Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Szlakiem pomarańczowych znaków, czyli Natura 2000

Obszary Natura 2000 stanowią od 2004 roku najmłodszą formę ochrony przyrody w Polsce. PIONIER przebiega przez 57 z tych obszarów.

Zerknijcie Państwo proszę na te pomarańczowe punkty i sprawdźcie, czy znajdują się na mapie zaplanowanych letnich wypraw, wycieczek czy wakacji. Może warto będąc w pobliżu “ciepło” pomyśleć o PIONIERZe.

Mapka jest do pobrania tutaj: PDF

Magdalena Baranowska-Szczepańska, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN

W kilka lat po powołaniu do istnienia MKS BIAMAN powiązana została z infrastrukturą Ogólnopolskiej sieci PIONIER, poprzez którą zapewniła dostęp do Europejskiej Sieci Naukowej GÉANT oraz do usług realizowanych w tej sieci dla europejskiego środowiska naukowego.

MSK BIAMAN posiada ponad 300 km własnych linii światłowodowych z czego około 70 km we własnej kanalizacji teletechnicznej w Białymstoku, Augustowie, Suwałkach, Łomży, Hajnówce i Białowieży oraz około 500 przyłączy do abonentów. Technologie sieciowe zmieniały się przez lata, począwszy od ATM (1996), Gigabit Ethernet (2003), 10 Gigabit Ethernet (2005), MPLS i 10 Gigabit Ethernet (2012), aż po 400 Gigabit Ethernet (łącza szkieletowe) i 100 Gigabit Ethernet (łącza szkieletowe i dostępowe) w roku obecnym.

Na liście podłączonych do sieci instytucji znaleźć można instytut PAN, licea i zespoły szkół, biblioteki, muzea, komendy policji, Pogotowie Ratunkowe, urzędy, radio i telewizja, szpitale, banki, instytucje miejskie i gospodarcze. Dużym zadaniem jest realizacja transmisji sygnału z ponad 170 kamer monitoringu miejskiego w Białymstoku. Infrastruktura MSK BIAMAN jest ciągle rozbudowywana ze środków własnych.

Pobierz (PDF, 0,98MB)

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Akademicka Miejska Sieć Komputerowa POZMAN

Skoro od trzydziestu niemal numerów do Atlasu PIONIERa trafiały mapy Polski w różnych odcieniach, jak w każdym szanującym się atlasie, trzeba pokazać mapy z bliska. Dla Polskiego Internetu Optycznego taką bliższą właśnie perspektywą będzie schemat węzłów sieci miejskich, w których działają jednostki MAN.

Zacznijmy od operatora sieci PIONIER, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Już w rok od powstania PCSS, w 1994 roku (a więc trzy dekady temu!) rozpoczyna oficjalnie działalność Poznańska Sieć Metropolitalna – POZMAN, łącząc wyższe uczelnie, jednostki badawcze, szkoły, jednostki administracji oraz inne instytucje zlokalizowane na obszarze Poznania oraz zapewniając im usługi dostępu do usług sieciowych, Internetu oraz transmisji danych w zamkniętych sieciach korporacyjnych. W kilka lat później wyższym uczelniom oraz jednostkom badawczym sieć POZMAN zapewniła dostęp do Europejskiej Sieci Naukowej GÉANT oraz do usług realizowanych w tej sieci dla europejskiego środowiska naukowego.

Sieć POZMAN posiada aż 306 km własnych linii światłowodowych w Poznaniu i 101 przyłączy dla wyższych uczelni oraz instytutów badawczych i badawczo-rozwojowych. Technologie sieciowe zmieniały się przez lata, począwszy od FDDI (1993), ATM (1995), Gigabit Ethernet (2000), 10 Gigabit Ethernet (2005), MPLS i 10 Gigabit Ethernet (2011) aż po 400 Gigabit Ethernet (łącza szkieletowe) i 100 Gigabit Ethernet (łącza szkieletowe i dostępowe) w roku obecnym. Na liście podłączonych do sieci instytucji znaleźć można instytuty PAN, licea i zespoły szkół, biblioteki, muzea, komendy policji, urzędy, radio i telewizja, kina, szpitale i instytucje miejskie, jak choćby ZOO, Ośrodek Sportowy na Malcie czy Palmiarnia. Z POZMANa korzystają także firmy komercyjne.

Mało kto wie, że pierwsze logo PCSS miało w „elipsie” właśnie napis POZMAN, a umieszczone wokół kropki schodzące się do centralnego napisu miały stylizować główne węzły miejskiej sieci w Poznaniu, natomiast globus – wyjście do globalnego Internetu. Zmodyfikowane i unowocześnione po latach logo PCSS nadal posiada owe kropki-węzły sieci POZMAN…

Pierwsza karta map „z bliska” ląduje w atlasie!

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Świąteczny PIONIER…

Zamiast prezentować PIONIERa po kawałku, pokazując laboratoria, usługi czy projekty – Świątecznie i Noworocznie dorzucamy do naszego atlasu mapę „choinkową”, z przymrużeniem oka.

