowej z XVIII-XIX wieku. Świat techniki analogowej przekształcił się w świat techniki cyfrowej. Ostatecznej zmiany we wszystkich obszarach naszego życia dokonała technika informatyczna. Dokonująca się ewolucja w dziedzinie telekomunikacji, systemów komputerowych, infrastruktury informatycznej i aplikacji sieciowych, stała się automatycznie moją pasją inżynierską i sukcesem zawodowym.

Z drugiej strony rozum wskazywał, jak interesujący jest świat szeroko rozumianej humanistyki. Stąd zrodziła się moja druga pasja związana z historią. W rezultacie podjąłem badania z zakresu problematyki Kresów Północno-Wschodnich, bliskich historycznie mojej rodzinie. Była to również pewna forma odreagowania i ucieczki w inny świat od wielogodzinnej podstawowej pracy zawodowej.

Na szczęście udało mnie się pogodzić tak z pozoru odmienne pasje, które miały wiele punktów styczności. Przykładowo, dzięki dostępnej i rozwiniętej akademickiej infrastrukturze informatycznej i jej zasobów, mogłem zrealizować wiele badań z obszaru historii i poszukiwań genealogicznych. W wyniku tych badań napisałem kilka książek. Jedna z nich, „Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską”, otrzymała w 2002 roku wyróżnienie w kategorii książek popularno-naukowych.

M.B-S.: Czy pracuje Pan obecnie nad czymś nowym, zgłębia kolejny temat, odkrywa dawne dzieje, nazwiska, zdarzenia? Jeśli tak, to proszę uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o projekcie?

J.Ż: – Po przejściu na emeryturę, oprócz nawykowego śledzenia nowości i  rozwoju technik IT, podróżujemy dużo z małżonką po świecie. Staram się zawsze dzielić wrażeniami z tych wyjazdów z lokalnymi społecznościami, zazwyczaj w formie wykładów i prezentacji. Przykładowo, po ostatnim naszym pobycie w Kanadzie miałem na Pałukach w Kcyni prezentację na temat historii i budowy Drogi Wodnej Świętego Wawrzyńca w Ameryce Północnej.

Nadal kontynuuję badania w zakresie polskiej społeczności XVIII-XX wieku na obszarze Żmudzi i częściowo Łotwy. Bez podawania bliższych jeszcze szczegółów, podjąłem badania historyczne z obszaru rozwoju technik budowy dróg żelaznych, infrastruktury kolejowej i mostów kratowych w Cesarstwie Rosyjskim, którego kreatorami byli Polacy. Na Dalekim Wschodzie Polacy stanowili  ok. 15 % zatrudnionych na budowie kolei. Inspiracją do tych badań był mój dziadek, inżynier Józef Żenkiewicz, generał major dróg komunikacji. Był on budowniczym m.in. kolei żelaznych Orenburg-Taszkent i Transsyberyjskiej. W XIX wieku mieliśmy doskonale funkcjonującą warszawską fabrykę „K. Rudzki Ska”, produkującą nowoczesne stalowe konstrukcje mostowe. Prawie w całości produkcja była skierowana na rynek rosyjski. Znaczną część wyprodukowanych konstrukcji stalowych transportowano lądem do Odessy. Stamtąd płynęły statkami przez Ocean Indyjski, Morze Ochockie do ujścia rzeki Amur i dalej Amurem w okolice Chabarowska. Część z nich trafiała pod jurysdykcję dziadka.

Dlatego w uzupełnieniu do prowadzonych badań planowałem odbyć podróż koleją transsyberyjską i dotrzeć do terenów amursko-zabajkalskich. Niestety, wcześniej z powodu pandemii a teraz politycznych muszę to odłożyć.

M.B-S.: TORMAN w Toruniu to Pana „dziecko”, jest Pan bowiem autorem koncepcji budowy światłowodowej miejskiej sieci komputerowej i przez lata był jej koordynatorem. Czy opracowując przed laty plany rozwoju sieci, spodziewał się Pan tego, co dziś się z nią dzieje?

