Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Wszystkie nasze mapy

Ponieważ wakacje nieodłącznie kojarzą się z podróżami, a te z kolei – z dobrą mapą, postanowiliśmy także i my w ramach naszego „Atlasu PIONIERa” podsumować dotychczasowe mapy i zebrać je dla ułatwienia w jednej kolekcji. Jak do tej pory było ich aż 10!

Wszystkie cytujemy jeszcze raz, poniżej, wraz z ich tytułami i linkiem do ściągnięcia plików PDF do wydruku. Do tego też wrzuciliśmy wszystkie razem do jednego folderu w chmurze, który z czasem będziemy uzupełniać o kolejne kartograficzne obrazy. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie łatwiej z nich skorzystać, wydrukować lub użyć w prezentacji, kiedy zajdzie taka potrzeba!

 

#001
PIONIER z PIONIER-LABem
#003
Projekt NLPQT

https://www.news.pionier.net.pl/pionier-z-pionier-labem/

https://www.news.pionier.net.pl/projekt-nlpqt/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#004
Infrastruktura w projekcie PRACE-LAB
#005
Biblioteki w Federacji

https://www.news.pionier.net.pl/infrastruktura-w-projekcie-prace-lab/

https://www.news.pionier.net.pl/biblioteki-w-federacji/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#006
LOFAR/POLFAR
#007
PRACE-LAB2

https://www.news.pionier.net.pl/lofar-polfar/

https://www.news.pionier.net.pl/prace-lab2/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#008
Mapa punktów regeneracji
#009
Krajowy Magazyn Danych

https://www.news.pionier.net.pl/mapa-punktow-regeneracji/

https://www.news.pionier.net.pl/krajowy-magazyn-danych/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#010
Infrastruktura czasu i częstotliwości w sieci PIONIER
#012
Telewizja w PIONIERZE

https://www.news.pionier.net.pl/infrastruktura-czasu-i-czestotliwosci-w-sieci-pionier/

https://www.news.pionier.net.pl/telewizja-w-pionierze/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Telewizja w PIONIERZE

Wszechstronna i zróżnicowana – taka jest tematyka materiałów prezentowanych w PIONIER.TV.

Tu nie ma miejsca na dyskusje o niczym, tu znaleźć można wyniki badań, poznać sylwetki i osiągnięcia ludzi nauki, a także obejrzeć infrastrukturę, pozwalającą podejmować wyzwania współczesnej nauki w Polsce.

Ekipy telewizyjne działające we wskazanych na dzisiejszej mapie punktach są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla nauki. Z kamerą i pakietem profesjonalnie przygotowanych pytań śledzą wydarzenia z życia uczelni i relacjonują wszystko to, co ważnego w medycynie, gospodarce, społeczeństwie i cyfrowym świecie.

 

 

Pobierz (PDF, 1,0 MB): PIONIERTV_w_sieci_PIONIER.pdf

Magdalena Baranowska-Szczepańska, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Infrastruktura czasu i częstotliwości w sieci PIONIER

Rozproszone laboratorium czasu i częstotliwości w PIONIERze? Brzmi bardzo technicznie. A w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wykorzystać ogólnopolską sieć internetu optycznego do ultraszybkiego przesyłania wzorca czasu.

Mogłoby się wydawać, że kilka miesięcy temu opisywaliśmy podobny projekt, NLPQT, w ramach którego powstaje system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości, oparty na optycznym zegarze atomowym. Jednak, mimo że brzmi podobnie, inwestycja w ramach projektu PIONIER-LAB jest zupełnie innym projektem.

W projekcie NLPQT przesyłana jest tak zwana częstotliwość optyczna. To znaczy, że sama częstotliwość przesyłanego światła (o odpowiedniej długość fali optycznej) niesie w sobie wzorcową częstotliwość (rzędu 194 THz). Źródłem takiej częstotliwości optycznej są ultra-stabilne lasery korygowane przez zegary optyczne, bardzo dokładne i stabilne (względna, długo-czasowa stabilność wynosi około 10E-19), ale ich praktyczne wykorzystanie wymaga kosztownej aparatury (zazwyczaj co najmniej grzebienia częstotliwości optycznych) i nadaje się do bardzo zaawansowanych badań. W ramach laboratorium PIONIER-LAB przesyłana jest tak zwana częstotliwość radiowa (10 MHz). Jej źródłem są zazwyczaj masery wodorowe lub zegary cezowe. Sygnały elektryczne są “kodowane” w sygnale optycznym, przesyłane do zdalnego odbiorcy i “dekodowane” ponownie na postać elektryczną. Użytkownik końcowy nie musi posiadać żadnej dodatkowej zaawansowanej aparatury, aby skorzystać z takiego sygnału. W praktyce „wpina się” do odpowiedniego gniazdka w urządzeniu końcowym i otrzymuje sygnał o jakości takiej, jak generowana w zegarze wzorcowym oddalonym o kilkaset kilometrów. O to, aby sygnał był jak najwyższej jakości, “dba” dedykowany system transmisyjny (w tym przypadku system ELSTAB opracowany w AGH oraz przetestowany w projekcie OPTIME).

Dodatkowo w ramach PIONIER-LAB transmitowany jest wzorzec czasu w postaci kolejnych impulsów sekundy (1 PPS). Bardzo dokładna kalibracja umożliwia odwzorowanie skali czasu na zdalnym końcu systemu transmisyjnego z dokładnością kilkudziesięciu pikosekund (10e-12 sekundy)!. W praktyce możemy przesłać oficjalną polską skalę czasu (UTC (PL)) generowaną w GUM (Główny Urząd Miar) do różnych ośrodków sieci PIONIER (biorących udział w projekcie) właśnie z tą pikosekundową dokładnością! Czyli podobne, a jednak zupełnie inne i ostatecznie – przeznaczone dla zupełnie innych użytkowników.

A na schematycznej mapie infrastruktury sieci PIONIER wygląda to następująco:

Pobierz (PDF, 3MB): Infrastruktura_czasu_w_sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Krajowy Magazyn Danych

KMD to uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji. Jej koncepcja wprowadza unowocześnioną w stosunku do poprzednich edycji architekturę, całkowicie przebudowaną do postaci otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych na skalę całej sieci PIONIER, wyposażonego w szereg interfejsów dostępowych oraz zintegrowanych z nim usług i aplikacji. Dzięki takiemu podejściu będzie możliwe dużo łatwiejsze rozszerzanie funkcjonalności KMD wraz z dodawaniem coraz to nowszych protokołów i mechanizmów integracji z systemami przetwarzania danych.

W ramach projektu powstanie 5 niezależnych laboratoriów (infrastruktury i systemów przechowywania danych, usług osadzonych w storage, edge-computing, usług repozytoryjnych oraz usługi aplikacji dla dostępu do danych) w 9 lokalizacjach – partnerów projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, PCSS; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ACK Cyfronet; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, NCBJ; Politechnika Białostocka, BIAMAN; Politechnika Częstochowska, CZESTMAN; Politechnika Gdańska CI TASK; Politechnika Łódzka, LODMAN; Politechnika Świętokrzyska, KIELMAN; Politechnika Wrocławska, WCSS; Uniwersytet Warszawski – ICM.

Według szacunków, w 2025 roku ilość generowanych i replikowanych danych osiągnie poziom 125 ZetaBajtów – wielkość jaką trudno sobie wyobrazić obecnie. Dlatego też już teraz, projekty takie jak KMD, przygotowują się na odpowiednio dużą pojemność do archiwizacji. A tymczasem do naszego atlasu wpada kolejna mapa infrastruktury polskiego środowiska naukowego.

 

 

Pobierz (PDF, 0,6MB): KMD_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Mapa punktów regeneracji

Punkt regeneracji sieci to najczęściej kontener, o którym w tym numerze PIONIER News jest osobny artykuł. Zawiera urządzenia aktywne systemu transmisyjnego sieci, pozwalające na bezpieczną „regenerację”, czyli utrzymanie parametrów komunikacji na wszystkich odcinkach.

Mało się o tych ważnych punktach mówi, wiele z nich jest obsługiwanych zdalnie. Ale wszystkie umieszczone razem na mapie tworzą gęstą sieć ważnych elementów składowych Polskiego Internetu Optycznego.

Dziś światła sceny zwracają się ku takim niewielkim miejscowościom jak Stare Czajki, Krobielewko, Biłgoraj, Małkinia czy Ługowina!

 

 

Pobierz (PDF, 1 MB): WEZLY_REGENERACJI_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PRACE-LAB2

Projekt nr POIR.04.02.00-00-C003/19 pt. „PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ma na celu dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oraz symulacji obliczeń kwantowych.

