Kategorie
#Ludzie: Aktualności

TNC na Bałkanach

Tegoroczne TNC – największa i najbardziej prestiżowa konferencja sieci naukowo-akademickich w Europie – zorganizowano pod hasłem „Digital Generations”. Taki też tytuł miał, specjalnie przygotowany na otwarcie imprezy, utwór multimedialny wykonany przez folkowy chór polifonii albańskiej oraz twórców z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. To już ósmy raz, kiedy PCSS występuje w roli głównego partnera technologicznego wydarzenia, wspierając stronę audiowizualną, platformę online, informatyczny i webowy backend wydarzenia.

Gospodarzem TNC23 był RASH, albańska narodowa sieć naukowo-badawcza. Co warto podkreślić, specjalnie zestawiony przy okazji wydarzenia nowy ring 100G do sieci Géant skonfigurowany przy współpracy specjalistów z NORDUnet to infrastruktura, która zostanie w Albanii „na dłużej”.

Tym razem do Tirany zjechało ponad 800 uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TNC dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja była szansą na spotkanie wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

Konsorcjum PIONIER miało podczas imprezy także swoje dedykowane stoisko, a wszystkie prezentacje sieci PIONIER były w tym roku sygnowane specjalną wersją logotypu, związanego z 20-leciem działalności Konsorcjum. Zaprezentowano najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez Konsorcjum PIONIER projektów badawczych, takich jak: PIONIER-Q, PIONIER- LAB, PL-5G, PRACE-LAB, EuroHPC PL oraz KMD. Prowadzono także specjalnie przygotowane na tę okazję demonstracje, m.in. aparaturę do kompleksowej analizy, generowania i symulowania ruchu sieciowego z szybkością 800Gb/s z użyciem urządzenia Spirent TestCenter B2, posiadającego cztery interfejsy, mogące pracować w trybach 1x800GE, 2x400GE lub 8x100GE. System pozwala na diagnostykę oraz modelowanie i emulację protokołów sieciowych stosowanych zarówno w centrach danych, jak i sieciach operatorskich, dzięki temu możliwe jest prowadzenie wszechstronnych i kompleksowych pomiarów wydajnościowych najnowocześniejszych urządzeń sieciowych. Zaprezentowano także dokonania projektu NLPQT, będącego systemem dystrybucji Nośnej Optycznej. Celem prezentacji było przesyłanie poprzez łącza światłowodowe ultrastabilnego lasera. Sygnał ten może być wykorzystywany między innymi do porównywania zegarów optycznych. System jest następnym krokiem w transmisji i dystrybucji precyzyjnych sygnałów częstotliwości poprzez sieć światłowodową.

Przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego brali także udział w sesjach, prezentując realizowane w polskim środowisku projekty i usługi. Maciej Brzeźniak oraz Mikołaj Dobski wzięli udział w panelu „All Data Big & Small”, prezentując wyniki projektu KMD (Krajowy Magazyn Danych) koordynowanego przez PCSS. W sesji zatytułowanej „The doctor will see you now” prezentację dotyczącą aktywnego i zdrowego starzenia się z wykorzystaniem usługi „Safe-home” przybliżył Michał Kosiedowski. Z kolei Mikołaj Dobski wziął udział w sesji demonstracyjnej, prezentując zautomatyzowane narzędzie do analizy złośliwego oprogramowania przeznaczone dla zespołów CSIRT/CERT. Podczas sesji plenarnej, dotyczącej technologii kwantowej, Piotr Rydlichowski przedstawił prezentację „Aktywności związane z kwantowym Internetem w Sieciach NREN”.

W przyszłym roku TNC zaprasza do stolicy francuskiej Bretanii. I tym razem pod niebiesko-biało-czerwoną flagą pojawi się ponownie stoisko polskich inżynierów z sieci PIONIER, dla których jest to także bardzo dobra okazja do zaznaczenia swoich corocznych osiągnięć i wdrożeń. Zapraszamy do Rennes!

Damian Niemir