Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Świąteczny PIONIER…

Zamiast prezentować PIONIERa po kawałku, pokazując laboratoria, usługi czy projekty – Świątecznie i Noworocznie dorzucamy do naszego atlasu mapę „choinkową”, z przymrużeniem oka.

W końcu wszystkie 22 ośrodki z powrotem razem, na jednym drzewku! O, przepraszam, na jednej mapie Polskiego Internetu Optycznego! Niech i taka zimowa, prezentowa i bombkowa grafika dołączy na koniec 2023 roku do naszego zbioru.

A w 2024 roku znów podrzucimy kolejne mapy naszej infrastruktury sieciowej w ujęciu inicjatyw, usług, projektów… W kolejnym, 21. roku funkcjonowania PIONIERa!

Pobierz (PDF, 36,3 MB)

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PIONIER-Lab numer 8, czyli Laboratorium Preinkubacji

Organizacja hackatonów, metodyka design sprint, mikroeksperymenty i wizyty studyjne, tworzenie startupów i projektów proof-of-concept, prototypowanie, doradztwo i analityka – to wachlarz usług, które zapewni każdy z laboratoriów preinkubacji budowanych w ramach projektu PIONIER-Lab.

Wsparcie na styku nauki i biznesu zapewni aż 13 ośrodków Polskiego Internetu Optycznego: z Gdańska, Koszalina, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Częstochowy, Warszawy, Kielc i Krakowa.

A kolorowa mapa sieci PIONIER z preinkubatorami innowacji – ląduje w naszym atlasie!

Pobierz (PDF, 720 kB)

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

 

 

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 7

Edukacja, szkolenia, kursy i warsztaty wymagają dzisiaj dobrych narzędzi przetwarzania, zarządzania i dystrybucji treści online, co pokazały także ostatnie, trudne lata pandemiczne. Niemniej jednak, na tych doświadczeniach mogły powstać platformy, które w ramach kolejnego laboratorium projektu PIONIER-LAB będą stanowić skuteczne wsparcie edukacji.

Dwie usługi, wspomagane przez nową infrastrukturę laboratoryjną, bazujące na platformie PIONIER Research & Classroom dzisiaj lądują na naszej mapie PIONIERowego newslettera. Warto pamiętać, że nie są to tylko kolejne kolorowe punkty, a całkiem zaawansowana infrastruktura, dzięki której nowe serwisy wspierające nauczanie będą mogły znaleźć rozwojowe wsparcie inżynierów i naukowców w najbliższych latach!

Pobierz (PDF, 0,98MB)
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 6

Pięcioro partnerów i specjalny rodzaj aplikacji służących do projektowania, modelowania i symulacji – tak właśnie w skrócie można byłoby zdefiniować rozproszone Laboratorium Symulacji Wieloskalowych w projekcie PIONIER-LAB.

Owe pięć ośrodków to znane na mapie badawczej Polskiego Internetu Optycznego centra komputerów HPC: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej oraz Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa Centrum Informatyczne Politechniki Gdańskiej.

W aktualnym numerze poświęcamy osobny artykuł technicznej stronie tego laboratorium, a w naszym Atlasie dodajemy kolejną mapę związaną z nowoczesnymi infrastrukturami i rozwiązaniami aplikacyjnymi.

 

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratorium nr 5

Dziś mamy dla Czytelników kolejną mapę ważnych inwestycji laboratoryjnych projektu PIONIER-LAB. Mapka Laboratorium Usług Chmurowych jest do pobrania i druku w dobrej jakości.

Mapkę można pobrać, wydrukować i zawiesić w swoim biurze albo prezentować podczas spotkań. Kolejna mapka już w przyszłym numerze.

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratorium nr 4

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju społeczeństwa cyfrowego,  laboratorium czwarte umożliwi np.: badania nad skutecznością nabywania kompetencji cyfrowych przez nauczycieli oraz stanów emocjonalnych z tym związanych.

Mapkę można pobrać, wydrukować i zawiesić w swoim biurze albo prezentować podczas spotkań. Kolejna mapka już w przyszłym numerze.

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Smart kampus, czyli smart city w pigułce

Trzecie laboratorium projektu PIONIER LAB to Laboratorium Smart City, zaprojektowane jako interaktywna platforma badawcza zainstalowana w kampusie studenckim. Pozwala na testowanie funkcji w realnym świecie, aby następnie możliwe było upowszechnienie wyników przetestowanych funkcjonalności w ramach nie tylko kampusu, ale całego ekosystemu Smart City.

Opracowywanie innowacyjnych usług kampusowych opartych o najnowocześniejsze technologie z zakresu Internetu Rzeczy, opracowanie ekosystemu umożliwiającego prowadzenie prac B+R z zakresu Internetu Rzeczy i infrastruktury Smart City w różnych obszarach aktywności człowieka oraz opracowanie kontrolowanego środowiska umożliwiającego rozwój aplikacji i usług sieciowych wykorzystujących infrastrukturę Internetu Rzeczy w kontekście Smart City – to główne cele budowy tych laboratoriów. Więcej o tej inwestycji – w naszym aktualnym numerze newslettera!

A kolejna mapa ważnych inwestycji laboratoryjnych projektu PIONIER LAB poniżej!

 

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Maciej Rutkowski, Damian Niemir

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 2

Przypominamy, że w ramach PIONIER-LAB powstaje 8 unikalnych, specjalizowanych laboratoriów badawczych. W minionym miesiącu zaprezentowaliśmy mapkę pierwszego Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych. Dziś pora na mapkę drugą Rozproszonego Laboratorium Czasu i Częstotliwości.

Mapkę, którą dla Państwa przygotowaliśmy, można pobrać i wydrukować. Mamy sygnały, że Czytelnicy wieszają je w swoich biurach, a także prezentują podczas spotkań.

Pobierz (PDF, 3,44MB): PIONIER_lab_Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości_.pdf

Maciej Rutkowski

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 1

Architektura laboratorium umożliwia prowadzenie autonomicznych badań, dotyczących specjalistycznych technologii sieciowych, ale również ma integrować pozostałe laboratoria projektu PIONIER-LAB, tworząc sieć laboratoriów.

Mapkę można pobrać, wydrukować i zawiesić w swoim biurze albo prezentować podczas spotkań. Kolejna mapka już w przyszłym numerze.

Pobierz (PDF, 0,4MB): PIONIER_LAB – Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych.pdf
Maciej Rutkowski

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Kwanty w PIONIERZE

PIONIER-Q w założeniach ma być środowiskiem do testowania technologii komunikacji kwantowej, zwłaszcza kryptografii. Jako krajowa infrastruktura QCI, będzie częścią europejskiego programu EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), połączonego w jedną sieć międzynarodowymi łączami naziemnymi lub satelitarnymi.

Nasza, PIONIERowa część (NatQCI) będzie łączyć: CI-TASK, Cyfronet, NASK, UW-ICM, WCSS Wrocław oraz PCSS. Szkic tych połączeń przedstawiamy na poniższej mapie.

Pobierz (PDF, 1,8MB): PIONIER_q.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski