Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Laboratorium Smart City, czyli „żywe laboratorium”

Smart Kampus jest laboratorium budowanym w oparciu o ideę „żywego laboratorium”. Oznacza to, że tworzy innowacyjny ekosystem, gdzie rozwiązania usprawniające życie w kampusie są rozwijane, testowane, wdrażane i walidowane przez użytkowników w tym samym środowisku, w którym później faktycznie będą zastosowane. Takie podejście daje szansę na aktywne włączenie docelowych użytkowników w proces badania zjawisk i wytwarzania rozwiązań ICT, co przekłada się na lepsze dostosowanie powstających rozwiązań do potrzeb i wymagań użytkowników końcowych. Zainstalowane zostaną urządzenia zbierające dane, w tym czujniki, rejestratory, urządzenia z przetwarzaniem brzegowym.

Laboratorium Smart City da również szansę na opracowanie ekosystemu dającego możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z zakresu Internetu Rzeczy i infrastruktury Smart City w różnych obszarach aktywności człowieka np.: praca, nauka, pozyskiwanie informacji czy przemieszczanie się.

Takie innowacyjne rozwiązanie zbudowania „żywego laboratorium” pozwala na opracowanie kontrolowanego środowiska, umożliwiającego rozwój aplikacji i usług sieciowych wykorzystujących infrastrukturę Internetu Rzeczy w kontekście Smart City. Wdrożona platforma pozwoli na współdzielenie fizycznych i wirtualnych zasobów laboratorium, a tym samym tworzenie w ustandaryzowany i jednolity sposób nowych usług. Informacje zbierane w wielu źródłach to bardzo cenny materiał badawczy, który da możliwość analizy danych, a później na ich podstawie tworzenia usług i rozwiązań, które rzeczywiście będą sprawdzone i dostosowane do użytkowników.

Oprac. Gabriela Jelonek