Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Grafana, czyli platforma wizualizacji danych

W miarę rozwoju infrastruktury PIONIER stało się jasne, że ten kluczowy element monitorowania sieci powinien zostać zastąpiony przez rozwiązanie umożliwiające rozbudowę zgodnie z narastającymi potrzebami w zakresie elastycznego składowania i dostępu do danych oraz nowoczesnych sposobów wizualizacji.

Z punktu widzenia administratorów sieci PIONIER pożądane funkcjonalności nowego systemu obejmują: składowanie dużej ilości danych opartych na czasie, zbieranie danych z różnych źródeł, uzupełnianie składowanych danych o dodatkowe metryki, elastyczna wizualizacja, ograniczenie dostępu dla wybranych użytkowników do wybranych obszarów systemu.

Na podstawie rozpoznania istniejących narzędzi zostały stworzone podstawy do realizacji zaawansowanego środowiska zbierania, składowania i wizualizacji danych. Zdecydowano się na zintegrowane podejście z wykorzystaniem następujących elementów składowych typu open source:

  • VictoriaMetrics – baza danych oparta na czasie
  • Toni Moreno SnmpCollector – moduł zbierania danych SNMP
  • Grafana – platforma wizualizacji danych

W ramach wdrożenia sytemu przeniesiono konfigurację i dane z MRTG, a znaczną ilość pracy poświęcono na integrację wszystkich komponentów. Skalę rozwiązania pokazuje zakres wdrożenia w sieci PIONIER: obecnie system monitorowania obejmuje 99 przełączników szkieletowych i dostępowych oraz ponad 9000 interfejsów na tych urządzeniach. Dodatkowo w zakresie parametrów środowiskowych monitorowane jest 148 elementów systemu optycznego DWDM i ponad 5000 metryk. Nowe oprogramowanie umożliwiło także skrócenie odstępów między kolejnymi odczytami parametrów z 5 minut w MRTG do 1 minuty oraz rezygnację z agregacji danych historycznych – nawet kilkuletnie pomiary nadal przechowywane są w pełnej rozdzielczości.

 

 

Nowe rozwiązanie zapewnia stałe śledzenie ruchu i wartości krytycznych w sieci PIONIER oraz umożliwia poprawę zarządzania zasobami sieci. Będzie on mógł również zaoferować selektywny i bezpieczny sposób dostępu do tych danych dla administratorów sieci MAN. Jednocześnie elastyczność i rozszerzalność systemu sprawia, że możliwa jest jego łatwa rozbudowa w miarę dalszego rozwoju sieci PIONIER.

Wiktor Procyk, Szymon Trocha