Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

EOSC Argos to nowa, testowa usługa w sieci PIONIER

W Polsce EOSC Argos będzie działał jako PIONIER DMP i będzie usługą wspierająca tworzenie Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w sieci PIONIER. Od końca września dostępna jest jej wersja testowa, do której można przejść za pośrednictwem strony pionier.net.pl. Znaleźć ją można w drzewie usług PIONIER.

Argos został zaprojektowany jako narzędzie do inkluzywnego wykorzystania przez naukowców, studentów, sponsorów, społeczności badawcze i instytucje. Może być stosowany do prowadzenia projektów badawczych zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących Research Data Management (RDM), jako narzędzie wspierające programy alfabetyzacji w środowisku akademickim lub może być niezależnie wdrażany, aby ułatwić wdrażanie określonych wymagań podmiotów zamawiających.

Dzięki pomocy OpenAIRE NOADs, Argos jest również dostępny w językach narodowych państw zrzeszonych w EOSC, co wzmacnia wspólne zrozumienie w projektach międzynarodowych wszystkich naukowców zaangażowanych w proces pisania DMP. Korzystając z Argos wykładowcy i studenci mogą tworzyć swoje plany DMP we współpracy z innymi kolegami, uczyć się podstawowych koncepcji RDM w trakcie całego procesu tworzenia i publikować plany DMP jako dane wyjściowe w sposób otwarty i uczciwy. Jest to możliwe między innymi poprzez przypisywanie numerów DOI i licencji oraz utrzymywanie planów DMP jako edytowalnych dokumentów w różnych wersjach. Jednocześnie Argos może być konfigurowany i wdrażany przez sponsorów, instytucje finansujące i środowiska badawcze. Mogą oni podłączać własne usługi lub korzystać z podstawowych usług OpenAIRE, które Argos buduje ad-hoc.

Argos jest łatwy w obsłudze i nawigacji. Zaznajamia użytkowników z procesem DMP i zawiera wskazówki dotyczące podstawowych koncepcji RDM, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć przydatne zasoby, z których mogą się uczyć. Użytkownicy mogą zapraszać swoich współpracowników i razem pracować nad ukończeniem DMP w chmurze. Co więcej, Argos jest integralną częścią ekosystemu OpeAIRE i Research Graph, integruje inne usługi, aby umożliwić umieszczenie informacji w konkretnym kontekście. Jest to szczególnie przydatne, gdy dane są ponownie wykorzystywane, można łatwo je odnaleźć i sprawdzić, jak i czy można je zmienić.

Gabriela Jelonek