Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Światłowodowe połączenia z sąsiednimi sieciami NREN – CESNET

Efektywne wykorzystanie infrastruktury i zasobów poszczególnych sieci NREN realizowane jest również dzięki transgranicznym połączeniom do sieci krajów ościennych. Połączenia te umożliwiają zbudowanie europejskiej infrastruktury sieci NREN oraz włączenie jej do globalnej infrastruktury sieci badawczo – naukowych na innych kontynentach.

Sieć PIONIER ma połączenia światłowodowe ze wszystkimi sąsiadującymi z Polską krajami. Niniejszym tekstem zapoczątkujemy pewien mini cykl artykułów na temat poszczególnych połączeń transgranicznych sieci PIONIER i tego jaką rolę pełnią one w infrastrukturze usługowo – sieciowej.
Zaczniemy od połączenia z czeską siecią naukową CESNET. CESNET jest stowarzyszeniem uniwersytetów Republiki Czeskiej i Czeskiej Akademii Nauk. Obsługuje i rozwija krajową e-infrastrukturę naukową, badawczą i edukacyjną, która obejmuje sieć komputerową, sieci obliczeniowe, przechowywanie danych i środowisko współpracy. Oferuje bogaty zestaw usług dla połączonych organizacji.

Łącze do CESNETu, wykorzystujące infrastrukturę sieci PIONIER wybudowaną do Cieszyna, uruchomione zostało w październiku 2004 roku. Łącze to posłużyło również do zestawienia kolejnych połączeń z innymi sieciami NREN: słowacką SANET (październik 2004 roku) oraz austriacką ACOnet (wrzesień 2005 roku). Początkowo połączenia do Czech, Austrii i Słowacji współdzieliły kanał o przepustowości 1 Gbps.
W 2009 roku w Cieszynie uruchomione zostały do CESNETu łącza o przepustowości 2×10 Gbps. Obecnie ruch przez punkt styku sieci PIONIER i CESNET w Cieszynie, do sieci ACOnet i SANET (jako połączenie backupowe od momentu uruchomienia bezpośredniego połączenia z SANET w Zwardoniu) jest tranzytowany w sieci CESNET jako VPN warstwy 2. Węzeł sieciowy PIONIERa zlokalizowany w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie jest punktem połączenia sieci PIONIER i CESNET – zainstalowane są tam urządzenia transmisyjne systemu DWDM. Z wykorzystaniem 4 włókien światłowodowych świadczone są wzajemne usługi wymiany danych oraz prowadzone są badania komunikacji kwantowej realizowanej w ramach projektu OPENQKD.

Bezpośrednie połączenie światłowodowe pomiędzy Polską a Czechami w Cieszynie, pełni kluczową rolę w ekosystemie europejskiej infrastruktury sieciowej NREN. Jest też ważnym elementem w budowanej obecnie Europejskiej Infrastrukturze Komunikacji Kwantowej – Euro QCI.

Piotr Rydlichowski, Eryk Świetlicki