Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PRACE-LAB2

Projekt nr POIR.04.02.00-00-C003/19 pt. „PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ma na celu dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oraz symulacji obliczeń kwantowych.

Laboratoria w projekcie mają być wykorzystywane także w obszarze gospodarki: dla wielu zastosowań dostarczą wiele nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowe usługi w modelu HPCaaS (HPC as a Service). Co ciekawe, zbudowanie infrastruktury projektu na fundamencie sieci PIONIER umożliwi jego lokalizację w dwóch miastach (Gdańsk, Poznań) oraz wykorzystanie wyników prac rozwojowych i wdrożenie ich we wszystkich pozostałych centrach KDM uczestniczących w projekcie. Razem powstaną aż cztery laboratoria badawcze: Laboratorium e-infrastruktury HPC, platform usługowych, usług obliczeniowych nowej generacji i analizy danych wielkoskalowych. Partnerami projektu są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, CI TASK, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Pobierz (PDF, 0,5MB): PRACE_LAB2_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Aktualności

historia.pionier.net.pl

Od lat 90-tych poprzedniego stulecia, kiedy najpierw powstawały Jednostki Wiodące, następnie infrastruktury sieci miejskich, łączenie ich kolejnymi generacjami sieci szkieletowej POL-34/155/622, aż po pierwsze odcinki nowej, światłowodowej sieci PIONIER. Wszystko na jednej mapie Polski i osi czasu podzielonej na projekty, usługi, MAN, Konsorcjum i infrastrukturę. Na start – blisko 120 różnych punktów całej ponad trzydziestoletniej historii sieci.

Chcesz zobaczyć jak wyglądała infrastruktura PIONIERA w drugiej połowie 2005 roku? Kiedy uruchomiliśmy wyjście zagraniczne do Hamburga? Kiedy odbyła się pierwsza PIONIERowa konferencja i3? A może chcesz wyświetlić wszystkie wydarzenia w postaci kalendarium powiązane z konkretnym ośrodkiem MAN? Dzięki nowemu serwisowi wszystkie te dane w interaktywnej postaci są osiągalne za jednym kliknięciem. Mapa Polski synchronizuje się z wyświetloną pod nią linią czasu pokazując wersję sieci z konkretnego momentu historii; mapę można przybliżyć by kliknąć w konkretne miasto – Partnera Konsorcjum. Lewa strona serwisu wyświetla opis powiązanego z kalendarzem wydarzenia udostępniając galerię zdjęć czy ilustracji – podstawowy zestaw obrazów, których pełna kolekcja znajduje się dla zalogowanych użytkowników w serwisie Mediateki.

Serwis historia.pionier.net.pl póki co nie jest dostępny publicznie; prapremierowa odsłona serwisu miała swoje miejsce podczas końcoworocznego spotkania online Rady Konsorcjum PIONIER. Wersja dla Konsorcjantów PIONIERA ujrzy światło dzienne pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku, po konsultacjach i uzupełnieniach treści. Oczywiście, serwis jest przygotowany na ciągłe, dodatkowe poszerzanie zawartości o kolejne wydarzenia, kamienie milowe historii poszczególnych sieci miejskich i wiązanie interakcji z miejscami i datami, stąd zaproszenie do współtworzenia tego kompletnego internetowego albumu.

 

 

Na koniec 2021 roku, po dwudziestu latach od podpisania porozumienia traktującego o założeniach budowy ogólnopolskiej sieci optycznej łączącej 21 światłowodowych akademickich sieci MAN, aż cztery usługi stanowią informacyjne źródło wiedzy o dziele sieci PIONIER: multimedialny zbiór mediateki, serwis informacyjny, na bazie którego co miesiąc ukazuje się nasz PIONIER News, nowy portal PIONIERa, który zastąpi wysłużoną stronę oraz interaktywna mapa wydarzeń: historia.pionier.net.pl.

Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Grudniowo

Dzisiaj przypomnimy sobie lata dziewięćdziesiąte, w których zaczynała się historia wielu Jednostek Wiodących naszego Konsorcjum, inaugurując swoją działalność na krótko przed Świętami. Z drugiej jednak strony wspomnimy dwie, jakże różne konferencje, które odbyły się w pokrytym śniegiem Wrocławiu roku 2010, oraz, kilka lat temu, w Poznaniu, gdy świętowaliśmy 15-lecie wspólnych działań.

20.12.1994 Rozpoczęcie budowy BIAMAN w Białymstoku
21.12.1994 Powołanie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS) we Wrocławiu
1-3.12.2010 II Konferencja i3, Wrocław
5-6.12.2018 Konferencja naukowa z okazji 25-lecia PCSS i sesja z okazji 15-lecia Konsorcjum PIONIER

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Od Redakcji

Życzenia świąteczne

Koniec roku jest zawsze dobrą okazją do podsumowań, refleksji, ale i życzeń na następny etap życia, tworzenia, projektowania. Niech więc dla nas, Redakcji PIONIER News, która z aprobatą Prezydium Konsorcjum PIONIER powołała ten newsletterowy byt do istnienia, będzie to dobra okazja do świątecznych dobrych słów, dobrych życzeń.

Kierujemy je do wszystkich odbiorców naszego newslettera; w końcu są to trochę życzenia od nas, do nas samych – użytkowników projektów, usług i samej sieci Polskiego Internetu Optycznego.

A zatem życzymy…

Oryginalnych pomysłów, mimo wszelkich trudności, których się dotąd nie spodziewaliśmy,
Wszak kreatywność to cecha, która sprawdza się właśnie w momencie największych przeciwności;

Pionierskiego rozwiązywania nowych wyzwań stawianych przez pokoleniowe zmiany,
Przecież na tym polega ciągła, naukowa radość odkrywania świata;

Nieodpartego dążenia do kolejnych poszukiwań następnych generacji rozwiązań,
Na przekór hamulcom myślenia, że lepsze jest wrogiem dobrego;

Empatycznych ideałów wspólnego budowania ponad sztucznymi podziałami,
Które najczęściej blokują, nie będąc motorem działania;

Łączenia tego, co osobne, interdyscyplinarnego wiązania rozdzielnych do tej pory rzeczywistości,
Niech tworzona przez nas sieć PIONIER będzie symbolem zdrowej integracji;

I w końcu dobrego czasu Świąt, które niezależnie od wyznawanych tradycji
Są ciepłym czasem nadziei i uspokojenia rozedrganych emocji.

Życzymy także sobie, jako Redakcja newslettera, kolejnego dobrego Roku, w którym będziemy mogli przekazywać wiele pozytywnych wiadomości o tym, jak nasza wspólna konsorcyjna praca wokół PIONIERa staje się inspiracją i narzędziem małych i dużych owocnych zmian dla jak największej liczby naukowców, badaczy jak i użytkowników spoza środowiska akademickiego.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego Roku 2022!

w imieniu Redakcji PIONIER News
Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

Portal PIONIER w nowej odsłonie

Drzewo usług podzielono na kategorie: tożsamość i logowanie, obliczenia i przetwarzanie danych, życie uczelni, dane w chmurze, identyfikatory danych, wyszukiwanie i dostęp do danych, infrastruktura sieciowa, spotkania i głosowanie oraz dydaktyka i edukacja.

W zakładce „współpraca” wymieniliśmy najważniejsze współprace międzynarodowe Konsorcjum PIONIER, w tym z główną europejską siecią komputerową GÉANT; konsorcjum Internet 2, rozwijającym i wrażającym technologie sieciowe, wykorzystując do tego szybki transfer danych; a także z European Open Science Cloud, czyli otwartą chmurą nauki i usług dla nauki, powstałą z inicjatywy Komisji Europejskiej. Aby ułatwić współpracę z EOSC, stworzyliśmy specjalną podstronę w języku polskim, gdzie krok po kroku tłumaczymy kto i jakie usługi może udostępnić w Europejskiej Chmurze Otwartej Nauki.

W zakładce „projekty” wyróżniliśmy najważniejsze projekty powstałe na infrastrukturze PIONIER z ostatnich lat, prowadząc na strony internetowe zarówno projektów zakończonych, które są w fazie użytkowania, jak i trwających, które są w budowie.

 

 

Z kolei podstrona „PIONIER News” to porcja najświeższych informacji, gdzie pokazujemy i opisujemy przebieg trwających prac, a także przypominamy rocznice ważnych dla członków konsorcjum wydarzeń i publikujemy wywiady z osobami mającymi cenny wkład w budowaniu sieci i konsorcjum. Informacje te są także wysyłane do subskrybentów w formie newslettera.

 

 

Strona w całości przystosowana została dla użytkowników z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami. Dostępna jest także w angielskiej wersji językowej.

Gabriela Jelonek

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Grafana, czyli platforma wizualizacji danych

W miarę rozwoju infrastruktury PIONIER stało się jasne, że ten kluczowy element monitorowania sieci powinien zostać zastąpiony przez rozwiązanie umożliwiające rozbudowę zgodnie z narastającymi potrzebami w zakresie elastycznego składowania i dostępu do danych oraz nowoczesnych sposobów wizualizacji.

Z punktu widzenia administratorów sieci PIONIER pożądane funkcjonalności nowego systemu obejmują: składowanie dużej ilości danych opartych na czasie, zbieranie danych z różnych źródeł, uzupełnianie składowanych danych o dodatkowe metryki, elastyczna wizualizacja, ograniczenie dostępu dla wybranych użytkowników do wybranych obszarów systemu.

Na podstawie rozpoznania istniejących narzędzi zostały stworzone podstawy do realizacji zaawansowanego środowiska zbierania, składowania i wizualizacji danych. Zdecydowano się na zintegrowane podejście z wykorzystaniem następujących elementów składowych typu open source:

  • VictoriaMetrics – baza danych oparta na czasie
  • Toni Moreno SnmpCollector – moduł zbierania danych SNMP
  • Grafana – platforma wizualizacji danych

W ramach wdrożenia sytemu przeniesiono konfigurację i dane z MRTG, a znaczną ilość pracy poświęcono na integrację wszystkich komponentów. Skalę rozwiązania pokazuje zakres wdrożenia w sieci PIONIER: obecnie system monitorowania obejmuje 99 przełączników szkieletowych i dostępowych oraz ponad 9000 interfejsów na tych urządzeniach. Dodatkowo w zakresie parametrów środowiskowych monitorowane jest 148 elementów systemu optycznego DWDM i ponad 5000 metryk. Nowe oprogramowanie umożliwiło także skrócenie odstępów między kolejnymi odczytami parametrów z 5 minut w MRTG do 1 minuty oraz rezygnację z agregacji danych historycznych – nawet kilkuletnie pomiary nadal przechowywane są w pełnej rozdzielczości.

 

 

Nowe rozwiązanie zapewnia stałe śledzenie ruchu i wartości krytycznych w sieci PIONIER oraz umożliwia poprawę zarządzania zasobami sieci. Będzie on mógł również zaoferować selektywny i bezpieczny sposób dostępu do tych danych dla administratorów sieci MAN. Jednocześnie elastyczność i rozszerzalność systemu sprawia, że możliwa jest jego łatwa rozbudowa w miarę dalszego rozwoju sieci PIONIER.

Wiktor Procyk, Szymon Trocha

Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

Cóż tam, Panie, w laboratorium?

Nie bez przyczyny w tytule dzisiejszych „Pionierowych” propozycji, pojawiła się parafraza pierwszych słów Wesela Wyspiańskiego. Jak wiemy, akcja jednego z najsłynniejszych polskich dramatów toczy się w podkrakowskich Bronowicach. Dziś Bronowice znajdują się w granicach administracyjnych Grodu Kraka. W Krakowie natomiast, na tamtejszej Akademii Górniczo-Hutniczej, znajdują się dwa ważne uczelniane laboratoria.

Pierwsze z nich to Laboratorium Wibrometrii Laserowej, znajdujące się przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Przestrzeń ta wyposażona jest najnowsze urządzenia pomiarowe, m.in. w stanowisko do badań układów z odzyskiem energii (wzbudnik drgań mechanicznych LDS V780, laserowe czujniki przemieszczenia, akcelerometry, wibrometr laserowy, system pomiarowy National Instruments CompactDAQ). W drugiej części „Czasu nauki” (https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/) zaglądamy natomiast na Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Tutaj z kolei dr inż. Jacek Wszołek opowie o niezwykle ciekawym projekcie i współpracy AGH z jednym z największych producentów telefonów komórkowych na świecie.

Zobacz: https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/w-laboratoriach-agh/

 

Przenosimy się do Wrocławia. Na tamtejszej Politechnice uruchomiono największe w Polsce specjalistyczne Laboratorium Tyfloinformatyczne. Stworzone zostało ono z myślą o aktywnych edukacyjnie i zawodowo osobach niepełnosprawnych. O tym, jakie konkretnie prace prowadzone są w ramach tegolab oratorium, przekonacie się oglądając piąty odcinek z cyklu „Czas nauki”.

Zobacz: https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/tyflolab-i-sztuczna-glowa/

 

Na końcu wracamy do Krakowa, a konkretnie do Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej AGH. Centrum powstało na początku czerwca 2010 roku, powołane przez ówczesnego Rektora AHG – prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia. W ramach zespołu laboratoriów prowadzone są badania, wykorzystujące najnowocześniejszą dostępną technologię oraz sprzęt, m. in. mikroskopy elektronowe najnowszej generacji. Co ważne, władze MCME kładą szczególny nacisk na kształcenie studentów i doktorantów, stawiając na młodość i kreatywność, a także na współpracę międzynarodową. Badania prowadzone w krakowskim Centrum ściśle związane są z tym, co dzieje się aktualnie w przemyśle i gospodarce. Jakie to badania? Zapraszamy na materiał.

Zobacz: https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/okiem-i-uchem-naukowca/

 

Agnieszka Wylegała

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

PIONIERowy czas wspomnień i nowych wyzwań

W PIONIERze, ostatni miesiąc roku to bardzo gorący czas – czas podsumowań zadań, które udało się zrealizować w mijającym roku, sprawozdań, bilansów, rachunków zysków i strat, a także snucia planów na nadchodzący wielkimi krokami nowy rok.

W tym zagonieniu warto jednak zwolnić choć na chwilę i znaleźć czas na krótkie spotkanie, rozmowę, wspomnienia – szczególnie te miłe, które sprawią nam radość i wprowadzą w dobry nastrój.

Okres przedświąteczny to najlepszy moment by pokazać, że jesteśmy i pamiętamy. Dlatego też Jednostki Wiodące MAN zrzeszone wokół PIONIERa mają dobry zwyczaj pamiętać podczas grudniowych posiedzeń Konsorcjum PIONIER o wygospodarowaniu czasu na stworzenie miłej przedświątecznej atmosfery, gdzie znajdzie się zawsze chwila na refleksję i życzenia.

Nie każdego roku uda się jednak spotkać osobiście, stąd pojawił się pomysł, zrodzony 20 lat temu, by słać od PIONIERa spersonalizowane kartki świąteczne.

Pierwsza taka karta z pionierskimi życzeniami wyruszyła w świat w grudniu 2001 roku. Od tego czasu co roku PIONIER rozsyła je, w coraz to nowszej odsłonie, do przedstawicieli Jednostek Wiodących zrzeszonych wokół sieci PIONIER, jak również do firm, uczelni, szkół i jednostek administracji państwowych oraz samorządowych, współpracujących i realizujących wspólne wyzwania.

 

 

W zeszłym roku, z powodu pandemii, świąteczne posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER zorganizowane zostało w formie wideokonferencji. A skoro spotkanie było on-line to i kartka również była wirtualna. Znaleziona w zasobach Mediateki PIONIERa, odkurzona po 20 latach, lekko zmodyfikowana miała stać się symbolem trwałości PIONIERa, dając tym samym nadzieję na dalszy jego rozwój i jedność w realizacji zamierzonych planów i wyzwań na kolejne lata.

 

 

Jednym z takich wyzwań stał się serwis poświęcony historii PIONIERa, który dzięki materiałom zgromadzonym we wcześniejszych latach w Mediatece PIONIERa, w nowym roku 2022 ma szansę zaistnieć. A jego pierwsza odsłona, na razie przed gronem członków Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa, w ramach prezentu-niespodzianki, zaplanowana została na tegoroczne świąteczne spotkanie.

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

MSK BIAMAN będzie szybszy!

Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN powstawała w trudnych latach 90. Na początku sieć tworzyły zaledwie 3 osoby. Od początku jednak i z siecią, i z Centrum Komputerowych Sieci Rozległych, związany jest inż. Cezary Citko.

Magdalena Baranowska-Szczepańska (M.B-S.): Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN powstała w 1994 roku, pierwsza sieć lokalna obejmowała budynek rektoratu Politechniki Białostockiej. To bardzo odległy czas. Dziś oprócz białostockich uczelni i instytutów badawczych w Białowieży do MSK BIAMAN podłączone są urzędy, szpitale, biblioteki, a także klienci indywidualni. Koniec roku to czas podsumowań i stawiania wyzwań na przyszłość. Jakie cele stoją przed MSK BIAMAN?

Cezary Citko (C.C): Tak to już ponad 25 lat działalności MSK BIAMAN, którą można nazwać już siecią regionalną. Dzięki współpracy z siecią PIONIER i Szerokopasmową Siecią Polski Wschodniej nasze usługi docierają do wielu miejscowości w województwie podlaskim: Łomża, Suwałki, Augustów, Hajnówka, Białowieża, Gugny n/ Biebrzą i Hołny Mejera. Obecnie obsługujemy około 500 abonentów, głównie uczelnie, szkoły, urzędy administracji rządowej i samorządowej, sądy i prokuratura, policja, jednostki gospodarcze i inne. W najbliższym okresie skupimy się na zwiększeniu szybkości łączy i rozbudowie niezbędnych usług sieciowych. Dzięki realizacji projektu PIONIER-LAB już w 2023 roku podniesiemy szybkość szkieletu MSK BIAMAN do 800 Gbps (obecnie10 Gbps) oraz połączenie z siecią PIONIER – 800 Gbps (obecnie 10 i 100 Gbps). W tym samym okresie dzięki realizacji projektów PRACE-LAB i KMD uruchomione zostaną usługi przetwarzania i przechowywania danych oraz dostęp do obliczeń HPC. Nie zapomnimy również o rozszerzaniu dostępu światłowodowego do chętnych abonentów.

M.B-S.: Czy sytuacja pandemiczna, z którą zmagamy się już prawie dwa lata, miała wpływ na działanie MSK BIAMAN? Czy unaoczniła sytuacje, których wcześniej nie zakładano?

C.C.: Tak pandemia miała wpływ na działanie MSK BIAMAN w dwóch aspektach. Pierwszy to zwiększone zapotrzebowanie na pasmo, w wielu przypadkach konieczność wymiany urządzeń i zmianę konfiguracji, trudności z dostawami urządzeń. Po drugie kłopoty organizacyjne ze względu na choroby pracowników, kwarantanny, pracę zdalną itp.  Nie do końca byliśmy gotowi do świadczenia nowych usług chociaż systemy wideokonferencji, zdalnego nauczania były uruchomione wcześniej ale nie miały szerokiego zastosowania. Pandemia  wymusiła w trybie praktycznie awaryjnym zastosowanie masowe, stąd konieczność zwiększania pasma do wielu abonentów. Posiadane zasoby MSK BIAMAN pozwoliły na zaspokojenie wszystkich potrzeb.

M.B-S.: Tę rozmowę czytać będą nasi Czytelnicy z różnych części Polski i to na kilka dni przed Wigilią. Wielu z nas zastanawia się nad tym, jak wyglądają święta w Białymstoku. Może zapytam wprost: na stole wigilijnym króluje grzybowa czy barszcz?

C.C.: Odpowiadając wprost, u mnie w rodzinie na Wigilii Bożego Narodzenia króluje barszcz czerwony z przepysznymi pieczonymi uszkami z grzybami. Uszka  podawane są  na gorąco prosto z piekarnika. W innych rodzinach podawana jest też grzybowa. My mamy tradycję przygotowywania wszystkiego samodzielnie. Oczywiście musi być 12 potraw, które przygotowują wszyscy domownicy,  a część przypada na mnie: chrzan, karp smażony, karp z pieczarkami, „szuba” – śledź pod pierzynką z  buraków  oraz pomoc żonie w przygotowaniu karpia w galarecie. Na wigilii mamy zazwyczaj kilkanaście osób, więc wszystko szybko znika ze stołu, później jest  śpiewanie kolęd przy akompaniamencie pianina. W tym czasie przychodzi Święty Mikołaj z worami prezentów, co stanowi szczególne przeżycie dla moich wnuków. Przed pandemią uczestniczyliśmy co roku w tradycyjnej Pasterce. W Białymstoku święta trwają dłużej, ponieważ dwa tygodnie później Wigilię mają wyznawcy prawosławia, nasi znajomi i sąsiedzi.

Rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska