Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Grudniowo

Dzisiaj przypomnimy sobie lata dziewięćdziesiąte, w których zaczynała się historia wielu Jednostek Wiodących naszego Konsorcjum, inaugurując swoją działalność na krótko przed Świętami. Z drugiej jednak strony wspomnimy dwie, jakże różne konferencje, które odbyły się w pokrytym śniegiem Wrocławiu roku 2010, oraz, kilka lat temu, w Poznaniu, gdy świętowaliśmy 15-lecie wspólnych działań.

20.12.1994 Rozpoczęcie budowy BIAMAN w Białymstoku
21.12.1994 Powołanie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS) we Wrocławiu
1-3.12.2010 II Konferencja i3, Wrocław
5-6.12.2018 Konferencja naukowa z okazji 25-lecia PCSS i sesja z okazji 15-lecia Konsorcjum PIONIER

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska