Kategorie
#Technologie: Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Finał ogólnopolskiego projektu DARIAH-PL w PCSS

18 i 19 października Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego gościło humanistów cyfrowych z całej Polski, którzy przyjechali do Poznania na konferencję wieńczącą projekt DARIAH-PL. Celem tego projektu była budowa cyfrowej infrastruktury, wspierającej badania w obszarze nauk humanistycznych oraz sztuki, a także wykorzystanie ich rezultatów w gospodarce.

Projekt DARIAH-PL realizowany jest przez największe konsorcjum humanistyki cyfrowej w Polsce. Wśród partnerów projektu znalazły się m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

DARIAH-PL ma wiele różnych wymiarów: począwszy od usług, które są możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi, zakupionemu w ramach projektu, poprzez stworzone oprogramowanie, aż do usług i korpusów danych z dostępem wirtualnym. Owe wymiary odzwierciedlone są odpowiednio w pracach pięciu rozproszonych laboratoriów, skupiających zasoby odnoszące się do pięciu kolejnych etapów przetwarzania danych badawczych: pozyskania i składowania, zautomatyzowanego wzbogacania, analizy oraz odkrywania powiązań, wreszcie ich wizualizacji. Infrastruktura projektu DARIAH-PL ma charakter cyfrowy, a jej wirtualne zasoby są rozproszone – tym co je spaja jest jednak infrastruktura sieciowa Polskiego Internetu Optycznego, dzięki której humaniści mogą prowadzić swoje badania, mając znakomity dostęp do mnóstwa informacji, danych i opracowań wprost ze swojego laptopa. Podczas konferencji, goście mogli zapoznać się nie tylko z przygotowanymi w laboratoriach rozwiązaniami, ale także z konkretnymi przykładami ich zastosowań w projektach.

Ewa Kuśmierek, Błażej Oczkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 7

Edukacja, szkolenia, kursy i warsztaty wymagają dzisiaj dobrych narzędzi przetwarzania, zarządzania i dystrybucji treści online, co pokazały także ostatnie, trudne lata pandemiczne. Niemniej jednak, na tych doświadczeniach mogły powstać platformy, które w ramach kolejnego laboratorium projektu PIONIER-LAB będą stanowić skuteczne wsparcie edukacji.

Dwie usługi, wspomagane przez nową infrastrukturę laboratoryjną, bazujące na platformie PIONIER Research & Classroom dzisiaj lądują na naszej mapie PIONIERowego newslettera. Warto pamiętać, że nie są to tylko kolejne kolorowe punkty, a całkiem zaawansowana infrastruktura, dzięki której nowe serwisy wspierające nauczanie będą mogły znaleźć rozwojowe wsparcie inżynierów i naukowców w najbliższych latach!

Pobierz (PDF, 0,98MB)
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

 

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Laboratorium i Usługi e-szkoleń ułatwiają zdalną naukę

Celem budowy Laboratorium 7 jest podnoszenie jakości kształcenia w oparciu o edukacyjne usługi internetowe oraz umożliwienie badań i prowadzenie gruntownych analiz funkcjonowania dziecka oraz dorosłego w kontekście różnych treści e-szkoleń. Wszystko po to, aby świadomie wykorzystywać zasoby, stworzone treści prezentować w bardziej intuicyjny dla użytkownika sposób oraz wdrażać nowe lub udoskonalone funkcjonalności e-szkoleń.

Poza tym w Laboratorium możliwe jest prowadzenie badań w zakresie doboru treści edukacyjnych i form pracy pod kątem ich skuteczności edukacyjnej. Co ważniejsze, prowadzone są również ewaluacje projektów edukacyjnych, co ma wprowadzać w przyszłości ewentualne modyfikacje.

Laboratorium zapewnia, poza możliwością przygotowania i przeprowadzenia e-szkolenia, zintegrowane narzędzia badawcze. Narzędzia te pozwalają weryfikować jakość edukacji prowadzonej przy pomocy e-szkoleń, modyfikować ich parametry dla poprawy tej jakości i dostosowywać wybrane metodyki nauczania pod kątem wykorzystania tego typu materiałów. Użytkownik laboratorium, czy to naukowy, czy komercyjny, może opracować e-szkolenie, przeprowadzić je, przeanalizować zarówno wyniki, jak i cały proces szkolenia i wprowadzić zmiany, aby poprawić efektywność przygotowanego e-szkolenia w jego kolejnej wersji.

Usługi w ramach Laboratorium 7 polegają na przyznaniu dostępu do Platformy PIONIER Research&Classroom udostępnianej przez PCSS (dostępna pod adresem classroom.pionier.net.pl). Platforma dostarcza narzędzia portalowe i chmurowe oferujące instrumenty do tworzenia e-szkoleń, osadzania i przechowywania ich na platformie, udostępniania użytkownikom i finalnie prowadzenia analiz dla poprawy jakości tworzonych przez klientów usług e-szkoleń.

Ponadto Laboratorium 7 oferuje wsparcie ekspertów, którzy mogą pomóc zaadaptować przygotowane przez klientów materiały szkoleniowe do wymogów Platformy. W kolejnym kroku może przeprowadzić ewentualne analizy funkcjonowania użytkowników w kontekście tworzonych e-szkoleń i poprawy ich jakości w oparciu o zebrane dane.

Oprac. Gabriela Jelonek, Małgorzata Ciżnicka, Bogdan Ludwiczak

Kategorie
#Technologie: PIONIERowy GPS

Nowy kontener w Biłgoraju

W Biłgoraju na początku sierpnia doszło do przeprowadzki.

Biłgoraj – miasto powiatowe, położone w południowej części województwa lubelskiego, na trasie z Lublina do Przemyśla, otoczenie Puszczą Solską. Zaledwie kilkanaście kilometrów na północny-wschód od miasta rozpościera się Roztoczański Park Narodowy, na północny-zachód Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. Ziemia biłgorajska była najpóźniej zasiedlanym obszarem dawnych, wschodnich rubieży Małopolski – położenie wśród bagien i słabe gleby nie sprzyjały osadnictwu. Początki miasta przypadają na XVI wiek, kiedy to rodzina Gorajskich funduje w tym miejscu prywatne miasto – 10 września 1578 roku król Stefan Batory wystawił przywilej lokacyjny, umożliwiający utworzenie miasta na prawie magdeburskim. Początkowo zamieszkiwała go ludność polska i ruska (nieopodal przebiega historyczna granica z Grodami Czerwieńskimi). Z czasem osiedli tu też Żydzi. To sprawiło, że aż do II wojny światowej Biłgoraj był swoistym tyglem narodów, zamieszkiwanym przez różne nacje. Pamiątki tej przeszłości widoczne są do dziś, a pamięć przeszłości umacniana jest poprzez wielorakie inicjatywy – wystawy, festiwale, spotkania. Tuż obok centrum miasta zwizualizowano dawną zabudowę w ciekawie odtworzonym skansenie. Z pewnością warto zajrzeć tu choć na chwilę podczas naszych podróży.

W mieście, jeszcze kilka lat temu, znajdowała się filia Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (Kolegium Licencjackie w Biłgoraju), co zaważyło na tym, że znalazło się ono na trasie PIONIERa w jego wędrówce z Lublina, przez Zamość do Rzeszowa. W budynku przy ul. Konrada „Wira” Bartoszewskiego, w roku 2008, zlokalizowano węzeł regeneratorowy, umożliwiający wykorzystanie łączności regionalnej, obsługę tej jednostki przez LUBMAN UMCS. Zamknięcie w 2015 roku Kolegium, a także zmiany przeznaczenia budynku doprowadziły ostatecznie do przeniesienia infrastruktury węzła do nowej lokalizacji. Na początku sierpnia – w samym środku tegorocznych wakacji – urządzenia przeniesione zostały do dedykowanego kontenera telekomunikacyjnego, wybudowanego specjalnie na ten cel wiosną tego roku.

Krzysztof Kołat

Kategorie
Wstępniak

PIONIERowa jesień

Temperatura za oknami może nieco mylić, ale nie ma się co oszukiwać, mamy jesień. Mieni się swoimi kolorami, przyciąga do lasu na grzybobranie, a w kubkach zamiast chłodzącej lemoniady mamy już herbatę z miodem i cytryną. Nie zwalniamy jednak tempa i spieszymy z aktualnościami z życia Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Zaczynamy od małego kroku w tył i cofamy się w czasie, by przypomnieć sobie jubileusz 20-lecia Konsorcjum PIONIER, który świętowaliśmy we wrześniu w Poznaniu. Z tego wydarzenia przygotowaliśmy dla Państwa krótki film, by pozostał w pamięci i ocalił od zapomnienia chwile spędzone w niezwykle merytorycznej i miłej atmosferze!

Wychodzimy też naprzód i prezentujemy coś zupełnie nowego, bo mamy w dzisiejszym numerze coś do obejrzenia, ale także i posłuchania! Otóż, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym nagrywane są od kilku miesięcy podcasty popularno-naukowe i 5 odcinek powstał na temat PIONIERa! Zapraszamy Czytelników do wysłuchania interesującej rozmowy pod tytułem “Sieć PIONIER, czas i częstotliwość  – czyli podstawa dla nauki i telekomunikacji”.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego gościło w minionym tygodniu humanistów cyfrowych z całej Polski, którzy przyjechali do Poznania na konferencję wieńczącą projekt DARIAH-PL. Szczegóły tego wydarzenia znajdują się w naszej relacji, do przeczytania której serdecznie zapraszamy.

Piszemy także o przeniesieniu infrastruktury węzła do nowej lokalizacji, opisujemy kolejne z laboratoriów wraz z mapką do pobrania, a także mamy przygotowany dla naszych Czytelników pakiet szkoleń oraz warsztatów, w których można wziąć udział w nadchodzącym miesiącu.

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Technologie: PIONIER w liczbach

Sieć PIONIER, czas i częstotliwość – PSNC podcast

PSNC podcast to seria podcastów popularnonaukowych, w których wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Prowadzone są w formie rozmów specjalistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i dziennikarzy, którzy wspólnie spróbują przełożyć naukowe zawiłości na język zrozumiały dla każdego.

Do tej pory nagranych zostało łącznie pięć odcinków podcastów, w tym jeden dwuczęściowy. Najnowszy dotyczy sieci PIONIER. Na pytania Gabrieli Jelonek i Marcina Dąbrowskiego odpowiadał dr inż. Krzysztof Turza, specjalista od czasu i częstotliwości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Zapraszamy naszych Czytelników do wysłuchania tego materiału!

Kategorie
# Ludzie: XX-LECIE PIONIERA

Film na pamiątkę

Prawie półgodzinny film pod tytułem „20 lat Konsorcjum PIONIER” został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników Konferencji. Był okazją do wspomnień i wzruszeń. Dziś mamy dla Państwa materiał znacznie krótszy i nieco inny, ale pozwalający zachować od zapomnienia chwile spędzone w murach CBPIO Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. 

Przypomnijmy, że Konferencja ekosystemu Polskiego Internetu Optycznego zorganizowana z okazji 20-lecia Konsorcjum PIONIER pt. “PIONIER e-Infrastructure Summit 2023”, w której uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli i pracowników Jednostek Wiodących MAN i KDM, nawiązywała do historii, ale również wyprzedzała pytania o przyszłość.

Słuchacze “PIONIER e-Infrastructure Summit 2023” wysłuchali 14 bardzo ciekawych i merytorycznych wystąpień. Był także czas na kuluarowe rozmowy. Panowała bardzo serdeczna atmosfera, wszyscy uczestnicy czuli radość ze spotkania, które po dwóch latach covidowych obostrzeń było niezwykle wyczekiwane.

 

 

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Centrum Nowych Technologii i Innowacji powstanie w Poznaniu z wykorzystaniem sieci PIONIER

Technologie kwantowe, nie tylko do rozwiązań informatycznych, ale przede wszystkim w cyberbezpieczeństwie, są dzisiaj ogromnie ważne. Dlatego na Politechnice Poznańskiej powstanie Centrum Nowych Technologii i Innowacji.

Naszym marzeniem było stworzenie Centrum i przede wszystkim też hubu kwantowego, który może być domeną naszą i instytucji, które otaczają Politechnikę Poznańską. Wykorzystując sieć internetową PIONIER, będziemy połączeni z najlepszymi ośrodkami europejskimi po to, żeby konkurować gospodarczo – podkreślił na konferencji prasowej rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

Politechnika Poznańska jest jedną z najlepszych uczelni zajmujących się sztuczną inteligencją, a wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym pracuje nad cyberbezpieczeństwem. Stworzenie Centrum Nowych Technologii i Innowacji ma pozwolić na rozwój technologii i konkurencyjności polskiej gospodarki we współpracy z państwami sąsiadującymi.

W Centrum będą rozwijane też inne specjalności, w tym m.in. z dziedziny energetyki odnawialnej czy energetyki jądrowej.

 – Będzie to też miejsce do generowania start-up’ów i innowacyjnych technologii, spółek celowych. Ma to być miejsce komercjalizacji transferu technologii. Jako jedna z nielicznych wiodących uczelni w Polsce takiego Centrum nie mieliśmy – zaznaczył prof. Jesionowski.

Nowe Centrum ma podnieść też atrakcyjność i jakość nauczania na politechnice. Później natomiast sprawić, by najzdolniejsi absolwenci mogli w kolejnych latach rozwijać się dalej i wprowadzać swoje produkty na rynek.

Budynek Centrum Nowych Technologii i Innowacji jest już projektowany, ma być zlokalizowany obok nowego rektoratu. Budowa Centrum – od momentu rozpoczęcia prac budowlanych – ma potrwać około dwóch lat. Otwarcie planowane jest na przełom 2026 i 2027 roku.

Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 220 mln zł. Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzję o przekazaniu obligacji Skarbu Państwa o łącznej wartości 120 mln zł na budowę obiektu.

Oprac. Gabriela Jelonek

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Liście opadają, a szkolenia się rozkręcają

Pierwsze spotkania rozpoczynają się już w czwartek, 2 listopada. 

Oto spis:

2 listopada

GEANT General Assembly Infoshare on AOPB 2024 (online)

Ireland’s First Annual National Open Research Festival (Dublin, Irlandia)

7 listopada

30th STF, hosted by CYNET (Paphos, Cypr)

Nokia Webinar: Quantum-Safe Networks: practical implementations for the IP layer (online)

InCommon Certificate Service Webinar: Preparing for 90 Day Certificates, Using Net Agent & ACME to Automate Renewals (online, Internet 2) 

8 listopada

Orchestration, Automation and Virtualisation Maturity Model (Paphos, Cypr)

Workshop GARR

GEANT Infoshare – NREN Data Services….PIDs 101 (Persistent Identifiers) (online)

13 listopada

MidPoint Deployment: First Steps Training (online, Internet 2)

14 listopada

GNA-G Community Meeting at SC23 (Denver, Colorado, USA)

15 listopada

Hungarian NREN workshop (1/1) , (Balatongyörök, Węgry)

CTO Workshop – Trust and Identity (SURF, Utrecht, Holandia)

Second Swiss EOSC Coffee (online)

eduroam Logs: Demo of Grafana with IAM (online, Internet 2)

21 listopada

JISC Security Conference 2023 (1/1) ( ICC Wales, Newport, Walia)

GÉANT General Assembly 31 (Amsterdam, Holandia)

EOSC Association 7th General Assembly (online)

22 listopada

CTO Workshop – Network and Network Technologies (Amsterdam, Holandia)

27 listopada

15th European DDI Users Conference, Ljubljana (Lublana, Słowenia, płatne)

28 listopada

EOSC Tripartite Event (Madryt, Hiszpania)

29 listopada

e-IRG Workshop under Spanish EU Presidency (Universitat Politècnica de València, Ciudad Politécnica de la Innovación), Walencja, Hiszpania

30 listopada

GÉANT Infoshare – NMaaS Virtual Labs for Education (online)

Oprac. Gabriela Jelonek