Kategorie
#Ludzie: Od Redakcji

Życzenia PIONIERa

Będziemy Państwu dalej towarzyszyć i w naszych artykułach przypominać nie tylko o historii PIONIERa, ale również informować o teraźniejszości i planach. A tych z pewnością w 2024 będzie całe mnóstwo!

Najserdeczniejsze życzenia kierujemy do wszystkich odbiorców naszego newslettera i tak naprawdę są to trochę życzenia od nas do nas samych – użytkowników projektów, usług i sieci Polskiego Internetu Optycznego.

Życzymy Państwu:

  • po pierwsze – pozytywnego patrzenia w przyszłość, mimo tego, co dzieje się na świecie….
  • po drugie – kreatywności i nieustającej wiary w każde pionierskie działanie, bo to chyba owa wiara w połączeniu z dobrymi pomysłami i zgranymi zespołami od ponad dwudziestu lat (!) stanowią mocną stronę Polskiego Internetu Optycznego;
  • po trzecie – dalszej chęci do łączenia tego, co osobne, interdyscyplinarne, a jednak wspólne, niech tworzona przez nas sieć PIONIER będzie symbolem integracji i dobrego wykorzystywania nowoczesnych technologii!

I na końcu dla wszystkich Państwa razem i każdego z osobna, życzymy dobrego zdrowia i powodzenia w życiu prywatnym na każdym etapie życia!

Redakcja

Kategorie
#Ludzie: Od Redakcji

PIONIERowe życzenia świąteczne

Nasz PIONIERowy newsletter zamyka właśnie drugi rok wydawania, z eksperymentu uruchomionego w kwietniu 2021 roku stał się nieodłącznym, comiesięcznym towarzyszem i obserwatorem życia społeczności skupionej wokół Polskiego Internetu Optycznego. I wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku, dwudziestym, jubileuszowym roku naszego Konsorcjum, będziemy Państwu także towarzyszyć przypominając o historii, informując o teraźniejszości i kreując przyszłe plany PIONIERa.

Nikt nie spodziewał się, że tkwiąc jeszcze w postpandemicznej rzeczywistości, znajdziemy się w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą. To wpłynęło na znaczące zmiany w procedurach cyberbezpieczeństwa, a nawet na zagraniczne połączenia PIONIERa, w szczególności w krajach dotkniętych działaniami wojennymi. Z drugiej strony – duże projekty Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej zaczęły na dobre nabierać rozpędu, usługi oparte na sieci PIONIER zyskiwały nowe funkcjonalności, a na świecie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zaczęły zaglądać pod strzechy. To wszystko powoduje, że mijający rok był czasem dużej dynamiki na wielu płaszczyznach.

Pozwólcie Państwo zatem, by ten zakątek Internetu, który przyszło nam wspólnie zagospodarować – Wam, jako Czytelnikom i nam, jako Redakcji PIONIER News – dziś, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2023 Roku obdarzyć kilkoma słowami dobrych życzeń.

 

Życzymy Państwu:

niekończącego się strumienia nowych pomysłów – kreatywnych, nowatorskich i wizjonerskich;
to one od ponad dwudziestu lat są mocną stroną Polskiego Internetu Optycznego i nadal tworzą PIONIERski charakter wszystkich działań Konsorcjum;

pozytywnego patrzenia w przyszłość, pomimo zmieniającego się świata;
zdajemy teraz swoisty egzamin z całego naszego doświadczenia budowania usług i projektów;

niezachwianej nadziei w naszą misję, która od wielu lat nie zmieniła swoich fundamentów – dostarczania jak najlepszej jakości technologii sieciowej i usługowej dla środowiska naukowego;

i w końcu wiary w to, że potrafimy zawsze dostrzegać najlepsze strony technologii, jako narzędzia wokół którego budujemy nasz wspólny kapitał.

Bądźmy jak Trzej Mędrcy, którzy przynosząc to, co mieli z sobą najlepszego,
z pokorą pokłonili się przed Królem Królów.

Bądźmy jak pasterze, którzy w trakcie pełnienia swojej warty
mogli doświadczyć najważniejszej chwili swojego życia.

Bądźmy ludźmi pełnymi Bożego Narodzenia.

Redakcja

Kategorie
#Ludzie: Od Redakcji

Życzenia świąteczne

Koniec roku jest zawsze dobrą okazją do podsumowań, refleksji, ale i życzeń na następny etap życia, tworzenia, projektowania. Niech więc dla nas, Redakcji PIONIER News, która z aprobatą Prezydium Konsorcjum PIONIER powołała ten newsletterowy byt do istnienia, będzie to dobra okazja do świątecznych dobrych słów, dobrych życzeń.

Kierujemy je do wszystkich odbiorców naszego newslettera; w końcu są to trochę życzenia od nas, do nas samych – użytkowników projektów, usług i samej sieci Polskiego Internetu Optycznego.

A zatem życzymy…

Oryginalnych pomysłów, mimo wszelkich trudności, których się dotąd nie spodziewaliśmy,
Wszak kreatywność to cecha, która sprawdza się właśnie w momencie największych przeciwności;

Pionierskiego rozwiązywania nowych wyzwań stawianych przez pokoleniowe zmiany,
Przecież na tym polega ciągła, naukowa radość odkrywania świata;

Nieodpartego dążenia do kolejnych poszukiwań następnych generacji rozwiązań,
Na przekór hamulcom myślenia, że lepsze jest wrogiem dobrego;

Empatycznych ideałów wspólnego budowania ponad sztucznymi podziałami,
Które najczęściej blokują, nie będąc motorem działania;

Łączenia tego, co osobne, interdyscyplinarnego wiązania rozdzielnych do tej pory rzeczywistości,
Niech tworzona przez nas sieć PIONIER będzie symbolem zdrowej integracji;

I w końcu dobrego czasu Świąt, które niezależnie od wyznawanych tradycji
Są ciepłym czasem nadziei i uspokojenia rozedrganych emocji.

Życzymy także sobie, jako Redakcja newslettera, kolejnego dobrego Roku, w którym będziemy mogli przekazywać wiele pozytywnych wiadomości o tym, jak nasza wspólna konsorcyjna praca wokół PIONIERa staje się inspiracją i narzędziem małych i dużych owocnych zmian dla jak największej liczby naukowców, badaczy jak i użytkowników spoza środowiska akademickiego.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego Roku 2022!

w imieniu Redakcji PIONIER News
Damian Niemir