Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

To będzie rok wyzwań

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN działa w ramach Politechniki Łódzkiej. Jednostką organizacyjną PŁ prowadzącą MSK LODMAN jest Uczelniane Centrum Informatyczne. Piotr Szefliński jest zastępcą dyrektora ds. sieci i usług sieciowych Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej. 

Magdalena Baranowska-Szczepańska (M.BS.): W grudniu dołączył Pan do grona członków Rady Konsorcjum PIONIER zastępując na tym miejscu dra. inż. Stanisława Starzaka. Z jakimi wyzwaniami rozpoczyna Pan pracę w tym szacownym gronie?

Piotr Szelfiński (P.S.): – Na wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy postanowili mi zaufać. Faktycznie poprzeczka jest bardzo wysoko. Mam jednak to szczęście, że z doktorem inżynierem Stanisławem Starzakiem pracowałem przez ponad 20 lat i mogłem przez ten czas czerpać inspiracje, uczestnicząc wspólnie z nim w rozwoju Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN. Nie jestem więc całkiem nowicjuszem. Z wielu różnych spotkań PIONIERowych i projektowych znam też część osób z Rady Konsorcjum. Mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie mi rozpocząć współpracę w tym gronie. Co do wyzwań, to stoją przed nami wszystkimi: utrzymanie dobrej współpracy w swoich środowiskach naukowych, rozwijanie MANów i szukanie źródeł finansowania zarówno dla inwestycji infrastrukturalnych jak i dla naszych ludzi.

M.BS.: Przed Konsorcjum, a zwłaszcza przed Radą, czas podsumowań związany z jubileuszem 20-lecia, ale również kontynuacja realizowanych projektów. W które z nich ośrodek z Łodzi zaangażowany jest najbardziej?

P.S.: Uczestniczymy w trzech dużych projektach: PIONIER-LAB (jak wszyscy), ale też PRACE-LAB i KMD. We wszystkich robimy ciekawe rzeczy, podnosimy swoje kompetencje, uczymy się współpracy. Najbardziej się cieszę jednak z tego, że do realizacji tych projektów udało nam się pozyskać zespół dużo szerszy niż tylko trzon naszego MANu. To była z jednej strony konieczność, którą rozumieją wszyscy realizatorzy tego „trójpaka”, ale też szansa i nowe, ważne i ciekawe wyzwanie dla wielu osób. I oczywiście wielka satysfakcja, że sami możemy wnieść nasze kompetencje do dyskusji i uczestniczyć w budowaniu efektów projektów. Oczywiście już zastanawiamy się co dalej ? Projekty mają swój czas realizacji, a pobudzone ambicje pozostają. Mam jednak nadzieję, że kontynuacja projektów, będzie miała miejsce i w ramach Konsorcjum PIONIER uda nam się znaleźć, jak dotąd bywało, sposób na „ucieczkę do przodu”.

M.BS: Rozmawiamy w ostatnich dniach 2022 roku i niebawem wkroczymy w 2023 rok. Początek roku to zwykle czas rozmów na temat wizji rozwoju, a zatem proszę powiedzieć o planach dotyczących działania Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej.

P. S: – Niestety zabrzmi to niezwykle banalnie, ale najważniejsze są finanse. W obecnym czasie ta sprawa nabiera szczególnego znaczenia, na wszystkich płaszczyznach. Poczynając od inwestycji, na które w roku 2022 po raz pierwszy nie uzyskaliśmy dotacji z MEiN, dalej myśląc o SPUBach, które otrzymywane ostatniego dnia października cieszą, ale nie pomagają spokojnie myśleć o bezpiecznym utrzymaniu funkcjonowania MANu, a kończąc na osobistych uposażeniach, dla których też nie widać dobrej perspektywy w sektorze szkół wyższych. Ale rok 2023 zapowiada się intensywnie i na pewno nie będzie to rok stagnacji. Będziemy jednak musieli znaleźć w tym czasie nowy sposób na funkcjonowanie, żeby nasza rozpędzona lokomotywa mogła jechać dalej.