Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Wrzesień z jubileuszem PIONIERa

12 września 2023 r., w głównej siedzibie PCSS przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, odbędzie się konferencja „PIONIER e-Infrastructure Summit 2023”, która będzie połączona z obchodami 20-lecia Konsorcjum PIONIER oraz 30-leciem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Już teraz serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich jednostek wiodących Konsorcjum PIONIER na to uroczyste wydarzenie.

„PIONIER e-Infrastructure Summit” planowane jest jako cykliczne spotkanie społeczności skupionej wokół Konsorcjum PIONIER, twórcy sieci Polskiego Internetu Optycznego, które od dwudziestu lat tworzy nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną dla polskiego środowiska akademickiego i naukowego. Tematyka spotkania nawiązywać będzie zarówno do historycznego ujęcia budowy rozwiązań sieciowych, jak i współczesnych aspektów ekosystemu usług, technologii ale i użytkowników PIONIERA – tak w Polsce, jak i za granicą, gdzie Polski Internet Optyczny jest ważnym elementem międzynarodowej e-infrastruktury badawczej, sieciowej i obliczeniowej.

Tegoroczną konferencję rozpocznie o godz. 9:00 okolicznościowe otwarte posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa, skupione na temacie „Przeszłość dla przyszłości PIONIERa”. Kolejne trzy zaplanowane sesje plenarne spotkania wypełnią tematy rozwoju e-infrastruktury cyfrowej i jej oferta dla nauki, zaawansowane scenariusze dziedzinowego wykorzystania potencjału PIONIERa oraz systemy przechowywania danych i dostęp do nich w bezpiecznej i uniwersalnej infrastrukturze PIONIERa. Będzie to okazja to zaprezentowania zarówno projektów PIONIERa, jak i aktualnych inwestycji Miejskich Sieci Komputerowych. Wydarzenie, które zorientowane jest na dorobek dwóch dekad sieci PIONIER zarysuje także mocno wyzwania stojące przed członkami Konsorcjum w obliczu aktualnych inwestycji projektowych, rozwoju nowych technologii i zmieniającej się geopolityki. Jednodniowa konferencja w czterech sesjach przekrojowo ujmie ofertę, interdyscyplinarny potencjał nowoczesnej sieci, a także aktualny rozwój usług bazujący na Polskim Internecie Optycznym.

Wieczorne spotkanie zakończy się w poznańskim Zamku Królewskim na Górze Przemysła.

Specjalne zaproszenia na tegoroczną edycję konferencji będą rozsyłane już niebawem.

Damian Niemir