J.Ż: – W Toruniu „zgromadziliśmy” duże doświadczenie sieciowe. W latach 1988-1992 w ramach projektu KASK koordynowanego przez prof. Daniela Bema z Politechniki Wrocławskiej, zbudowaliśmy Pomorską Akademicką Sieć Komputerową, integrującą środowiska akademickie Torunia, Bydgoszczy i Gdańska. Przy współpracy z uniwersytetem w Cambridge prowadziliśmy badania i testowaliśmy standard lokalnej sieci światłowodowej Cambridge Ring o przepustowości 10 Mb/s. Wspólnie z  uczelniami niemieckimi testowaliśmy transmisję w standardzie X.25. Zbudowaliśmy  w Toruniu jeden z pierwszych węzłów regionalnych sieci NASK, kierowanej w pierwszej fazie istnienia przez prof. Tomasza Hofmokla z Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez dr Macieja Kozłowskiego z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika w Warszawie. Do toruńskiego węzła NASK podłączyliśmy środowiska akademickie Bydgoszczy, Olsztyna i Włocławka. Możliwie szybko Uniwersytet Mikołaja Kopernika został podłączony do globalnych struktur sieciowych typu NASK/EARN, POL 34 i PIONIER.

Na początku lat 90-tych był problem wyboru odpowiedniego standardu sieciowego. Funkcjonowały już standardy SNA/IBM, DecNet i X.25. Powstawał TCP/IP, który był jeszcze dużą niewiadomą. Postawiliśmy na niego, organizując w Toruniu 11-12 września 1991 roku pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję i warsztaty w zakresie wdrożenia protokołu TCP/IP w naszym kraju.

Przystępując w 1993 roku do opracowania koncepcji „Miejskiej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu”, wytyczony był już na poziomie resortowym dość klarowny plan działań w polskim środowisku akademickim. Przyjęto m.in. ramowy kierunek budowy sieci środowiskowych MAN i wyznaczono centralny ośrodek koordynacyjny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Istotną rolę w tym procesie odegrali: minister Małgorzata Kozłowska z Komitetu Badań Naukowych i prof. Jan Węglarz z Politechniki Poznańskiej.

Mimo posiadanego tak dużego doświadczenia sieciowego, opracowując w 1993-1994 roku koncepcję budowy i utrzymania sieci TORMAN w Toruniu, nie zdawałem sobie do końca sprawy, jaki będzie z tego finalny rezultat. Okazało się, że sieć TORMAN – podobnie jak inne akademickie sieci MAN w Polsce – była niezwykle nowatorską konstrukcją informatyczną. Przyjęta była z uznaniem przez środowisko akademicko-naukowe Torunia. Dzięki swym szerokim możliwościom usługowo-operacyjnym  była również pozytywnym zaskoczeniem środowiskowym. Stała się przodującą siecią regionalną, zapewniając stabilny i szerokopasmowy dostęp do Internetu dla szeroko pojętego kręgu odbiorców z Torunia i okolic (jednostki akademicko-naukowe, administracja państwowa i samorządowa, szpitale, oświata, podmioty gospodarcze, etc).

Osiągnięcie tych rezultatów było możliwe dzięki doświadczeniu i olbrzymiemu zaangażowaniu zawodowemu kadry informatycznej z UMK i innych jednostek naukowych Torunia. Istotnym elementem powodzenia była również wypracowana ścisła współpraca zespołu sieci TORMAN z innymi sieciami MAN w ramach infrastruktury sieci PIONIER. Z górnego poziomu niezwykle istotne i pomocne było dla sieci TORMAN i pozostałych sieci MAN skuteczne działanie koordynacyjno-merytoryczne realizowane przez Radę Konsorcjum PIONIER i jej długoletnie Prezydium, działające społecznie w „żelaznym” składzie: prof. Kazimierz Wiatr, dr inż. Maciej Stroiński, dr inż. Stanisław Starzak i inż. Cezary Citko.

M.B-S.: W jakim kierunku Pana zdaniem powinien iść dalszy rozwój miejskich sieci komputerowych?

J.Ż: – Użytkownicy oczekują od sieci MAN stabilnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu, jego zasobów i aplikacji. A to jest uzależnione o ich operatywności funkcjonowania – jakości sprzętu informatycznego i mediów transmisyjnych, utrzymania i rozwoju aplikacji sieciowych oraz rozwoju nowych obszarów aplikacyjnych w różnych dziedzinach nauki. Z tym nierozerwalnie związane są finanse i jakość kadry informatycznej.

Od strony technicznej w MANach należy z pewnością sukcesywnie  wymienić przestarzałe technologicznie media światłowodowe. Użytkownicy końcowi  powinni mieć przepustowość dostępową na poziomie 1 Gb. Przepustowość przełączników szkieletowych w sieciach MAN i stykowych ze szkieletem krajowym powinny zmierzać do 1 Tb.

Zmieniona rzeczywistość związana z pandemią wymusza nowe podejście do obsługi procesu dydaktycznego, badań naukowych i zarządzania uczelniami. Skutkować to będzie nadal koniecznością wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych w sieciach MAN. Niezbędna jest kontynuacja rozwoju różnorakich nowych aplikacji sieciowych z wykorzystywaniem specjalistycznych laboratoriów, wirtualizacji zasobów i przetwarzania chmurowego.

Docierają do nas informacje o postępach prac w fizyce, mechanice i astrofizyce kwantowej. Nieśmiało wchodzimy w erę komputerów kwantowych i obliczeń kwantowych. Stąd, dla sieci MAN, jak i struktur sieciowych poziomu krajowego i globalnego powstaje potrzeba rozwiązania zagadnień komunikacji kwantowej i wdrożenia w niedalekiej przyszłości Internetu kwantowego.

Pokolenie pionierów sieci MAN i PIONIER sukcesywnie przekazuje pałeczkę kolejnemu pokoleniu wykształconych informatyków. Mam nadzieję, że uporają się oni z powodzeniem z problemami i zagadnieniami wyżej sygnalizowanymi.

M.B-S.: Ponad dwadzieścia lat temu współtworzył Pan również opracowanie dla ogólnopolskiego programu rozwoju infrastruktury informatycznej PIONIER przeznaczonego dla środowiska akademicko-naukowego. Dziś jest Pan członkiem Klub PIONIERa, który powstał m.in. w celu utrwalania historii Konsorcjum PIONIER i jego zasadniczej roli w budowie infrastruktury informatycznej Nauki Polskiej, a także wykorzystania wiedzy fachowej czy kompetencji menadżerskich i doświadczenia zawodowego. Proszę powiedzieć, czy czuje się Pan spełniony zawodowo mając tak duże sukcesy i przyczyniając się do rozwoju tak istotnych kwestii?

J.Ż: – Mogę powiedzieć, że siec PIONIER stała się w pewnym okresie mojego życia jego immanentną składową. Od początku powstania uczestniczyłem aktywnie w jej działalności. Brałem udział w szeregu projektach badawczo-rozwojowych PIONIER, m.in. jako lokalny koordynator merytoryczny projektów PLATON, NEWMAN, MAN-HA. Od początku działalności sieci PIONIER, aż do przejścia na emeryturę, jako przedstawiciel regionu toruńskiego pracowałem w latach 2004-2018 w Radzie Konsorcjum PIONIER, jako jej członek. Stąd miałem możliwość czynnego uczestnictwa w unikalnych pracach badawczo – rozwojowych. Mogłem również aktywnie działać i współkreować kierunki rozwoju infrastruktury informatycznej sieci PIONIER.

Z perspektywy mojej długoletniej pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i związanej z nią wieloletniej działalności w ramach sieci PIONIER mogę jednoznacznie potwierdzić, że czuję się w pełni spełniony zawodowo. Składa się na to satysfakcja merytoryczna i uznaniowa. Dotyczy ona również pracy  w  „Geofizyce” i mojej Alma Mater Politechniki Gdańskiej. Przytoczę dwa epizody, jeden z początków pracy zawodowej, drugi po jej zakończeniu.

Pierwszy dotyczył pomiarów satelitarnych. Jako „świeżo upieczony” inżynier Politechniki Gdańskiej byłem na 2-miesięcznym szkoleniu i wykładach w Magnavox Research Laboratories i NASA w Los Angeles z zakresu systemu Navy Navigation Sattelite System „Transit” (globalny system nawigacji satelitarnej zbudowany w 1962 roku, wykorzystywany pierwotnie przez marynarkę wojenną USA dla potrzeb kierowania okrętów podwodnych wyposażonych w rakiety typu „Polaris”). Pracując w „Geofizyce” na OH „Kopernik”, w wolnym czasie wykonałem unikalne pomiary przesunięcia tego samego punktu pomiędzy odwzorowaniem wynikającym z elipsoidy NWL-8 (system „Transit”) a odwzorowaniem Merkatora (wojskowe mapy). Wyznaczone w Gdyni-Oksywiu wypadkowe przesunięcie wynosiło 252 m. Metodykę i wyniki pierwszych  tego typu pomiarów w Polsce opublikowałem w „Przeglądzie Morskim” i zaprezentowałem zaskoczonej kadrze dowódczej w Wyższej Szkole Morskiej. Były one bardzo istotne z wojskowo-obronnego punktu widzenia.

