Kategorie
#Technologie: Aktualności

Rok działania portalu PIONIER

Portal pionier.net.pl zaczął działać pod koniec grudnia 2021 roku. Już w styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy proces aktualizacji dokumentów federacji PIONIER.Id i zasad dołączenia się do niej za pomocą nowej usługi Proxy PIONIER.Id. To wygodne rozwiązanie szczególnie dla tych service providerów, którzy wolą wykorzystywać OpenID Connect zamiast SAML.

Funkcja ta działa od lutego i od tego momentu PIONIER.Id jest podstawową i preferowaną usługą zarządzania tożsamością dla członków Konsorcjum PIONIER. Nowa usługa logowania jest oparta o oprogramowanie Keycloak i SATOSA oraz protokół OAuth 2.0. Usługa „Keyclock PIONIER.Id” została także zarejestrowana w federacji PIONIER.Id.

Wdrożenie logowania opartego o Keycloak pozwoliło na integrację różnych usług z Federacją PIONIER.Id z wykorzystaniem protokołów OIDC (OpenID Connect 1.0 / OAuth2.0). Są to standardy stosowane obecnie na całym świecie. Dotychczas integracja jakiejkolwiek usługi z Federacją PIONIER.Id musiała bazować na o wiele starszym protokole SAML2.0, dla którego wsparcie w przypadku wielu nowych pakietów oprogramowania, zwłaszcza bazujących na technologii web, jest ograniczone lub niedostępne.

Ponadto, dodanie bazującego na Keycloak elementu Proxy do Federacji PIONIER.Id pozwoliło na podniesienie poziomu bezpieczeństwa integrowanych systemów poprzez możliwości zastosowania drugiego czynnika uwierzytelniania opartego o algorytm TOTP – jednorazowe kody generowane przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym.

Praktycznym przykładem jest testowe podłączenie aplikacji PIONIER meet do federacji PIONIER.Id z wykorzystaniem budowanych w 2022 roku usług Proxy PIONIER,Id. Gdy zakończymy przyjmowanie aktualizacji dokumentacji, rozpoczniemy podłączanie wielu pozostałych usług powiązanych z PIONIERem, np.: PIONIER.TV Ośrodki. Prace zaplanowano na początek 2023 roku.

Jako Konsorcjum nie zostaliśmy też obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na naszej stronie w widocznym miejscu cały czas opublikowane jest „Stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Konsorcjum PIONIER stanowczo sprzeciwia się wojnie i podejmuje konkretne działania. Na aktualizowanym na bieżąco slajderze można znaleźć odnośniki do analiz i tekstów specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Konsorcjum PIONIER, które publikujemy w PIONIER News. Pod naszym logo cały czas wyświetlamy napis „Solidarni z Ukrainą”, który ma przypominać, że wojna w bardzo różnych formach, także cyfrowa, wciąż trwa i nie możemy pozostać obojętni.

Na portalu wdrożyliśmy też zmiany w jego budowie, np.: poprzez dodanie w menu zakładki „Usługi sieciowe”. Zostały w niej opisane usługi transmisji w technologiach DWDM i MPLS. Wprowadziliśmy też zmiany w drzewie usług. Nowością jest usługa PIONIER DMP na bazie aplikacji ARGOS. Nowa aplikacja jest zgodna z wymaganiami EOSC, a nad opracowaniem dedykowanej instancji wraz tłumaczeniem na język polski i stworzeniem logotypu pracował zespół portalu PIONIER. W październiku usługę włączono do ekosystemu portalu PIONIER.

W drzewie usług pojawiła się też usługa RoHub, która pozwala na zarządzanie, przechowywanie i udostępnianie obiektów badawczych. Zespół portalu PIONIER rozwinął również PIONIER.TV, tworząc nowość, jaką jest PIONIER.TV Ośrodki. Publikowane są tam nowe materiały redakcyjne stworzone przez MANy. PIONIER TV Ośrodki zastąpi PLATON TV, a opublikowane już materiały są w trakcie przenoszenia (portal PLATON TV zostanie wygaszony).

W zakładce „Projekty” zostało utworzone przekierowanie do specjalnie zbudowanej w tym roku podstrony poświęconej PIONIER-LAB. Z kolei w zakładce „Współpraca” pojawił się opis projektu OCRE (Open Clouds for Research Environments), który ma na celu przyspieszenie adaptacji chmury otwartej nauki, poprzez zrzeszenie dostawców chmury, organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi (eng. EO – Earth Observation) oraz społeczności naukowej i edukacyjnej. Jest to możliwe dzięki gotowym do użycia umowom o świadczenie usług. Usługi oparte na chmurze oferują europejskiej społeczności badawczej bogactwo narzędzi, jednak dla wielu badaczy są one obecnie niedostępne, a odpowiednie usługi trudno znaleźć i wybrać. Dlatego w tym roku zbudowaliśmy także dodatkową podstronę poświęconą European Open Sciene Cloud wraz z listą usług PIONIER związanych z EOSC. Z pewnością wielu osobom ułatwi to nawigację i zorientowanie się w dostępności narzędzi otwartej nauki.

Zmieniliśmy nieco zakładkę „O PIONIERze”, dodając zdjęcia członków Rady Konsorcjum PIONIER i jej Prezydium – z pewnością pomoże to lepiej się poznać, szczególnie tym, którzy wciąż pracują zdalnie czy w trybie hybrydowym. W końcu nasze Konsorcjum, a tym samym portal, budują ludzie. Widzimy, że coraz więcej osób czyta nasze treści i równie chętnie dzieli się swoją wiedzą na łamach PIONIER News. Dziękujemy za pierwszy wspólny rok w nowej odsłonie!

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski i zespół portalu pionier.net.pl