Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Raport roczny PIONIERa

Z danych wynika, że w roku 2022 łączna długość linii światłowodowych wyniosła 10.923 km, z czego: 6,843 km w Polsce oraz 4,080 km poza granicami kraju.

Na infrastrukturze światłowodowej sieci zainstalowane są obecnie dwa podstawowe systemy transmisyjne, realizujące optyczną transmisję danych z urządzeń sieciowych wyższych warstw (przełączniki i routery). Pierwszy z nich (zwany umownie DWDM2) umożliwia uruchomienie do 80 kanałów optycznych 10 Gbps na każdej linii. Drugi natomiast (DWDM3) umożliwia transmisję do 96 sygnałów koherentnych 100 Gbps. System ten łączy 5 ośrodków Komputerów Dużej Mocy. Umożliwia również realizację połączeń zagranicznych.

Za granicą sieć PIONIER zapewnia bezpośredni dostęp do znaczących punktów wymiany ruchu w Europie: Hamburg, Amsterdam, Frankfurt nad Menem, Genewa oraz Londyn.

Połączenia sieci PIONIER na granicach kraju umożliwiają nawiązanie bezpośredniej łączności z sieciami naukowymi krajów ościennych.

Sieć PIONIER zapewnia dostęp do paneuropejskiej sieci naukowej GÉANT kilkoma łączami:

  • GÉANT – łącze podstawowe (100 Gbps) i łącze zapasowe (100 Gbs),
  • GÉANT Plus (dedykowane kanały na potrzeby projektów) – łącze podstawowe (2×10 Gbps),
  • GWS (GÉANT World Service) – łącze podstawowe (2×10 Gbps i łącze zapasowe (2×10 Gbps).

W roku 2022 łączna dostępność sieci PIONER dla sieci zarządzanych przez poszczególne Jednostki Wiodące (MAN) wyniosła: 100 %.

  W latach ubiegłych dostępność sieci PIONIER dla MANów kształtowała się na poziomie:
2021 100,000 %
2020 99,9995 %
2019 99,9998%
2018 100,000 %
2017 99,9994 %
2016 99,9991 %

Krzysztof Kołat