Laboratoria w projekcie mają być wykorzystywane także w obszarze gospodarki: dla wielu zastosowań dostarczą wiele nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowe usługi w modelu HPCaaS (HPC as a Service). Co ciekawe, zbudowanie infrastruktury projektu na fundamencie sieci PIONIER umożliwi jego lokalizację w dwóch miastach (Gdańsk, Poznań) oraz wykorzystanie wyników prac rozwojowych i wdrożenie ich we wszystkich pozostałych centrach KDM uczestniczących w projekcie. Razem powstaną aż cztery laboratoria badawcze: Laboratorium e-infrastruktury HPC, platform usługowych, usług obliczeniowych nowej generacji i analizy danych wielkoskalowych. Partnerami projektu są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, CI TASK, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Pobierz (PDF, 0,5MB): PRACE_LAB2_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

LOFAR/POLFAR

LOFAR to projekt niezwykle ciekawy; wszystkie europejskie stacje pracują wspólnie jako jeden instrument obserwacyjny. LOFAR pozwala obecnie prowadzić badania w zakresie bardzo niskich częstotliwości, w zakresie widma elektromagnetycznego najsłabiej dotychczas zbadanego przez radioastronomów.

Z przewidywaną czułością i zdolnością rozdzielczą kilkadziesiąt razy lepszą w porównaniu z największymi obecnie radioteleskopami, LOFAR ma szanse nie tylko umożliwić dokonanie spektakularnych odkryć, ale wręcz całkowicie zrewolucjonizować wiedzę o Kosmosie.

Nasz POLski LOFAR, POLFAR, dołącza do tego projektu aż z 9 jednostkami, w składzie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe. Do tego trzy stacje tego projektu: w Łazach koło Bochni, Borówcu koło Poznania i Bałdach koło Olsztyna podłączone są do PIONIERa dedykowanymi światłowodami.

Pobierz (PDF, 0,5MB): LOFAR_POLFAR_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Biblioteki w Federacji

Gdyby tak wszystkie zdigitalizowane książki – te całkiem historyczne, i te współczesne, które występują głównie w domenie cyfrowej – podzielić niekoniecznie ze względu na ich lokalizację a dziedziny i tematy? Gdyby zrobić bibliotekę dla językoznawców, złożoną z wielu pomniejszych cyfrowych księgozbiorów rozsianych po kraju? Tak właśnie działa największy zbiór polskich instytucji kultury on-line, Federacja Bibliotek Cyfrowych, który może się poszczycić bazą ponad 8,3 miliona obiektów!

Liczba wdrożeń dla poszczególnych bibliotek przekroczyła już 150. Wszystkie zostały wpisane na mapę szkieletu sieci PIONIER, jako bazowa usługa humanistyki cyfrowej w naszej społeczności i jako kolejna mapa usług w Polskim Internecie Optycznym jest umieszczona do pobrania w naszym newsletterze.

Pobierz (PDF, 0,6MB): FBC_w sieci_PIONIER.pdf
Pobierz (PDF, 0,1MB): Aktualna_lista_bibliotek_FBC_25_10_2021.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Infrastruktura w projekcie PRACE-LAB

W ramach PRACE-LAB powstaną specjalizowane architektury komputerowe dla zastosowań przetwarzania chmurowego i komputerów dużej mocy, zarządzania i monitorowania usługami a także bezpieczeństwa i zarządzania rozproszonymi, dużymi zbiorami danych.

Cała platforma  sprzętowo-programowa planowana w projekcie opiera się na stworzeniu sześciu wyspecjalizowanych laboratoriów usługowo-obliczeniowych, opartych na istniejących, rozbudowywanych infrastrukturach centrów komputerów dużej mocy. To kolejny projekt konsorcyjny znajdujący się na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych. I kolejny, którego mapę infrastruktury z radością przedstawiamy w naszym pionierowym atlasie!

 

Pobierz (PDF, 2MB): PRACE_LAB_mapa
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Projekt NLPQT

Projekt NLPQT to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum 7 instytucji naukowych, oparta na infrastrukturze badawczej PIONIERa. W jej ramach powstaje system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych, sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice oraz sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.

Kolejna karta albumu projektów naukowych, dla których kluczową rolę spełnia Polski Internet Optyczny!

 

Pobierz (PDF, 3MB): NLPQT_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski