Kategorie
#Technologie: Aktualności

Internet2 ma 25 lat!

Nasz „sieciowy brat” Internet2 obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Wszystko zaczęło się 1 października 1996 roku, kiedy 34 wiodące uniwersytety w USA ustanowiły projekt o nazwie Internet2 w celu szybkiego rozwoju sieci na potrzeby badań i edukacji. W końcu roku Internet2 liczył już 80 uniwersytetów i jednostek naukowych, by obecnie skupiać 314 uniwersytetów i wielu innych partnerów.

W 1997 roku Internet2 (University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID)) przekształcił się formalnie w organizację non profit. W tym też roku powstała koncepcja GigaPoPs’ów (Giga Points-of-Presence), które na sieci vBNS tworzyły sieć kręgosłupową. Dwa lata później powstała sieć Abilene (13 tysięcy mil, 2,4 Gbps). Jednak przełomowym rokiem stał się rok 2001, gdy podczas wirtualnej konferencji Internet2, zaprezentowano koncepcję programu NSF o nazwie Cyberinfrastructure. W efekcie tego programu w 2004 roku, sieć Abilene została rozbudowana z 2,4 Gbps do 10 Gbps. Równocześnie powstała sieć National Lambda Rail (10 Gbps Ethernet). Po roku 2001 miało początek także wiele inicjatyw budowy regionalnych sieci optycznych, które zostały partnerami Internet2. Równolegle, rodzą się inicjatywy rozwoju oprogramowania usług sieci (tzw. Middleware). W roku 2010 Internet2 uruchomił pierwsze fragmenty sieci działające z szybkością 100Gbps, a w roku 2012 również regionalne sieci optyczne udostępniły na drugiej warstwie połączenia Ethernet 100Gbps do obsługi SDN i Science DMZ. Dynamicznie rozwijały się też usługi wideokonferencji i transmisji o bardzo wysokiej rozdzielczości (4K i 8K). Internet2 podjął także ważne działania w zakresie globalizacji sieci: w 2014 roku powstało, we współpracy z NORDUnet i SURFnet, transatlantyckie połączenie (ANA-100 G), które w 2017 roku zwiększyło przepustowość do 740 Gbps. Ważnym działaniem była także integracja InCommons z eduGAIN (2016 rok). W 2019 roku Internet2 udostępnił produkcyjnie, dla nauki i edukacji, usługi dostępu do komercyjnych chmur obliczeniowych.

Obecnie Internet2 realizuje program Internet2 Next Generation, w ramach którego sieć kręgosłupowa jest modernizowana do połączeń 400 Gbps i nx400 Gbps.

Ciekawe jest jak nasza historia splata się z historią Internet2. W 1999 roku, na spotkaniu partnerów Internet2 w Waszyngtonie, zaprezentowana została nasza sieć POL-34/155, a w 2000 roku zostaliśmy oficjalnie międzynarodowym partnerem Internet2, podpisując MoU (Memorandum of Understanding). Partnerów tych było wówczas 38 a obecnie jest ich 77. W tym czasie (29.06.2000) Komitet Badań Naukowych ogłosił program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki PIONIER. W efekcie tego projektu, w październiku 2003 roku oddaliśmy do użytku pierwszy fragment (2648km) sieci DWDM/Ethernet 10 Gbps. Piszemy o tym szerzej w dzisiejszym numerze. Kontakty przedstawicieli PIONIERa z Internet2 były bardzo intensywne. Braliśmy udział w jego posiedzeniach, prezentując postępy w budowie sieci PIONIER. Mamy również swój udział w różnych inicjatywach Internet2, np. perfSONAR czy „The Quilt” – konsorcjum 15 RON. Uczestniczyliśmy w konsultowaniu architektury sieci 100Gbps z partnerami przemysłowymi (CISCO, Juniper) zarówno Internet2 jak i PIONIERa.

Obecnie sieć PIONIER poprzez swoją infrastrukturę w CERN, podłączenie do usługi GÉANT Open w Londynie oraz usługi GLIF w Amsterdamie posiada dynamiczne możliwości zestawiania kanałów i usług do sieci Internet2.

Na koniec warto zacytować wypowiedź Steve’a Wolff’a – dyrektora technologicznego Internet2, który podczas jednego ze spotkań przekonywał, że “żaden NREN nie jest samotną wyspą”, tłumacząc, że obecne trendy w technologiach sieciowych wymagają globalnych rozwiązań – łączenia różnych sieci, wielu zasobów, w jeden światowy organizm – GREN, Global Research and Education Network. W erze, kiedy programowalne jest niemal wszystko, od komputerów, poprzez sieci, po bazy dużych ilości danych, istnieje potrzeba nowego spojrzenia, czym sieci naukowe być powinny. Nowe modele funkcjonowania NREN, poza rozbudową infrastruktury, muszą uwzględniać potrzeby użytkowników do korzystania z usług w sposób globalny, bez podziału na osobne sieci; serwisy, systemy, a przede wszystkim dane, a coraz częściej postrzegane jako zasoby znajdujące się bezpośrednio za ekranem osobistego komputera. Drogą do tej nowej, globalnej sieci naukowej, ma być skupienie uwagi na jeszcze większej współpracy pomiędzy społecznościami sieciowymi, takimi jak np. Internet2.

O 25-letniej historii Internet2 możecie Państwo przeczytać na portalu organizacji pod adresem

https://internet2.edu/community/internet2-25-years/internet2-timeline/#2021

Katarzyna Siudzińska