Kategorie
#Technologie: Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Finał ogólnopolskiego projektu DARIAH-PL w PCSS

18 i 19 października Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego gościło humanistów cyfrowych z całej Polski, którzy przyjechali do Poznania na konferencję wieńczącą projekt DARIAH-PL. Celem tego projektu była budowa cyfrowej infrastruktury, wspierającej badania w obszarze nauk humanistycznych oraz sztuki, a także wykorzystanie ich rezultatów w gospodarce.

Projekt DARIAH-PL realizowany jest przez największe konsorcjum humanistyki cyfrowej w Polsce. Wśród partnerów projektu znalazły się m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

DARIAH-PL ma wiele różnych wymiarów: począwszy od usług, które są możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi, zakupionemu w ramach projektu, poprzez stworzone oprogramowanie, aż do usług i korpusów danych z dostępem wirtualnym. Owe wymiary odzwierciedlone są odpowiednio w pracach pięciu rozproszonych laboratoriów, skupiających zasoby odnoszące się do pięciu kolejnych etapów przetwarzania danych badawczych: pozyskania i składowania, zautomatyzowanego wzbogacania, analizy oraz odkrywania powiązań, wreszcie ich wizualizacji. Infrastruktura projektu DARIAH-PL ma charakter cyfrowy, a jej wirtualne zasoby są rozproszone – tym co je spaja jest jednak infrastruktura sieciowa Polskiego Internetu Optycznego, dzięki której humaniści mogą prowadzić swoje badania, mając znakomity dostęp do mnóstwa informacji, danych i opracowań wprost ze swojego laptopa. Podczas konferencji, goście mogli zapoznać się nie tylko z przygotowanymi w laboratoriach rozwiązaniami, ale także z konkretnymi przykładami ich zastosowań w projektach.

Ewa Kuśmierek, Błażej Oczkowski