Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Biblioteki w Federacji

Gdyby tak wszystkie zdigitalizowane książki – te całkiem historyczne, i te współczesne, które występują głównie w domenie cyfrowej – podzielić niekoniecznie ze względu na ich lokalizację a dziedziny i tematy? Gdyby zrobić bibliotekę dla językoznawców, złożoną z wielu pomniejszych cyfrowych księgozbiorów rozsianych po kraju? Tak właśnie działa największy zbiór polskich instytucji kultury on-line, Federacja Bibliotek Cyfrowych, który może się poszczycić bazą ponad 8,3 miliona obiektów!

Liczba wdrożeń dla poszczególnych bibliotek przekroczyła już 150. Wszystkie zostały wpisane na mapę szkieletu sieci PIONIER, jako bazowa usługa humanistyki cyfrowej w naszej społeczności i jako kolejna mapa usług w Polskim Internecie Optycznym jest umieszczona do pobrania w naszym newsletterze.

Pobierz (PDF, 0,6MB): FBC_w sieci_PIONIER.pdf
Pobierz (PDF, 0,1MB): Aktualna_lista_bibliotek_FBC_25_10_2021.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

W październikach…

A skoro październik… W kalendarzu tego jesiennego miesiąca jest całkiem sporo wydarzeń. W końcu jest to czas początku roku akademickiego, kiedy to świat naukowy ponownie budzi się setkami, tysiącami studentów w uczelniach, a spotkania projektowe powakacyjnie odbywają się zdecydowanie częściej. Na pierwszy raz wybraliśmy 4 kartki z przeszłości: sprzed 24, 23, 7 lat oraz całkiem nowy, ubiegłoroczny październik. Zajrzyjmy zatem w kalendarz…

27.10.1997 Rozpoczęcie budowy sieci miejskiej OLMAN w Olsztynie
01.10.1998 PCSS jako operator sieci POL-34 zostaje przyjęty do organizacji TERENA (teraz GÉANT) jako Assiociate Member
20.10.2014 Konferencja naukowa z okazji 20-lecia ośrodka miejskiej sieci komputerowej LUBMAN w Lublinie
02.10.2020 Rozpoczęcie realizacji projektu środowiskowego PIONIER-LAB
Kategorie
Wstępniak

Jesień z PIONIERem

Jesień z natury jest nieco leniwą porą roku, ale nie u nas! W życiu Polskiego Internetu Optycznego PIONIER wiele się dzieje. I w ostatnią środę października znów pojawiamy się u Państwa na emailu, by przekazać aktualności, informacje i przypomnieć daty, o których warto pamiętać.

Zaczynamy od zerknięcia w kalendarz. Ponoć październik to jeden z najbardziej nielubianych miesięcy w roku, ale u nas pod październikową datą właśnie kryje się sporo radosnych i ważnych wydarzeń. Dziś przypominamy cztery spośród nich. 

Na łamach naszego newslettera piszemy również o tym, że na powstającym na Politechnice Gdańskiej Centrum Kompetencji STOS zawisła właśnie wiecha. To oznacza, że zakończono ważny etap budowlany – wykonano najwyższy punkt konstrukcyjny budynku. Pozostając w klimacie budowy, ale przenosząc się z miasta wprost do lasu, wspominamy na naszych łamach o pracach związanych z budową przyłącza światłowodowego sieci PIONIER do stacji badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach.

Błażej Oczkowski z kolei przeprowadził rozmowę z drem inż. Stanisławem Starzakiem, współtwórcą Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN.

25 i 18 lat minęło, czyli wspominamy dziś piórem Katarzyny Siudzińskiej historię z 2003 roku, gdy uruchomiono pierwszy fragment sieci PIONIER oraz przypominamy narodziny naszego „sieciowego brata” – Internet2. 

O działaniach największego konsorcjum humanistycznego w Polsce DARIAH-PL  pisze Gabriela Jelonek, a w naszym atlasie projektów badawczych przygotowaliśmy mapę Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę przysłać nam tekst, podzielić się komentarzem na temat artykułu lub uwagą na temat całego numeru, zapraszamy do kontaktu. Dane do redakcji znajdują się w ostatniej rubryce każdego numeru.

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Cyfrowa infrastruktura badawcza wspiera nauki humanistyczne

Obecnie biblioteki, archiwa czy muzea udostępniają swoje zbiory online w postaci cyfrowej, uprzednio je digitalizując. Robią to poprzez serwisy zwane repozytoriami, bibliotekami cyfrowymi czy archiwami online. Dzięki Federacji Bibliotek Cyfrowych badacze nauk humanistycznych mogą w jednym miejscu wyszukiwać zasoby np.: książki, artykuły czy inne dzieła kultury. Łatwy dostęp do dzieł usprawnia prace badawcze, a naukowcy nie muszą przeszukiwać osobno każdego ze zbiorów.

Zadaniem Federacji jest umożliwienie użytkownikom przeszukiwania tylko wybranych źródeł danych, w sposób precyzyjniejszy niż pozwalają na to ogólne wyszukiwarki. Podstawą Federacji Bibliotek Cyfrowych jest aktualizowana co noc baza danych o obiektach udostępnianych w Internecie przez polskie instytucje nauki i kultury. Użytkownicy przeszukując tę bazę, otrzymują odnośniki do zdigitalizowanych dzieł, które znajdują się w zbiorach online instytucji współpracujących z FBC.

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzona jest masowa, sukcesywna cyfryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki w skali globalnej. Pozyskiwane są niezliczone dane badawcze o zróżnicowanym charakterze. Na szczeblu ogólnoeuropejskim podejmowane są konkretne kroki zmierzające do uregulowania i dodatkowego wspierania szeroko rozumianych działań na rzecz digitalizacji i ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Strategicznym partnerem tych działań jest największe konsorcjum humanistyczne w Polsce DARIAH-PL. Tworzą je instytucje naukowe zajmujące się humanistyką cyfrową. Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez konsorcjum jest projekt o tytule „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Liderem tego projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, czyli operator Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Celem wyżej wspomnianego projektu jest zbudowanie badawczej e-infrastruktury dla humanistyki cyfrowej i nauk o sztuce o nazwie Dariah.lab. Służyć ona będzie pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych o kulturze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych. Rozszerzenie potencjału prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce będzie miało wpływ  na różne obszary, np.: edukację, turystykę regionalną czy gospodarkę. Federacja Bibliotek Cyfrowych to świetny przykład na to, jak najnowsze technologie IT pomagają naukowcom humanistom w pracach badawczych.

Pandemia koronawirusa pokazała, że zamknięcie instytucji kultury i nauki nie musi oznaczać odcięcia od źródeł wiedzy. Dostępność dzieł w formie cyfrowej dla każdego sprawia, że popularyzacja nauki i jej dostępność jest łatwa nawet na odległość.

Gabriela Jelonek

Kategorie
#Technologie: PIONIERowy GPS

Światłowody w leśnej głuszy

Przyłącze wykonywane jest w postaci ziemnego rurociągu kablowego wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym. Ciekawostką jest zastosowanie przy budowie techniki tzw. płużenia, eliminującej użycie tradycyjnych koparek – prace realizowane są z wykorzystaniem pługoukładacza.

Zastosowanie tej metody było możliwe zważywszy obszar, w którym zaprojektowano przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej przyłącza – niemal w 80% stanowią go lasy.

Układanie rurociągu kablowego za pomocą pługoukładacza znane i stosowane jest od lat. Pozwala na jednoczesne układanie rur rurociągu kablowego, kabla lokalizacyjnego i taśmy ostrzegawczej w bruździe ulegającej całkowitemu zasklepieniu niemal natychmiast po przejściu maszyny. Wszystkie materiały umieszczone są na zwijakach lub bębnach instalowanych bezpośrednio na maszynie i umieszczane są w gruncie na odpowiedniej głębokości.

W efekcie znacznie skraca się czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby osób na budowie. Metodę płużenia wykorzystuje się przede wszystkim w obszarach leśnych i rolnych – w terenach, gdzie nie występuje inna infrastruktura podziemna, a ewentualne kolizje są nieliczne. Po zakończeniu teren, gdzie prowadzone były prace nie jest zniszczony a uporządkowanie nie wymaga użycia tylu sił i środków jak w przypadku tradycyjnych metod wykopowych.

Podczas budowy przyłącza do Mikołajek wykorzystywany jest pługoukładacz wibracyjny.

Rafał Jandy

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

Najważniejsza jest współpraca

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN działa w ramach Politechniki Łódzkiej. Jednostką organizacyjną PŁ prowadzącą MSK LODMAN jest Uczelniane Centrum Informatyczne.

Błażej Oczkowski (B.O.): Patrząc z perspektywy minionego 30-lecia, co zdaniem Pana Doktora stanowi największą wartość sieci MSK LODMAN? 

dr inż. Stanisław Starzak (S.S.): Gdybym to pytanie otrzymał lat temu wiele, kiedy to aktywnie uczestniczyłem w budowaniu i eksploatacji MSK LODAM, to z pewnością powiedziałbym: infrastruktura światłowodowa, technologia, technologiczne „przywództwo” w mieście, itp. Jednak teraz, patrząc na to z dystansu, przychodzi mi do głowy jedno słowo – WSPÓŁPRACA. Współpraca na każdym poziomie. Zaczynała się od kilku najbliższych współpracowników, potem dołączyli do nas studenci-dyplomanci, doktoranci, pracownicy zaprzyjaźnionych uczelni, a w momencie gdy pojawiły się w naszej Sieci multimedia, także humaniści. Bez tej, nieustannie rozwijającej się współpracy, niewiele byśmy dokonali.

B.O: MSK LODMAN to nie tylko środowisko uczelni i ośrodków badawczo-wdrożeniowych…

S.S.: Istotnie, to także samorządy lokalne i operatorzy. Forum tej ponaduczelnianej integracji stanowiła Rada Użytkowników MSK LODMAN, która funkcjonuje po dziś dzień i wraz z nami obchodzi kolejne jubileusze.

O jakich korzyściach możemy mówić? Początkowo, była to głównie koordynacja inwestycji, wspólne kolokacje, udostępnianie kanalizacji teletechnicznej, obniżanie kosztów budowy i eksploatacji, identyfikowanie potrzeb i wspólne ustalanie ich priorytetów oraz kształcenie i pozyskiwanie fachowców.

Ten ostatni czynnik stanowi moim zdaniem jedną z najważniejszych zdobyczy, ogłoszonego niegdyś przez KBN „Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki”. Dzięki niemu wykształciliśmy całą armię techników i menadżerów Internetu, co przynosi wspaniałe owoce po dziś dzień. Kiedy obserwuję dyskusję na naszych pionierowskich listach (np. PIONIER-TECH), to widzę, że chłopaki utrzymują stały kontakt ze światową czołówką. Dla mnie, niegdyś nauczyciela akademickiego przez lat ponad 35, uczniowie mądrzejsi od nauczyciela stanowią powód do wielkiej i – jak lubię o tym myśleć – zasłużonej satysfakcji.

No, ale chyba zaczynam ględzić 😉

B.O: PIONIER osiągnął właśnie pełnoletność, jak wspomina Pan współpracę z innymi ośrodkami w ciągu tych osiemnastu lat?

S.S.: Dziękuję za to pytanie, ponieważ nie tylko każdy człowiek, ale przede wszystkim każda sieć nie jest samotna wyspą.

Z różnych przyczyn, Politechnika Łódzka stosunkowo późno dołączyła do czołówki uczelni i instytutów badawczych, które już w późnych latach prowadziły badania i testowały technologie WAN, wówczas opartą o transmisję „na drutach” w relacji mainframe – terminale znakowe. Myśmy dołączyli w momencie pojawienia się pierwszych technologii LAN. Ja sam uczyłem się tego na stażach w Gandawie i Glasgow oraz na słynnych szkoleniach DEC’a w Wiedniu. Na tych ostatnich spotykaliśmy się w gronie budowniczych polskiego Internetu. Zaraz potem pojawiły się problemy organizacyjno-finansowe. Korzystaliśmy ze wzorców i życzliwej pomocy Politechniki Wrocławskiej, krakowskiego Cyfronetu, Politechniki Śląskiej, UMK i innych. Potem nastała epoka POL-34, POL-155 i PIONIERA, a to oznaczało już aktywne włączenie się do budowy infrastruktury krajowej, pod nieocenionym przewodnictwem afiliowanego przy IChB PAN PCSSu. Przypadł mi w udziale także zaszczyt pracy w Radzie Konsorcjum PIONIER. Mniemam, że dodaliśmy do tego PIONIER-skiego dzieła nasz skromny, łódzki grosik.

Proszę nie traktować tego, co powiedziałem, jedynie jako wspomnień internetowego kombatanta. Jest to raczej podkreślenie tego, co moim zdaniem (!) stanowiło naszą krajową przewagę, konkurencyjną w stosunku do innych, znacznie bogatszych, europejskich NREN-ów. Zwykle spotykaliśmy się ze zdumieniem, że w takim licznym gronie akademickich MAN-ów, można trwać przez dziesięciolecia w zgodnym działaniu.

Pozostaje mi tylko podsumować powyższe, wyrażając nadzieję, iż ta WSPÓŁPRACA będzie stanowić fundament działania PIONIERA i MAN-ów przez kolejne dziesięciolecia. 

Rozmawiał Błażej Oczkowski

 

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Wiecha na budynku nowej siedziby CI TASK

Przy tej okazji warto przypomnieć, że wiecha, inaczej wierzchowe lub wiankowe, to wielowiekowa tradycja budowlana (sięgająca XIV wieku), polegająca na zawieszaniu na konstrukcji dachu budynku wieńca przystrojonego kolorowymi wstążkami, kwiatami i gałązkami.

W uroczystości, która odbyła się 15 października, uczestniczyli gospodarze, kierownictwo i przedstawiciele wszystkich centrów KDM oraz członkowie Grupy NDI – generalnego wykonawcy prac.

Sercem inwestycji, która już robi wrażenie, będzie „bunkier”, podziemna serwerownia. Cały budynek serwerowni (z ograniczonym dostępem) spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa poziomu TIER III/IV, zgodnie ze standardami określonymi przez Uptime Institute. Dodatkową ciekawostką jest wykorzystanie do zasilania zarówno prądu stałego jak i zmiennego, a także inteligentnych systemów chłodzenia cieczą i gaszenia parą.

Nieco ponad dwuminutowy filmik z budowy obejrzeć można TUTAJ:

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Internet2 ma 25 lat!

Nasz „sieciowy brat” Internet2 obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Wszystko zaczęło się 1 października 1996 roku, kiedy 34 wiodące uniwersytety w USA ustanowiły projekt o nazwie Internet2 w celu szybkiego rozwoju sieci na potrzeby badań i edukacji. W końcu roku Internet2 liczył już 80 uniwersytetów i jednostek naukowych, by obecnie skupiać 314 uniwersytetów i wielu innych partnerów.

W 1997 roku Internet2 (University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID)) przekształcił się formalnie w organizację non profit. W tym też roku powstała koncepcja GigaPoPs’ów (Giga Points-of-Presence), które na sieci vBNS tworzyły sieć kręgosłupową. Dwa lata później powstała sieć Abilene (13 tysięcy mil, 2,4 Gbps). Jednak przełomowym rokiem stał się rok 2001, gdy podczas wirtualnej konferencji Internet2, zaprezentowano koncepcję programu NSF o nazwie Cyberinfrastructure. W efekcie tego programu w 2004 roku, sieć Abilene została rozbudowana z 2,4 Gbps do 10 Gbps. Równocześnie powstała sieć National Lambda Rail (10 Gbps Ethernet). Po roku 2001 miało początek także wiele inicjatyw budowy regionalnych sieci optycznych, które zostały partnerami Internet2. Równolegle, rodzą się inicjatywy rozwoju oprogramowania usług sieci (tzw. Middleware). W roku 2010 Internet2 uruchomił pierwsze fragmenty sieci działające z szybkością 100Gbps, a w roku 2012 również regionalne sieci optyczne udostępniły na drugiej warstwie połączenia Ethernet 100Gbps do obsługi SDN i Science DMZ. Dynamicznie rozwijały się też usługi wideokonferencji i transmisji o bardzo wysokiej rozdzielczości (4K i 8K). Internet2 podjął także ważne działania w zakresie globalizacji sieci: w 2014 roku powstało, we współpracy z NORDUnet i SURFnet, transatlantyckie połączenie (ANA-100 G), które w 2017 roku zwiększyło przepustowość do 740 Gbps. Ważnym działaniem była także integracja InCommons z eduGAIN (2016 rok). W 2019 roku Internet2 udostępnił produkcyjnie, dla nauki i edukacji, usługi dostępu do komercyjnych chmur obliczeniowych.

Obecnie Internet2 realizuje program Internet2 Next Generation, w ramach którego sieć kręgosłupowa jest modernizowana do połączeń 400 Gbps i nx400 Gbps.

Ciekawe jest jak nasza historia splata się z historią Internet2. W 1999 roku, na spotkaniu partnerów Internet2 w Waszyngtonie, zaprezentowana została nasza sieć POL-34/155, a w 2000 roku zostaliśmy oficjalnie międzynarodowym partnerem Internet2, podpisując MoU (Memorandum of Understanding). Partnerów tych było wówczas 38 a obecnie jest ich 77. W tym czasie (29.06.2000) Komitet Badań Naukowych ogłosił program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki PIONIER. W efekcie tego projektu, w październiku 2003 roku oddaliśmy do użytku pierwszy fragment (2648km) sieci DWDM/Ethernet 10 Gbps. Piszemy o tym szerzej w dzisiejszym numerze. Kontakty przedstawicieli PIONIERa z Internet2 były bardzo intensywne. Braliśmy udział w jego posiedzeniach, prezentując postępy w budowie sieci PIONIER. Mamy również swój udział w różnych inicjatywach Internet2, np. perfSONAR czy „The Quilt” – konsorcjum 15 RON. Uczestniczyliśmy w konsultowaniu architektury sieci 100Gbps z partnerami przemysłowymi (CISCO, Juniper) zarówno Internet2 jak i PIONIERa.

Obecnie sieć PIONIER poprzez swoją infrastrukturę w CERN, podłączenie do usługi GÉANT Open w Londynie oraz usługi GLIF w Amsterdamie posiada dynamiczne możliwości zestawiania kanałów i usług do sieci Internet2.

Na koniec warto zacytować wypowiedź Steve’a Wolff’a – dyrektora technologicznego Internet2, który podczas jednego ze spotkań przekonywał, że “żaden NREN nie jest samotną wyspą”, tłumacząc, że obecne trendy w technologiach sieciowych wymagają globalnych rozwiązań – łączenia różnych sieci, wielu zasobów, w jeden światowy organizm – GREN, Global Research and Education Network. W erze, kiedy programowalne jest niemal wszystko, od komputerów, poprzez sieci, po bazy dużych ilości danych, istnieje potrzeba nowego spojrzenia, czym sieci naukowe być powinny. Nowe modele funkcjonowania NREN, poza rozbudową infrastruktury, muszą uwzględniać potrzeby użytkowników do korzystania z usług w sposób globalny, bez podziału na osobne sieci; serwisy, systemy, a przede wszystkim dane, a coraz częściej postrzegane jako zasoby znajdujące się bezpośrednio za ekranem osobistego komputera. Drogą do tej nowej, globalnej sieci naukowej, ma być skupienie uwagi na jeszcze większej współpracy pomiędzy społecznościami sieciowymi, takimi jak np. Internet2.

O 25-letniej historii Internet2 możecie Państwo przeczytać na portalu organizacji pod adresem

https://internet2.edu/community/internet2-25-years/internet2-timeline/#2021

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Odpalamy sieć PIONIER

Nie wszyscy z Państwa pamiętają, że uruchomienie pierwszego fragmentu sieci miało miejsce w październiku 2003 roku, a więc 18 lat temu! O tym wydarzeniu przypominają nam na szczęście materiały zgromadzone w archiwach Mediateki PIONIERa (zarówno w formie materiałów pisanych jak i fotografii).

Uruchamiany fragment sieci, przedstawiony schematycznie w formie animacji (poniżej), wiązał się z oddaniem do eksploatacji 2648 km linii światłowodowych, które połączyły 16 miejskich sieci akademickich (BIAMAN, BYDMAN, CZESTMAN, TASK, KIELMAN, ACK CYFRONET, LODMAN, OLMAN, POZMAN, RAMAN, ŚASK, TORMAN, NASK, ICM UW, WCSS, ZIELMAN) oraz 5 ośrodków Komputerów Dużej Mocy (CYFRONET, ICM, PCSS, TASK, WCSS).

Była to pierwsza w Europie krajowa sieć akademicka, która wykorzystywała własne włókna światłowodowe. Włókna te zbudowane zostały w dwóch modelach inwestycyjnych: włókna umieszczone we wspólnym kablu z innym operatorem telekomunikacyjnym oraz w postaci linii światłowodowej (ADSS, OPGW) zawieszonej na konstrukcji wsporczej linii energetycznej 110 kV udostępnionej przez operatora systemu energetycznego w zamian za udostępnienie części włókien w kablu. Na włóknach tych uruchomiono transmisję optyczną DWDM w technologii 10 Gigabit Ethernet. Infrastruktura techniczna uruchamianego fragmentu sieci PIONIER zrealizowana została w postaci doziemnych (74%) jak i napowietrznych (26%) odcinków linii kablowych.

Do symbolicznego „odpalenia” pierwszych odcinków sieci PIONIER doszło przy okazji Jubileuszu 10-lecia jakie obchodził operator sieci – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Jednostek Wiodących MAN, jak chociażby: Janusza Baranowskiego z ZIELMAN, Zbigniewa Skindera i Janusza Szykownego z BYDMAN, Józefa Janyszka z WCSS, Jerzego Żenkiewicza z TORMAN, Marka Ganczarskiego z MAN Opole, Sławomira Połomskiego z TASK, Piotra Sąsiedzkiego z SASK Gliwice,  śp. Mariana Nogi z ACK CYFRONET AGH, Zbigniewa Sendera z KIELMAN, Wiesława Wasilewskiego i Witolda Kmity z RAMAN, Marii Trąmpczyńskiej i Andrzeja Skrzeczkowskiego z NASK, Grażyny Omarskiej z UW ICM, Sławomira Sorko i Cezarego Citko z BIAMAN, a także Romana Wyrzykowskiego z CZESTMAN, Stanisława Starzaka i Mirosława Kopcia z LODMAN czy Andrzeja Bobyka z LUBMAN, których uwieczniono na zdjęciach z tej uroczystości, a które obecnie zasilają zbiory Mediateki PIONIERa.

Uroczystość ta stała się impulsem do natychmiastowego powołania miesiąc później Konsorcjum PIONIER, ale o tym przeczytacie Państwo w kolejnym numerze PIONIER News.

 

 

Uruchamiana sieć PIONIER była siecią nowej generacji o parametrach o rząd wyższych niż w sieciach komercyjnych. Obecnie sieć ta ulega głębokiej modernizacji w zakresie technologii i usług, dzięki projektowi PIONIER-LAB z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych zdjęć z uruchomienia pierwszych odcinków sieci ze zbiorów archiwalnych PIONIERa.

 

Katarzyna Siudzińska