Drugi epizod miał miejsce miesiąc temu. Jako absolwenci odbieraliśmy honorowe dyplomy Politechniki Gdańskiej 50 lat po ukończeniu Wydziału Elektroniki. Dodatkowo nieliczni i rozpoznawalni w życiu publicznym absolwenci zostali uhonorowani medalem pamiątkowym Politechniki Gdańskiej. Znalazłem się wśród wyróżnionych, otrzymując medal z podobizną 2 uczonych: Jana Heweliusza i Daniela Farenheita. Oba te epizody związane z pracą telekomunikacyjną i informatyczno-sieciową są cząstką mojej ogólnej satysfakcji zawodowej.

Na zakończenie, korzystając z okazji pragnę podziękować Wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować, budując dzieło jakim jest PIONIER i współpracujące z nim sieci MAN. Nawiązane z wieloma osobami kontakty merytoryczne w okresie 30 lat przerodziły się w przyjaźnie, co stanowi wartość dodaną PIONIERa.

 

 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Realizacja zasilania gwarantowanego w obiektach sieci PIONIER

Organizacja EC-RRG (ang. Electronic Communications Resilience & Response Group) wskazała ważną rolę sieci telekomunikacyjnych we współczesnym świecie, dokumentując to w artykule pod tytułem „Sieci Telekomunikacyjne – istotna część Krytycznej Państwowej Infrastruktury” (tytuł oryginalny: „Telecommunications Networs – a vital part of the Critical National Infrastructure”). Autorzy artykułu określają jakie wymagania stawiane są sieciom telekomunikacyjnym – w tym również systemom zasilającym – wskazując jednocześnie na potrzebę zapewnienia niezawodności i ciągłości działania tych systemów.

Odwołując się do tych doświadczeń i wiedzy, minimalizując przy tym ryzyko utraty możliwości przesyłowych sieci, urządzenia transmisyjne w sieci PIONIER zasilane są napięciem stałym -48V. Budowanie systemów zasilania w oparciu o napięcie stałe przynosi duże korzyści, są to m.in. niezawodność, odporność na zakłócenia, minimalizacja mocy biernej czy zakłóceń harmonicznych pochodzących z sieci elektroenergetycznej.

Urządzenie konwertujące napięcie przemienne dostarczane z sieci elektroenergetycznej 230VAC na stałe o napięciu -48V w telekomunikacji nazywamy siłownią telekomunikacyjną. Obecnie dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań o wysokim stopniu niezawodności. W obiektach regeneratorowych  dysponujemy zwykle ograniczoną przestrzenią, dlatego szczególną wagę przykładamy do wymiarów urządzeń. Te są tym większe im większa jest przetwarzana przez nie moc. Gęstość mocy (ang. Power Density) to parametr, który określa ile mocy zdolne jest wytworzyć (przetworzyć) urządzenie, w odniesieniu do jego rzeczywistych wymiarów. Moc stosowanych zwykle w naszej sieci siłowni telekomunikacyjnych kształtuje się na poziomie ok. 4,2 kW i jest wystarczająca do zasilania zainstalowanych w węźle urządzeń, takich jak: systemy transmisyjne (DWDM), konwertery elektryczno-optyczne, urządzenia wzmacniające nośną czasu lub częstotliwości, czy serwery konsolowe i przełączniki sieciowe.

W ostatnim czasie zwiększyliśmy możliwości magazynowania energii w obiektach sieci PIONIER, wydłużając średni czas autonomicznej pracy obiektu. Trwają też dalsze prace rozwojowe mające na celu integrację obecnych systemów zasilania gwarantowanego z odnawialnymi źródłami energii. Rozwiązania pilotażowe wprowadzone będą w realizowanej obecnie inwestycji związanej z przeniesieniem węzła sieci w Biłgoraju – w dedykowanym kontenerze telekomunikacyjnym poza wyposażeniem w dodatkowe źródła energii (panele słoneczne) zastosowany zostanie free cooling wpływający na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego obiektu. Działania te przyczynią się niewątpliwie do zwiększenia  autonomii energetycznej obiektów sieci PIONIER.

Rafał Szpiler

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Szkolenia bliskie i dalekie

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami – i uczestnictwa zarówno online, jak i stacjonarnie.

Pierwsze szkolenia rozpoczynają się już 1 listopada.

1-2 listopada

MS-CC Cyberinfrastructure and Cybersecurity Workshop (online dostęp otwarty)

2-4 listopada

First Cyber Threat Intelligence Symposium (Berlin, Niemcy, płatne)

2-3 listopada

GÉANT Board Meeting (Cambridge, Wielka Brytania oraz streaming online)

7-9 listopada

JISC Security Conference 2022 (Newport, Wielka Brytania – stacjonarnie płatne, online dostęp bez opłat)

midPoint Basics Workshop (Internet2, spotkanie przez Zoom, płatne)

8 listopada

CLASS Essentials for Microsoft Azure (Internet2, płatne, online)

8-11 listopada

Higher Education Cloud Forum (Internet2, dostęp online)

9 listopada

EUMETSAT Face to face meeting (Rzym, Włochy – dla członków GÉANT i NREN)

Better Together: Centralize Your Search for Cloud Services (Internet2, dostęp online)

13-18 listopada

SuperComputing (Dallas, USA, płatne)

14-17 listopada

EOSC symposium is on 14-17 November (Praga, Czechy – stacjonarnie płatne, online otwarty dostęp dla członków EOSC)

15-17 listopada

TRANSITS I, 15-17 November 2022 (Praga, Czechy i online, płatne)

21 listopada

CTO Workshop – Network and Network technologies (Amsterdam, Holandia oraz online)

22 listopada

Blue Team Training (szkolenie online, otwarte)

22-23 listopada

GÉANT General Assembly 28 (Amsterdam, Holandia oraz streaming online)

23 listopada

GNA-G Community VC1 Q4 2022 (otwarte spotkanie na platformie Zoom)

GNA-G Community VC2 Q4 2022 (otwarte spotkanie na platformie Zoom)

23-24 listopada

Open Source Software Licensing Workshop for Software Developers (spotkanie online otwarte dla członków GÉANT – nowość w ofercie szkoleń) 

24-25 listopada

UbuntuNet Connect 2022 : Redesigning the Digitalized African College and University (Gaborone, Botswana, płatne)

African NRENs and UN SDGs – side meeting colocated at UbuntuNet Connect 2022 (Gaborone, Botswana, płatne)

GÉANT Infoshare: In-band Network Telemetry (online, otwarty dostęp dla członków GÉANT)

25 listopada

GÉANT Infoshare – New IPR Policy – highlights (spotkanie online, otwarty dostęp dla członków GÉANT)

GÉANT Infoshare – Quantum Key Distribution deployments (online, otwarty dostęp dla członków GÉANT)

28-29 października

EOSC General Assembly (otwarte spotkanie online)

29-30 listopada

CLAW 2022 (Poznań, Polska)

30 listopada

CTO Workshop – Cloud, Collaboration & Education (spotkanie online, otwarty dostęp dla członków GÉANT)

Oprac. Gabriela Jelonek

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Polskie jednostki w europejskiej infrastrukturze komputerów kwantowych

PCSS jest koordynatorem i inicjatorem międzynarodowego polsko-łotewskiego konsorcjum (Euro QCS-Poland) i jednocześnie miejscem instalacji nowego systemu, a w konsorcjum projektowym uczestniczą ponadto Uniwersytet ŁotewskiCentrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz firma Creotech Instruments S.A.

Komponenty tej polskiej firmy, wiodącej w Polsce spółki tworzącej specjalistyczną elektronikę na potrzeby rynku kwantowego, będą używane w instalacji. Kluczowym partnerem w projekcie jest także Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, skupiając badaczy z istotnych dziedzin nauki dla rozwoju i zastosowań obliczeń kwantowych, w tym ekspertów związanych z fizyką teoretyczną, astrofizyką i naukami przyrodniczymi: klasyczną i kwantową teorią pola, optyką kwantową, podstawami mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji.

– Wskazanie Polski i  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jako jednej z sześciu europejskich lokalizacji do budowy przełomowej klasyczno-kwantowej architektury superkomputera, to dowód na to, że spełniliśmy wszystkie kryteria wejścia i mamy stosowne doświadczenie, aby taką hybrydę zbudować. PCSS od wielu lat reprezentuje Polskę w inicjatywie PRACE na rzecz współpracy w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie oraz realizuje strategiczne projekty z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej obejmujące rozbudowę krajowych systemów superkomputerowych PRACE-LAB i PRACE-LAB2. Bardzo cieszymy się z faktu, iż udało nam się nie tylko zbudować silne konsorcjum projektowe, we współpracy polskiego środowiska naukowego i partnera biznesowego – firmy Creotech, ale włączyć również do współpracy ekspertów specjalizujących się w technologiach kwantowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Łotwy, Litwy, Słowenii, Węgier i Austrii. – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, zastępca Pełnomocnika Dyrektora PCSS.

W innym projekcie zgłoszonym w ramach konkursu EuroHPC, w budowie komputera kwantowego LUMI-Q, zlokalizowanego w Czechach uczestniczą także polskie jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, AstroCeNT – Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek, Międzynarodowa Agenda Badawcza.

Wraz z partnerami Konsorcjum LUMI zainstalują i operacyjnie udostępnią komputer kwantowy dla naukowców i przedsiębiorców w Europie w czeskim centrum superkomputerowym IT4Innowation (https://www.it4i.cz) w Ostravie. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wspólnym Przedsięwzięciem EuroHPC JU. Oprócz instalacji i operacyjnego udostępniania samego komputera kwantowego celem projektu LUMI-Q jest również wytworzenie oprogramowania dla użytkowników. W ramach tych prac będzie możliwe bezpośrednie prowadzenie obliczeń hybrydowych, tj. wykorzystujących jednocześnie klasyczne superkomputery i komputer kwantowy LUMI-Q. Dostęp do komputera kwantowego LUMI-Q będzie odbywał się poprzez zasoby infrastruktury PLGrid, analogicznie do superkomputera LUMI. Szczegółowe informacje dostępne będą w portalu PLGrid na stronie https://portal.plgrid.pl – wyjaśnia dr Mariusz Sterzel z Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.”

Obecnie trwają formalne uzgodnienia co do planów realizacji i finansowania europejskiej infrastruktury komputerów kwantowych. Tematyka budowy oraz zdalnego udostępniania użytkownikom hybrydowych systemów superkomputerowych, wspieranych technologiami kwantowymi w kraju i Europie, jest niezwykle ważna i już dziś możemy zapowiedzieć cykl artykułów dedykowanych tym nowym wyzwaniom infrastrukturalnym.

Póki co jeszcze raz gratulujemy, trzymamy kciuki i dopingujemy wszystkie krajowe jednostki na etapie negocjacji z Komisją Europejską!

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Światłowodowe połączenia z sąsiednimi sieciami NREN – CESNET

Efektywne wykorzystanie infrastruktury i zasobów poszczególnych sieci NREN realizowane jest również dzięki transgranicznym połączeniom do sieci krajów ościennych. Połączenia te umożliwiają zbudowanie europejskiej infrastruktury sieci NREN oraz włączenie jej do globalnej infrastruktury sieci badawczo – naukowych na innych kontynentach.

Sieć PIONIER ma połączenia światłowodowe ze wszystkimi sąsiadującymi z Polską krajami. Niniejszym tekstem zapoczątkujemy pewien mini cykl artykułów na temat poszczególnych połączeń transgranicznych sieci PIONIER i tego jaką rolę pełnią one w infrastrukturze usługowo – sieciowej.
Zaczniemy od połączenia z czeską siecią naukową CESNET. CESNET jest stowarzyszeniem uniwersytetów Republiki Czeskiej i Czeskiej Akademii Nauk. Obsługuje i rozwija krajową e-infrastrukturę naukową, badawczą i edukacyjną, która obejmuje sieć komputerową, sieci obliczeniowe, przechowywanie danych i środowisko współpracy. Oferuje bogaty zestaw usług dla połączonych organizacji.

Łącze do CESNETu, wykorzystujące infrastrukturę sieci PIONIER wybudowaną do Cieszyna, uruchomione zostało w październiku 2004 roku. Łącze to posłużyło również do zestawienia kolejnych połączeń z innymi sieciami NREN: słowacką SANET (październik 2004 roku) oraz austriacką ACOnet (wrzesień 2005 roku). Początkowo połączenia do Czech, Austrii i Słowacji współdzieliły kanał o przepustowości 1 Gbps.
W 2009 roku w Cieszynie uruchomione zostały do CESNETu łącza o przepustowości 2×10 Gbps. Obecnie ruch przez punkt styku sieci PIONIER i CESNET w Cieszynie, do sieci ACOnet i SANET (jako połączenie backupowe od momentu uruchomienia bezpośredniego połączenia z SANET w Zwardoniu) jest tranzytowany w sieci CESNET jako VPN warstwy 2. Węzeł sieciowy PIONIERa zlokalizowany w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie jest punktem połączenia sieci PIONIER i CESNET – zainstalowane są tam urządzenia transmisyjne systemu DWDM. Z wykorzystaniem 4 włókien światłowodowych świadczone są wzajemne usługi wymiany danych oraz prowadzone są badania komunikacji kwantowej realizowanej w ramach projektu OPENQKD.

Bezpośrednie połączenie światłowodowe pomiędzy Polską a Czechami w Cieszynie, pełni kluczową rolę w ekosystemie europejskiej infrastruktury sieciowej NREN. Jest też ważnym elementem w budowanej obecnie Europejskiej Infrastrukturze Komunikacji Kwantowej – Euro QCI.

Piotr Rydlichowski, Eryk Świetlicki

 

Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

EOSC Argos to nowa, testowa usługa w sieci PIONIER

W Polsce EOSC Argos będzie działał jako PIONIER DMP i będzie usługą wspierająca tworzenie Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w sieci PIONIER. Od końca września dostępna jest jej wersja testowa, do której można przejść za pośrednictwem strony pionier.net.pl. Znaleźć ją można w drzewie usług PIONIER.

Argos został zaprojektowany jako narzędzie do inkluzywnego wykorzystania przez naukowców, studentów, sponsorów, społeczności badawcze i instytucje. Może być stosowany do prowadzenia projektów badawczych zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących Research Data Management (RDM), jako narzędzie wspierające programy alfabetyzacji w środowisku akademickim lub może być niezależnie wdrażany, aby ułatwić wdrażanie określonych wymagań podmiotów zamawiających.

Dzięki pomocy OpenAIRE NOADs, Argos jest również dostępny w językach narodowych państw zrzeszonych w EOSC, co wzmacnia wspólne zrozumienie w projektach międzynarodowych wszystkich naukowców zaangażowanych w proces pisania DMP. Korzystając z Argos wykładowcy i studenci mogą tworzyć swoje plany DMP we współpracy z innymi kolegami, uczyć się podstawowych koncepcji RDM w trakcie całego procesu tworzenia i publikować plany DMP jako dane wyjściowe w sposób otwarty i uczciwy. Jest to możliwe między innymi poprzez przypisywanie numerów DOI i licencji oraz utrzymywanie planów DMP jako edytowalnych dokumentów w różnych wersjach. Jednocześnie Argos może być konfigurowany i wdrażany przez sponsorów, instytucje finansujące i środowiska badawcze. Mogą oni podłączać własne usługi lub korzystać z podstawowych usług OpenAIRE, które Argos buduje ad-hoc.

Argos jest łatwy w obsłudze i nawigacji. Zaznajamia użytkowników z procesem DMP i zawiera wskazówki dotyczące podstawowych koncepcji RDM, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć przydatne zasoby, z których mogą się uczyć. Użytkownicy mogą zapraszać swoich współpracowników i razem pracować nad ukończeniem DMP w chmurze. Co więcej, Argos jest integralną częścią ekosystemu OpeAIRE i Research Graph, integruje inne usługi, aby umożliwić umieszczenie informacji w konkretnym kontekście. Jest to szczególnie przydatne, gdy dane są ponownie wykorzystywane, można łatwo je odnaleźć i sprawdzić, jak i czy można je zmienić.

Gabriela Jelonek

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.