Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Odpalamy sieć PIONIER

Nie wszyscy z Państwa pamiętają, że uruchomienie pierwszego fragmentu sieci miało miejsce w październiku 2003 roku, a więc 18 lat temu! O tym wydarzeniu przypominają nam na szczęście materiały zgromadzone w archiwach Mediateki PIONIERa (zarówno w formie materiałów pisanych jak i fotografii).

Uruchamiany fragment sieci, przedstawiony schematycznie w formie animacji (poniżej), wiązał się z oddaniem do eksploatacji 2648 km linii światłowodowych, które połączyły 16 miejskich sieci akademickich (BIAMAN, BYDMAN, CZESTMAN, TASK, KIELMAN, ACK CYFRONET, LODMAN, OLMAN, POZMAN, RAMAN, ŚASK, TORMAN, NASK, ICM UW, WCSS, ZIELMAN) oraz 5 ośrodków Komputerów Dużej Mocy (CYFRONET, ICM, PCSS, TASK, WCSS).

Była to pierwsza w Europie krajowa sieć akademicka, która wykorzystywała własne włókna światłowodowe. Włókna te zbudowane zostały w dwóch modelach inwestycyjnych: włókna umieszczone we wspólnym kablu z innym operatorem telekomunikacyjnym oraz w postaci linii światłowodowej (ADSS, OPGW) zawieszonej na konstrukcji wsporczej linii energetycznej 110 kV udostępnionej przez operatora systemu energetycznego w zamian za udostępnienie części włókien w kablu. Na włóknach tych uruchomiono transmisję optyczną DWDM w technologii 10 Gigabit Ethernet. Infrastruktura techniczna uruchamianego fragmentu sieci PIONIER zrealizowana została w postaci doziemnych (74%) jak i napowietrznych (26%) odcinków linii kablowych.

Do symbolicznego „odpalenia” pierwszych odcinków sieci PIONIER doszło przy okazji Jubileuszu 10-lecia jakie obchodził operator sieci – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Jednostek Wiodących MAN, jak chociażby: Janusza Baranowskiego z ZIELMAN, Zbigniewa Skindera i Janusza Szykownego z BYDMAN, Józefa Janyszka z WCSS, Jerzego Żenkiewicza z TORMAN, Marka Ganczarskiego z MAN Opole, Sławomira Połomskiego z TASK, Piotra Sąsiedzkiego z SASK Gliwice,  śp. Mariana Nogi z ACK CYFRONET AGH, Zbigniewa Sendera z KIELMAN, Wiesława Wasilewskiego i Witolda Kmity z RAMAN, Marii Trąmpczyńskiej i Andrzeja Skrzeczkowskiego z NASK, Grażyny Omarskiej z UW ICM, Sławomira Sorko i Cezarego Citko z BIAMAN, a także Romana Wyrzykowskiego z CZESTMAN, Stanisława Starzaka i Mirosława Kopcia z LODMAN czy Andrzeja Bobyka z LUBMAN, których uwieczniono na zdjęciach z tej uroczystości, a które obecnie zasilają zbiory Mediateki PIONIERa.

Uroczystość ta stała się impulsem do natychmiastowego powołania miesiąc później Konsorcjum PIONIER, ale o tym przeczytacie Państwo w kolejnym numerze PIONIER News.

 

 

Uruchamiana sieć PIONIER była siecią nowej generacji o parametrach o rząd wyższych niż w sieciach komercyjnych. Obecnie sieć ta ulega głębokiej modernizacji w zakresie technologii i usług, dzięki projektowi PIONIER-LAB z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych zdjęć z uruchomienia pierwszych odcinków sieci ze zbiorów archiwalnych PIONIERa.

 

Katarzyna Siudzińska