W końcu wszystkie 22 ośrodki z powrotem razem, na jednym drzewku! O, przepraszam, na jednej mapie Polskiego Internetu Optycznego! Niech i taka zimowa, prezentowa i bombkowa grafika dołączy na koniec 2023 roku do naszego zbioru.

A w 2024 roku znów podrzucimy kolejne mapy naszej infrastruktury sieciowej w ujęciu inicjatyw, usług, projektów… W kolejnym, 21. roku funkcjonowania PIONIERa!

Pobierz (PDF, 36,3 MB)

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PIONIER-Lab numer 8, czyli Laboratorium Preinkubacji

Organizacja hackatonów, metodyka design sprint, mikroeksperymenty i wizyty studyjne, tworzenie startupów i projektów proof-of-concept, prototypowanie, doradztwo i analityka – to wachlarz usług, które zapewni każdy z laboratoriów preinkubacji budowanych w ramach projektu PIONIER-Lab.

Wsparcie na styku nauki i biznesu zapewni aż 13 ośrodków Polskiego Internetu Optycznego: z Gdańska, Koszalina, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Częstochowy, Warszawy, Kielc i Krakowa.

A kolorowa mapa sieci PIONIER z preinkubatorami innowacji – ląduje w naszym atlasie!

Pobierz (PDF, 720 kB)

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

 

 

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 7

Edukacja, szkolenia, kursy i warsztaty wymagają dzisiaj dobrych narzędzi przetwarzania, zarządzania i dystrybucji treści online, co pokazały także ostatnie, trudne lata pandemiczne. Niemniej jednak, na tych doświadczeniach mogły powstać platformy, które w ramach kolejnego laboratorium projektu PIONIER-LAB będą stanowić skuteczne wsparcie edukacji.

Dwie usługi, wspomagane przez nową infrastrukturę laboratoryjną, bazujące na platformie PIONIER Research & Classroom dzisiaj lądują na naszej mapie PIONIERowego newslettera. Warto pamiętać, że nie są to tylko kolejne kolorowe punkty, a całkiem zaawansowana infrastruktura, dzięki której nowe serwisy wspierające nauczanie będą mogły znaleźć rozwojowe wsparcie inżynierów i naukowców w najbliższych latach!

Pobierz (PDF, 0,98MB)
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 6

Pięcioro partnerów i specjalny rodzaj aplikacji służących do projektowania, modelowania i symulacji – tak właśnie w skrócie można byłoby zdefiniować rozproszone Laboratorium Symulacji Wieloskalowych w projekcie PIONIER-LAB.

Owe pięć ośrodków to znane na mapie badawczej Polskiego Internetu Optycznego centra komputerów HPC: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej oraz Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa Centrum Informatyczne Politechniki Gdańskiej.

W aktualnym numerze poświęcamy osobny artykuł technicznej stronie tego laboratorium, a w naszym Atlasie dodajemy kolejną mapę związaną z nowoczesnymi infrastrukturami i rozwiązaniami aplikacyjnymi.

 

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratorium nr 5

Dziś mamy dla Czytelników kolejną mapę ważnych inwestycji laboratoryjnych projektu PIONIER-LAB. Mapka Laboratorium Usług Chmurowych jest do pobrania i druku w dobrej jakości.

Mapkę można pobrać, wydrukować i zawiesić w swoim biurze albo prezentować podczas spotkań. Kolejna mapka już w przyszłym numerze.

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratorium nr 4

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju społeczeństwa cyfrowego,  laboratorium czwarte umożliwi np.: badania nad skutecznością nabywania kompetencji cyfrowych przez nauczycieli oraz stanów emocjonalnych z tym związanych.

Mapkę można pobrać, wydrukować i zawiesić w swoim biurze albo prezentować podczas spotkań. Kolejna mapka już w przyszłym numerze.

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Smart kampus, czyli smart city w pigułce

Trzecie laboratorium projektu PIONIER LAB to Laboratorium Smart City, zaprojektowane jako interaktywna platforma badawcza zainstalowana w kampusie studenckim. Pozwala na testowanie funkcji w realnym świecie, aby następnie możliwe było upowszechnienie wyników przetestowanych funkcjonalności w ramach nie tylko kampusu, ale całego ekosystemu Smart City.

Opracowywanie innowacyjnych usług kampusowych opartych o najnowocześniejsze technologie z zakresu Internetu Rzeczy, opracowanie ekosystemu umożliwiającego prowadzenie prac B+R z zakresu Internetu Rzeczy i infrastruktury Smart City w różnych obszarach aktywności człowieka oraz opracowanie kontrolowanego środowiska umożliwiającego rozwój aplikacji i usług sieciowych wykorzystujących infrastrukturę Internetu Rzeczy w kontekście Smart City – to główne cele budowy tych laboratoriów. Więcej o tej inwestycji – w naszym aktualnym numerze newslettera!

A kolejna mapa ważnych inwestycji laboratoryjnych projektu PIONIER LAB poniżej!

 

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Maciej Rutkowski, Damian Niemir